ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 105 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.05
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 56
12 21.43
12 21.43
18 32.14
4 7.14
10 17.86
0 0.00
56 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85
28 32.94
11 12.94
10 11.76
11 12.94
5 5.88
20 23.53
65 76.47%
3  โรงเรียนบ้านนาเมย 79
25 31.65
21 26.58
0 0.00
8 10.13
1 1.27
24 30.38
55 69.62%
4  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23
5 21.74
3 13.04
2 8.70
3 13.04
0 0.00
10 43.48
13 56.52%
5  โรงเรียนบ้านบัว 239
14 5.86
15 6.28
21 8.79
29 12.13
29 12.13
131 54.81
108 45.19%
6  โรงเรียนบ้านหนองยาง 100
12 12.00
10 10.00
7 7.00
8 8.00
2 2.00
61 61.00
39 39.00%
7  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192
21 10.94
33 17.19
13 6.77
4 2.08
2 1.04
119 61.98
73 38.02%
8  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 74
8 10.81
10 13.51
7 9.46
3 4.05
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
9  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 263
22 8.37
22 8.37
24 9.13
13 4.94
16 6.08
166 63.12
97 36.88%
10  โรงเรียนบ้านต้อน 124
9 7.26
4 3.23
8 6.45
9 7.26
15 12.10
79 63.71
45 36.29%
11  โรงเรียนบ้านผือ 391
34 8.70
33 8.44
36 9.21
19 4.86
15 3.84
254 64.96
137 35.04%
12  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 131
23 17.56
5 3.82
14 10.69
3 2.29
0 0.00
86 65.65
45 34.35%
13  โรงเรียนบ้านเซิม 363
29 7.99
16 4.41
64 17.63
10 2.75
3 0.83
241 66.39
122 33.61%
14  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159
3 1.89
16 10.06
20 12.58
8 5.03
6 3.77
106 66.67
53 33.33%
15  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 107
10 9.35
10 9.35
8 7.48
7 6.54
0 0.00
72 67.29
35 32.71%
16  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 77
0 0.00
3 3.90
8 10.39
12 15.58
2 2.60
52 67.53
25 32.47%
17  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1067
140 13.12
70 6.56
134 12.56
1 0.09
1 0.09
721 67.57
346 32.43%
18  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 133
11 8.27
3 2.26
8 6.02
14 10.53
7 5.26
90 67.67
43 32.33%
19  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 99
21 21.21
4 4.04
7 7.07
0 0.00
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
20  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 28
1 3.57
3 10.71
2 7.14
3 10.71
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
21  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 319
54 16.93
27 8.46
10 3.13
10 3.13
0 0.00
218 68.34
101 31.66%
22  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81
20 24.69
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
23  โรงเรียนบ้านนาดี 179
27 15.08
10 5.59
14 7.82
0 0.00
0 0.00
128 71.51
51 28.49%
24  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 161
15 9.32
7 4.35
10 6.21
7 4.35
6 3.73
116 72.05
45 27.95%
25  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 47
4 8.51
0 0.00
6 12.77
3 6.38
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
26  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 29
3 10.34
3 10.34
2 6.90
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
27  โรงเรียนบ้านแป้น 164
4 2.44
6 3.66
11 6.71
10 6.10
14 8.54
119 72.56
45 27.44%
28  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 112
0 0.00
4 3.57
11 9.82
4 3.57
11 9.82
82 73.21
30 26.79%
29  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 90
0 0.00
2 2.22
22 24.44
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
30  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 132
7 5.30
4 3.03
17 12.88
2 1.52
5 3.79
97 73.48
35 26.52%
31  โรงเรียนบ้านโพนแพง 57
1 1.75
0 0.00
13 22.81
1 1.75
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
32  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 70
7 10.00
4 5.71
2 2.86
3 4.29
2 2.86
52 74.29
18 25.71%
33  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 98
5 5.10
4 4.08
15 15.31
1 1.02
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
34  โรงเรียนบ้านดงดาล 104
14 13.46
1 0.96
11 10.58
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
35  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 69
12 17.39
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
36  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68
5 7.35
1 1.47
9 13.24
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
37  โรงเรียนบ้านนาฮำ 257
13 5.06
6 2.33
17 6.61
8 3.11
16 6.23
197 76.65
60 23.35%
38  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 129
16 12.40
0 0.00
13 10.08
0 0.00
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
39  โรงเรียนบ้านหนองแอก 121
13 10.74
4 3.31
10 8.26
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
40  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 86
3 3.49
5 5.81
9 10.47
1 1.16
1 1.16
67 77.91
19 22.09%
41  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96
5 5.21
2 2.08
11 11.46
3 3.13
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
42  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 250
15 6.00
9 3.60
17 6.80
7 2.80
6 2.40
196 78.40
54 21.60%
43  โรงเรียนบ้านแบง 212
18 8.49
8 3.77
13 6.13
0 0.00
5 2.36
168 79.25
44 20.75%
44  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 176
10 5.68
15 8.52
6 3.41
4 2.27
0 0.00
141 80.11
35 19.89%
45  โรงเรียนบ้านปัก 136
9 6.62
10 7.35
6 4.41
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
46  โรงเรียนบ้านจับไม้ 67
4 5.97
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
47  โรงเรียนบ้านตาลชุม 34
1 2.94
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
48  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 325
17 5.23
3 0.92
37 11.38
0 0.00
0 0.00
268 82.46
57 17.54%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 138
12 8.70
5 3.62
4 2.90
3 2.17
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
50  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 127
4 3.15
3 2.36
11 8.66
3 2.36
1 0.79
105 82.68
22 17.32%
51  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 58
4 6.90
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
52  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 170
7 4.12
2 1.18
20 11.76
0 0.00
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
53  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 50
2 4.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
54  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 63
5 7.94
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
55  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 161
12 7.45
2 1.24
6 3.73
4 2.48
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220
9 4.09
11 5.00
11 5.00
1 0.45
0 0.00
188 85.45
32 14.55%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 83
0 0.00
1 1.20
11 13.25
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
58  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
59  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 366
14 3.83
4 1.09
24 6.56
10 2.73
0 0.00
314 85.79
52 14.21%
60  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 126
14 11.11
0 0.00
2 1.59
0 0.00
1 0.79
109 86.51
17 13.49%
61  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 189
8 4.23
7 3.70
8 4.23
2 1.06
0 0.00
164 86.77
25 13.23%
62  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 62
5 8.06
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
63  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 87
1 1.15
1 1.15
9 10.34
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
64  โรงเรียนบ้านหนองหอย 167
9 5.39
2 1.20
9 5.39
1 0.60
0 0.00
146 87.43
21 12.57%
65  โรงเรียนบ้านนาหนัง 233
9 3.86
14 6.01
3 1.29
3 1.29
0 0.00
204 87.55
29 12.45%
66  โรงเรียนบ้านคำจำปา 98
1 1.02
2 2.04
9 9.18
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
67  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 174
3 1.72
3 1.72
9 5.17
6 3.45
0 0.00
153 87.93
21 12.07%
68  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 83
0 0.00
8 9.64
2 2.41
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
69  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 125
9 7.20
2 1.60
4 3.20
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
70  โรงเรียนบ้านนายาง 221
10 4.52
3 1.36
13 5.88
0 0.00
0 0.00
195 88.24
26 11.76%
71  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 78
0 0.00
6 7.69
3 3.85
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
72  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 657
32 4.87
19 2.89
15 2.28
7 1.07
0 0.00
584 88.89
73 11.11%
73  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146
6 4.11
0 0.00
7 4.79
2 1.37
1 0.68
130 89.04
16 10.96%
74  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 167
4 2.40
11 6.59
3 1.80
0 0.00
0 0.00
149 89.22
18 10.78%
75  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 140
5 3.57
5 3.57
5 3.57
0 0.00
0 0.00
125 89.29
15 10.71%
76  โรงเรียนบ้านกุดบง 76
5 6.58
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
77  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 176
3 1.70
0 0.00
15 8.52
0 0.00
0 0.00
158 89.77
18 10.23%
78  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 137
4 2.92
5 3.65
5 3.65
0 0.00
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
79  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 71
0 0.00
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
80  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
81  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 72
3 4.17
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
82  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 231
8 3.46
6 2.60
8 3.46
0 0.00
0 0.00
209 90.48
22 9.52%
83  โรงเรียนบ้านหนองคอน 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
84  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130
1 0.77
6 4.62
5 3.85
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
85  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155
2 1.29
3 1.94
9 5.81
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
86  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
87  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 195
6 3.08
2 1.03
7 3.59
0 0.00
0 0.00
180 92.31
15 7.69%
88  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 71
1 1.41
0 0.00
2 2.82
2 2.82
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
89  โรงเรียนบ้านปักหมู 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
90  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 169
3 1.78
3 1.78
5 2.96
0 0.00
0 0.00
158 93.49
11 6.51%
91  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 157
5 3.18
2 1.27
3 1.91
0 0.00
0 0.00
147 93.63
10 6.37%
92  โรงเรียนบ้านน้ำเป 98
2 2.04
2 2.04
2 2.04
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
93  โรงเรียนบ้านโพนทอง 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
94  โรงเรียนบ้านนาตาล 105
2 1.90
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
95  โรงเรียนบ้านใหม่ 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
96  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
97  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 98
1 1.02
0 0.00
4 4.08
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
98  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.92
58 95.08
3 4.92%
99  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
100  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 94
3 3.19
0 0.00
1 1.06
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
101  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
103  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,310 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  969 6.77
เตี้ย  588 4.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,034 7.23
ผอมและเตี้ย  279 1.95
อ้วนและเตี้ย  188 1.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,252 78.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,058 คน


21.37%


Powered By www.thaieducation.net