ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มุกดาหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 244 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 244 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 55
2 3.64
14 25.45
12 21.82
2 3.64
7 12.73
18 32.73
37 67.27%
2  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 524
84 16.03
107 20.42
57 10.88
39 7.44
57 10.88
180 34.35
344 65.65%
3  โรงเรียนบ้านทรายทอง 101
17 16.83
17 16.83
10 9.90
9 8.91
9 8.91
39 38.61
62 61.39%
4  โรงเรียนบ้านโนนตูม 16
3 18.75
0 0.00
6 37.50
0 0.00
0 0.00
7 43.75
9 56.25%
5  โรงเรียนบ้านคำพี้ 42
2 4.76
0 0.00
8 19.05
2 4.76
10 23.81
20 47.62
22 52.38%
6  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 169
17 10.06
8 4.73
28 16.57
5 2.96
28 16.57
83 49.11
86 50.89%
7  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 28
3 10.71
3 10.71
3 10.71
2 7.14
3 10.71
14 50.00
14 50.00%
8  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 90
19 21.11
12 13.33
14 15.56
0 0.00
0 0.00
45 50.00
45 50.00%
9  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 50
9 18.00
4 8.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
25 50.00
25 50.00%
10  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 60
11 18.33
5 8.33
8 13.33
4 6.67
1 1.67
31 51.67
29 48.33%
11  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 68
14 20.59
13 19.12
5 7.35
0 0.00
0 0.00
36 52.94
32 47.06%
12  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 121
17 14.05
13 10.74
22 18.18
4 3.31
0 0.00
65 53.72
56 46.28%
13  โรงเรียนบ้านวังไฮ 88
3 3.41
10 11.36
4 4.55
12 13.64
11 12.50
48 54.55
40 45.45%
14  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 31
6 19.35
0 0.00
4 12.90
0 0.00
4 12.90
17 54.84
14 45.16%
15  โรงเรียนบ้านโพนงาม 125
15 12.00
13 10.40
17 13.60
5 4.00
6 4.80
69 55.20
56 44.80%
16  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 101
13 12.87
10 9.90
7 6.93
9 8.91
6 5.94
56 55.45
45 44.55%
17  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 86
20 23.26
8 9.30
4 4.65
4 4.65
2 2.33
48 55.81
38 44.19%
18  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 109
16 14.68
11 10.09
14 12.84
6 5.50
1 0.92
61 55.96
48 44.04%
19  โรงเรียนมุกดาลัย 703
142 20.20
79 11.24
77 10.95
10 1.42
0 0.00
395 56.19
308 43.81%
20  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 101
11 10.89
12 11.88
6 5.94
8 7.92
6 5.94
58 57.43
43 42.57%
21  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 190
25 13.16
19 10.00
21 11.05
10 5.26
0 0.00
115 60.53
75 39.47%
22  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 148
32 21.62
3 2.03
20 13.51
2 1.35
0 0.00
91 61.49
57 38.51%
23  โรงเรียนบ้านบาก2 281
42 14.95
26 9.25
9 3.20
25 8.90
5 1.78
174 61.92
107 38.08%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 52
5 9.62
4 7.69
5 9.62
2 3.85
3 5.77
33 63.46
19 36.54%
25  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 118
10 8.47
10 8.47
17 14.41
5 4.24
1 0.85
75 63.56
43 36.44%
26  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 102
8 7.84
0 0.00
19 18.63
0 0.00
10 9.80
65 63.73
37 36.27%
27  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 158
12 7.59
5 3.16
20 12.66
13 8.23
6 3.80
102 64.56
56 35.44%
28  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 105
15 14.29
8 7.62
13 12.38
0 0.00
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
29  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 41
6 14.63
3 7.32
4 9.76
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
30  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 44
11 25.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
31  โรงเรียนบ้านนาทาม 205
25 12.20
15 7.32
20 9.76
9 4.39
0 0.00
136 66.34
69 33.66%
32  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 242
21 8.68
15 6.20
14 5.79
16 6.61
15 6.20
161 66.53
81 33.47%
33  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 114
16 14.04
11 9.65
5 4.39
4 3.51
2 1.75
76 66.67
38 33.33%
34  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 33
3 9.09
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
35  โรงเรียนบ้านภูวง 27
3 11.11
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
36  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30
4 13.33
2 6.67
2 6.67
1 3.33
1 3.33
20 66.67
10 33.33%
37  โรงเรียนบ้านป่งโพน 122
10 8.20
11 9.02
8 6.56
8 6.56
3 2.46
82 67.21
40 32.79%
38  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 335
54 16.12
22 6.57
28 8.36
4 1.19
1 0.30
226 67.46
109 32.54%
39  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 37
5 13.51
2 5.41
4 10.81
1 2.70
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
40  โรงเรียนบ้านโสก 191
52 27.23
4 2.09
5 2.62
0 0.00
0 0.00
130 68.06
61 31.94%
41  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 91
5 5.49
0 0.00
24 26.37
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
42  โรงเรียนบ้านสงเปือย 153
37 24.18
0 0.00
11 7.19
0 0.00
0 0.00
105 68.63
48 31.37%
43  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 129
8 6.20
7 5.43
18 13.95
7 5.43
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
44  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 105
10 9.52
10 9.52
4 3.81
5 4.76
3 2.86
73 69.52
32 30.48%
45  โรงเรียนบ้านดงเย็น 157
20 12.74
0 0.00
10 6.37
12 7.64
5 3.18
110 70.06
47 29.94%
46  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1345
220 16.36
11 0.82
139 10.33
12 0.89
14 1.04
949 70.56
396 29.44%
47  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 41
7 17.07
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
48  โรงเรียนบ้านพังคอง 147
16 10.88
8 5.44
11 7.48
4 2.72
4 2.72
104 70.75
43 29.25%
49  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 38
3 7.89
1 2.63
3 7.89
3 7.89
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
50  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 122
11 9.02
12 9.84
10 8.20
2 1.64
0 0.00
87 71.31
35 28.69%
51  โรงเรียนเมืองใหม่ 135
14 10.37
14 10.37
9 6.67
1 0.74
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
52  โรงเรียนบ้านนาสะโน 89
16 17.98
9 10.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
53  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 93
4 4.30
5 5.38
8 8.60
3 3.23
6 6.45
67 72.04
26 27.96%
54  โรงเรียนบ้านโนนยาง 91
3 3.30
0 0.00
21 23.08
1 1.10
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
55  โรงเรียนบ้านกลาง 44
6 13.64
2 4.55
3 6.82
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
56  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 63
5 7.94
0 0.00
9 14.29
2 3.17
1 1.59
46 73.02
17 26.98%
57  โรงเรียนร่มเกล้า 248
8 3.23
16 6.45
21 8.47
16 6.45
5 2.02
182 73.39
66 26.61%
58  โรงเรียนบ้านดงมอน 177
8 4.52
13 7.34
9 5.08
8 4.52
9 5.08
130 73.45
47 26.55%
59  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 114
2 1.75
4 3.51
15 13.16
9 7.89
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
60  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 97
7 7.22
4 4.12
5 5.15
5 5.15
4 4.12
72 74.23
25 25.77%
61  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 94
5 5.32
4 4.26
5 5.32
3 3.19
7 7.45
70 74.47
24 25.53%
62  โรงเรียนบ้านกกตูม 111
19 17.12
3 2.70
3 2.70
1 0.90
2 1.80
83 74.77
28 25.23%
63  โรงเรียนบ้านสานแว้ 204
6 2.94
11 5.39
19 9.31
6 2.94
9 4.41
153 75.00
51 25.00%
64  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 4
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
65  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 101
8 7.92
3 2.97
3 2.97
7 6.93
4 3.96
76 75.25
25 24.75%
66  โรงเรียนบ้านแวง 81
4 4.94
6 7.41
3 3.70
3 3.70
4 4.94
61 75.31
20 24.69%
67  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 62
7 11.29
6 9.68
2 3.23
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
68  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 121
15 12.40
4 3.31
10 8.26
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
69  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 92
13 14.13
4 4.35
3 3.26
2 2.17
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
70  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 92
4 4.35
4 4.35
6 6.52
5 5.43
3 3.26
70 76.09
22 23.91%
71  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 42
2 4.76
3 7.14
5 11.90
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
72  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 63
2 3.17
2 3.17
11 17.46
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
73  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 143
6 4.20
11 7.69
5 3.50
10 6.99
2 1.40
109 76.22
34 23.78%
74  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 122
5 4.10
6 4.92
6 4.92
5 4.10
7 5.74
93 76.23
29 23.77%
75  โรงเรียนบ้านหนองบอน 101
3 2.97
4 3.96
8 7.92
6 5.94
3 2.97
77 76.24
24 23.76%
76  โรงเรียนบ้านดงมัน 38
1 2.63
2 5.26
6 15.79
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
77  โรงเรียนบ้านหนองยาง 225
23 10.22
23 10.22
4 1.78
2 0.89
0 0.00
173 76.89
52 23.11%
78  โรงเรียนบ้านขัวสูง 48
1 2.08
2 4.17
8 16.67
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
79  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 162
5 3.09
5 3.09
9 5.56
10 6.17
8 4.94
125 77.16
37 22.84%
80  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 206
18 8.74
3 1.46
25 12.14
1 0.49
0 0.00
159 77.18
47 22.82%
81  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 88
5 5.68
5 5.68
2 2.27
5 5.68
3 3.41
68 77.27
20 22.73%
82  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 207
19 9.18
13 6.28
12 5.80
3 1.45
0 0.00
160 77.29
47 22.71%
83  โรงเรียนบ้านดงหลวง 214
12 5.61
7 3.27
9 4.21
8 3.74
12 5.61
166 77.57
48 22.43%
84  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
85  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 36
2 5.56
1 2.78
2 5.56
2 5.56
1 2.78
28 77.78
8 22.22%
86  โรงเรียนบ้านป่งขาม 68
6 8.82
2 2.94
7 10.29
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
87  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 123
12 9.76
6 4.88
7 5.69
2 1.63
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
88  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 60
4 6.67
3 5.00
4 6.67
2 3.33
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
89  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 60
6 10.00
0 0.00
5 8.33
2 3.33
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
90  โรงเรียนบ้านงิ้ว 132
14 10.61
3 2.27
10 7.58
1 0.76
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
91  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 109
5 4.59
11 10.09
7 6.42
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 190
11 5.79
11 5.79
3 1.58
13 6.84
2 1.05
150 78.95
40 21.05%
93  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 95
5 5.26
4 4.21
7 7.37
4 4.21
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
94  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 38
1 2.63
1 2.63
6 15.79
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
95  โรงเรียนบ้านบุ่ง 62
9 14.52
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
96  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 134
13 9.70
6 4.48
6 4.48
3 2.24
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
97  โรงเรียนบ้านป่าแดง 48
4 8.33
1 2.08
4 8.33
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
98  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 87
7 8.05
5 5.75
5 5.75
1 1.15
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
99  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 122
5 4.10
6 4.92
14 11.48
0 0.00
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
100  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 79
11 13.92
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
101  โรงเรียนบ้านคำบง2 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
102  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 135
11 8.15
0 0.00
5 3.70
11 8.15
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
103  โรงเรียนบ้านปากช่อง 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
104  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 155
6 3.87
1 0.65
24 15.48
0 0.00
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
105  โรงเรียนบ้านภูล้อม 107
6 5.61
0 0.00
12 11.21
3 2.80
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
106  โรงเรียนบ้านวังนอง 51
0 0.00
2 3.92
6 11.76
1 1.96
1 1.96
41 80.39
10 19.61%
107  โรงเรียนบ้านนายาง 92
2 2.17
0 0.00
7 7.61
2 2.17
7 7.61
74 80.43
18 19.57%
108  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 26
0 0.00
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
109  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 52
3 5.77
1 1.92
6 11.54
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
110  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 42
5 11.90
0 0.00
2 4.76
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
111  โรงเรียนบ้านดง 90
3 3.33
2 2.22
8 8.89
4 4.44
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
112  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 92
5 5.43
5 5.43
7 7.61
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
113  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 76
5 6.58
1 1.32
6 7.89
2 2.63
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
114  โรงเรียนบ้านคำดู่ 44
5 11.36
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
115  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 39
1 2.56
0 0.00
5 12.82
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
116  โรงเรียนบ้านนาหลัก 67
6 8.96
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
117  โรงเรียนบ้านนาอุดม 157
12 7.64
4 2.55
9 5.73
3 1.91
0 0.00
129 82.17
28 17.83%
118  โรงเรียนบ้านคำบง1 432
20 4.63
7 1.62
50 11.57
0 0.00
0 0.00
355 82.18
77 17.82%
119  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 180
6 3.33
8 4.44
17 9.44
1 0.56
0 0.00
148 82.22
32 17.78%
120  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 141
4 2.84
5 3.55
9 6.38
6 4.26
1 0.71
116 82.27
25 17.73%
121  โรงเรียนบ้านแฝก 85
3 3.53
3 3.53
8 9.41
1 1.18
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
122  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 51
4 7.84
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
123  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 114
10 8.77
4 3.51
6 5.26
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
124  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 143
13 9.09
0 0.00
12 8.39
0 0.00
0 0.00
118 82.52
25 17.48%
125  โรงเรียนบ้านเหล่า 149
11 7.38
6 4.03
9 6.04
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
126  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 46
6 13.04
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
127  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 214
13 6.07
5 2.34
17 7.94
2 0.93
0 0.00
177 82.71
37 17.29%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 87
5 5.75
1 1.15
7 8.05
2 2.30
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
129  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41
1 2.44
4 9.76
2 4.88
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
130  โรงเรียนหลุบปึ้ง 59
2 3.39
1 1.69
7 11.86
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
131  โรงเรียนบ้านคำเขือง 77
3 3.90
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 119
4 3.36
7 5.88
7 5.88
0 0.00
2 1.68
99 83.19
20 16.81%
133  โรงเรียนบ้านดานคำ 36
3 8.33
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
134  โรงเรียนบ้านแก้ง2 72
1 1.39
4 5.56
6 8.33
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
135  โรงเรียนบ้านหนองบง 134
6 4.48
5 3.73
8 5.97
3 2.24
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
136  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 153
3 1.96
8 5.23
13 8.50
1 0.65
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
137  โรงเรียนบ้านหนองแอก 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
13 13.98
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
138  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 131
6 4.58
10 7.63
2 1.53
3 2.29
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
139  โรงเรียนบ้านแมด 100
4 4.00
1 1.00
5 5.00
5 5.00
1 1.00
84 84.00
16 16.00%
140  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 208
5 2.40
2 0.96
24 11.54
2 0.96
0 0.00
175 84.13
33 15.87%
141  โรงเรียนบ้านนากอก 51
7 13.73
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
142  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 51
2 3.92
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
143  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 117
7 5.98
7 5.98
4 3.42
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
144  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 86
5 5.81
1 1.16
7 8.14
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
145  โรงเรียนบ้านเปียด 153
0 0.00
0 0.00
3 1.96
0 0.00
20 13.07
130 84.97
23 15.03%
146  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 80
3 3.75
6 7.50
3 3.75
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
147  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 20
3 15.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
148  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 60
2 3.33
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
149  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 115
10 8.70
4 3.48
3 2.61
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
150  โรงเรียนบ้านโคก1 75
2 2.67
5 6.67
4 5.33
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
151  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 89
3 3.37
3 3.37
4 4.49
3 3.37
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
152  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 315
8 2.54
9 2.86
26 8.25
3 0.95
0 0.00
269 85.40
46 14.60%
153  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 110
6 5.45
2 1.82
8 7.27
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
154  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
155  โรงเรียนชุมชนนาโสก 242
10 4.13
0 0.00
16 6.61
7 2.89
1 0.41
208 85.95
34 14.05%
156  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 65
1 1.54
4 6.15
4 6.15
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
157  โรงเรียนบ้านโคก2 94
3 3.19
3 3.19
7 7.45
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
158  โรงเรียนบ้านนามน 58
3 5.17
1 1.72
3 5.17
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
159  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 124
2 1.61
2 1.61
13 10.48
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
160  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 124
8 6.45
1 0.81
8 6.45
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
161  โรงเรียนบ้านภู 37
3 8.11
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
162  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 90
5 5.56
2 2.22
5 5.56
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
163  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 90
4 4.44
1 1.11
5 5.56
1 1.11
1 1.11
78 86.67
12 13.33%
164  โรงเรียนบ้านมะนาว 98
7 7.14
1 1.02
5 5.10
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
165  โรงเรียนบ้านคำไหล 91
4 4.40
4 4.40
4 4.40
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
166  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 129
6 4.65
6 4.65
3 2.33
2 1.55
0 0.00
112 86.82
17 13.18%
167  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 38
0 0.00
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
168  โรงเรียนบ้านคันแท 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
2 8.70
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
169  โรงเรียนบ้านด่านมน 23
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
170  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 138
4 2.90
6 4.35
8 5.80
0 0.00
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
171  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 124
7 5.65
1 0.81
8 6.45
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
172  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 102
0 0.00
2 1.96
8 7.84
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
173  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 118
5 4.24
5 4.24
5 4.24
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
174  โรงเรียนบ้านสองคอน 197
16 8.12
5 2.54
4 2.03
0 0.00
0 0.00
172 87.31
25 12.69%
175  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 56
1 1.79
1 1.79
4 7.14
1 1.79
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
176  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
177  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 80
10 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
178  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 169
4 2.37
0 0.00
17 10.06
0 0.00
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
179  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 65
0 0.00
2 3.08
3 4.62
3 4.62
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
180  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 115
5 4.35
5 4.35
4 3.48
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
181  โรงเรียนบ้านนาดี2 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
1 3.03
29 87.88
4 12.12%
182  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 132
4 3.03
6 4.55
6 4.55
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
183  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 151
5 3.31
2 1.32
5 3.31
3 1.99
3 1.99
133 88.08
18 11.92%
184  โรงเรียนบ้านดงยาง1 84
4 4.76
1 1.19
5 5.95
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
185  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 42
4 9.52
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
186  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 143
7 4.90
4 2.80
4 2.80
2 1.40
0 0.00
126 88.11
17 11.89%
187  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 103
4 3.88
5 4.85
3 2.91
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
188  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 43
1 2.33
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
189  โรงเรียนบ้านโนนศรี 104
3 2.88
5 4.81
3 2.88
1 0.96
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
190  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 140
2 1.43
5 3.57
5 3.57
3 2.14
1 0.71
124 88.57
16 11.43%
191  โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 36
1 2.78
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
192  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 81
1 1.23
3 3.70
4 4.94
0 0.00
1 1.23
72 88.89
9 11.11%
193  โรงเรียนบ้านม่วง 82
2 2.44
1 1.22
3 3.66
2 2.44
1 1.22
73 89.02
9 10.98%
194  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 46
0 0.00
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
195  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 65
1 1.54
3 4.62
2 3.08
1 1.54
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
196  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
197  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 207
4 1.93
1 0.48
13 6.28
4 1.93
0 0.00
185 89.37
22 10.63%
198  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 170
4 2.35
3 1.76
11 6.47
0 0.00
0 0.00
152 89.41
18 10.59%
199  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 85
2 2.35
2 2.35
2 2.35
2 2.35
1 1.18
76 89.41
9 10.59%
200  โรงเรียนบ้านไร่ 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
1 5.26
17 89.47
2 10.53%
201  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 57
2 3.51
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
202  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 125
4 3.20
2 1.60
5 4.00
2 1.60
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
203  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 137
9 6.57
0 0.00
5 3.65
0 0.00
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
204  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 118
0 0.00
0 0.00
12 10.17
0 0.00
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
205  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 152
4 2.63
1 0.66
10 6.58
0 0.00
0 0.00
137 90.13
15 9.87%
206  โรงเรียนบ้านนาม่วง 72
3 4.17
1 1.39
2 2.78
0 0.00
1 1.39
65 90.28
7 9.72%
207  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
208  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 203
11 5.42
4 1.97
2 0.99
2 0.99
0 0.00
184 90.64
19 9.36%
209  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 142
6 4.23
2 1.41
5 3.52
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
210  โรงเรียนบ้านนายอ 78
2 2.56
0 0.00
1 1.28
4 5.13
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
211  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 124
6 4.84
2 1.61
1 0.81
1 0.81
1 0.81
113 91.13
11 8.87%
212  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 46
0 0.00
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
213  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
1 4.17
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
214  โรงเรียนบ้านหนองคอง 170
5 2.94
5 2.94
2 1.18
2 1.18
0 0.00
156 91.76
14 8.24%
215  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
4 5.33
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
216  โรงเรียนบ้านสามขัว 126
6 4.76
0 0.00
4 3.17
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
217  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
2 2.60
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
218  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 234
8 3.42
2 0.85
7 2.99
1 0.43
0 0.00
216 92.31
18 7.69%
219  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66
2 3.03
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
220  โรงเรียนบ้านหนองแวง 174
4 2.30
2 1.15
7 4.02
0 0.00
0 0.00
161 92.53
13 7.47%
221  โรงเรียนบ้านซ่ง 121
3 2.48
2 1.65
4 3.31
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
222  โรงเรียนบ้านโพนแดง 180
5 2.78
3 1.67
3 1.67
2 1.11
0 0.00
167 92.78
13 7.22%
223  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
224  โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 168
3 1.79
2 1.19
4 2.38
1 0.60
0 0.00
158 94.05
10 5.95%
225  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
226  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 120
1 0.83
2 1.67
3 2.50
1 0.83
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
227  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 310
0 0.00
0 0.00
13 4.19
4 1.29
0 0.00
293 94.52
17 5.48%
228  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
229  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 146
3 2.05
1 0.68
3 2.05
0 0.00
0 0.00
139 95.21
7 4.79%
230  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
231  โรงเรียนบ้านนาป่ง 133
3 2.26
0 0.00
0 0.00
3 2.26
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
232  โรงเรียนบ้านขามป้อม 119
1 0.84
1 0.84
1 0.84
1 0.84
0 0.00
115 96.64
4 3.36%
233  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 247
0 0.00
1 0.40
3 1.21
1 0.40
3 1.21
239 96.76
8 3.24%
234  โรงเรียนสยามกลการ4 155
0 0.00
1 0.65
4 2.58
0 0.00
0 0.00
150 96.77
5 3.23%
235  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 100
1 1.00
1 1.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
236  โรงเรียนบ้านป่าเตย 137
2 1.46
2 1.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 97.08
4 2.92%
237  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 111
1 0.90
2 1.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
238  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.33
42 97.67
1 2.33%
239  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 131
1 0.76
0 0.00
1 0.76
0 0.00
0 0.00
129 98.47
2 1.53%
240  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 333
0 0.00
2 0.60
1 0.30
1 0.30
1 0.30
328 98.50
5 1.50%
241  โรงเรียนบ้านนาโด่ 99
1 1.01
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 98.99
1 1.01%
242  โรงเรียนบ้านคำพอก2 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านบะ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,780 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,010 7.24
เตี้ย  1,097 3.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,912 6.88
ผอมและเตี้ย  573 2.06
อ้วนและเตี้ย  367 1.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,821 78.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,959 คน


21.45%


Powered By www.thaieducation.net