ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาดู่ 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
13 65.00
3 15.00
0 0.00
20 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 136
17 12.50
16 11.76
28 20.59
21 15.44
16 11.76
38 27.94
98 72.06%
3  โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 378
37 9.79
29 7.67
62 16.40
37 9.79
36 9.52
177 46.83
201 53.17%
4  โรงเรียนแสลมวิทยา 142
17 11.97
6 4.23
15 10.56
23 16.20
11 7.75
70 49.30
72 50.70%
5  โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ 85
11 12.94
4 4.71
26 30.59
0 0.00
0 0.00
44 51.76
41 48.24%
6  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 114
15 13.16
10 8.77
13 11.40
10 8.77
5 4.39
61 53.51
53 46.49%
7  โรงเรียนบ้านดอนไชย 133
7 5.26
5 3.76
32 24.06
10 7.52
5 3.76
74 55.64
59 44.36%
8  โรงเรียนศาลาวิทยา 107
18 16.82
2 1.87
24 22.43
3 2.80
0 0.00
60 56.07
47 43.93%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 85
13 15.29
5 5.88
13 15.29
2 2.35
4 4.71
48 56.47
37 43.53%
10  โรงเรียนแม่มอกวิทยา 76
6 7.89
9 11.84
18 23.68
0 0.00
0 0.00
43 56.58
33 43.42%
11  โรงเรียนป่าตันวิทยา 64
7 10.94
1 1.56
7 10.94
6 9.38
6 9.38
37 57.81
27 42.19%
12  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 74
8 10.81
6 8.11
11 14.86
2 2.70
2 2.70
45 60.81
29 39.19%
13  โรงเรียนบ้านท่าเวียง 114
13 11.40
8 7.02
12 10.53
6 5.26
5 4.39
70 61.40
44 38.60%
14  โรงเรียนบ้านหนองเตา 52
9 17.31
0 0.00
8 15.38
3 5.77
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
15  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 66
6 9.09
11 16.67
8 12.12
0 0.00
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 63
8 12.70
0 0.00
13 20.63
2 3.17
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
17  โรงเรียนบ้านแม่ทะ 75
12 16.00
4 5.33
11 14.67
0 0.00
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
18  โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 87
15 17.24
2 2.30
8 9.20
6 6.90
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
19  โรงเรียนบ้านดอนธรรม 68
6 8.82
2 2.94
11 16.18
3 4.41
2 2.94
44 64.71
24 35.29%
20  โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 85
7 8.24
6 7.06
10 11.76
6 7.06
1 1.18
55 64.71
30 35.29%
21  โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 519
8 1.54
12 2.31
62 11.95
20 3.85
74 14.26
343 66.09
176 33.91%
22  โรงเรียนวัดนาแก้ว 59
9 15.25
6 10.17
3 5.08
2 3.39
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
23  โรงเรียนวัดสาแล 60
4 6.67
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
24  โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 107
0 0.00
4 3.74
25 23.36
6 5.61
0 0.00
72 67.29
35 32.71%
25  โรงเรียนบ้านนากวาง 71
7 9.86
3 4.23
13 18.31
0 0.00
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
26  โรงเรียนแม่วะวิทยา 56
1 1.79
9 16.07
7 12.50
1 1.79
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
27  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 73
5 6.85
1 1.37
7 9.59
0 0.00
10 13.70
50 68.49
23 31.51%
28  โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 89
7 7.87
10 11.24
11 12.36
0 0.00
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
29  โรงเรียนเถิน-ท่าผา 87
7 8.05
0 0.00
18 20.69
1 1.15
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
30  โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 65
2 3.08
0 0.00
17 26.15
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
31  โรงเรียนวังหินวิทยา 89
11 12.36
2 2.25
7 7.87
3 3.37
3 3.37
63 70.79
26 29.21%
32  โรงเรียนสันโป่งวิทยา 68
7 10.29
0 0.00
4 5.88
7 10.29
1 1.47
49 72.06
19 27.94%
33  โรงเรียนบ้านหลวง 36
0 0.00
1 2.78
9 25.00
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
34  โรงเรียนบ้านจอมปิง 65
2 3.08
3 4.62
13 20.00
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
35  โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 69
6 8.70
8 11.59
0 0.00
0 0.00
5 7.25
50 72.46
19 27.54%
36  โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 120
12 10.00
7 5.83
12 10.00
2 1.67
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 62
10 16.13
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
38  โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 120
11 9.17
4 3.33
14 11.67
3 2.50
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
39  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 128
23 17.97
4 3.13
6 4.69
1 0.78
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
40  โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 118
5 4.24
13 11.02
11 9.32
2 1.69
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
41  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 146
15 10.27
5 3.42
3 2.05
9 6.16
6 4.11
108 73.97
38 26.03%
42  โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 66
8 12.12
6 9.09
2 3.03
1 1.52
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
43  โรงเรียนบ้านเด่น 94
8 8.51
2 2.13
13 13.83
1 1.06
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
44  โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 59
1 1.69
3 5.08
8 13.56
3 5.08
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
45  โรงเรียนบ้านนาบง 48
6 12.50
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
46  โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 60
7 11.67
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
47  โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 44
5 11.36
0 0.00
5 11.36
0 0.00
1 2.27
33 75.00
11 25.00%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 152
19 12.50
6 3.95
9 5.92
3 1.97
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
49  โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 74
5 6.76
7 9.46
3 4.05
2 2.70
1 1.35
56 75.68
18 24.32%
50  โรงเรียนบ้านน้ำหลง 62
7 11.29
4 6.45
2 3.23
0 0.00
2 3.23
47 75.81
15 24.19%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 120
10 8.33
3 2.50
14 11.67
2 1.67
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
52  โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 129
11 8.53
4 3.10
16 12.40
0 0.00
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
53  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 42
4 9.52
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
54  โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 84
2 2.38
0 0.00
18 21.43
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
55  โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 59
4 6.78
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
56  โรงเรียนบ้านท่าผา 153
5 3.27
5 3.27
25 16.34
1 0.65
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
57  โรงเรียนบ้านนาต๋ม 43
5 11.63
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
58  โรงเรียนบ้านเวียง 194
4 2.06
3 1.55
34 17.53
0 0.00
3 1.55
150 77.32
44 22.68%
59  โรงเรียนบ้านนาคต 80
13 16.25
3 3.75
2 2.50
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
60  โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 63
3 4.76
3 4.76
6 9.52
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
61  โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 45
2 4.44
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
62  โรงเรียนบ้านหลุก 73
5 6.85
1 1.37
9 12.33
1 1.37
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
63  โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 146
0 0.00
3 2.05
6 4.11
15 10.27
8 5.48
114 78.08
32 21.92%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 78
5 6.41
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
65  โรงเรียนบ้านเหล่า 61
5 8.20
4 6.56
4 6.56
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
66  โรงเรียนผาปังวิทยา 66
8 12.12
2 3.03
3 4.55
1 1.52
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
67  โรงเรียนต้นธงวิทยา 115
5 4.35
6 5.22
13 11.30
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
68  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 122
4 3.28
5 4.10
13 10.66
2 1.64
1 0.82
97 79.51
25 20.49%
69  โรงเรียนบ้านผาแมว 48
3 6.25
0 0.00
4 8.33
1 2.08
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
70  โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 118
2 1.69
3 2.54
17 14.41
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
71  โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 188
6 3.19
1 0.53
27 14.36
1 0.53
0 0.00
153 81.38
35 18.62%
72  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 102
2 1.96
3 2.94
13 12.75
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
73  โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 225
14 6.22
8 3.56
17 7.56
0 0.00
0 0.00
186 82.67
39 17.33%
74  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
75  โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 142
5 3.52
2 1.41
17 11.97
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
76  โรงเรียนบ้านท่า 60
2 3.33
1 1.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
77  โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
78  โรงเรียนบ้านบอม 127
4 3.15
4 3.15
13 10.24
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
79  โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 56
2 3.57
1 1.79
6 10.71
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
80  โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 75
7 9.33
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
81  โรงเรียนบ้านนาดง 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
1 2.63
32 84.21
6 15.79%
82  โรงเรียนนายางวิทยา 64
1 1.56
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
83  โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 468
8 1.71
7 1.50
50 10.68
0 0.00
5 1.07
398 85.04
70 14.96%
84  โรงเรียนบ้านแก่น 41
4 9.76
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
85  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 63
4 6.35
0 0.00
4 6.35
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
87  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
1 2.78
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
88  โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 83
3 3.61
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
89  โรงเรียนวังพร้าววิทยา 106
2 1.89
1 0.94
11 10.38
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
90  โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 71
2 2.82
3 4.23
2 2.82
2 2.82
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
91  โรงเรียนบ้านป่าตาล 121
5 4.13
0 0.00
10 8.26
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
92  โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 114
3 2.63
1 0.88
10 8.77
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
93  โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 92
1 1.09
3 3.26
5 5.43
2 2.17
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
94  โรงเรียนบ้านปางอ้า 125
2 1.60
2 1.60
7 5.60
2 1.60
1 0.80
111 88.80
14 11.20%
95  โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 576
24 4.17
8 1.39
32 5.56
0 0.00
0 0.00
512 88.89
64 11.11%
96  โรงเรียนบ้านสามขา 83
3 3.61
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
97  โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 197
6 3.05
0 0.00
4 2.03
6 3.05
4 2.03
177 89.85
20 10.15%
98  โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 228
7 3.07
0 0.00
15 6.58
0 0.00
0 0.00
206 90.35
22 9.65%
99  โรงเรียนบ้านแม่ทาน 63
3 4.76
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
100  โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 43
2 4.65
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
101  โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 47
2 4.26
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
102  โรงเรียนบ้านสมัย 95
3 3.16
2 2.11
3 3.16
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
103  โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 61
1 1.64
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
104  โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
105  โรงเรียนบ้านแม่เติน 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
1 1.67
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
106  โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
33 97.06
1 2.94%

 

จำนวนนักเรียน  10,810 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  688 6.36
เตี้ย  352 3.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,185 10.96
ผอมและเตี้ย  264 2.44
อ้วนและเตี้ย  224 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,097 74.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,713 คน


25.10%


Powered By www.thaieducation.net