ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 65
24 36.92
9 13.85
6 9.23
9 13.85
3 4.62
14 21.54
51 78.46%
2  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1464
195 13.32
90 6.15
196 13.39
285 19.47
286 19.54
412 28.14
1052 71.86%
3  โรงเรียนบ้านแก้ง 99
26 26.26
8 8.08
13 13.13
7 7.07
0 0.00
45 45.45
54 54.55%
4  โรงเรียนนาข่าวิทยา 80
11 13.75
7 8.75
20 25.00
3 3.75
0 0.00
39 48.75
41 51.25%
5  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 193
10 5.18
25 12.95
23 11.92
14 7.25
19 9.84
102 52.85
91 47.15%
6  โรงเรียนบ้านกุดจิก 75
12 16.00
0 0.00
6 8.00
14 18.67
3 4.00
40 53.33
35 46.67%
7  โรงเรียนบ้านนายอ 72
3 4.17
11 15.28
17 23.61
1 1.39
1 1.39
39 54.17
33 45.83%
8  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 95
19 20.00
2 2.11
14 14.74
8 8.42
0 0.00
52 54.74
43 45.26%
9  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 323
29 8.98
41 12.69
31 9.60
36 11.15
7 2.17
179 55.42
144 44.58%
10  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 183
8 4.37
7 3.83
42 22.95
7 3.83
13 7.10
106 57.92
77 42.08%
11  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 161
0 0.00
13 8.07
22 13.66
28 17.39
4 2.48
94 58.39
67 41.61%
12  โรงเรียนบ้านนาคอย 61
5 8.20
5 8.20
6 9.84
7 11.48
2 3.28
36 59.02
25 40.98%
13  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 206
13 6.31
12 5.83
18 8.74
17 8.25
17 8.25
129 62.62
77 37.38%
14  โรงเรียนบ้านวังหว้า 174
17 9.77
4 2.30
11 6.32
21 12.07
12 6.90
109 62.64
65 37.36%
15  โรงเรียนบ้านบะหว้า 188
35 18.62
4 2.13
14 7.45
12 6.38
5 2.66
118 62.77
70 37.23%
16  โรงเรียนบ้านก่อ 135
15 11.11
18 13.33
7 5.19
7 5.19
3 2.22
85 62.96
50 37.04%
17  โรงเรียนบ้านขาม 225
8 3.56
0 0.00
33 14.67
8 3.56
33 14.67
143 63.56
82 36.44%
18  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 82
11 13.41
7 8.54
4 4.88
3 3.66
4 4.88
53 64.63
29 35.37%
19  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 287
18 6.27
10 3.48
24 8.36
28 9.76
18 6.27
189 65.85
98 34.15%
20  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 125
11 8.80
9 7.20
18 14.40
3 2.40
1 0.80
83 66.40
42 33.60%
21  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 66
6 9.09
6 9.09
5 7.58
4 6.06
1 1.52
44 66.67
22 33.33%
22  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 84
13 15.48
7 8.33
6 7.14
2 2.38
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 181
20 11.05
20 11.05
15 8.29
5 2.76
0 0.00
121 66.85
60 33.15%
24  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 140
10 7.14
9 6.43
17 12.14
10 7.14
0 0.00
94 67.14
46 32.86%
25  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 177
18 10.17
12 6.78
10 5.65
8 4.52
10 5.65
119 67.23
58 32.77%
26  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 111
11 9.91
17 15.32
8 7.21
0 0.00
0 0.00
75 67.57
36 32.43%
27  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 102
19 18.63
0 0.00
14 13.73
0 0.00
0 0.00
69 67.65
33 32.35%
28  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 159
22 13.84
7 4.40
20 12.58
2 1.26
0 0.00
108 67.92
51 32.08%
29  โรงเรียนบ้านคึม 135
15 11.11
15 11.11
11 8.15
2 1.48
0 0.00
92 68.15
43 31.85%
30  โรงเรียนบ้านหนองแวง 191
15 7.85
18 9.42
22 11.52
5 2.62
0 0.00
131 68.59
60 31.41%
31  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 220
17 7.73
3 1.36
16 7.27
20 9.09
12 5.45
152 69.09
68 30.91%
32  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 52
8 15.38
1 1.92
6 11.54
1 1.92
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
33  โรงเรียนบ้านโคกแสง 78
11 14.10
6 7.69
7 8.97
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
34  โรงเรียนบ้านนากะทาด 135
19 14.07
9 6.67
5 3.70
5 3.70
3 2.22
94 69.63
41 30.37%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 216
23 10.65
25 11.57
11 5.09
5 2.31
0 0.00
152 70.37
64 29.63%
36  โรงเรียนบ้านนาบัว 112
5 4.46
12 10.71
4 3.57
11 9.82
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
37  โรงเรียนบ้านหนองผือ 91
8 8.79
1 1.10
17 18.68
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
38  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 67
11 16.42
1 1.49
5 7.46
2 2.99
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
39  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 107
4 3.74
12 11.21
10 9.35
4 3.74
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
40  โรงเรียนบ้านตาด 157
16 10.19
9 5.73
19 12.10
0 0.00
0 0.00
113 71.97
44 28.03%
41  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 100
19 19.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
72 72.00
28 28.00%
42  โรงเรียนบ้านนาหวาย 68
8 11.76
4 5.88
5 7.35
1 1.47
1 1.47
49 72.06
19 27.94%
43  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 141
10 7.09
7 4.96
15 10.64
6 4.26
1 0.71
102 72.34
39 27.66%
44  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 287
16 5.57
12 4.18
11 3.83
29 10.10
11 3.83
208 72.47
79 27.53%
45  โรงเรียนบ้านโนนไทย 51
0 0.00
6 11.76
8 15.69
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
46  โรงเรียนบ้านนาซอ 124
8 6.45
7 5.65
18 14.52
1 0.81
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
47  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 196
16 8.16
8 4.08
14 7.14
9 4.59
6 3.06
143 72.96
53 27.04%
48  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 41
2 4.88
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
49  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 60
3 5.00
2 3.33
3 5.00
5 8.33
3 5.00
44 73.33
16 26.67%
50  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 83
17 20.48
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
51  โรงเรียนบ้านจำปาดง 102
9 8.82
8 7.84
8 7.84
2 1.96
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
52  โรงเรียนบ้านกุดจอก 19
1 5.26
1 5.26
2 10.53
0 0.00
1 5.26
14 73.68
5 26.32%
53  โรงเรียนบ้านสงเปือย 172
23 13.37
5 2.91
14 8.14
3 1.74
0 0.00
127 73.84
45 26.16%
54  โรงเรียนบ้านเซือม 184
29 15.76
0 0.00
19 10.33
0 0.00
0 0.00
136 73.91
48 26.09%
55  โรงเรียนบ้านยางคำ 121
8 6.61
1 0.83
9 7.44
9 7.44
4 3.31
90 74.38
31 25.62%
56  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 137
23 16.79
2 1.46
8 5.84
1 0.73
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
57  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 138
11 7.97
3 2.17
19 13.77
1 0.72
0 0.00
104 75.36
34 24.64%
58  โรงเรียนบ้านคำยาง 65
7 10.77
1 1.54
6 9.23
2 3.08
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
59  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 167
15 8.98
12 7.19
12 7.19
2 1.20
0 0.00
126 75.45
41 24.55%
60  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 62
4 6.45
3 4.84
6 9.68
0 0.00
2 3.23
47 75.81
15 24.19%
61  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 43
3 6.98
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
62  โรงเรียนบ้านท่างาม 121
2 1.65
11 9.09
13 10.74
1 0.83
1 0.83
93 76.86
28 23.14%
63  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 152
6 3.95
4 2.63
8 5.26
10 6.58
7 4.61
117 76.97
35 23.03%
64  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 178
10 5.62
3 1.69
6 3.37
13 7.30
9 5.06
137 76.97
41 23.03%
65  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 112
12 10.71
6 5.36
7 6.25
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
66  โรงเรียนบ้านนาแต้ 159
2 1.26
11 6.92
20 12.58
1 0.63
1 0.63
124 77.99
35 22.01%
67  โรงเรียนบ้านโนนแพง 46
4 8.70
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
68  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 99
7 7.07
5 5.05
9 9.09
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
69  โรงเรียนบ้านดอนทอย 109
13 11.93
3 2.75
7 6.42
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
70  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 129
8 6.20
4 3.10
12 9.30
1 0.78
2 1.55
102 79.07
27 20.93%
71  โรงเรียนบ้านดอนคำ 77
1 1.30
2 2.60
6 7.79
3 3.90
4 5.19
61 79.22
16 20.78%
72  โรงเรียนบ้านเสาวัด 141
5 3.55
6 4.26
18 12.77
0 0.00
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
73  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 49
1 2.04
2 4.08
3 6.12
4 8.16
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
74  โรงเรียนบ้านท่าควาย 124
11 8.87
8 6.45
6 4.84
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
75  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 70
1 1.43
0 0.00
13 18.57
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
76  โรงเรียนบ้านนาจาร 110
11 10.00
3 2.73
8 7.27
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
77  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 60
1 1.67
2 3.33
9 15.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองลาด 155
19 12.26
0 0.00
12 7.74
0 0.00
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
79  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 10
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
80  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 147
4 2.72
10 6.80
10 6.80
3 2.04
2 1.36
118 80.27
29 19.73%
81  โรงเรียนบ้านวาน้อย 87
0 0.00
0 0.00
9 10.34
8 9.20
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
82  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 210
6 2.86
7 3.33
9 4.29
7 3.33
12 5.71
169 80.48
41 19.52%
83  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 131
2 1.53
0 0.00
12 9.16
4 3.05
7 5.34
106 80.92
25 19.08%
84  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 108
3 2.78
4 3.70
12 11.11
1 0.93
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
85  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 119
6 5.04
2 1.68
12 10.08
2 1.68
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
86  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 146
3 2.05
6 4.11
17 11.64
1 0.68
0 0.00
119 81.51
27 18.49%
87  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 271
20 7.38
5 1.85
21 7.75
3 1.11
1 0.37
221 81.55
50 18.45%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 190
23 12.11
0 0.00
12 6.32
0 0.00
0 0.00
155 81.58
35 18.42%
89  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 155
15 9.68
4 2.58
9 5.81
0 0.00
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 133
11 8.27
3 2.26
7 5.26
3 2.26
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
91  โรงเรียนบ้านวังโพน 78
4 5.13
6 7.69
4 5.13
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
92  โรงเรียนบ้านดงสาร 173
13 7.51
2 1.16
16 9.25
0 0.00
0 0.00
142 82.08
31 17.92%
93  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 249
23 9.24
0 0.00
21 8.43
0 0.00
0 0.00
205 82.33
44 17.67%
94  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 92
2 2.17
2 2.17
7 7.61
2 2.17
3 3.26
76 82.61
16 17.39%
95  โรงเรียนบ้านตาดโตน 92
4 4.35
5 5.43
7 7.61
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
96  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 638
29 4.55
16 2.51
63 9.87
2 0.31
0 0.00
528 82.76
110 17.24%
97  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 47
5 10.64
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
98  โรงเรียนบ้านกุดจาน 165
5 3.03
5 3.03
18 10.91
0 0.00
0 0.00
137 83.03
28 16.97%
99  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 142
0 0.00
9 6.34
9 6.34
0 0.00
5 3.52
119 83.80
23 16.20%
100  โรงเรียนบ้านวังม่วง 81
4 4.94
2 2.47
4 4.94
3 3.70
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
101  โรงเรียนบ้านบะนกทา 188
11 5.85
7 3.72
3 1.60
7 3.72
2 1.06
158 84.04
30 15.96%
102  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 120
3 2.50
4 3.33
11 9.17
0 0.00
1 0.83
101 84.17
19 15.83%
103  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
104  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 76
3 3.95
4 5.26
5 6.58
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
105  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 51
2 3.92
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
106  โรงเรียนบ้านลึมบอง 77
7 9.09
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
107  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 97
6 6.19
3 3.09
6 6.19
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
108  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 117
5 4.27
3 2.56
9 7.69
0 0.00
1 0.85
99 84.62
18 15.38%
109  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 280
15 5.36
12 4.29
14 5.00
2 0.71
0 0.00
237 84.64
43 15.36%
110  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 137
9 6.57
3 2.19
6 4.38
2 1.46
1 0.73
116 84.67
21 15.33%
111  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 87
5 5.75
6 6.90
2 2.30
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 372
19 5.11
11 2.96
12 3.23
7 1.88
6 1.61
317 85.22
55 14.78%
113  โรงเรียนบ้านนาฮี 116
4 3.45
4 3.45
9 7.76
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
114  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 89
4 4.49
4 4.49
4 4.49
1 1.12
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
115  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 124
11 8.87
1 0.81
6 4.84
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
116  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 364
17 4.67
14 3.85
21 5.77
0 0.00
0 0.00
312 85.71
52 14.29%
117  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 56
2 3.57
2 3.57
2 3.57
2 3.57
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
118  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 105
6 5.71
5 4.76
3 2.86
1 0.95
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
119  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 134
7 5.22
1 0.75
11 8.21
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
120  โรงเรียนบ้านบะยาว 141
2 1.42
14 9.93
4 2.84
0 0.00
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
121  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 226
7 3.10
3 1.33
18 7.96
2 0.88
2 0.88
194 85.84
32 14.16%
122  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 94
2 2.13
6 6.38
5 5.32
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
123  โรงเรียนบ้านโพนแพง 131
6 4.58
2 1.53
10 7.63
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
124  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 146
4 2.74
6 4.11
10 6.85
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
125  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 176
13 7.39
2 1.14
7 3.98
1 0.57
1 0.57
152 86.36
24 13.64%
126  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 103
6 5.83
1 0.97
2 1.94
1 0.97
4 3.88
89 86.41
14 13.59%
127  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 59
1 1.69
2 3.39
2 3.39
2 3.39
1 1.69
51 86.44
8 13.56%
128  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 90
3 3.33
4 4.44
3 3.33
2 2.22
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
129  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 136
6 4.41
0 0.00
12 8.82
0 0.00
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
130  โรงเรียนบ้านหนองสนม 84
3 3.57
6 7.14
2 2.38
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
131  โรงเรียนบ้านนายม 54
1 1.85
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
132  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 196
8 4.08
7 3.57
6 3.06
1 0.51
3 1.53
171 87.24
25 12.76%
133  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 119
4 3.36
3 2.52
8 6.72
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
134  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 128
7 5.47
2 1.56
7 5.47
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
135  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 931
47 5.05
7 0.75
62 6.66
0 0.00
0 0.00
815 87.54
116 12.46%
136  โรงเรียนบ้านดงยาง 107
4 3.74
4 3.74
4 3.74
1 0.93
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
137  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 132
6 4.55
6 4.55
4 3.03
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
138  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 99
4 4.04
0 0.00
1 1.01
0 0.00
7 7.07
87 87.88
12 12.12%
139  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 287
10 3.48
9 3.14
4 1.39
7 2.44
4 1.39
253 88.15
34 11.85%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 229
6 2.62
0 0.00
17 7.42
4 1.75
0 0.00
202 88.21
27 11.79%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 311
19 6.11
8 2.57
9 2.89
0 0.00
0 0.00
275 88.42
36 11.58%
142  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 79
3 3.80
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
143  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 44
1 2.27
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
144  โรงเรียนบ้านอากาศ 1515
63 4.16
21 1.39
71 4.69
7 0.46
5 0.33
1348 88.98
167 11.02%
145  โรงเรียนบ้านวังบง 283
0 0.00
1 0.35
29 10.25
1 0.35
0 0.00
252 89.05
31 10.95%
146  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 74
3 4.05
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
147  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 75
1 1.33
5 6.67
2 2.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
148  โรงเรียนบ้านนาเมือง 132
4 3.03
3 2.27
3 2.27
2 1.52
2 1.52
118 89.39
14 10.61%
149  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 184
4 2.17
4 2.17
11 5.98
0 0.00
0 0.00
165 89.67
19 10.33%
150  โรงเรียนบ้านดงบัง 140
8 5.71
0 0.00
6 4.29
0 0.00
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
151  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 95
3 3.16
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
152  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
1 1.89
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
153  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 64
0 0.00
3 4.69
1 1.56
2 3.13
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
154  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 195
0 0.00
0 0.00
18 9.23
0 0.00
0 0.00
177 90.77
18 9.23%
155  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 122
4 3.28
3 2.46
4 3.28
0 0.00
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
156  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
157  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 125
2 1.60
2 1.60
7 5.60
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
158  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 84
2 2.38
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
159  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 85
3 3.53
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
160  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 87
0 0.00
2 2.30
3 3.45
2 2.30
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
161  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 101
0 0.00
1 0.99
7 6.93
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
162  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 143
2 1.40
3 2.10
4 2.80
2 1.40
0 0.00
132 92.31
11 7.69%
163  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 67
0 0.00
3 4.48
1 1.49
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
164  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 158
2 1.27
2 1.27
7 4.43
0 0.00
0 0.00
147 93.04
11 6.96%
165  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 177
0 0.00
3 1.69
9 5.08
0 0.00
0 0.00
165 93.22
12 6.78%
166  โรงเรียนบ้านสรศรี 92
1 1.09
3 3.26
2 2.17
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
167  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 149
1 0.67
3 2.01
4 2.68
1 0.67
0 0.00
140 93.96
9 6.04%
168  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 101
3 2.97
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
169  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 101
0 0.00
1 0.99
3 2.97
0 0.00
1 0.99
96 95.05
5 4.95%
170  โรงเรียนบ้านดงเสียว 123
3 2.44
0 0.00
3 2.44
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
171  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 149
2 1.34
1 0.67
1 0.67
1 0.67
2 1.34
142 95.30
7 4.70%
172  โรงเรียนบ้านจาร 91
0 0.00
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
173  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 159
2 1.26
1 0.63
1 0.63
2 1.26
1 0.63
152 95.60
7 4.40%
174  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 218
1 0.46
0 0.00
8 3.67
0 0.00
0 0.00
209 95.87
9 4.13%
175  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 202
3 1.49
1 0.50
0 0.00
0 0.00
3 1.49
195 96.53
7 3.47%
176  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 189
0 0.00
0 0.00
6 3.17
0 0.00
0 0.00
183 96.83
6 3.17%
177  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 76
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
178  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 92
0 0.00
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
90 97.83
2 2.17%
179  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 118
0 0.00
0 0.00
2 1.69
0 0.00
0 0.00
116 98.31
2 1.69%
180  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,327 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,701 6.22
เตี้ย  966 3.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,994 7.30
ผอมและเตี้ย  813 2.98
อ้วนและเตี้ย  587 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,266 77.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,061 คน


22.18%


Powered By www.thaieducation.net