ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 252 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 252 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านชูชาติ 47
8 17.02
6 12.77
5 10.64
6 12.77
3 6.38
19 40.43
28 59.57%
2  โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 136
16 11.76
11 8.09
13 9.56
3 2.21
23 16.91
70 51.47
66 48.53%
3  โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 166
0 0.00
6 3.61
32 19.28
0 0.00
42 25.30
86 51.81
80 48.19%
4  โรงเรียนบ้านดอนเมย 44
8 18.18
4 9.09
4 9.09
5 11.36
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
5  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 111
13 11.71
7 6.31
8 7.21
9 8.11
10 9.01
64 57.66
47 42.34%
6  โรงเรียนบ้านนาเมือง 31
3 9.68
6 19.35
2 6.45
2 6.45
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
7  โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 17
2 11.76
0 0.00
3 17.65
0 0.00
2 11.76
10 58.82
7 41.18%
8  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 169
18 10.65
18 10.65
15 8.88
18 10.65
0 0.00
100 59.17
69 40.83%
9  โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 123
22 17.89
0 0.00
28 22.76
0 0.00
0 0.00
73 59.35
50 40.65%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 150
20 13.33
24 16.00
9 6.00
3 2.00
3 2.00
91 60.67
59 39.33%
11  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 31
6 19.35
2 6.45
2 6.45
2 6.45
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
12  โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 48
3 6.25
5 10.42
7 14.58
2 4.17
1 2.08
30 62.50
18 37.50%
13  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 464
36 7.76
13 2.80
27 5.82
49 10.56
43 9.27
296 63.79
168 36.21%
14  โรงเรียนบ้านหินขัน 47
5 10.64
5 10.64
3 6.38
4 8.51
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
15  โรงเรียนบ้านดงสีโท 50
8 16.00
2 4.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
16  โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 201
12 5.97
10 4.98
32 15.92
7 3.48
11 5.47
129 64.18
72 35.82%
17  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 56
12 21.43
0 0.00
6 10.71
1 1.79
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
18  โรงเรียนบ้านวังแคน 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
5 18.52
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
19  โรงเรียนบ้านเสียว 74
16 21.62
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
20  โรงเรียนบ่อบุโปโล 137
18 13.14
11 8.03
5 3.65
8 5.84
2 1.46
93 67.88
44 32.12%
21  โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 136
7 5.15
8 5.88
25 18.38
3 2.21
0 0.00
93 68.38
43 31.62%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 165
6 3.64
8 4.85
9 5.45
14 8.48
15 9.09
113 68.48
52 31.52%
23  โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 36
4 11.11
1 2.78
6 16.67
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
24  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 149
19 12.75
3 2.01
23 15.44
0 0.00
0 0.00
104 69.80
45 30.20%
25  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 100
15 15.00
3 3.00
10 10.00
2 2.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
26  โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 50
8 16.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
27  โรงเรียนบ้านหัวภู 57
8 14.04
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
28  โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 74
12 16.22
3 4.05
3 4.05
2 2.70
2 2.70
52 70.27
22 29.73%
29  โรงเรียนบ้านนายม 140
13 9.29
0 0.00
14 10.00
8 5.71
6 4.29
99 70.71
41 29.29%
30  โรงเรียนบ้านจิก 31
3 9.68
0 0.00
4 12.90
2 6.45
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
31  โรงเรียนบ้านโนนกุง 97
17 17.53
2 2.06
8 8.25
1 1.03
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
32  โรงเรียนประชาสามัคคี 150
11 7.33
9 6.00
5 3.33
10 6.67
8 5.33
107 71.33
43 28.67%
33  โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 28
2 7.14
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
34  โรงเรียนบ้านก่อนาดี 49
3 6.12
2 4.08
9 18.37
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
35  โรงเรียนบ้านชาด 49
8 16.33
1 2.04
4 8.16
1 2.04
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
36  โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 32
0 0.00
0 0.00
9 28.13
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
37  โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 134
13 9.70
4 2.99
11 8.21
8 5.97
1 0.75
97 72.39
37 27.61%
38  โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 103
1 0.97
10 9.71
9 8.74
7 6.80
1 0.97
75 72.82
28 27.18%
39  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 2008
171 8.52
38 1.89
281 13.99
30 1.49
17 0.85
1471 73.26
537 26.74%
40  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 129
13 10.08
4 3.10
17 13.18
0 0.00
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
41  โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 47
7 14.89
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
42  โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 145
11 7.59
22 15.17
4 2.76
0 0.00
0 0.00
108 74.48
37 25.52%
43  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 36
3 8.33
2 5.56
1 2.78
2 5.56
1 2.78
27 75.00
9 25.00%
44  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 154
11 7.14
4 2.60
22 14.29
1 0.65
0 0.00
116 75.32
38 24.68%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 159
19 11.95
0 0.00
19 11.95
1 0.63
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
46  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 41
2 4.88
2 4.88
4 9.76
2 4.88
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
47  โรงเรียนบ้านนายูง 58
4 6.90
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
48  โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 54
7 12.96
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
49  โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 134
21 15.67
0 0.00
11 8.21
0 0.00
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
50  โรงเรียนบ้านโนนดู่(เมือง) 101
4 3.96
3 2.97
15 14.85
2 1.98
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
51  โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 93
1 1.08
0 0.00
17 18.28
1 1.08
3 3.23
71 76.34
22 23.66%
52  โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 281
8 2.85
9 3.20
14 4.98
13 4.63
22 7.83
215 76.51
66 23.49%
53  โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 124
4 3.23
3 2.42
21 16.94
1 0.81
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
54  โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 347
12 3.46
8 2.31
26 7.49
18 5.19
17 4.90
266 76.66
81 23.34%
55  โรงเรียนบ้านดอนแดง 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
56  โรงเรียนบ้านยางช้า 69
2 2.90
1 1.45
12 17.39
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
57  โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 61
0 0.00
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
58  โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
59  โรงเรียนบ้านห้วยทม 124
12 9.68
8 6.45
7 5.65
1 0.81
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
60  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 76
1 1.32
3 3.95
5 6.58
4 5.26
4 5.26
59 77.63
17 22.37%
61  โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 112
5 4.46
4 3.57
16 14.29
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
62  โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 117
4 3.42
4 3.42
18 15.38
0 0.00
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
63  โรงเรียนบ้านห่องเตย 45
6 13.33
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
64  โรงเรียนมิ่งมงคล 91
8 8.79
1 1.10
11 12.09
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
65  โรงเรียนบ้านคำน้อย(หัวตะพาน) 41
2 4.88
2 4.88
4 9.76
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
66  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) 73
9 12.33
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
67  โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 37
1 2.70
1 2.70
4 10.81
0 0.00
2 5.41
29 78.38
8 21.62%
68  โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 37
3 8.11
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
69  โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 204
24 11.76
5 2.45
15 7.35
0 0.00
0 0.00
160 78.43
44 21.57%
70  โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 84
8 9.52
0 0.00
10 11.90
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
71  โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 98
4 4.08
5 5.10
7 7.14
5 5.10
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
72  โรงเรียนบ้านบก 89
5 5.62
6 6.74
6 6.74
2 2.25
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
73  โรงเรียนบ้านโนนสูง 85
5 5.88
5 5.88
4 4.71
2 2.35
2 2.35
67 78.82
18 21.18%
74  โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 43
3 6.98
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
75  โรงเรียนบ้านผึ้ง 24
2 8.33
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
76  โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 173
9 5.20
11 6.36
14 8.09
0 0.00
2 1.16
137 79.19
36 20.81%
77  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 121
12 9.92
3 2.48
8 6.61
1 0.83
1 0.83
96 79.34
25 20.66%
78  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 73
3 4.11
3 4.11
5 6.85
4 5.48
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
79  โรงเรียนบ้านหนองเทา 40
1 2.50
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
80  โรงเรียนบ้านโนนจาน 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
3 12.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 81
2 2.47
1 1.23
7 8.64
5 6.17
1 1.23
65 80.25
16 19.75%
82  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 82
7 8.54
5 6.10
3 3.66
0 0.00
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
83  โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 113
12 10.62
0 0.00
10 8.85
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
84  โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 124
0 0.00
6 4.84
12 9.68
6 4.84
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
85  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 26
0 0.00
0 0.00
4 15.38
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
86  โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 73
4 5.48
0 0.00
9 12.33
1 1.37
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
87  โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา 47
1 2.13
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
88  โรงเรียนบ้านชะแงะ 63
6 9.52
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
89  โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 80
2 2.50
6 7.50
7 8.75
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
90  โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 450
27 6.00
27 6.00
18 4.00
12 2.67
0 0.00
366 81.33
84 18.67%
91  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 97
2 2.06
7 7.22
6 6.19
1 1.03
2 2.06
79 81.44
18 18.56%
92  โรงเรียนบ้านโพนทอง 297
41 13.80
3 1.01
11 3.70
0 0.00
0 0.00
242 81.48
55 18.52%
93  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 54
4 7.41
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
94  โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 60
2 3.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
95  โรงเรียนบ้านคำแก้ว 180
8 4.44
12 6.67
13 7.22
0 0.00
0 0.00
147 81.67
33 18.33%
96  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 66
5 7.58
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
97  โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
98  โรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 110
16 14.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.64
90 81.82
20 18.18%
99  โรงเรียนบ้านนิคม 100
5 5.00
7 7.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
100  โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 206
16 7.77
10 4.85
6 2.91
4 1.94
1 0.49
169 82.04
37 17.96%
101  โรงเรียนบ้านนางาม 84
10 11.90
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
102  โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 112
4 3.57
8 7.14
8 7.14
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
103  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 90
9 10.00
2 2.22
5 5.56
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
104  โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 180
16 8.89
8 4.44
7 3.89
1 0.56
0 0.00
148 82.22
32 17.78%
105  โรงเรียนบ้านคำเดือย 214
16 7.48
11 5.14
11 5.14
0 0.00
0 0.00
176 82.24
38 17.76%
106  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 51
0 0.00
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
107  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 963
37 3.84
15 1.56
118 12.25
0 0.00
0 0.00
793 82.35
170 17.65%
108  โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 35
0 0.00
3 8.57
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
109  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 136
7 5.15
6 4.41
10 7.35
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
110  โรงเรียนบ้านคันสูง 71
3 4.23
5 7.04
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
111  โรงเรียนบ้านดอนชาด 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
112  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
113  โรงเรียนบ้านศรีราชา 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
114  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
3 8.33
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
115  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 24
3 12.50
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
116  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 218
11 5.05
8 3.67
10 4.59
7 3.21
0 0.00
182 83.49
36 16.51%
117  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 85
10 11.76
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
118  โรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) 67
4 5.97
1 1.49
3 4.48
3 4.48
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
119  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
1 2.33
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
120  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 68
1 1.47
1 1.47
6 8.82
3 4.41
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
121  โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 125
5 4.00
5 4.00
6 4.80
0 0.00
4 3.20
105 84.00
20 16.00%
122  โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา 150
4 2.67
14 9.33
4 2.67
1 0.67
1 0.67
126 84.00
24 16.00%
123  โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 94
2 2.13
4 4.26
7 7.45
2 2.13
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
124  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 69
3 4.35
2 2.90
6 8.70
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
125  โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง 76
8 10.53
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
126  โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 70
3 4.29
1 1.43
7 10.00
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
127  โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 135
13 9.63
2 1.48
6 4.44
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
128  โรงเรียนบ้านสามัคคี 58
4 6.90
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
129  โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 71
5 7.04
2 2.82
3 4.23
1 1.41
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
130  โรงเรียนบ้านคำข่า 52
2 3.85
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
131  โรงเรียนบ้านคำย่านาง 78
9 11.54
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
132  โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 308
15 4.87
15 4.87
17 5.52
0 0.00
0 0.00
261 84.74
47 15.26%
133  โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 105
8 7.62
1 0.95
7 6.67
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
134  โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) 87
1 1.15
0 0.00
12 13.79
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
135  โรงเรียนบ้านจานลาน 134
17 12.69
0 0.00
3 2.24
0 0.00
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
136  โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย 74
6 8.11
3 4.05
0 0.00
2 2.70
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
137  โรงเรียนบ้านลือนาคำ 128
13 10.16
5 3.91
1 0.78
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
138  โรงเรียนบ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) 95
3 3.16
0 0.00
10 10.53
1 1.05
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
139  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) 292
14 4.79
8 2.74
20 6.85
1 0.34
0 0.00
249 85.27
43 14.73%
140  โรงเรียนบ้านทับเมย 103
4 3.88
5 4.85
4 3.88
2 1.94
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
141  โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
142  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
143  โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 184
17 9.24
1 0.54
8 4.35
0 0.00
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
145  โรงเรียนบ้านไร่ขี 164
3 1.83
3 1.83
15 9.15
2 1.22
0 0.00
141 85.98
23 14.02%
146  โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 93
6 6.45
3 3.23
2 2.15
1 1.08
1 1.08
80 86.02
13 13.98%
147  โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 138
2 1.45
6 4.35
11 7.97
0 0.00
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
148  โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 138
5 3.62
1 0.72
13 9.42
0 0.00
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
149  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 82
4 4.88
4 4.88
3 3.66
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
150  โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 45
1 2.22
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
151  โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
1 1.67
2 3.33
52 86.67
8 13.33%
152  โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 655
18 2.75
9 1.37
26 3.97
15 2.29
18 2.75
569 86.87
86 13.13%
153  โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 162
7 4.32
4 2.47
10 6.17
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
154  โรงเรียนบ้านเป้า 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
155  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
3 4.76
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
156  โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 63
3 4.76
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
157  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 79
2 2.53
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
158  โรงเรียนบ้านหนองแคน 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
159  โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 104
3 2.88
2 1.92
8 7.69
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
160  โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 81
3 3.70
4 4.94
3 3.70
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
161  โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 98
8 8.16
0 0.00
4 4.08
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
162  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) 41
3 7.32
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
163  โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 83
0 0.00
0 0.00
8 9.64
0 0.00
2 2.41
73 87.95
10 12.05%
164  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 83
3 3.61
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
165  โรงเรียนบ้านนาเรือง 75
4 5.33
2 2.67
2 2.67
1 1.33
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
166  โรงเรียนบ้านนาเยีย 134
3 2.24
3 2.24
10 7.46
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
167  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 101
5 4.95
0 0.00
2 1.98
5 4.95
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
168  โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
1 2.94
1 2.94
30 88.24
4 11.76%
169  โรงเรียนบ้านดอนหมู 51
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
1 1.96
45 88.24
6 11.76%
170  โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 112
8 7.14
1 0.89
2 1.79
0 0.00
2 1.79
99 88.39
13 11.61%
171  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 35
1 2.86
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
172  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 79
2 2.53
2 2.53
5 6.33
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
173  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 44
1 2.27
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
174  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) 388
9 2.32
9 2.32
26 6.70
0 0.00
0 0.00
344 88.66
44 11.34%
175  โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 151
6 3.97
2 1.32
9 5.96
0 0.00
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
176  โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 242
17 7.02
0 0.00
10 4.13
0 0.00
0 0.00
215 88.84
27 11.16%
177  โรงเรียนบ้านนาคำ 27
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
178  โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
179  โรงเรียนบ้านหนองแสง(หัวตะพาน) 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
180  โรงเรียนบ้านคำโพน 91
6 6.59
4 4.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
181  โรงเรียนบ้านโคกก่ง 93
1 1.08
1 1.08
8 8.60
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
182  โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 75
1 1.33
1 1.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
183  โรงเรียนบ้านกุงชัย 133
6 4.51
0 0.00
6 4.51
2 1.50
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
184  โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 96
3 3.13
3 3.13
3 3.13
1 1.04
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
185  โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 138
5 3.62
2 1.45
3 2.17
3 2.17
1 0.72
124 89.86
14 10.14%
186  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 60
3 5.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
187  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
2 5.00
36 90.00
4 10.00%
188  โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย 132
3 2.27
5 3.79
5 3.79
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
189  โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 102
2 1.96
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
190  โรงเรียนบ้านคึมข่า 82
3 3.66
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
191  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 83
5 6.02
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
192  โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
193  โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 63
0 0.00
3 4.76
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
194  โรงเรียนบ้านตาด 95
1 1.05
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
195  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 95
0 0.00
1 1.05
8 8.42
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
196  โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 140
2 1.43
0 0.00
11 7.86
0 0.00
0 0.00
127 90.71
13 9.29%
197  โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 335
3 0.90
0 0.00
0 0.00
3 0.90
25 7.46
304 90.75
31 9.25%
198  โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 425
11 2.59
4 0.94
23 5.41
1 0.24
0 0.00
386 90.82
39 9.18%
199  โรงเรียนบ้านนาสีดา 153
3 1.96
4 2.61
5 3.27
1 0.65
1 0.65
139 90.85
14 9.15%
200  โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 45
1 2.22
2 4.44
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
201  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
202  โรงเรียนบ้านโนนแคน 91
2 2.20
2 2.20
3 3.30
1 1.10
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
203  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 69
1 1.45
1 1.45
3 4.35
1 1.45
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
204  โรงเรียนบ้านกุดสิม 93
0 0.00
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
205  โรงเรียนบ้านหนองยาง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
206  โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
43 91.49
4 8.51%
207  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
3 6.12
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
208  โรงเรียนบ้านไก่คำ 135
2 1.48
0 0.00
9 6.67
0 0.00
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
209  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
3 4.84
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
210  โรงเรียนบ้านดอนไร่ 76
2 2.63
2 2.63
0 0.00
0 0.00
2 2.63
70 92.11
6 7.89%
211  โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 128
4 3.13
2 1.56
4 3.13
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
212  โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
213  โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 116
5 4.31
0 0.00
4 3.45
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
214  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 105
2 1.90
0 0.00
2 1.90
2 1.90
2 1.90
97 92.38
8 7.62%
215  โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
4 5.88
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
216  โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
38 92.68
3 7.32%
217  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
218  โรงเรียนบ้านโป่งหิน 72
2 2.78
0 0.00
1 1.39
0 0.00
2 2.78
67 93.06
5 6.94%
219  โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
220  โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
221  โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 174
4 2.30
0 0.00
8 4.60
0 0.00
0 0.00
162 93.10
12 6.90%
222  โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
223  โรงเรียนบ้านเชือก 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
224  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
225  โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 94
2 2.13
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
226  โรงเรียนบ้านโนนงาม 110
2 1.82
3 2.73
2 1.82
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
227  โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 68
1 1.47
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
228  โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 52
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
229  โรงเรียนบ้านแสนสุข 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
230  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 100
1 1.00
0 0.00
3 3.00
1 1.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
231  โรงเรียนบ้านดงสวาง 41
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
232  โรงเรียนบ้านบาก 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
233  โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 129
3 2.33
0 0.00
2 1.55
1 0.78
0 0.00
123 95.35
6 4.65%
234  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
235  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 67
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
236  โรงเรียนบ้านโคกสูง 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
237  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
238  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
239  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
240  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
241  โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 55
1 1.82
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
242  โรงเรียนบ้านทวีผล 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
243  โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 93
1 1.08
2 2.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
244  โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
245  โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 87
1 1.15
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
246  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 153
0 0.00
0 0.00
2 1.31
1 0.65
0 0.00
150 98.04
3 1.96%
247  โรงเรียนนาผือโคกกอก 112
2 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 98.21
2 1.79%
248  โรงเรียนบ้านหนองขอน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านโคกค่าย 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,895 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,508 5.61
เตี้ย  690 2.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,001 7.44
ผอมและเตี้ย  405 1.51
อ้วนและเตี้ย  322 1.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,969 81.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,926 คน


18.32%


Powered By www.thaieducation.net