ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.80
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 37
6 16.22
5 13.51
4 10.81
5 13.51
0 0.00
17 45.95
20 54.05%
2  โรงเรียนบ้านในเมือง 1040
59 5.67
13 1.25
188 18.08
72 6.92
109 10.48
599 57.60
441 42.40%
3  โรงเรียนบ้านวังแดง 26
2 7.69
4 15.38
4 15.38
1 3.85
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
4  โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 83
10 12.05
7 8.43
16 19.28
2 2.41
0 0.00
48 57.83
35 42.17%
5  โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) 32
4 12.50
2 6.25
2 6.25
1 3.13
4 12.50
19 59.38
13 40.63%
6  โรงเรียนบ้านวังสะโม 20
1 5.00
2 10.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
7  โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 117
6 5.13
14 11.97
16 13.68
7 5.98
3 2.56
71 60.68
46 39.32%
8  โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 32
2 6.25
2 6.25
4 12.50
3 9.38
1 3.13
20 62.50
12 37.50%
9  โรงเรียนบ้านวังดิน 109
12 11.01
1 0.92
10 9.17
13 11.93
4 3.67
69 63.30
40 36.70%
10  โรงเรียนวัดน้ำใส 89
9 10.11
8 8.99
8 8.99
2 2.25
5 5.62
57 64.04
32 35.96%
11  โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 79
15 18.99
3 3.80
10 12.66
0 0.00
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
12  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 362
9 2.49
6 1.66
36 9.94
31 8.56
42 11.60
238 65.75
124 34.25%
13  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 68
0 0.00
1 1.47
8 11.76
13 19.12
1 1.47
45 66.18
23 33.82%
14  โรงเรียนวัดใหม่ 36
4 11.11
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
15  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 43
5 11.63
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
16  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 34
3 8.82
1 2.94
6 17.65
0 0.00
1 2.94
23 67.65
11 32.35%
17  โรงเรียนบ้านเหล่า 115
7 6.09
9 7.83
9 7.83
7 6.09
4 3.48
79 68.70
36 31.30%
18  โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 95
4 4.21
4 4.21
8 8.42
12 12.63
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
19  โรงเรียนบ้านแสนขัน 204
8 3.92
12 5.88
11 5.39
14 6.86
15 7.35
144 70.59
60 29.41%
20  โรงเรียนราษฎร์อํานวย 24
4 16.67
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
21  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 79
6 7.59
10 12.66
6 7.59
1 1.27
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
22  โรงเรียนบ้านปากคลอง 94
5 5.32
4 4.26
11 11.70
1 1.06
6 6.38
67 71.28
27 28.72%
23  โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง 35
3 8.57
2 5.71
1 2.86
3 8.57
1 2.86
25 71.43
10 28.57%
24  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 74
5 6.76
6 8.11
6 8.11
2 2.70
2 2.70
53 71.62
21 28.38%
25  โรงเรียนบ้านร้องลึก 150
11 7.33
8 5.33
15 10.00
8 5.33
0 0.00
108 72.00
42 28.00%
26  โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 25
3 12.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
27  โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 231
10 4.33
11 4.76
20 8.66
12 5.19
11 4.76
167 72.29
64 27.71%
28  โรงเรียนวัดดอนสัก 51
7 13.73
3 5.88
3 5.88
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
29  โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 146
6 4.11
6 4.11
8 5.48
9 6.16
11 7.53
106 72.60
40 27.40%
30  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 55
3 5.45
4 7.27
3 5.45
3 5.45
2 3.64
40 72.73
15 27.27%
31  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2705
160 5.91
67 2.48
494 18.26
4 0.15
11 0.41
1969 72.79
736 27.21%
32  โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 108
8 7.41
11 10.19
10 9.26
0 0.00
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
33  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 237
8 3.38
17 7.17
34 14.35
4 1.69
0 0.00
174 73.42
63 26.58%
34  โรงเรียนบ้านคลองละวาน 72
8 11.11
2 2.78
8 11.11
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
35  โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 47
2 4.26
3 6.38
7 14.89
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
36  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 189
6 3.17
6 3.17
9 4.76
17 8.99
10 5.29
141 74.60
48 25.40%
37  โรงเรียนนาน้อยวิทยา 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
38  โรงเรียนบ้านขุนฝาง 86
7 8.14
8 9.30
4 4.65
2 2.33
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
39  โรงเรียนบ้านดารา 99
0 0.00
4 4.04
20 20.20
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
40  โรงเรียนบ้านปางวุ้น 91
8 8.79
6 6.59
5 5.49
2 2.20
1 1.10
69 75.82
22 24.18%
41  โรงเรียนบ้านดอนโพ 109
6 5.50
5 4.59
10 9.17
4 3.67
1 0.92
83 76.15
26 23.85%
42  โรงเรียนบ้านไชยมงคล 53
5 9.43
1 1.89
4 7.55
1 1.89
1 1.89
41 77.36
12 22.64%
43  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 196
20 10.20
8 4.08
15 7.65
1 0.51
0 0.00
152 77.55
44 22.45%
44  โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 46
2 4.35
2 4.35
4 8.70
0 0.00
2 4.35
36 78.26
10 21.74%
45  โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 75
7 9.33
2 2.67
5 6.67
2 2.67
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
46  โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ 133
12 9.02
0 0.00
16 12.03
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
47  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 81
2 2.47
2 2.47
12 14.81
1 1.23
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
48  โรงเรียนบ้านกองโค 130
13 10.00
6 4.62
8 6.15
0 0.00
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
49  โรงเรียนวัดพญาปันแดน 131
3 2.29
2 1.53
8 6.11
4 3.05
10 7.63
104 79.39
27 20.61%
50  โรงเรียนบ้านท่าสัก 199
20 10.05
5 2.51
16 8.04
0 0.00
0 0.00
158 79.40
41 20.60%
51  โรงเรียนชายเขาวิทยา 83
7 8.43
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
52  โรงเรียนวัดดอกไม้ 49
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
3 6.12
39 79.59
10 20.41%
53  โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 350
27 7.71
9 2.57
25 7.14
5 1.43
5 1.43
279 79.71
71 20.29%
54  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 95
5 5.26
4 4.21
3 3.16
1 1.05
6 6.32
76 80.00
19 20.00%
55  โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 80
0 0.00
0 0.00
9 11.25
7 8.75
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
56  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 90
2 2.22
2 2.22
13 14.44
1 1.11
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
57  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 127
8 6.30
7 5.51
8 6.30
2 1.57
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 46
3 6.52
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
59  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 87
2 2.30
1 1.15
14 16.09
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
60  โรงเรียนบ้านฟากบึง 57
3 5.26
0 0.00
4 7.02
0 0.00
4 7.02
46 80.70
11 19.30%
61  โรงเรียนบ้านดงช้างดี 26
2 7.69
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
62  โรงเรียนบ้านหัวหาด 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
63  โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 26
2 7.69
1 3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
64  โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 136
15 11.03
2 1.47
8 5.88
1 0.74
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
65  โรงเรียนบ้านท่าอวน 58
2 3.45
2 3.45
7 12.07
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
66  โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 106
3 2.83
4 3.77
13 12.26
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
67  โรงเรียนวัดวังยาง 136
4 2.94
3 2.21
17 12.50
1 0.74
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
68  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 164
3 1.83
4 2.44
19 11.59
3 1.83
1 0.61
134 81.71
30 18.29%
69  โรงเรียนวัดดอย 34
1 2.94
2 5.88
2 5.88
0 0.00
1 2.94
28 82.35
6 17.65%
70  โรงเรียนบ้านชําผักหนาม 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
71  โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 121
6 4.96
3 2.48
5 4.13
4 3.31
3 2.48
100 82.64
21 17.36%
72  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 134
4 2.99
9 6.72
8 5.97
1 0.75
1 0.75
111 82.84
23 17.16%
73  โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 76
6 7.89
7 9.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
74  โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 47
3 6.38
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
75  โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 48
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
76  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 238
16 6.72
9 3.78
11 4.62
1 0.42
2 0.84
199 83.61
39 16.39%
77  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 153
8 5.23
6 3.92
6 3.92
5 3.27
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
78  โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง 43
1 2.33
0 0.00
5 11.63
1 2.33
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
79  โรงเรียนประชาชนอุทิศ 124
8 6.45
1 0.81
3 2.42
6 4.84
2 1.61
104 83.87
20 16.13%
80  โรงเรียนวัดแม่เฉย 93
8 8.60
1 1.08
6 6.45
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
81  โรงเรียนด่านแม่คํามัน 184
6 3.26
3 1.63
16 8.70
2 1.09
2 1.09
155 84.24
29 15.76%
82  โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
83  โรงเรียนวัดช่องลม 52
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
2 3.85
44 84.62
8 15.38%
84  โรงเรียนบ้านแพะ 93
6 6.45
4 4.30
4 4.30
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
85  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 63
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
6 9.52
54 85.71
9 14.29%
86  โรงเรียนนานกกก 99
5 5.05
3 3.03
6 6.06
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
87  โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 72
2 2.78
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
88  โรงเรียนบ้านนายาง 210
18 8.57
0 0.00
11 5.24
0 0.00
0 0.00
181 86.19
29 13.81%
89  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
90  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
1 2.27
38 86.36
6 13.64%
91  โรงเรียนวัดโรงม้า 88
3 3.41
2 2.27
7 7.95
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
92  โรงเรียนวัดพระฝาง 118
2 1.69
2 1.69
12 10.17
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
93  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 37
5 13.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
94  โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
95  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
2 2.94
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
96  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 53
3 5.66
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 153
10 6.54
1 0.65
9 5.88
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
98  โรงเรียนบ้านชําทอง 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
99  โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 70
1 1.43
0 0.00
6 8.57
1 1.43
1 1.43
61 87.14
9 12.86%
100  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 94
2 2.13
2 2.13
4 4.26
2 2.13
2 2.13
82 87.23
12 12.77%
101  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 136
3 2.21
1 0.74
9 6.62
1 0.74
3 2.21
119 87.50
17 12.50%
102  โรงเรียนวัดไร่อ้อย 72
2 2.78
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
103  โรงเรียนบ้านนาอิซาง 113
7 6.19
2 1.77
5 4.42
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 153
6 3.92
1 0.65
10 6.54
1 0.65
0 0.00
135 88.24
18 11.76%
105  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 68
0 0.00
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
106  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 111
7 6.31
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 86
2 2.33
3 3.49
4 4.65
0 0.00
1 1.16
76 88.37
10 11.63%
108  โรงเรียนแหลมนกแก้ว 61
1 1.64
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 166
5 3.01
8 4.82
6 3.61
0 0.00
0 0.00
147 88.55
19 11.45%
110  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
111  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.67
40 88.89
5 11.11%
112  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 64
3 4.69
0 0.00
2 3.13
0 0.00
2 3.13
57 89.06
7 10.94%
113  โรงเรียนบ้านขอม 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
114  โรงเรียนวัดดอยแก้ว 83
2 2.41
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
115  โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 56
1 1.79
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
116  โรงเรียนบ้านคลองกะชี 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
117  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 183
10 5.46
4 2.19
5 2.73
0 0.00
0 0.00
164 89.62
19 10.38%
118  โรงเรียนบ้านชําตก 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
119  โรงเรียนวัดนาทะเล 43
3 6.98
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
120  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 131
3 2.29
2 1.53
7 5.34
0 0.00
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
121  โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 175
7 4.00
3 1.71
2 1.14
2 1.14
2 1.14
159 90.86
16 9.14%
122  โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
123  โรงเรียนวัดห้องสูง 46
2 4.35
0 0.00
1 2.17
0 0.00
1 2.17
42 91.30
4 8.70%
124  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 147
2 1.36
2 1.36
7 4.76
0 0.00
0 0.00
136 92.52
11 7.48%
125  โรงเรียนวัดวังผักรุง 55
3 5.45
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
126  โรงเรียนบ้านข่อยสูง 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
127  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
128  โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 167
7 4.19
0 0.00
3 1.80
0 0.00
1 0.60
156 93.41
11 6.59%
129  โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
130  โรงเรียนบ้านชําสอง 99
2 2.02
0 0.00
4 4.04
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
131  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
132  โรงเรียนวัดคลองนาพง 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
133  โรงเรียนบ้านหาดทับยา 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
134  โรงเรียนบ้านผักขวง 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
135  โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
136  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
137  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.70
142 99.30
1 0.70%
138  โรงเรียนบ้านดินแดง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านวังสําโม 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านหัวค่าย 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนไร่อ้อย 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,207 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  843 5.20
เตี้ย  441 2.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,601 9.88
ผอมและเตี้ย  323 1.99
อ้วนและเตี้ย  315 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,684 78.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,523 คน


21.74%


Powered By www.thaieducation.net