ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 196 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 196 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย 16
1 6.25
2 12.50
2 12.50
3 18.75
2 12.50
6 37.50
10 62.50%
2  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 65
13 20.00
4 6.15
13 20.00
5 7.69
1 1.54
29 44.62
36 55.38%
3  โรงเรียนบ้านโดท่างาม 63
9 14.29
5 7.94
9 14.29
6 9.52
5 7.94
29 46.03
34 53.97%
4  โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 26
6 23.08
1 3.85
3 11.54
3 11.54
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
5  โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 27
3 11.11
1 3.70
6 22.22
2 7.41
1 3.70
14 51.85
13 48.15%
6  โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) 22
3 13.64
1 4.55
1 4.55
2 9.09
3 13.64
12 54.55
10 45.45%
7  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 109
5 4.59
4 3.67
12 11.01
9 8.26
16 14.68
63 57.80
46 42.20%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 186
10 5.38
17 9.14
24 12.90
10 5.38
17 9.14
108 58.06
78 41.94%
9  โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
10  โรงเรียนบ้านบรบือ 1327
67 5.05
36 2.71
143 10.78
103 7.76
179 13.49
799 60.21
528 39.79%
11  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 171
6 3.51
4 2.34
31 18.13
14 8.19
8 4.68
108 63.16
63 36.84%
12  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 69
5 7.25
2 2.90
9 13.04
9 13.04
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
13  โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 86
7 8.14
10 11.63
10 11.63
4 4.65
0 0.00
55 63.95
31 36.05%
14  โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 31
4 12.90
1 3.23
6 19.35
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
15  โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 124
5 4.03
5 4.03
7 5.65
1 0.81
25 20.16
81 65.32
43 34.68%
16  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 107
11 10.28
4 3.74
11 10.28
11 10.28
0 0.00
70 65.42
37 34.58%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง) 127
0 0.00
0 0.00
41 32.28
2 1.57
0 0.00
84 66.14
43 33.86%
18  โรงเรียนบ้านกุดซุย 12
2 16.67
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
19  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 40
0 0.00
9 22.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
21  โรงเรียนบ้านดอนบม 59
5 8.47
3 5.08
11 18.64
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
22  โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 167
15 8.98
9 5.39
20 11.98
7 4.19
2 1.20
114 68.26
53 31.74%
23  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 112
13 11.61
11 9.82
5 4.46
3 2.68
3 2.68
77 68.75
35 31.25%
24  โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 55
9 16.36
2 3.64
3 5.45
3 5.45
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
25  โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 78
2 2.56
1 1.28
18 23.08
3 3.85
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
26  โรงเรียนบ้านดงน้อย 78
6 7.69
11 14.10
6 7.69
1 1.28
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
27  โรงเรียนบ้านวังแสง 115
13 11.30
0 0.00
21 18.26
0 0.00
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
28  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 168
24 14.29
8 4.76
16 9.52
1 0.60
0 0.00
119 70.83
49 29.17%
29  โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 55
2 3.64
3 5.45
7 12.73
2 3.64
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
30  โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 31
4 12.90
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
31  โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 28
4 14.29
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
32  โรงเรียนวันครู 2502 70
2 2.86
1 1.43
16 22.86
1 1.43
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
33  โรงเรียนบ้านหนองจิก 163
12 7.36
6 3.68
28 17.18
0 0.00
0 0.00
117 71.78
46 28.22%
34  โรงเรียนบ้านแสนสุข 39
6 15.38
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
35  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 2037
126 6.19
49 2.41
342 16.79
50 2.45
6 0.29
1464 71.87
573 28.13%
36  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 154
14 9.09
12 7.79
10 6.49
6 3.90
1 0.65
111 72.08
43 27.92%
37  โรงเรียนบ้านทัน 43
7 16.28
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
38  โรงเรียนบ้านภูดิน 79
10 12.66
5 6.33
7 8.86
0 0.00
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
39  โรงเรียนบ้านหัวขัว(กันทรวิชัย) 54
2 3.70
0 0.00
2 3.70
6 11.11
5 9.26
39 72.22
15 27.78%
40  โรงเรียนบ้านดอนงัว 98
6 6.12
0 0.00
12 12.24
5 5.10
4 4.08
71 72.45
27 27.55%
41  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 106
9 8.49
8 7.55
10 9.43
1 0.94
1 0.94
77 72.64
29 27.36%
42  โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 89
5 5.62
8 8.99
5 5.62
3 3.37
3 3.37
65 73.03
24 26.97%
43  โรงเรียนบ้านเอียด 94
3 3.19
4 4.26
4 4.26
0 0.00
14 14.89
69 73.40
25 26.60%
44  โรงเรียนบ้านโคกก่อ 113
12 10.62
2 1.77
15 13.27
1 0.88
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
45  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 132
17 12.88
7 5.30
7 5.30
4 3.03
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
46  โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 99
6 6.06
6 6.06
10 10.10
3 3.03
1 1.01
73 73.74
26 26.26%
47  โรงเรียนบ้านโคกศรี 31
4 12.90
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
48  โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 185
9 4.86
10 5.41
10 5.41
9 4.86
9 4.86
138 74.59
47 25.41%
49  โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 4
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
50  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 40
10 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
51  โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
52  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 157
14 8.92
7 4.46
18 11.46
0 0.00
0 0.00
118 75.16
39 24.84%
53  โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 33
3 9.09
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
54  โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) 42
7 16.67
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
55  โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 63
4 6.35
3 4.76
6 9.52
2 3.17
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 127
14 11.02
10 7.87
3 2.36
1 0.79
2 1.57
97 76.38
30 23.62%
57  โรงเรียนบ้านแดง 99
5 5.05
4 4.04
8 8.08
4 4.04
2 2.02
76 76.77
23 23.23%
58  โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 99
6 6.06
5 5.05
8 8.08
4 4.04
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
59  โรงเรียนบ้านหนองบัว 112
9 8.04
4 3.57
13 11.61
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
60  โรงเรียนบ้านหนองแก 82
4 4.88
0 0.00
8 9.76
6 7.32
1 1.22
63 76.83
19 23.17%
61  โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 78
5 6.41
3 3.85
6 7.69
2 2.56
2 2.56
60 76.92
18 23.08%
62  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 136
3 2.21
5 3.68
22 16.18
1 0.74
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
63  โรงเรียนบ้านคันธาร์ 44
5 11.36
0 0.00
2 4.55
3 6.82
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
64  โรงเรียนบ้านดอนดู่(กันทรวิชัย) 53
3 5.66
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
65  โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 93
7 7.53
6 6.45
4 4.30
2 2.15
2 2.15
72 77.42
21 22.58%
66  โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 76
0 0.00
3 3.95
13 17.11
0 0.00
1 1.32
59 77.63
17 22.37%
67  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 135
4 2.96
1 0.74
25 18.52
0 0.00
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
68  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 45
3 6.67
2 4.44
3 6.67
1 2.22
1 2.22
35 77.78
10 22.22%
69  โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 158
10 6.33
5 3.16
15 9.49
5 3.16
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
70  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 55
2 3.64
3 5.45
7 12.73
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
71  โรงเรียนบ้านคอกม้า 78
10 12.82
4 5.13
3 3.85
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
72  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 122
6 4.92
2 1.64
18 14.75
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
73  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเป้า 71
3 4.23
0 0.00
5 7.04
5 7.04
2 2.82
56 78.87
15 21.13%
74  โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 57
3 5.26
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
75  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2384
133 5.58
59 2.47
250 10.49
45 1.89
11 0.46
1886 79.11
498 20.89%
76  โรงเรียนบ้านโสกแดง 91
11 12.09
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
77  โรงเรียนบ้านหัวนา 163
8 4.91
8 4.91
14 8.59
2 1.23
2 1.23
129 79.14
34 20.86%
78  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 175
19 10.86
6 3.43
11 6.29
0 0.00
0 0.00
139 79.43
36 20.57%
79  โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 137
5 3.65
2 1.46
21 15.33
0 0.00
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
80  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 94
12 12.77
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
81  โรงเรียนบ้านสมศรี 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
2 4.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
82  โรงเรียนบ้านส้มโฮง 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
83  โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
84  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 81
3 3.70
1 1.23
11 13.58
1 1.23
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
85  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 51
5 9.80
3 5.88
2 3.92
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
86  โรงเรียนวัดนาดีวราราม 36
1 2.78
2 5.56
2 5.56
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
87  โรงเรียนบ้านหินลาด 62
4 6.45
0 0.00
6 9.68
1 1.61
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
88  โรงเรียนบ้านกุดแคน 52
3 5.77
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
89  โรงเรียนบ้านหนองแวง 47
3 6.38
1 2.13
4 8.51
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
90  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 89
4 4.49
4 4.49
3 3.37
4 4.49
2 2.25
72 80.90
17 19.10%
91  โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 84
6 7.14
2 2.38
8 9.52
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
92  โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 152
13 8.55
6 3.95
8 5.26
1 0.66
0 0.00
124 81.58
28 18.42%
93  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 87
4 4.60
6 6.90
2 2.30
2 2.30
2 2.30
71 81.61
16 18.39%
94  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 49
3 6.12
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
95  โรงเรียนบ้านโพนงาม 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
1 9.09
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
96  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 100
11 11.00
0 0.00
4 4.00
3 3.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
97  โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 129
0 0.00
0 0.00
7 5.43
8 6.20
8 6.20
106 82.17
23 17.83%
98  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 96
13 13.54
2 2.08
1 1.04
1 1.04
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
99  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 63
0 0.00
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
100  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
3 6.52
3 6.52
38 82.61
8 17.39%
101  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 58
1 1.72
2 3.45
0 0.00
4 6.90
3 5.17
48 82.76
10 17.24%
102  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 76
3 3.95
1 1.32
6 7.89
3 3.95
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 129
5 3.88
0 0.00
17 13.18
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
104  โรงเรียนบ้านโคกกุง 53
1 1.89
2 3.77
2 3.77
3 5.66
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
105  โรงเรียนอนุบาลแกดำ 101
7 6.93
3 2.97
5 4.95
2 1.98
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
106  โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 66
2 3.03
3 4.55
5 7.58
1 1.52
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
107  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 144
9 6.25
6 4.17
9 6.25
0 0.00
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
108  โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 84
5 5.95
2 2.38
5 5.95
2 2.38
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
109  โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 91
0 0.00
0 0.00
15 16.48
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
110  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(บรบือ) 61
3 4.92
0 0.00
6 9.84
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
111  โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 110
6 5.45
4 3.64
5 4.55
3 2.73
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
112  โรงเรียนบ้านเหล่า 55
3 5.45
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
113  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 141
9 6.38
4 2.84
6 4.26
3 2.13
1 0.71
118 83.69
23 16.31%
114  โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 117
1 0.85
1 0.85
17 14.53
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
115  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
116  โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 62
5 8.06
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
117  โรงเรียนบ้านหนองหิน 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
8 9.20
2 2.30
73 83.91
14 16.09%
118  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
119  โรงเรียนบ้านโสกภารา 144
6 4.17
6 4.17
11 7.64
0 0.00
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
120  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 108
7 6.48
5 4.63
4 3.70
0 0.00
1 0.93
91 84.26
17 15.74%
121  โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 128
3 2.34
0 0.00
17 13.28
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
122  โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 52
3 5.77
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
123  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 98
5 5.10
1 1.02
9 9.18
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
124  โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
125  โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 67
6 8.96
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
126  โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
127  โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 142
7 4.93
4 2.82
4 2.82
4 2.82
2 1.41
121 85.21
21 14.79%
128  โรงเรียนบ้านหนองสิม 97
7 7.22
4 4.12
3 3.09
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
129  โรงเรียนบ้านหนองตื่น 105
2 1.90
4 3.81
6 5.71
2 1.90
1 0.95
90 85.71
15 14.29%
130  โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 28
0 0.00
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
131  โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 141
7 4.96
0 0.00
13 9.22
0 0.00
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
132  โรงเรียนบ้านซองแมว 85
6 7.06
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
133  โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 108
6 5.56
2 1.85
4 3.70
3 2.78
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
134  โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 65
2 3.08
3 4.62
2 3.08
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
135  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 81
4 4.94
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
136  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 98
6 6.12
5 5.10
2 2.04
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
137  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 78
2 2.56
1 1.28
6 7.69
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
138  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 119
3 2.52
2 1.68
5 4.20
2 1.68
3 2.52
104 87.39
15 12.61%
139  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
140  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
141  โรงเรียนบ้านบัวมาศ 80
3 3.75
2 2.50
5 6.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
142  โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 64
1 1.56
1 1.56
4 6.25
1 1.56
1 1.56
56 87.50
8 12.50%
143  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 105
5 4.76
0 0.00
7 6.67
1 0.95
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
144  โรงเรียนบ้านหัวขัว(บรบือ) 49
2 4.08
2 4.08
1 2.04
0 0.00
1 2.04
43 87.76
6 12.24%
145  โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 118
3 2.54
3 2.54
6 5.08
2 1.69
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
146  โรงเรียนบ้านโพนละออม 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
147  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
1 2.78
32 88.89
4 11.11%
148  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 857
28 3.27
16 1.87
39 4.55
8 0.93
3 0.35
763 89.03
94 10.97%
149  โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 64
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
5 7.81
57 89.06
7 10.94%
150  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 64
2 3.13
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
151  โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 65
1 1.54
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
152  โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
3 6.38
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
153  โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 133
6 4.51
3 2.26
5 3.76
0 0.00
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
154  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
155  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(แกดำ) 39
2 5.13
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
156  โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 138
0 0.00
2 1.45
12 8.70
0 0.00
0 0.00
124 89.86
14 10.14%
157  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 79
0 0.00
0 0.00
5 6.33
0 0.00
3 3.80
71 89.87
8 10.13%
158  โรงเรียนบ้านหนองคู 149
3 2.01
4 2.68
6 4.03
2 1.34
0 0.00
134 89.93
15 10.07%
159  โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
160  โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 154
5 3.25
2 1.30
5 3.25
2 1.30
1 0.65
139 90.26
15 9.74%
161  โรงเรียนอนุบาลบรบือ 72
2 2.78
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
162  โรงเรียนบ้านนานกเขียน 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
1 1.89
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
163  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 75
2 2.67
3 4.00
1 1.33
1 1.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
164  โรงเรียนบ้านบกพร้าว 55
1 1.82
0 0.00
3 5.45
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
165  โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 113
1 0.88
5 4.42
4 3.54
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
166  โรงเรียนบ้านวังปลาโด 136
4 2.94
6 4.41
2 1.47
0 0.00
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
167  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 85
3 3.53
0 0.00
3 3.53
1 1.18
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
168  โรงเรียนบ้านพงโพด 99
1 1.01
0 0.00
4 4.04
2 2.02
1 1.01
91 91.92
8 8.08%
169  โรงเรียนบ้านจำนัก 64
2 3.13
1 1.56
1 1.56
1 1.56
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
170  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 90
1 1.11
0 0.00
2 2.22
4 4.44
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
171  โรงเรียนบ้านโนนทอง 131
1 0.76
4 3.05
0 0.00
2 1.53
3 2.29
121 92.37
10 7.63%
172  โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
173  โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
174  โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
175  โรงเรียนบ้านศาลา 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
176  โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 106
5 4.72
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
177  โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
178  โรงเรียนบ้านดงมัน 182
3 1.65
0 0.00
7 3.85
0 0.00
0 0.00
172 94.51
10 5.49%
179  โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 92
1 1.09
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
180  โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
181  โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 76
1 1.32
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
182  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
1 2.08
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
183  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
184  โรงเรียนบ้านดอนพยอม 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
185  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
186  โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 135
1 0.74
0 0.00
2 1.48
0 0.00
1 0.74
131 97.04
4 2.96%
187  โรงเรียนบ้านหนองโก 195
1 0.51
0 0.00
4 2.05
0 0.00
0 0.00
190 97.44
5 2.56%
188  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านปอแดง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหนองโพด 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,652 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,156 5.34
เตี้ย  581 2.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,972 9.11
ผอมและเตี้ย  488 2.25
อ้วนและเตี้ย  387 1.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,068 78.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,584 คน


21.17%


Powered By www.thaieducation.net