ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 37
6 16.22
5 13.51
4 10.81
5 13.51
0 0.00
17 45.95
20 54.05%
2  โรงเรียนบ้านในเมือง 1040
59 5.67
13 1.25
188 18.08
72 6.92
109 10.48
599 57.60
441 42.40%
3  โรงเรียนบ้านวังแดง 26
2 7.69
4 15.38
4 15.38
1 3.85
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
4  โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 83
10 12.05
7 8.43
16 19.28
2 2.41
0 0.00
48 57.83
35 42.17%
5  โรงเรียนวัดสว่าง 12
0 0.00
2 16.67
2 16.67
0 0.00
1 8.33
7 58.33
5 41.67%
6  โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) 32
4 12.50
2 6.25
2 6.25
1 3.13
4 12.50
19 59.38
13 40.63%
7  โรงเรียนบ้านวังสะโม 20
1 5.00
2 10.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
8  โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 117
6 5.13
14 11.97
16 13.68
7 5.98
3 2.56
71 60.68
46 39.32%
9  โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 32
2 6.25
2 6.25
4 12.50
3 9.38
1 3.13
20 62.50
12 37.50%
10  โรงเรียนบ้านวังดิน 109
12 11.01
1 0.92
10 9.17
13 11.93
4 3.67
69 63.30
40 36.70%
11  โรงเรียนวัดน้ำใส 89
9 10.11
8 8.99
8 8.99
2 2.25
5 5.62
57 64.04
32 35.96%
12  โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 79
15 18.99
3 3.80
10 12.66
0 0.00
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
13  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 362
9 2.49
6 1.66
36 9.94
31 8.56
42 11.60
238 65.75
124 34.25%
14  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 68
0 0.00
1 1.47
8 11.76
13 19.12
1 1.47
45 66.18
23 33.82%
15  โรงเรียนวัดใหม่ 36
4 11.11
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
16  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 43
5 11.63
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
17  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 34
3 8.82
1 2.94
6 17.65
0 0.00
1 2.94
23 67.65
11 32.35%
18  โรงเรียนบ้านเหล่า 115
7 6.09
9 7.83
9 7.83
7 6.09
4 3.48
79 68.70
36 31.30%
19  โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 95
4 4.21
4 4.21
8 8.42
12 12.63
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
20  โรงเรียนบ้านแสนขัน 204
8 3.92
12 5.88
11 5.39
14 6.86
15 7.35
144 70.59
60 29.41%
21  โรงเรียนราษฎร์อํานวย 24
4 16.67
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
22  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 79
6 7.59
10 12.66
6 7.59
1 1.27
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
23  โรงเรียนบ้านปากคลอง 94
5 5.32
4 4.26
11 11.70
1 1.06
6 6.38
67 71.28
27 28.72%
24  โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง 35
3 8.57
2 5.71
1 2.86
3 8.57
1 2.86
25 71.43
10 28.57%
25  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 74
5 6.76
6 8.11
6 8.11
2 2.70
2 2.70
53 71.62
21 28.38%
26  โรงเรียนบ้านร้องลึก 150
11 7.33
8 5.33
15 10.00
8 5.33
0 0.00
108 72.00
42 28.00%
27  โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 25
3 12.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
28  โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 231
10 4.33
11 4.76
20 8.66
12 5.19
11 4.76
167 72.29
64 27.71%
29  โรงเรียนวัดดอนสัก 51
7 13.73
3 5.88
3 5.88
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
30  โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 146
6 4.11
6 4.11
8 5.48
9 6.16
11 7.53
106 72.60
40 27.40%
31  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 55
3 5.45
4 7.27
3 5.45
3 5.45
2 3.64
40 72.73
15 27.27%
32  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2705
160 5.91
67 2.48
494 18.26
4 0.15
11 0.41
1969 72.79
736 27.21%
33  โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 108
8 7.41
11 10.19
10 9.26
0 0.00
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
34  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 237
8 3.38
17 7.17
34 14.35
4 1.69
0 0.00
174 73.42
63 26.58%
35  โรงเรียนบ้านคลองละวาน 72
8 11.11
2 2.78
8 11.11
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
36  โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 47
2 4.26
3 6.38
7 14.89
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
37  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 189
6 3.17
6 3.17
9 4.76
17 8.99
10 5.29
141 74.60
48 25.40%
38  โรงเรียนนาน้อยวิทยา 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
39  โรงเรียนบ้านขุนฝาง 86
7 8.14
8 9.30
4 4.65
2 2.33
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
40  โรงเรียนบ้านดารา 99
0 0.00
4 4.04
20 20.20
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
41  โรงเรียนบ้านปางวุ้น 91
8 8.79
6 6.59
5 5.49
2 2.20
1 1.10
69 75.82
22 24.18%
42  โรงเรียนบ้านดอนโพ 109
6 5.50
5 4.59
10 9.17
4 3.67
1 0.92
83 76.15
26 23.85%
43  โรงเรียนบ้านไชยมงคล 53
5 9.43
1 1.89
4 7.55
1 1.89
1 1.89
41 77.36
12 22.64%
44  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 196
20 10.20
8 4.08
15 7.65
1 0.51
0 0.00
152 77.55
44 22.45%
45  โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 46
2 4.35
2 4.35
4 8.70
0 0.00
2 4.35
36 78.26
10 21.74%
46  โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 75
7 9.33
2 2.67
5 6.67
2 2.67
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
47  โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ 133
12 9.02
0 0.00
16 12.03
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
48  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 81
2 2.47
2 2.47
12 14.81
1 1.23
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
49  โรงเรียนบ้านกองโค 130
13 10.00
6 4.62
8 6.15
0 0.00
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
50  โรงเรียนวัดพญาปันแดน 131
3 2.29
2 1.53
8 6.11
4 3.05
10 7.63
104 79.39
27 20.61%
51  โรงเรียนบ้านท่าสัก 199
20 10.05
5 2.51
16 8.04
0 0.00
0 0.00
158 79.40
41 20.60%
52  โรงเรียนชายเขาวิทยา 83
7 8.43
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
53  โรงเรียนวัดดอกไม้ 49
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
3 6.12
39 79.59
10 20.41%
54  โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 350
27 7.71
9 2.57
25 7.14
5 1.43
5 1.43
279 79.71
71 20.29%
55  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 95
5 5.26
4 4.21
3 3.16
1 1.05
6 6.32
76 80.00
19 20.00%
56  โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 80
0 0.00
0 0.00
9 11.25
7 8.75
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
57  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 90
2 2.22
2 2.22
13 14.44
1 1.11
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
58  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 127
8 6.30
7 5.51
8 6.30
2 1.57
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 46
3 6.52
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
60  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 87
2 2.30
1 1.15
14 16.09
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
61  โรงเรียนบ้านฟากบึง 57
3 5.26
0 0.00
4 7.02
0 0.00
4 7.02
46 80.70
11 19.30%
62  โรงเรียนบ้านดงช้างดี 26
2 7.69
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
63  โรงเรียนบ้านหัวหาด 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
64  โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 26
2 7.69
1 3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
65  โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 136
15 11.03
2 1.47
8 5.88
1 0.74
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
66  โรงเรียนบ้านท่าอวน 58
2 3.45
2 3.45
7 12.07
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
67  โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 106
3 2.83
4 3.77
13 12.26
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
68  โรงเรียนวัดวังยาง 136
4 2.94
3 2.21
17 12.50
1 0.74
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
69  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 164
3 1.83
4 2.44
19 11.59
3 1.83
1 0.61
134 81.71
30 18.29%
70  โรงเรียนวัดดอย 34
1 2.94
2 5.88
2 5.88
0 0.00
1 2.94
28 82.35
6 17.65%
71  โรงเรียนบ้านชําผักหนาม 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
72  โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 121
6 4.96
3 2.48
5 4.13
4 3.31
3 2.48
100 82.64
21 17.36%
73  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 134
4 2.99
9 6.72
8 5.97
1 0.75
1 0.75
111 82.84
23 17.16%
74  โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 76
6 7.89
7 9.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
75  โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 47
3 6.38
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
76  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
77  โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 48
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
78  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 238
16 6.72
9 3.78
11 4.62
1 0.42
2 0.84
199 83.61
39 16.39%
79  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 153
8 5.23
6 3.92
6 3.92
5 3.27
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
80  โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง 43
1 2.33
0 0.00
5 11.63
1 2.33
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
81  โรงเรียนประชาชนอุทิศ 124
8 6.45
1 0.81
3 2.42
6 4.84
2 1.61
104 83.87
20 16.13%
82  โรงเรียนวัดแม่เฉย 93
8 8.60
1 1.08
6 6.45
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
83  โรงเรียนด่านแม่คํามัน 184
6 3.26
3 1.63
16 8.70
2 1.09
2 1.09
155 84.24
29 15.76%
84  โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
85  โรงเรียนวัดช่องลม 52
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
2 3.85
44 84.62
8 15.38%
86  โรงเรียนบ้านแพะ 93
6 6.45
4 4.30
4 4.30
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
87  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 63
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
6 9.52
54 85.71
9 14.29%
88  โรงเรียนนานกกก 99
5 5.05
3 3.03
6 6.06
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
89  โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 72
2 2.78
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
90  โรงเรียนบ้านนายาง 210
18 8.57
0 0.00
11 5.24
0 0.00
0 0.00
181 86.19
29 13.81%
91  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
92  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
1 2.27
38 86.36
6 13.64%
93  โรงเรียนวัดโรงม้า 88
3 3.41
2 2.27
7 7.95
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
94  โรงเรียนวัดพระฝาง 118
2 1.69
2 1.69
12 10.17
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
95  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 37
5 13.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
96  โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
97  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
2 2.94
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
98  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 53
3 5.66
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 153
10 6.54
1 0.65
9 5.88
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
100  โรงเรียนบ้านชําทอง 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
101  โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 70
1 1.43
0 0.00
6 8.57
1 1.43
1 1.43
61 87.14
9 12.86%
102  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 94
2 2.13
2 2.13
4 4.26
2 2.13
2 2.13
82 87.23
12 12.77%
103  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 136
3 2.21
1 0.74
9 6.62
1 0.74
3 2.21
119 87.50
17 12.50%
104  โรงเรียนวัดไร่อ้อย 72
2 2.78
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
105  โรงเรียนบ้านนาอิซาง 113
7 6.19
2 1.77
5 4.42
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 153
6 3.92
1 0.65
10 6.54
1 0.65
0 0.00
135 88.24
18 11.76%
107  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 68
0 0.00
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
108  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 111
7 6.31
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 86
2 2.33
3 3.49
4 4.65
0 0.00
1 1.16
76 88.37
10 11.63%
110  โรงเรียนแหลมนกแก้ว 61
1 1.64
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 166
5 3.01
8 4.82
6 3.61
0 0.00
0 0.00
147 88.55
19 11.45%
112  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
113  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.67
40 88.89
5 11.11%
114  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 64
3 4.69
0 0.00
2 3.13
0 0.00
2 3.13
57 89.06
7 10.94%
115  โรงเรียนบ้านขอม 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
116  โรงเรียนวัดดอยแก้ว 83
2 2.41
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
117  โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 56
1 1.79
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
118  โรงเรียนบ้านคลองกะชี 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
119  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 183
10 5.46
4 2.19
5 2.73
0 0.00
0 0.00
164 89.62
19 10.38%
120  โรงเรียนบ้านชําตก 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
121  โรงเรียนวัดนาทะเล 43
3 6.98
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
122  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 131
3 2.29
2 1.53
7 5.34
0 0.00
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
123  โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 175
7 4.00
3 1.71
2 1.14
2 1.14
2 1.14
159 90.86
16 9.14%
124  โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
125  โรงเรียนวัดห้องสูง 46
2 4.35
0 0.00
1 2.17
0 0.00
1 2.17
42 91.30
4 8.70%
126  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 147
2 1.36
2 1.36
7 4.76
0 0.00
0 0.00
136 92.52
11 7.48%
127  โรงเรียนวัดวังผักรุง 55
3 5.45
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
128  โรงเรียนบ้านข่อยสูง 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
129  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
130  โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 167
7 4.19
0 0.00
3 1.80
0 0.00
1 0.60
156 93.41
11 6.59%
131  โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
132  โรงเรียนบ้านชําสอง 99
2 2.02
0 0.00
4 4.04
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
133  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
134  โรงเรียนวัดคลองนาพง 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
135  โรงเรียนบ้านหาดทับยา 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
136  โรงเรียนบ้านผักขวง 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
137  โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
138  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
139  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.70
142 99.30
1 0.70%
140  โรงเรียนบ้านดินแดง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านวังสําโม 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านหัวค่าย 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนสามัคยาราม 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนวัดผาจักร 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนไร่อ้อย 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,232 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  843 5.19
เตี้ย  443 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,604 9.88
ผอมและเตี้ย  323 1.99
อ้วนและเตี้ย  316 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,703 78.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,529 คน


21.74%


Powered By www.thaieducation.net