ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.20
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองลาว 8
1 12.50
0 0.00
2 25.00
0 0.00
3 37.50
2 25.00
6 75.00%
2  โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 6
0 0.00
1 16.67
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
3  โรงเรียนเจริญใจ 22
0 0.00
4 18.18
0 0.00
2 9.09
5 22.73
11 50.00
11 50.00%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 92
3 3.26
5 5.43
14 15.22
8 8.70
12 13.04
50 54.35
42 45.65%
5  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 22
3 13.64
4 18.18
3 13.64
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
6  โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 126
14 11.11
16 12.70
25 19.84
0 0.00
0 0.00
71 56.35
55 43.65%
7  โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) 12
2 16.67
2 16.67
1 8.33
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
8  โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 12
3 25.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
9  โรงเรียนบ้านสันจกปก 36
3 8.33
2 5.56
9 25.00
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
10  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 39
3 7.69
3 7.69
9 23.08
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
11  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 102
7 6.86
16 15.69
15 14.71
1 0.98
0 0.00
63 61.76
39 38.24%
12  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 53
3 5.66
3 5.66
8 15.09
2 3.77
1 1.89
36 67.92
17 32.08%
13  โรงเรียนบ้านหนองสระ 47
5 10.64
3 6.38
7 14.89
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
14  โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 86
2 2.33
1 1.16
24 27.91
0 0.00
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 118
8 6.78
11 9.32
15 12.71
3 2.54
0 0.00
81 68.64
37 31.36%
16  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 67
8 11.94
4 5.97
6 8.96
3 4.48
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
17  โรงเรียนบ้านป่าคา 62
9 14.52
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
18  โรงเรียนบ้านแม่จว้า 69
2 2.90
4 5.80
13 18.84
2 2.90
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
19  โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 224
13 5.80
16 7.14
27 12.05
5 2.23
2 0.89
161 71.88
63 28.13%
20  โรงเรียนบ้านปาง 48
1 2.08
0 0.00
12 25.00
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
21  โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 45
3 6.67
0 0.00
6 13.33
3 6.67
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
22  โรงเรียนบ้านภูเงิน 135
14 10.37
11 8.15
11 8.15
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
23  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 30
3 10.00
1 3.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 79
13 16.46
3 3.80
5 6.33
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
25  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 99
14 14.14
4 4.04
4 4.04
4 4.04
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
26  โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 39
0 0.00
1 2.56
4 10.26
5 12.82
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
27  โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 65
4 6.15
2 3.08
6 9.23
2 3.08
2 3.08
49 75.38
16 24.62%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 78
4 5.13
2 2.56
12 15.38
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 96
4 4.17
3 3.13
16 16.67
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
30  โรงเรียนบ้านดงอินตา 109
4 3.67
3 2.75
16 14.68
3 2.75
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
31  โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 80
0 0.00
10 12.50
6 7.50
0 0.00
3 3.75
61 76.25
19 23.75%
32  โรงเรียนบ้านปิน 144
6 4.17
4 2.78
24 16.67
0 0.00
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
33  โรงเรียนบ้านร่องจว้า 68
4 5.88
0 0.00
11 16.18
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
34  โรงเรียนบ้านป่าตึง 81
8 9.88
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
35  โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
1 4.55
17 77.27
5 22.73%
36  โรงเรียนบ้านไร่ 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
1 4.55
17 77.27
5 22.73%
37  โรงเรียนบ้านกาดถี 59
3 5.08
2 3.39
3 5.08
2 3.39
3 5.08
46 77.97
13 22.03%
38  โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 64
3 4.69
1 1.56
10 15.63
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
39  โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1887
89 4.72
28 1.48
142 7.53
60 3.18
92 4.88
1476 78.22
411 21.78%
40  โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 37
4 10.81
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
41  โรงเรียนบ้านค่าบน 94
10 10.64
4 4.26
5 5.32
1 1.06
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
42  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 33
2 6.06
1 3.03
1 3.03
0 0.00
3 9.09
26 78.79
7 21.21%
43  โรงเรียนบ้านร่องปอ 48
5 10.42
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
44  โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 130
6 4.62
3 2.31
17 13.08
1 0.77
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
45  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้) 111
1 0.90
4 3.60
15 13.51
3 2.70
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
46  โรงเรียนบ้านร่องห้า 131
0 0.00
2 1.53
12 9.16
3 2.29
10 7.63
104 79.39
27 20.61%
47  โรงเรียนบ้านห้วยบง 73
6 8.22
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 60
2 3.33
1 1.67
8 13.33
0 0.00
1 1.67
48 80.00
12 20.00%
49  โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 77
2 2.60
1 1.30
12 15.58
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
50  โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 62
5 8.06
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
51  โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 83
6 7.23
4 4.82
6 7.23
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
52  โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 68
4 5.88
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
53  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 58
0 0.00
1 1.72
10 17.24
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
54  โรงเรียนบ้านศาลา 54
2 3.70
2 3.70
5 9.26
0 0.00
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
55  โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 81
7 8.64
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
56  โรงเรียนบ้านโป่ง 34
3 8.82
1 2.94
1 2.94
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
57  โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 138
6 4.35
1 0.72
17 12.32
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
58  โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 54
3 5.56
0 0.00
5 9.26
0 0.00
1 1.85
45 83.33
9 16.67%
59  โรงเรียนบ้านร่องคำ 65
1 1.54
1 1.54
8 12.31
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
60  โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
61  โรงเรียนบ้านค่า 129
4 3.10
2 1.55
9 6.98
2 1.55
2 1.55
110 85.27
19 14.73%
62  โรงเรียนบ้านแม่พริก 48
3 6.25
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
63  โรงเรียนบ้านสาง 117
4 3.42
0 0.00
13 11.11
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
64  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 294
17 5.78
8 2.72
16 5.44
0 0.00
0 0.00
253 86.05
41 13.95%
65  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์ 72
0 0.00
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
66  โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 120
3 2.50
3 2.50
10 8.33
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
67  โรงเรียนบ้านแม่อิง 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
68  โรงเรียนบ้านจำไก่ 192
0 0.00
3 1.56
16 8.33
5 2.60
0 0.00
168 87.50
24 12.50%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
70  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
71  โรงเรียนบ้านปางงุ้น 60
3 5.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
72  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
4 8.89
40 88.89
5 11.11%
74  โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
75  โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
76  โรงเรียนบ้านแม่กา 123
3 2.44
2 1.63
6 4.88
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
77  โรงเรียนบ้านเหล่า 125
1 0.80
0 0.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
78  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา) 63
0 0.00
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
79  โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
80  โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
81  โรงเรียนบ้านต๋อม 171
4 2.34
1 0.58
2 1.17
0 0.00
0 0.00
164 95.91
7 4.09%
82  โรงเรียนบ้านดง 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
83  โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 165
0 0.00
0 0.00
2 1.21
0 0.00
0 0.00
163 98.79
2 1.21%

 

จำนวนนักเรียน  8,164 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  394 4.83
เตี้ย  222 2.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  804 9.85
ผอมและเตี้ย  123 1.51
อ้วนและเตี้ย  147 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,474 79.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,690 คน


20.70%


Powered By www.thaieducation.net