ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 48
0 0.00
2 4.17
25 52.08
2 4.17
19 39.58
0 0.00
48 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 40
19 47.50
6 15.00
3 7.50
9 22.50
3 7.50
0 0.00
40 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) 12
3 25.00
1 8.33
4 33.33
0 0.00
0 0.00
4 33.33
8 66.67%
5  โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 36
5 13.89
0 0.00
6 16.67
5 13.89
3 8.33
17 47.22
19 52.78%
6  โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 69
12 17.39
8 11.59
9 13.04
2 2.90
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
7  โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1352
64 4.73
23 1.70
205 15.16
87 6.43
228 16.86
745 55.10
607 44.90%
8  โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
2 22.22
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
9  โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) 30
4 13.33
3 10.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
10  โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 49
0 0.00
0 0.00
15 30.61
0 0.00
6 12.24
28 57.14
21 42.86%
11  โรงเรียนบ้านแม่แรม 260
0 0.00
27 10.38
31 11.92
27 10.38
20 7.69
155 59.62
105 40.38%
12  โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 29
8 27.59
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 80
3 3.75
1 1.25
12 15.00
9 11.25
5 6.25
50 62.50
30 37.50%
14  โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 19
2 10.53
1 5.26
3 15.79
1 5.26
0 0.00
12 63.16
7 36.84%
15  โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 42
3 7.14
2 4.76
10 23.81
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
16  โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 45
6 13.33
0 0.00
5 11.11
0 0.00
5 11.11
29 64.44
16 35.56%
17  โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 170
36 21.18
1 0.59
22 12.94
1 0.59
0 0.00
110 64.71
60 35.29%
18  โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 34
5 14.71
3 8.82
1 2.94
3 8.82
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 159
24 15.09
2 1.26
23 14.47
4 2.52
0 0.00
106 66.67
53 33.33%
20  โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 6
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
21  โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 54
3 5.56
4 7.41
8 14.81
3 5.56
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
22  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 60
4 6.67
0 0.00
16 26.67
0 0.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
23  โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 63
6 9.52
2 3.17
13 20.63
0 0.00
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
24  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 120
8 6.67
15 12.50
13 10.83
3 2.50
1 0.83
80 66.67
40 33.33%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 86
8 9.30
0 0.00
15 17.44
5 5.81
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
26  โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 40
0 0.00
0 0.00
12 30.00
1 2.50
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
27  โรงเรียนบ้านแม่แคม 22
0 0.00
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
28  โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 35
2 5.71
1 2.86
7 20.00
1 2.86
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
29  โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 87
7 8.05
0 0.00
20 22.99
0 0.00
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
30  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 49
6 12.24
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
31  โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 73
6 8.22
6 8.22
9 12.33
1 1.37
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
32  โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 10
0 0.00
0 0.00
3 30.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
33  โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 47
4 8.51
1 2.13
5 10.64
3 6.38
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
34  โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
1 7.14
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
35  โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 77
5 6.49
0 0.00
17 22.08
0 0.00
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
36  โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 32
2 6.25
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
37  โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) 25
3 12.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 102
7 6.86
3 2.94
18 17.65
0 0.00
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 11
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
40  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 11
1 9.09
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
41  โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 89
8 8.99
2 2.25
14 15.73
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
42  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 663
65 9.80
32 4.83
80 12.07
0 0.00
0 0.00
486 73.30
177 26.70%
43  โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 19
1 5.26
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
44  โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 27
0 0.00
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
45  โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 67
7 10.45
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
46  โรงเรียนบ้านแม่กระทิง 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
47  โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
48  โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1656
10 0.60
31 1.87
167 10.08
41 2.48
153 9.24
1254 75.72
402 24.28%
49  โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 29
4 13.79
0 0.00
2 6.90
0 0.00
1 3.45
22 75.86
7 24.14%
50  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 29
2 6.90
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 21
1 4.76
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
52  โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 38
1 2.63
3 7.89
4 10.53
1 2.63
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
53  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 81
2 2.47
1 1.23
10 12.35
3 3.70
3 3.70
62 76.54
19 23.46%
54  โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 129
10 7.75
5 3.88
14 10.85
1 0.78
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
55  โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 13
1 7.69
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
56  โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 22
5 22.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
57  โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
1 3.23
1 3.23
24 77.42
7 22.58%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 45
1 2.22
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
59  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 72
16 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
60  โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 28
3 10.71
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
61  โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 181
11 6.08
3 1.66
24 13.26
0 0.00
0 0.00
143 79.01
38 20.99%
62  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 191
11 5.76
3 1.57
25 13.09
1 0.52
0 0.00
151 79.06
40 20.94%
63  โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 138
2 1.45
7 5.07
16 11.59
2 1.45
1 0.72
110 79.71
28 20.29%
64  โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 45
2 4.44
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
65  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) 25
1 4.00
1 4.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
66  โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
67  โรงเรียนวัดต้นไคร้ 135
5 3.70
4 2.96
18 13.33
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
68  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 66
6 9.09
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
69  โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 102
2 1.96
0 0.00
14 13.73
4 3.92
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
70  โรงเรียนบ้านในเวียง 51
4 7.84
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
71  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) 134
5 3.73
7 5.22
3 2.24
6 4.48
5 3.73
108 80.60
26 19.40%
72  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 138
0 0.00
0 0.00
16 11.59
10 7.25
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
73  โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
4 12.50
26 81.25
6 18.75%
74  โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
75  โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 11
1 9.09
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
76  โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 123
7 5.69
4 3.25
8 6.50
3 2.44
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
77  โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 109
8 7.34
1 0.92
10 9.17
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
78  โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
79  โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 66
1 1.52
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
80  โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 60
2 3.33
2 3.33
3 5.00
3 5.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
81  โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 121
3 2.48
5 4.13
12 9.92
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
82  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 37
2 5.41
1 2.70
3 8.11
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
83  โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) 31
0 0.00
3 9.68
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
84  โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร 25
0 0.00
1 4.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
85  โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 33
0 0.00
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
86  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
87  โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 432
13 3.01
6 1.39
41 9.49
1 0.23
1 0.23
370 85.65
62 14.35%
88  โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
89  โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
90  โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 246
3 1.22
1 0.41
20 8.13
1 0.41
6 2.44
215 87.40
31 12.60%
91  โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
92  โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 56
0 0.00
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
93  โรงเรียนบ้านร่องฟอง 73
0 0.00
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
94  โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 27
3 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 91
2 2.20
3 3.30
5 5.49
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
96  โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 56
2 3.57
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
98  โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 56
3 5.36
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
99  โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
100  โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 70
3 4.29
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
101  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
102  โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
103  โรงเรียนบ้านนาคูหา 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
104  โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
105  โรงเรียนบ้านกาซ้อง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
106  โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 106
2 1.89
1 0.94
1 0.94
0 0.00
1 0.94
101 95.28
5 4.72%
107  โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 136
1 0.74
2 1.47
2 1.47
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
108  โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,259 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  527 5.14
เตี้ย  256 2.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,216 11.85
ผอมและเตี้ย  257 2.51
อ้วนและเตี้ย  467 4.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,536 73.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,723 คน


26.54%


Powered By www.thaieducation.net