ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 166
13 7.83
13 7.83
20 12.05
26 15.66
33 19.88
61 36.75
105 63.25%
2  โรงเรียนบ้านสันวิไล 134
16 11.94
10 7.46
16 11.94
18 13.43
17 12.69
57 42.54
77 57.46%
3  โรงเรียนบ้านวังมน 33
7 21.21
5 15.15
5 15.15
0 0.00
0 0.00
16 48.48
17 51.52%
4  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 160
16 10.00
8 5.00
46 28.75
4 2.50
0 0.00
86 53.75
74 46.25%
5  โรงเรียนบ้านป่าจี้ 149
7 4.70
5 3.36
31 20.81
21 14.09
4 2.68
81 54.36
68 45.64%
6  โรงเรียนวัดวังหลวง 120
7 5.83
6 5.00
11 9.17
13 10.83
17 14.17
66 55.00
54 45.00%
7  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 183
18 9.84
14 7.65
15 8.20
14 7.65
19 10.38
103 56.28
80 43.72%
8  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 111
9 8.11
13 11.71
12 10.81
2 1.80
2 1.80
73 65.77
38 34.23%
9  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 30
5 16.67
0 0.00
4 13.33
0 0.00
1 3.33
20 66.67
10 33.33%
10  โรงเรียนบ้านดอนมูล 172
6 3.49
3 1.74
25 14.53
4 2.33
19 11.05
115 66.86
57 33.14%
11  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 186
17 9.14
10 5.38
29 15.59
4 2.15
1 0.54
125 67.20
61 32.80%
12  โรงเรียนบ้านห้วยหละ 127
11 8.66
0 0.00
28 22.05
1 0.79
0 0.00
87 68.50
40 31.50%
13  โรงเรียนบ้านห้วยบง 69
7 10.14
1 1.45
12 17.39
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
14  โรงเรียนบ้านผาต้าย 51
4 7.84
1 1.96
7 13.73
3 5.88
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
15  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 83
7 8.43
1 1.20
12 14.46
4 4.82
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
16  โรงเรียนบ้านดอยแดน 71
8 11.27
4 5.63
6 8.45
2 2.82
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
17  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 97
11 11.34
2 2.06
13 13.40
1 1.03
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
18  โรงเรียนบ้านห้วยกาน 121
14 11.57
10 8.26
8 6.61
0 0.00
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
19  โรงเรียนวัดวังสะแกง 42
2 4.76
0 0.00
6 14.29
0 0.00
3 7.14
31 73.81
11 26.19%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 214
27 12.62
13 6.07
7 3.27
5 2.34
4 1.87
158 73.83
56 26.17%
21  โรงเรียนวัดหนองยวง 47
3 6.38
5 10.64
4 8.51
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
22  โรงเรียนบ้านปวง 24
1 4.17
0 0.00
4 16.67
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
23  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 56
4 7.14
5 8.93
5 8.93
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
24  โรงเรียนบ้านแม่แนต 52
2 3.85
3 5.77
3 5.77
2 3.85
3 5.77
39 75.00
13 25.00%
25  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 57
6 10.53
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
26  โรงเรียนบ้านแม่บอน 37
0 0.00
1 2.70
8 21.62
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
27  โรงเรียนบ้านปางส้าน 59
4 6.78
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
28  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 65
7 10.77
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
29  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 242
8 3.31
5 2.07
13 5.37
13 5.37
13 5.37
190 78.51
52 21.49%
30  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 70
0 0.00
3 4.29
11 15.71
0 0.00
1 1.43
55 78.57
15 21.43%
31  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 52
4 7.69
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
32  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 182
14 7.69
13 7.14
5 2.75
3 1.65
3 1.65
144 79.12
38 20.88%
33  โรงเรียนบ้านผาลาด 132
0 0.00
10 7.58
16 12.12
0 0.00
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
34  โรงเรียนบ้านไม้สลี 92
9 9.78
3 3.26
5 5.43
0 0.00
1 1.09
74 80.43
18 19.57%
35  โรงเรียนบ้านป่าคา 41
2 4.88
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
36  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 129
0 0.00
4 3.10
21 16.28
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
37  โรงเรียนบ้านแม่แสม 52
3 5.77
3 5.77
2 3.85
0 0.00
2 3.85
42 80.77
10 19.23%
38  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 80
5 6.25
0 0.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
39  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 134
6 4.48
3 2.24
15 11.19
1 0.75
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
40  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 102
6 5.88
3 2.94
3 2.94
4 3.92
3 2.94
83 81.37
19 18.63%
41  โรงเรียนบ้านหนองสูน 54
4 7.41
1 1.85
4 7.41
1 1.85
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
42  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 67
0 0.00
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
43  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 181
9 4.97
4 2.21
19 10.50
0 0.00
0 0.00
149 82.32
32 17.68%
44  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 93
5 5.38
5 5.38
2 2.15
3 3.23
1 1.08
77 82.80
16 17.20%
45  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 533
13 2.44
9 1.69
66 12.38
0 0.00
1 0.19
444 83.30
89 16.70%
46  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 50
2 4.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
47  โรงเรียนบ้านแม่ลาน 64
1 1.56
0 0.00
5 7.81
4 6.25
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
48  โรงเรียนบ้านแม่เทย 186
9 4.84
7 3.76
10 5.38
2 1.08
1 0.54
157 84.41
29 15.59%
49  โรงเรียนบ้านนากลาง 103
1 0.97
6 5.83
7 6.80
1 0.97
1 0.97
87 84.47
16 15.53%
50  โรงเรียนบ้านฮั่ว 59
4 6.78
1 1.69
3 5.08
1 1.69
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
51  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1424
51 3.58
60 4.21
58 4.07
29 2.04
17 1.19
1209 84.90
215 15.10%
52  โรงเรียนอนุบาลวังดิน 399
29 7.27
5 1.25
2 0.50
2 0.50
22 5.51
339 84.96
60 15.04%
53  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
1 1.85
46 85.19
8 14.81%
54  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
1 3.57
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
55  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 85
6 7.06
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
56  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 43
0 0.00
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 102
4 3.92
2 1.96
8 7.84
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
58  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 61
2 3.28
3 4.92
3 4.92
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 78
1 1.28
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
60  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 121
5 4.13
2 1.65
8 6.61
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
61  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 92
0 0.00
1 1.09
9 9.78
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
62  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
63  โรงเรียนวัดร้องธาร 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
64  โรงเรียนบ้านห้วยปิง 92
2 2.17
2 2.17
3 3.26
2 2.17
1 1.09
82 89.13
10 10.87%
65  โรงเรียนบ้านห้วยแทง 66
0 0.00
2 3.03
4 6.06
0 0.00
1 1.52
59 89.39
7 10.61%
66  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 134
0 0.00
0 0.00
2 1.49
7 5.22
4 2.99
121 90.30
13 9.70%
67  โรงเรียนบ้านดง 188
11 5.85
0 0.00
7 3.72
0 0.00
0 0.00
170 90.43
18 9.57%
68  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 69
0 0.00
2 2.90
3 4.35
1 1.45
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
69  โรงเรียนบ้านดงสักงาม 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
70  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 101
3 2.97
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
71  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 74
0 0.00
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
72  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
73  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
74  โรงเรียนบ้านปาง 105
0 0.00
0 0.00
5 4.76
0 0.00
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
75  โรงเรียนบ้านป่าพลู 101
1 0.99
0 0.00
0 0.00
2 1.98
1 0.99
97 96.04
4 3.96%
76  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 56
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
77  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 169
0 0.00
0 0.00
5 2.96
0 0.00
0 0.00
164 97.04
5 2.96%
78  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
79  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,409 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  464 4.93
เตี้ย  300 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  779 8.28
ผอมและเตี้ย  205 2.18
อ้วนและเตี้ย  197 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,464 79.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,945 คน


20.67%


Powered By www.thaieducation.net