ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวังทอง 262
32 12.21
23 8.78
30 11.45
21 8.02
10 3.82
146 55.73
116 44.27%
2  โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 46
3 6.52
7 15.22
4 8.70
4 8.70
2 4.35
26 56.52
20 43.48%
3  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 179
30 16.76
16 8.94
9 5.03
13 7.26
9 5.03
102 56.98
77 43.02%
4  โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 484
15 3.10
13 2.69
106 21.90
9 1.86
65 13.43
276 57.02
208 42.98%
5  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 83
16 19.28
7 8.43
10 12.05
1 1.20
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
6  โรงเรียนชุมชนสะงวย 134
16 11.94
12 8.96
20 14.93
6 4.48
0 0.00
80 59.70
54 40.30%
7  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 135
9 6.67
16 11.85
8 5.93
21 15.56
0 0.00
81 60.00
54 40.00%
8  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(หนองหาน) 160
19 11.88
12 7.50
12 7.50
9 5.63
10 6.25
98 61.25
62 38.75%
9  โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล 99
19 19.19
9 9.09
7 7.07
3 3.03
0 0.00
61 61.62
38 38.38%
10  โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง 166
2 1.20
6 3.61
21 12.65
6 3.61
28 16.87
103 62.05
63 37.95%
11  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 53
4 7.55
4 7.55
6 11.32
4 7.55
2 3.77
33 62.26
20 37.74%
12  โรงเรียนบ้านสะแบง 229
12 5.24
21 9.17
21 9.17
12 5.24
19 8.30
144 62.88
85 37.12%
13  โรงเรียนบ้านคำเลาะ 203
18 8.87
29 14.29
7 3.45
12 5.91
6 2.96
131 64.53
72 35.47%
14  โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 80
9 11.25
5 6.25
10 12.50
3 3.75
1 1.25
52 65.00
28 35.00%
15  โรงเรียนบ้านตูม 274
29 10.58
19 6.93
27 9.85
11 4.01
9 3.28
179 65.33
95 34.67%
16  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 828
33 3.99
15 1.81
215 25.97
8 0.97
15 1.81
542 65.46
286 34.54%
17  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 68
5 7.35
0 0.00
8 11.76
9 13.24
1 1.47
45 66.18
23 33.82%
18  โรงเรียนบ้านยา 93
3 3.23
0 0.00
26 27.96
0 0.00
2 2.15
62 66.67
31 33.33%
19  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 174
28 16.09
14 8.05
16 9.20
0 0.00
0 0.00
116 66.67
58 33.33%
20  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 89
6 6.74
6 6.74
0 0.00
5 5.62
12 13.48
60 67.42
29 32.58%
21  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 189
2 1.06
3 1.59
24 12.70
4 2.12
28 14.81
128 67.72
61 32.28%
22  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 121
5 4.13
6 4.96
17 14.05
6 4.96
5 4.13
82 67.77
39 32.23%
23  โรงเรียนบ้านโพนงาม 147
14 9.52
14 9.52
3 2.04
14 9.52
0 0.00
102 69.39
45 30.61%
24  โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 76
4 5.26
3 3.95
12 15.79
3 3.95
1 1.32
53 69.74
23 30.26%
25  โรงเรียนบ้านนามั่ง 47
5 10.64
6 12.77
3 6.38
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
26  โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 377
19 5.04
23 6.10
51 13.53
16 4.24
3 0.80
265 70.29
112 29.71%
27  โรงเรียนบ้านชัย 71
9 12.68
3 4.23
7 9.86
2 2.82
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
28  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 89
10 11.24
4 4.49
10 11.24
2 2.25
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
29  โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 368
19 5.16
13 3.53
43 11.68
10 2.72
22 5.98
261 70.92
107 29.08%
30  โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 101
13 12.87
5 4.95
9 8.91
2 1.98
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
31  โรงเรียนบ้านวังฮาง 110
6 5.45
5 4.55
18 16.36
2 1.82
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
32  โรงเรียนบ้านนาคำวัง 101
19 18.81
0 0.00
9 8.91
0 0.00
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
33  โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 44
3 6.82
2 4.55
5 11.36
2 4.55
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
34  โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1370
31 2.26
62 4.53
177 12.92
35 2.55
65 4.74
1000 72.99
370 27.01%
35  โรงเรียนบ้านคำยาง 30
0 0.00
0 0.00
7 23.33
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
36  โรงเรียนบ้านหนองลาด 192
28 14.58
5 2.60
12 6.25
4 2.08
2 1.04
141 73.44
51 26.56%
37  โรงเรียนบ้านดงคำ 155
8 5.16
7 4.52
16 10.32
4 2.58
6 3.87
114 73.55
41 26.45%
38  โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 95
8 8.42
1 1.05
13 13.68
3 3.16
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
39  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 88
10 11.36
9 10.23
4 4.55
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
40  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 116
20 17.24
2 1.72
7 6.03
1 0.86
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
41  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 151
12 7.95
0 0.00
27 17.88
0 0.00
0 0.00
112 74.17
39 25.83%
42  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 55
4 7.27
2 3.64
5 9.09
3 5.45
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
43  โรงเรียนบ้านทุ่ง 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
2 8.33
18 75.00
6 25.00%
44  โรงเรียนบ้านหงษาวดี 24
0 0.00
1 4.17
4 16.67
0 0.00
1 4.17
18 75.00
6 25.00%
45  โรงเรียนบ้านเชียงงาม 80
2 2.50
0 0.00
18 22.50
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 866
47 5.43
34 3.93
107 12.36
14 1.62
13 1.50
651 75.17
215 24.83%
47  โรงเรียนบ้านโสกหมู 97
7 7.22
17 17.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
48  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 158
13 8.23
13 8.23
10 6.33
3 1.90
0 0.00
119 75.32
39 24.68%
49  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 211
18 8.53
13 6.16
12 5.69
9 4.27
0 0.00
159 75.36
52 24.64%
50  โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 69
3 4.35
3 4.35
4 5.80
3 4.35
4 5.80
52 75.36
17 24.64%
51  โรงเรียนธาตุดอนตูม 131
8 6.11
5 3.82
16 12.21
3 2.29
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
52  โรงเรียนบ้านโนนหอม 194
10 5.15
5 2.58
17 8.76
15 7.73
0 0.00
147 75.77
47 24.23%
53  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 178
11 6.18
10 5.62
16 8.99
6 3.37
0 0.00
135 75.84
43 24.16%
54  โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 198
20 10.10
4 2.02
21 10.61
1 0.51
0 0.00
152 76.77
46 23.23%
55  โรงเรียนบ้านพังงู 87
7 8.05
2 2.30
6 6.90
3 3.45
2 2.30
67 77.01
20 22.99%
56  โรงเรียนบ้านท่าช่วง 61
5 8.20
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
57  โรงเรียนบ้านโพนสูง 97
2 2.06
0 0.00
18 18.56
2 2.06
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
58  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 130
9 6.92
5 3.85
11 8.46
4 3.08
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
59  โรงเรียนบ้านขาวัว 63
3 4.76
2 3.17
7 11.11
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
60  โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 60
5 8.33
2 3.33
4 6.67
2 3.33
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
61  โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 125
6 4.80
6 4.80
14 11.20
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
62  โรงเรียนบ้านนาจาน 383
22 5.74
14 3.66
41 10.70
5 1.31
0 0.00
301 78.59
82 21.41%
63  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 38
4 10.53
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
30 78.95
8 21.05%
64  โรงเรียนบ้านปอพาน 100
5 5.00
4 4.00
8 8.00
4 4.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
65  โรงเรียนบ้านนาโฮง 122
11 9.02
6 4.92
7 5.74
1 0.82
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
66  โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 297
17 5.72
13 4.38
22 7.41
8 2.69
0 0.00
237 79.80
60 20.20%
67  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 169
3 1.78
12 7.10
19 11.24
0 0.00
0 0.00
135 79.88
34 20.12%
68  โรงเรียนบ้านหันน้อย 101
2 1.98
1 0.99
16 15.84
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
69  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1062
51 4.80
44 4.14
61 5.74
26 2.45
28 2.64
852 80.23
210 19.77%
70  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 66
2 3.03
1 1.52
8 12.12
1 1.52
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
71  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 117
12 10.26
5 4.27
4 3.42
2 1.71
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
72  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 232
2 0.86
4 1.72
29 12.50
8 3.45
2 0.86
187 80.60
45 19.40%
73  โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 235
23 9.79
10 4.26
7 2.98
5 2.13
0 0.00
190 80.85
45 19.15%
74  โรงเรียนบ้านดงวังพัง 84
6 7.14
3 3.57
6 7.14
1 1.19
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
75  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
76  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 176
12 6.82
9 5.11
11 6.25
1 0.57
0 0.00
143 81.25
33 18.75%
77  โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 91
4 4.40
3 3.30
10 10.99
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
78  โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 43
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
4 9.30
35 81.40
8 18.60%
79  โรงเรียนบ้านดงหวาย 156
1 0.64
12 7.69
14 8.97
2 1.28
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
80  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง 156
9 5.77
3 1.92
17 10.90
0 0.00
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
81  โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 162
8 4.94
14 8.64
5 3.09
1 0.62
2 1.23
132 81.48
30 18.52%
82  โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 135
5 3.70
6 4.44
14 10.37
0 0.00
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
83  โรงเรียนบ้านหนองผือ 65
4 6.15
0 0.00
6 9.23
2 3.08
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
84  โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ 131
8 6.11
4 3.05
12 9.16
0 0.00
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
85  โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 88
8 9.09
2 2.27
2 2.27
1 1.14
3 3.41
72 81.82
16 18.18%
86  โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 72
5 6.94
2 2.78
4 5.56
2 2.78
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
87  โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 161
6 3.73
10 6.21
12 7.45
1 0.62
0 0.00
132 81.99
29 18.01%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 324
12 3.70
8 2.47
37 11.42
1 0.31
0 0.00
266 82.10
58 17.90%
89  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
90  โรงเรียนบ้านไทย 45
4 8.89
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
91  โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 62
4 6.45
4 6.45
3 4.84
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
92  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 57
0 0.00
2 3.51
8 14.04
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
93  โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 103
6 5.83
2 1.94
8 7.77
2 1.94
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
94  โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 178
10 5.62
5 2.81
8 4.49
5 2.81
2 1.12
148 83.15
30 16.85%
95  โรงเรียนบ้านคำอ้อ 72
5 6.94
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
96  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 60
8 13.33
0 0.00
1 1.67
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
97  โรงเรียนบ้านดงยาง 24
2 8.33
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
98  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 223
9 4.04
0 0.00
28 12.56
0 0.00
0 0.00
186 83.41
37 16.59%
99  โรงเรียนบ้านวังชมภู 127
5 3.94
3 2.36
6 4.72
6 4.72
1 0.79
106 83.46
21 16.54%
100  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 155
7 4.52
7 4.52
6 3.87
3 1.94
2 1.29
130 83.87
25 16.13%
101  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 62
4 6.45
2 3.23
4 6.45
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
102  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 208
10 4.81
8 3.85
15 7.21
0 0.00
0 0.00
175 84.13
33 15.87%
103  โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 82
0 0.00
1 1.22
12 14.63
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัว 51
3 5.88
2 3.92
3 5.88
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
105  โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 219
16 7.31
0 0.00
18 8.22
0 0.00
0 0.00
185 84.47
34 15.53%
106  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 113
6 5.31
0 0.00
11 9.73
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
107  โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 60
4 6.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
108  โรงเรียนบ้านเมืองไพร 67
2 2.99
5 7.46
2 2.99
1 1.49
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
109  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) 115
4 3.48
2 1.74
6 5.22
5 4.35
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
110  โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 88
4 4.55
3 3.41
6 6.82
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
111  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง) 68
5 7.35
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
112  โรงเรียนบ้านกล้วย 83
1 1.20
6 7.23
4 4.82
1 1.20
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
113  โรงเรียนบ้านนาดี(หนองหาน) 64
0 0.00
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
114  โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 86
4 4.65
0 0.00
6 6.98
0 0.00
2 2.33
74 86.05
12 13.95%
115  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 122
5 4.10
6 4.92
4 3.28
2 1.64
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
116  โรงเรียนบ้านนาเยีย 65
3 4.62
1 1.54
1 1.54
2 3.08
2 3.08
56 86.15
9 13.85%
117  โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 65
0 0.00
2 3.08
7 10.77
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
118  โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 195
5 2.56
8 4.10
11 5.64
2 1.03
1 0.51
168 86.15
27 13.85%
119  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 116
5 4.31
0 0.00
11 9.48
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
120  โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 175
5 2.86
0 0.00
19 10.86
0 0.00
0 0.00
151 86.29
24 13.71%
121  โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 110
4 3.64
3 2.73
8 7.27
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
122  โรงเรียนร่มเกล้า 2 696
20 2.87
13 1.87
7 1.01
35 5.03
19 2.73
602 86.49
94 13.51%
123  โรงเรียนบ้านปูลู 89
4 4.49
3 3.37
5 5.62
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
124  โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 45
4 8.89
0 0.00
1 2.22
0 0.00
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
125  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) 188
4 2.13
4 2.13
6 3.19
11 5.85
0 0.00
163 86.70
25 13.30%
126  โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 191
9 4.71
7 3.66
5 2.62
3 1.57
1 0.52
166 86.91
25 13.09%
127  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 100
3 3.00
3 3.00
2 2.00
2 2.00
3 3.00
87 87.00
13 13.00%
128  โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 300
6 2.00
8 2.67
11 3.67
14 4.67
0 0.00
261 87.00
39 13.00%
129  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
130  โรงเรียนบ้านหนองอิอู 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
2 4.26
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
131  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ 154
5 3.25
4 2.60
5 3.25
2 1.30
3 1.95
135 87.66
19 12.34%
132  โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 58
0 0.00
2 3.45
3 5.17
2 3.45
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
133  โรงเรียนบ้านนาทม 150
2 1.33
3 2.00
5 3.33
3 2.00
5 3.33
132 88.00
18 12.00%
134  โรงเรียนบ้านสะคาม 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
135  โรงเรียนบ้านหนองกล้า 51
2 3.92
3 5.88
0 0.00
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
136  โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 61
3 4.92
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
137  โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 64
3 4.69
0 0.00
3 4.69
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
138  โรงเรียนศรีขวัญเมือง 176
4 2.27
4 2.27
7 3.98
2 1.14
2 1.14
157 89.20
19 10.80%
139  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 113
2 1.77
2 1.77
4 3.54
1 0.88
3 2.65
101 89.38
12 10.62%
140  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน 66
1 1.52
3 4.55
3 4.55
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
141  โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 208
6 2.88
5 2.40
3 1.44
4 1.92
4 1.92
186 89.42
22 10.58%
142  โรงเรียนบ้านนาฮัง 77
2 2.60
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
143  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 155
4 2.58
4 2.58
2 1.29
4 2.58
2 1.29
139 89.68
16 10.32%
144  โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 225
14 6.22
0 0.00
9 4.00
0 0.00
0 0.00
202 89.78
23 10.22%
145  โรงเรียนบ้านศาลา 137
6 4.38
2 1.46
4 2.92
2 1.46
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
146  โรงเรียนสยามกลการ 3 109
4 3.67
3 2.75
3 2.75
1 0.92
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 80
2 2.50
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
148  โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
149  โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ 81
1 1.23
2 2.47
3 3.70
2 2.47
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
150  โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 61
0 0.00
3 4.92
2 3.28
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
151  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 84
2 2.38
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
152  โรงเรียนบ้านนาอุดม 100
2 2.00
4 4.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
153  โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 123
4 3.25
2 1.63
2 1.63
1 0.81
2 1.63
112 91.06
11 8.94%
154  โรงเรียนบ้านนาไหม 214
9 4.21
5 2.34
5 2.34
0 0.00
0 0.00
195 91.12
19 8.88%
155  โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 79
2 2.53
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
156  โรงเรียนบ้านหนองแซง 115
2 1.74
2 1.74
3 2.61
3 2.61
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
157  โรงเรียนบ้านทรายมูล 127
3 2.36
0 0.00
8 6.30
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
158  โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 116
0 0.00
0 0.00
6 5.17
2 1.72
2 1.72
106 91.38
10 8.62%
159  โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 105
3 2.86
2 1.90
3 2.86
0 0.00
1 0.95
96 91.43
9 8.57%
160  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 71
2 2.82
3 4.23
1 1.41
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
161  โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 242
3 1.24
4 1.65
10 4.13
3 1.24
0 0.00
222 91.74
20 8.26%
162  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 161
2 1.24
2 1.24
7 4.35
1 0.62
1 0.62
148 91.93
13 8.07%
163  โรงเรียนบ้านดงดารา 87
0 0.00
1 1.15
6 6.90
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
164  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 64
0 0.00
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
165  โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 149
3 2.01
2 1.34
4 2.68
2 1.34
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
166  โรงเรียนบ้านคำบอน 71
3 4.23
2 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
167  โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 86
2 2.33
1 1.16
3 3.49
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
168  โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 88
1 1.14
0 0.00
4 4.55
1 1.14
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
169  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 123
2 1.63
1 0.81
5 4.07
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
170  โรงเรียนบ้านปากดง 170
7 4.12
0 0.00
4 2.35
0 0.00
0 0.00
159 93.53
11 6.47%
171  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
172  โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
173  โรงเรียนบ้านบ่อคํา 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
2 3.85
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
174  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 110
1 0.91
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
175  โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
176  โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 92
2 2.17
2 2.17
1 1.09
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
177  โรงเรียนบ้านนายม 78
2 2.56
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
178  โรงเรียนบ้านคำม่วง 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
179  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 138
2 1.45
2 1.45
0 0.00
1 0.72
2 1.45
131 94.93
7 5.07%
180  โรงเรียนบ้านพังซ่อน 139
3 2.16
0 0.00
0 0.00
4 2.88
0 0.00
132 94.96
7 5.04%
181  โรงเรียนบ้านเรืองชัย 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
182  โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม 126
1 0.79
0 0.00
4 3.17
1 0.79
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
183  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
184  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
42 95.45
2 4.55%
185  โรงเรียนกำแมดคำเจริญ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
186  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 158
4 2.53
0 0.00
2 1.27
0 0.00
1 0.63
151 95.57
7 4.43%
187  โรงเรียนบ้านม่วง(บ้านดุง) 117
3 2.56
1 0.85
1 0.85
0 0.00
0 0.00
112 95.73
5 4.27%
188  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
189  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
190  โรงเรียนบ้านวังแข้ 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.96
49 96.08
2 3.92%
191  โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 210
2 0.95
1 0.48
4 1.90
0 0.00
1 0.48
202 96.19
8 3.81%
192  โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน) 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
193  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 92
0 0.00
1 1.09
2 2.17
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
194  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 65
2 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
195  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
0 0.00
1 1.52
64 96.97
2 3.03%
196  โรงเรียนชุมชนกุดค้า 174
0 0.00
0 0.00
4 2.30
1 0.57
0 0.00
169 97.13
5 2.87%
197  โรงเรียนบ้านจันทน์ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
198  โรงเรียนบ้านสมวิไล 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
199  โรงเรียนบ้านฝาง 143
0 0.00
0 0.00
3 2.10
0 0.00
0 0.00
140 97.90
3 2.10%
200  โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 474
2 0.42
1 0.21
4 0.84
0 0.00
1 0.21
466 98.31
8 1.69%
201  โรงเรียนบ้านช้าง 146
0 0.00
2 1.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 98.63
2 1.37%
202  โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 220
1 0.45
0 0.00
2 0.91
0 0.00
0 0.00
217 98.64
3 1.36%
203  โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,574 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,334 4.67
เตี้ย  921 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,238 7.83
ผอมและเตี้ย  560 1.96
อ้วนและเตี้ย  453 1.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,068 80.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,506 คน


19.27%


Powered By www.thaieducation.net