ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาเลียว 170
23 13.53
17 10.00
11 6.47
40 23.53
27 15.88
52 30.59
118 69.41%
2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 41
6 14.63
7 17.07
7 17.07
2 4.88
1 2.44
18 43.90
23 56.10%
3  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 88
10 11.36
19 21.59
6 6.82
9 10.23
0 0.00
44 50.00
44 50.00%
4  โรงเรียนวัดหนองแหวน 181
14 7.73
11 6.08
35 19.34
3 1.66
17 9.39
101 55.80
80 44.20%
5  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 144
6 4.17
10 6.94
21 14.58
6 4.17
18 12.50
83 57.64
61 42.36%
6  โรงเรียนวัดหนองไทร 104
6 5.77
10 9.62
24 23.08
3 2.88
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
7  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 224
20 8.93
21 9.38
40 17.86
11 4.91
0 0.00
132 58.93
92 41.07%
8  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 148
5 3.38
6 4.05
18 12.16
11 7.43
15 10.14
93 62.84
55 37.16%
9  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 27
1 3.70
1 3.70
5 18.52
3 11.11
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
10  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 322
43 13.35
21 6.52
33 10.25
8 2.48
13 4.04
204 63.35
118 36.65%
11  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479
50 10.44
40 8.35
66 13.78
0 0.00
1 0.21
322 67.22
157 32.78%
12  โรงเรียนบ้านแก้ว 623
57 9.15
27 4.33
61 9.79
55 8.83
0 0.00
423 67.90
200 32.10%
13  โรงเรียนบ้านวังปลา 57
11 19.30
4 7.02
3 5.26
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
14  โรงเรียนวัดหมูดุด 38
5 13.16
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
15  โรงเรียนวัดโขดหอย 39
5 12.82
2 5.13
5 12.82
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
16  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 140
29 20.71
0 0.00
14 10.00
0 0.00
0 0.00
97 69.29
43 30.71%
17  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 204
22 10.78
7 3.43
23 11.27
8 3.92
0 0.00
144 70.59
60 29.41%
18  โรงเรียนวัดท่าแคลง 85
2 2.35
3 3.53
18 21.18
1 1.18
1 1.18
60 70.59
25 29.41%
19  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 34
7 20.59
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
20  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140
13 9.29
5 3.57
22 15.71
0 0.00
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
21  โรงเรียนบ้านคลองลาว 377
56 14.85
4 1.06
44 11.67
0 0.00
0 0.00
273 72.41
104 27.59%
22  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 130
9 6.92
7 5.38
6 4.62
9 6.92
4 3.08
95 73.08
35 26.92%
23  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 231
17 7.36
9 3.90
23 9.96
11 4.76
2 0.87
169 73.16
62 26.84%
24  โรงเรียนวัดหนองบัว 122
7 5.74
9 7.38
14 11.48
1 0.82
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
25  โรงเรียนวัดช้างข้าม 154
21 13.64
1 0.65
15 9.74
0 0.00
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
26  โรงเรียนวัดคลองขุด 34
2 5.88
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
27  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 578
45 7.79
17 2.94
57 9.86
11 1.90
6 1.04
442 76.47
136 23.53%
28  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 297
31 10.44
3 1.01
35 11.78
0 0.00
0 0.00
228 76.77
69 23.23%
29  โรงเรียนวัดเนินยาง 65
2 3.08
5 7.69
8 12.31
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
30  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 205
13 6.34
12 5.85
20 9.76
2 0.98
0 0.00
158 77.07
47 22.93%
31  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 255
20 7.84
7 2.75
27 10.59
2 0.78
2 0.78
197 77.25
58 22.75%
32  โรงเรียนวัดท่าศาลา 49
1 2.04
2 4.08
8 16.33
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
33  โรงเรียนวัดรำพัน 122
4 3.28
4 3.28
19 15.57
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
34  โรงเรียนวัดหนองคัน 139
11 7.91
7 5.04
12 8.63
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
35  โรงเรียนบ้านประแกต 72
4 5.56
0 0.00
7 9.72
3 4.17
1 1.39
57 79.17
15 20.83%
36  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 64
4 6.25
3 4.69
6 9.38
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
37  โรงเรียนบ้านซอยสอง 141
7 4.96
11 7.80
10 7.09
0 0.00
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
38  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 167
16 9.58
4 2.40
13 7.78
0 0.00
0 0.00
134 80.24
33 19.76%
39  โรงเรียนวัดนายายอาม 71
1 1.41
3 4.23
10 14.08
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
40  โรงเรียนสฤษดิเดช 3113
128 4.11
56 1.80
412 13.23
12 0.39
4 0.13
2501 80.34
612 19.66%
41  โรงเรียนวัดโป่งแรด 72
5 6.94
3 4.17
6 8.33
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
42  โรงเรียนวัดหนองสีงา 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
43  โรงเรียนบ้านชำโสม 74
1 1.35
2 2.70
10 13.51
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
44  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 58
2 3.45
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
45  โรงเรียนวัดคมบาง 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
24 82.76
5 17.24%
46  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 415
11 2.65
7 1.69
51 12.29
2 0.48
0 0.00
344 82.89
71 17.11%
47  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1584
74 4.67
11 0.69
179 11.30
5 0.32
0 0.00
1315 83.02
269 16.98%
48  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 103
4 3.88
4 3.88
4 3.88
2 1.94
3 2.91
86 83.50
17 16.50%
49  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329
6 1.82
1 0.30
40 12.16
4 1.22
3 0.91
275 83.59
54 16.41%
50  โรงเรียนวัดทองทั่ว 190
6 3.16
7 3.68
17 8.95
1 0.53
0 0.00
159 83.68
31 16.32%
51  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 112
8 7.14
1 0.89
7 6.25
1 0.89
1 0.89
94 83.93
18 16.07%
52  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 137
7 5.11
7 5.11
5 3.65
2 1.46
1 0.73
115 83.94
22 16.06%
53  โรงเรียนบ้านโคกวัด 116
8 6.90
4 3.45
6 5.17
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
54  โรงเรียนวัดดอนตาล 175
4 2.29
6 3.43
17 9.71
0 0.00
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
55  โรงเรียนบ้านคลองครก 177
5 2.82
2 1.13
15 8.47
3 1.69
2 1.13
150 84.75
27 15.25%
56  โรงเรียนวัดพลับ 59
1 1.69
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
57  โรงเรียนวัดโขมง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
58  โรงเรียนบ้านมาบโอน 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
59  โรงเรียนวัดเนินสูง 137
0 0.00
3 2.19
12 8.76
3 2.19
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
60  โรงเรียนบ้านยางระหง 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
61  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 77
4 5.19
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
62  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 471
27 5.73
0 0.00
19 4.03
12 2.55
0 0.00
413 87.69
58 12.31%
63  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 67
2 2.99
2 2.99
2 2.99
2 2.99
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
64  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 86
2 2.33
0 0.00
7 8.14
1 1.16
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
65  โรงเรียนวัดวังหิน 86
0 0.00
2 2.33
8 9.30
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
66  โรงเรียนวัดพลับพลา 354
16 4.52
0 0.00
25 7.06
0 0.00
0 0.00
313 88.42
41 11.58%
67  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 185
2 1.08
4 2.16
12 6.49
1 0.54
0 0.00
166 89.73
19 10.27%
68  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
69  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 386
13 3.37
10 2.59
8 2.07
3 0.78
3 0.78
349 90.41
37 9.59%
70  โรงเรียนวัดนาซา 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
71  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 95
5 5.26
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
72  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
73  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 97
5 5.15
2 2.06
2 2.06
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
74  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
0 0.00
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
75  โรงเรียนวัดแสลง 252
5 1.98
6 2.38
7 2.78
4 1.59
0 0.00
230 91.27
22 8.73%
76  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
77  โรงเรียนวัดแขมหนู 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
1 4.17
22 91.67
2 8.33%
78  โรงเรียนวัดสิงห์ 207
3 1.45
4 1.93
9 4.35
0 0.00
0 0.00
191 92.27
16 7.73%
79  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 74
1 1.35
0 0.00
3 4.05
1 1.35
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
80  โรงเรียนวัดเขาน้อย 74
1 1.35
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
81  โรงเรียนวัดสามผาน 102
0 0.00
1 0.98
4 3.92
1 0.98
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
82  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 88
0 0.00
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%

 

จำนวนนักเรียน  16,564 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  973 5.87
เตี้ย  468 2.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,714 10.35
ผอมและเตี้ย  263 1.59
อ้วนและเตี้ย  128 0.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,018 78.59
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,546 คน


21.41%


Powered By www.thaieducation.net