ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 147
28 19.05
11 7.48
29 19.73
4 2.72
2 1.36
73 49.66
74 50.34%
2  โรงเรียนวัดเกาะจิก 7
1 14.29
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
3  โรงเรียนวัดซึ้งบน 47
4 8.51
1 2.13
14 29.79
1 2.13
0 0.00
27 57.45
20 42.55%
4  โรงเรียนวัดตกพรม 286
31 10.84
24 8.39
35 12.24
14 4.90
17 5.94
165 57.69
121 42.31%
5  โรงเรียนวัดทุ่งเพล 146
21 14.38
6 4.11
32 21.92
0 0.00
1 0.68
86 58.90
60 41.10%
6  โรงเรียนวัดบางชัน 65
12 18.46
0 0.00
12 18.46
0 0.00
0 0.00
41 63.08
24 36.92%
7  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 144
9 6.25
9 6.25
7 4.86
20 13.89
8 5.56
91 63.19
53 36.81%
8  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 128
9 7.03
12 9.38
9 7.03
8 6.25
9 7.03
81 63.28
47 36.72%
9  โรงเรียนบ้านจันทเขลม 561
42 7.49
20 3.57
37 6.60
62 11.05
42 7.49
358 63.81
203 36.19%
10  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 68
6 8.82
5 7.35
7 10.29
3 4.41
3 4.41
44 64.71
24 35.29%
11  โรงเรียนวัดทับไทร 738
61 8.27
36 4.88
66 8.94
69 9.35
27 3.66
479 64.91
259 35.09%
12  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 153
9 5.88
17 11.11
7 4.58
11 7.19
8 5.23
101 66.01
52 33.99%
13  โรงเรียนบ้านมะขาม 528
37 7.01
39 7.39
33 6.25
35 6.63
34 6.44
350 66.29
178 33.71%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 33
5 15.15
3 9.09
2 6.06
1 3.03
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
15  โรงเรียนวัดสำโรง 395
34 8.61
14 3.54
43 10.89
35 8.86
5 1.27
264 66.84
131 33.16%
16  โรงเรียนบ้านซับตารี 341
30 8.80
17 4.99
60 17.60
1 0.29
2 0.59
231 67.74
110 32.26%
17  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 288
31 10.76
18 6.25
36 12.50
5 1.74
0 0.00
198 68.75
90 31.25%
18  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 97
2 2.06
7 7.22
11 11.34
7 7.22
1 1.03
69 71.13
28 28.87%
19  โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 92
9 9.78
4 4.35
9 9.78
3 3.26
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
20  โรงเรียนบ้านป่าวิไล 153
4 2.61
6 3.92
22 14.38
1 0.65
7 4.58
113 73.86
40 26.14%
21  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 128
12 9.38
1 0.78
17 13.28
2 1.56
1 0.78
95 74.22
33 25.78%
22  โรงเรียนบ้านอีมุย 105
12 11.43
1 0.95
11 10.48
2 1.90
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
23  โรงเรียนบ้านหนองสลุด 275
10 3.64
19 6.91
37 13.45
2 0.73
0 0.00
207 75.27
68 24.73%
24  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 134
26 19.40
0 0.00
4 2.99
0 0.00
3 2.24
101 75.37
33 24.63%
25  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 228
5 2.19
11 4.82
33 14.47
7 3.07
0 0.00
172 75.44
56 24.56%
26  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 212
14 6.60
9 4.25
16 7.55
13 6.13
0 0.00
160 75.47
52 24.53%
27  โรงเรียนวัดมะทาย 128
2 1.56
12 9.38
14 10.94
3 2.34
0 0.00
97 75.78
31 24.22%
28  โรงเรียนวัดบางกะไชย 141
6 4.26
3 2.13
22 15.60
0 0.00
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
29  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 73
2 2.74
2 2.74
9 12.33
3 4.11
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
30  โรงเรียนโฆวินฑะ 96
1 1.04
3 3.13
11 11.46
6 6.25
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
31  โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 125
4 3.20
13 10.40
9 7.20
0 0.00
1 0.80
98 78.40
27 21.60%
32  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 286
18 6.29
15 5.24
27 9.44
0 0.00
0 0.00
226 79.02
60 20.98%
33  โรงเรียนบ้านบ่อ 105
7 6.67
1 0.95
12 11.43
1 0.95
1 0.95
83 79.05
22 20.95%
34  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 58
5 8.62
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
35  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 145
11 7.59
0 0.00
19 13.10
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
36  โรงเรียนบ้านประตง 1124
47 4.18
19 1.69
164 14.59
0 0.00
0 0.00
894 79.54
230 20.46%
37  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 49
2 4.08
1 2.04
6 12.24
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
38  โรงเรียนบ้านชากไทย 108
10 9.26
3 2.78
9 8.33
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
39  โรงเรียนวัดกะทิง 182
9 4.95
4 2.20
23 12.64
1 0.55
0 0.00
145 79.67
37 20.33%
40  โรงเรียนบ้านช้างข้าม 64
5 7.81
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
41  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 139
6 4.32
3 2.16
18 12.95
1 0.72
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 138
5 3.62
3 2.17
17 12.32
1 0.72
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
43  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 91
2 2.20
6 6.59
9 9.89
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
44  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 556
21 3.78
20 3.60
43 7.73
15 2.70
0 0.00
457 82.19
99 17.81%
45  โรงเรียนบ้านหนองบอน 114
3 2.63
6 5.26
11 9.65
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
46  โรงเรียนบ้านตามูล 234
11 4.70
8 3.42
22 9.40
0 0.00
0 0.00
193 82.48
41 17.52%
47  โรงเรียนวัดน้ำรัก 122
8 6.56
9 7.38
3 2.46
1 0.82
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
48  โรงเรียนบ้านแปลง 224
13 5.80
6 2.68
16 7.14
2 0.89
1 0.45
186 83.04
38 16.96%
49  โรงเรียนบ้านคลองกลอย 130
2 1.54
1 0.77
16 12.31
3 2.31
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
50  โรงเรียนวัดคลองพลู 270
12 4.44
11 4.07
8 2.96
9 3.33
5 1.85
225 83.33
45 16.67%
51  โรงเรียนวัดบางสระเก้า 72
2 2.78
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
52  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 173
3 1.73
3 1.73
22 12.72
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
53  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 309
10 3.24
6 1.94
10 3.24
7 2.27
16 5.18
260 84.14
49 15.86%
54  โรงเรียนบ้านคลองบอน 179
10 5.59
6 3.35
9 5.03
3 1.68
0 0.00
151 84.36
28 15.64%
55  โรงเรียนบ้านเขาหอม 179
6 3.35
4 2.23
16 8.94
2 1.12
0 0.00
151 84.36
28 15.64%
56  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 64
2 3.13
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
57  โรงเรียนพลิ้ว 327
8 2.45
2 0.61
29 8.87
7 2.14
5 1.53
276 84.40
51 15.60%
58  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 129
10 7.75
4 3.10
2 1.55
3 2.33
1 0.78
109 84.50
20 15.50%
59  โรงเรียนบ้านสวนส้ม 252
9 3.57
6 2.38
24 9.52
0 0.00
0 0.00
213 84.52
39 15.48%
60  โรงเรียนบ้านจางวาง 136
7 5.15
3 2.21
7 5.15
0 0.00
4 2.94
115 84.56
21 15.44%
61  โรงเรียนบ้านวังตัก 52
0 0.00
1 1.92
7 13.46
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
62  โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 118
5 4.24
8 6.78
5 4.24
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
63  โรงเรียนบ้านตรอกนอง 130
4 3.08
0 0.00
11 8.46
4 3.08
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
64  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 253
5 1.98
7 2.77
25 9.88
0 0.00
0 0.00
216 85.38
37 14.62%
65  โรงเรียนวัดขนุน 158
3 1.90
6 3.80
14 8.86
0 0.00
0 0.00
135 85.44
23 14.56%
66  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 132
7 5.30
1 0.76
11 8.33
0 0.00
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
67  โรงเรียนบ้านคลองคต 146
2 1.37
5 3.42
14 9.59
0 0.00
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
68  โรงเรียนวัดพังงอน 162
5 3.09
6 3.70
11 6.79
1 0.62
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
69  โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 80
0 0.00
0 0.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
70  โรงเรียนวัดสะตอน้อย 111
2 1.80
6 5.41
7 6.31
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
71  โรงเรียนวัดอิมั้ง 127
2 1.57
4 3.15
9 7.09
2 1.57
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
72  โรงเรียนบ้านทัพนคร 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
0 0.00
1 1.89
46 86.79
7 13.21%
73  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 427
9 2.11
17 3.98
30 7.03
0 0.00
0 0.00
371 86.89
56 13.11%
74  โรงเรียนบ้านเขาทอง 100
1 1.00
1 1.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
75  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 77
3 3.90
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
76  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
5 9.26
47 87.04
7 12.96%
77  โรงเรียนบ้านตาเรือง 479
9 1.88
10 2.09
42 8.77
0 0.00
0 0.00
418 87.27
61 12.73%
78  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 160
4 2.50
4 2.50
8 5.00
2 1.25
2 1.25
140 87.50
20 12.50%
79  โรงเรียนมิตรภาพ 20 144
5 3.47
3 2.08
9 6.25
1 0.69
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
80  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 247
9 3.64
6 2.43
11 4.45
4 1.62
0 0.00
217 87.85
30 12.15%
81  โรงเรียนบ้านแหลม 256
13 5.08
2 0.78
16 6.25
0 0.00
0 0.00
225 87.89
31 12.11%
82  โรงเรียนวัดมาบไผ่ 174
2 1.15
3 1.72
14 8.05
0 0.00
2 1.15
153 87.93
21 12.07%
83  โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 60
3 5.00
2 3.33
1 1.67
1 1.67
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
84  โรงเรียนบ้านคลองตาคง 136
5 3.68
2 1.47
6 4.41
2 1.47
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
85  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 164
3 1.83
3 1.83
10 6.10
1 0.61
1 0.61
146 89.02
18 10.98%
86  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 230
7 3.04
4 1.74
5 2.17
3 1.30
6 2.61
205 89.13
25 10.87%
87  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 120
0 0.00
1 0.83
12 10.00
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
88  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 177
13 7.34
3 1.69
1 0.56
2 1.13
0 0.00
158 89.27
19 10.73%
89  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
90  โรงเรียนวัดปากน้ำ 122
2 1.64
1 0.82
8 6.56
0 0.00
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
91  โรงเรียนหนองมะค่า 114
1 0.88
0 0.00
1 0.88
6 5.26
2 1.75
104 91.23
10 8.77%
92  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 468
11 2.35
5 1.07
25 5.34
0 0.00
0 0.00
427 91.24
41 8.76%
93  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 83
1 1.20
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
94  โรงเรียนบ้านดงจิก 159
8 5.03
0 0.00
5 3.14
0 0.00
0 0.00
146 91.82
13 8.18%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 99
1 1.01
1 1.01
5 5.05
1 1.01
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
96  โรงเรียนวัดพลวง 212
1 0.47
1 0.47
10 4.72
5 2.36
0 0.00
195 91.98
17 8.02%
97  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 226
4 1.77
5 2.21
9 3.98
0 0.00
0 0.00
208 92.04
18 7.96%
98  โรงเรียนบ้านใหม่ 101
3 2.97
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
99  โรงเรียนวัดโป่ง 142
4 2.82
0 0.00
7 4.93
0 0.00
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
100  โรงเรียนวัดวังสรรพรส 78
2 2.56
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
101  โรงเรียนบ้านโชคดี 138
3 2.17
0 0.00
6 4.35
0 0.00
1 0.72
128 92.75
10 7.25%
102  โรงเรียนบ้านไทรงาม 186
1 0.54
2 1.08
7 3.76
0 0.00
0 0.00
176 94.62
10 5.38%
103  โรงเรียนบ้านทับช้าง 448
8 1.79
6 1.34
6 1.34
1 0.22
2 0.45
425 94.87
23 5.13%
104  โรงเรียนบ้านหนองระหาน 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
105  โรงเรียนวัดผักกาด 141
2 1.42
0 0.00
4 2.84
0 0.00
0 0.00
135 95.74
6 4.26%
106  โรงเรียนวัดเกวียนหัก 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.33
1 1.16
83 96.51
3 3.49%

 

จำนวนนักเรียน  19,444 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  917 4.72
เตี้ย  604 3.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,654 8.51
ผอมและเตี้ย  414 2.13
อ้วนและเตี้ย  227 1.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,628 80.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,816 คน


19.63%


Powered By www.thaieducation.net