ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 76 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 76 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 19
10 52.63
1 5.26
8 42.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
2  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 24
6 25.00
4 16.67
3 12.50
4 16.67
0 0.00
7 29.17
17 70.83%
3  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 148
25 16.89
13 8.78
36 24.32
7 4.73
15 10.14
52 35.14
96 64.86%
4  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 130
20 15.38
19 14.62
19 14.62
10 7.69
0 0.00
62 47.69
68 52.31%
5  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 44
9 20.45
7 15.91
3 6.82
3 6.82
1 2.27
21 47.73
23 52.27%
6  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 104
10 9.62
2 1.92
14 13.46
12 11.54
16 15.38
50 48.08
54 51.92%
7  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 181
37 20.44
21 11.60
10 5.52
17 9.39
0 0.00
96 53.04
85 46.96%
8  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 15
0 0.00
0 0.00
5 33.33
0 0.00
1 6.67
9 60.00
6 40.00%
9  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 45
4 8.89
1 2.22
2 4.44
5 11.11
5 11.11
28 62.22
17 37.78%
10  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 339
26 7.67
3 0.88
44 12.98
29 8.55
24 7.08
213 62.83
126 37.17%
11  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 62
3 4.84
3 4.84
11 17.74
0 0.00
5 8.06
40 64.52
22 35.48%
12  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 48
5 10.42
4 8.33
2 4.17
4 8.33
2 4.17
31 64.58
17 35.42%
13  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 68
16 23.53
4 5.88
3 4.41
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
14  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 60
4 6.67
4 6.67
12 20.00
0 0.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
15  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 50
9 18.00
3 6.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
16  โรงเรียนบ้านปางคอม 47
5 10.64
6 12.77
4 8.51
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
17  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 183
23 12.57
5 2.73
14 7.65
9 4.92
7 3.83
125 68.31
58 31.69%
18  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 72
4 5.56
5 6.94
0 0.00
4 5.56
9 12.50
50 69.44
22 30.56%
19  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 105
14 13.33
4 3.81
11 10.48
3 2.86
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
20  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 104
13 12.50
4 3.85
13 12.50
0 0.00
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
21  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 187
13 6.95
14 7.49
25 13.37
1 0.53
0 0.00
134 71.66
53 28.34%
22  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
2 11.11
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
23  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 80
5 6.25
6 7.50
7 8.75
4 5.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
24  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 107
3 2.80
5 4.67
20 18.69
1 0.93
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
25  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 57
6 10.53
3 5.26
6 10.53
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
26  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 105
6 5.71
5 4.76
8 7.62
5 4.76
3 2.86
78 74.29
27 25.71%
27  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 188
9 4.79
7 3.72
32 17.02
0 0.00
0 0.00
140 74.47
48 25.53%
28  โรงเรียนบ้านน้ำลี 61
8 13.11
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 102
11 10.78
3 2.94
10 9.80
1 0.98
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
30  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 91
3 3.30
5 5.49
14 15.38
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
31  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
2 9.52
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
32  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 21
2 9.52
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
33  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 34
2 5.88
0 0.00
4 11.76
1 2.94
1 2.94
26 76.47
8 23.53%
34  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 34
5 14.71
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
35  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 151
10 6.62
5 3.31
20 13.25
0 0.00
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
36  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 305
24 7.87
16 5.25
26 8.52
4 1.31
0 0.00
235 77.05
70 22.95%
37  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 162
3 1.85
3 1.85
16 9.88
15 9.26
0 0.00
125 77.16
37 22.84%
38  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 32
0 0.00
4 12.50
2 6.25
0 0.00
1 3.13
25 78.13
7 21.88%
39  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 61
2 3.28
1 1.64
10 16.39
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
40  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 71
3 4.23
3 4.23
5 7.04
3 4.23
1 1.41
56 78.87
15 21.13%
41  โรงเรียนบ้านทรายขาว 64
3 4.69
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
42  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 94
1 1.06
0 0.00
18 19.15
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
43  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
44  โรงเรียนวัดวังกอง 45
3 6.67
1 2.22
2 4.44
2 4.44
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
45  โรงเรียนบ้านม่วง 108
8 7.41
0 0.00
12 11.11
1 0.93
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
46  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63
2 3.17
4 6.35
5 7.94
0 0.00
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
47  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 80
2 2.50
5 6.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
48  โรงเรียนบ้านนาแซง 172
13 7.56
1 0.58
18 10.47
0 0.00
0 0.00
140 81.40
32 18.60%
49  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 33
2 6.06
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
50  โรงเรียนวัดนาขุม 66
8 12.12
3 4.55
0 0.00
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
51  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 39
4 10.26
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
52  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 607
21 3.46
3 0.49
80 13.18
3 0.49
0 0.00
500 82.37
107 17.63%
53  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 125
7 5.60
6 4.80
4 3.20
5 4.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
54  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 208
5 2.40
4 1.92
26 12.50
1 0.48
0 0.00
172 82.69
36 17.31%
55  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
56  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 62
4 6.45
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
57  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 39
5 12.82
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
58  โรงเรียนบ้านปากปาด 150
4 2.67
7 4.67
12 8.00
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
59  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 27
1 3.70
2 7.41
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
60  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 73
3 4.11
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
61  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 81
1 1.23
2 2.47
8 9.88
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
62  โรงเรียนบ้านงอมมด 49
2 4.08
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
63  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
4 5.56
2 2.78
64 88.89
8 11.11%
64  โรงเรียนวัดปากไพร 55
5 9.09
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
65  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 79
4 5.06
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
66  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
1 2.33
39 90.70
4 9.30%
67  โรงเรียนบ้านนาไพร 90
0 0.00
1 1.11
6 6.67
0 0.00
1 1.11
82 91.11
8 8.89%
68  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 108
1 0.93
1 0.93
6 5.56
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
69  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
2 4.44
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
70  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 30
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
71  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 86
0 0.00
0 0.00
4 4.65
0 0.00
1 1.16
81 94.19
5 5.81%
72  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
73  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
74  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
75  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 201
3 1.49
0 0.00
1 0.50
2 1.00
0 0.00
195 97.01
6 2.99%
76  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,977 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  478 6.85
เตี้ย  242 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  697 9.99
ผอมและเตี้ย  174 2.49
อ้วนและเตี้ย  98 1.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,288 75.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,689 คน


24.21%


Powered By www.thaieducation.net