ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านแลง 26
3 11.54
3 11.54
16 61.54
0 0.00
4 15.38
0 0.00
26 100.00%
2  โรงเรียนบ้านยางอ้อย 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
17 47.22
1 2.78
15 41.67
21 58.33%
3  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 99
0 0.00
5 5.05
21 21.21
5 5.05
16 16.16
52 52.53
47 47.47%
4  โรงเรียนบ้านปงสนุก 2256
182 8.07
61 2.70
325 14.41
243 10.77
224 9.93
1221 54.12
1035 45.88%
5  โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 115
11 9.57
12 10.43
21 18.26
3 2.61
0 0.00
68 59.13
47 40.87%
6  โรงเรียนธงชัยวิทยา 97
6 6.19
3 3.09
9 9.28
9 9.28
12 12.37
58 59.79
39 40.21%
7  โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 41
4 9.76
1 2.44
11 26.83
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
8  โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 161
10 6.21
6 3.73
39 24.22
3 1.86
1 0.62
102 63.35
59 36.65%
9  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 869
47 5.41
6 0.69
116 13.35
52 5.98
92 10.59
556 63.98
313 36.02%
10  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) 70
6 8.57
0 0.00
16 22.86
1 1.43
1 1.43
46 65.71
24 34.29%
11  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 820
64 7.80
9 1.10
118 14.39
20 2.44
60 7.32
549 66.95
271 33.05%
12  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 109
7 6.42
6 5.50
18 16.51
5 4.59
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
13  โรงเรียนวัดสบจาง 59
5 8.47
4 6.78
9 15.25
0 0.00
1 1.69
40 67.80
19 32.20%
14  โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 25
1 4.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
15  โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 76
10 13.16
4 5.26
3 3.95
7 9.21
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
16  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 46
4 8.70
0 0.00
4 8.70
4 8.70
2 4.35
32 69.57
14 30.43%
17  โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 83
3 3.61
4 4.82
15 18.07
1 1.20
2 2.41
58 69.88
25 30.12%
18  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 17
0 0.00
1 5.88
4 23.53
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
19  โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 96
6 6.25
1 1.04
12 12.50
6 6.25
3 3.13
68 70.83
28 29.17%
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 200
16 8.00
13 6.50
13 6.50
10 5.00
6 3.00
142 71.00
58 29.00%
21  โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 63
0 0.00
1 1.59
16 25.40
1 1.59
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
22  โรงเรียนวัดหัวฝาย 65
5 7.69
7 10.77
4 6.15
2 3.08
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
23  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 51
5 9.80
4 7.84
4 7.84
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
24  โรงเรียนบ้านนาแช่ 56
4 7.14
1 1.79
10 17.86
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
25  โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 45
4 8.89
1 2.22
6 13.33
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
26  โรงเรียนวัดท่าสี 75
2 2.67
0 0.00
12 16.00
6 8.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
27  โรงเรียนวัดบ้านสัก 45
2 4.44
2 4.44
7 15.56
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
28  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 49
3 6.12
6 12.24
4 8.16
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
29  โรงเรียนสบเมาะวิทยา 85
9 10.59
2 2.35
10 11.76
1 1.18
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
30  โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 167
12 7.19
14 8.38
16 9.58
1 0.60
0 0.00
124 74.25
43 25.75%
31  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
32  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 61
4 6.56
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
33  โรงเรียนบ้านอ้อน 159
6 3.77
12 7.55
20 12.58
1 0.63
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
34  โรงเรียนวัดบ้านแขม 211
7 3.32
7 3.32
37 17.54
0 0.00
0 0.00
160 75.83
51 24.17%
35  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 75
3 4.00
2 2.67
3 4.00
5 6.67
5 6.67
57 76.00
18 24.00%
36  โรงเรียนบ้านท่าโทก 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
2 8.00
19 76.00
6 24.00%
37  โรงเรียนสบป้าดวิทยา 92
2 2.17
2 2.17
17 18.48
1 1.09
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 191
8 4.19
7 3.66
29 15.18
0 0.00
0 0.00
147 76.96
44 23.04%
39  โรงเรียนวัดเสด็จ 174
12 6.90
3 1.72
0 0.00
7 4.02
18 10.34
134 77.01
40 22.99%
40  โรงเรียนบ้านทาน 122
14 11.48
3 2.46
2 1.64
9 7.38
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
41  โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 589
20 3.40
32 5.43
74 12.56
6 1.02
2 0.34
455 77.25
134 22.75%
42  โรงเรียนบ้านปงวัง 27
3 11.11
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
43  โรงเรียนบ้านสบค่อม 54
2 3.70
0 0.00
8 14.81
0 0.00
2 3.70
42 77.78
12 22.22%
44  โรงเรียนเมืองยาววิทยา 145
10 6.90
6 4.14
11 7.59
4 2.76
1 0.69
113 77.93
32 22.07%
45  โรงเรียนผาแดงวิทยา 78
5 6.41
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
46  โรงเรียนบ้านเหล่า 152
8 5.26
2 1.32
23 15.13
0 0.00
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
47  โรงเรียนบ้านสำเภา 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
48  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 3207
135 4.21
45 1.40
487 15.19
3 0.09
0 0.00
2537 79.11
670 20.89%
49  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 106
5 4.72
4 3.77
10 9.43
3 2.83
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
50  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 124
4 3.23
5 4.03
16 12.90
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
51  โรงเรียนบ้านบุญนาค 46
4 8.70
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
52  โรงเรียนบ้านแม่จาง 46
0 0.00
0 0.00
7 15.22
2 4.35
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
53  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 144
8 5.56
0 0.00
20 13.89
0 0.00
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
54  โรงเรียนบ้านแม่อาง 77
4 5.19
1 1.30
9 11.69
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
55  โรงเรียนวัดค่ากลาง 72
5 6.94
1 1.39
6 8.33
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
56  โรงเรียนบ้านจำค่า 56
2 3.57
2 3.57
5 8.93
0 0.00
1 1.79
46 82.14
10 17.86%
57  โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
2 3.92
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
58  โรงเรียนบ้านสบพลึง 110
11 10.00
1 0.91
3 2.73
4 3.64
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 400
30 7.50
0 0.00
28 7.00
0 0.00
10 2.50
332 83.00
68 17.00%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
61  โรงเรียนบ้านทุ่ง 93
2 2.15
1 1.08
10 10.75
0 0.00
2 2.15
78 83.87
15 16.13%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งหก 58
2 3.45
1 1.72
5 8.62
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
63  โรงเรียนบ้านใหม่ 65
4 6.15
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
64  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 72
3 4.17
0 0.00
6 8.33
2 2.78
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
65  โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 60
1 1.67
1 1.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
66  โรงเรียนบ้านแม่กวัก 47
4 8.51
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
67  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 157
2 1.27
7 4.46
12 7.64
1 0.64
1 0.64
134 85.35
23 14.65%
68  โรงเรียนบ้านนาสัก 98
3 3.06
2 2.04
7 7.14
1 1.02
1 1.02
84 85.71
14 14.29%
69  โรงเรียนบ้านปันง้าว 63
1 1.59
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 56
2 3.57
2 3.57
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
71  โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 93
4 4.30
5 5.38
2 2.15
0 0.00
2 2.15
80 86.02
13 13.98%
72  โรงเรียนบ้านหวด 59
1 1.69
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 100
2 2.00
1 1.00
8 8.00
2 2.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 54
0 0.00
2 3.70
4 7.41
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
75  โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 78
1 1.28
2 2.56
6 7.69
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
76  โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 125
4 3.20
2 1.60
10 8.00
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
77  โรงเรียนบ้านห้วยอูน 118
8 6.78
4 3.39
3 2.54
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
78  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
1 6.25
14 87.50
2 12.50%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 85
8 9.41
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
80  โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 26
2 7.69
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
81  โรงเรียนบ้านวังตม 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
82  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 36
0 0.00
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
83  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 90
3 3.33
2 2.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
84  โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 100
2 2.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
85  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 101
1 0.99
1 0.99
8 7.92
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
86  โรงเรียนบ้านทรายมูล 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
87  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
1 1.85
49 90.74
5 9.26%
88  โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 78
1 1.28
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
89  โรงเรียนบ้านสันทราย 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
2 2.99
2 2.99
61 91.04
6 8.96%
90  โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 68
1 1.47
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
91  โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 68
2 2.94
1 1.47
2 2.94
1 1.47
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
92  โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
93  โรงเรียนบ้านสัน 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
94  โรงเรียนบ้านจำปุย 73
2 2.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%

 

จำนวนนักเรียน  15,122 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  820 5.42
เตี้ย  348 2.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,898 12.55
ผอมและเตี้ย  461 3.05
อ้วนและเตี้ย  476 3.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,119 73.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,003 คน


26.47%


Powered By www.thaieducation.net