ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 3
0 0.00
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 52
10 19.23
7 13.46
10 19.23
1 1.92
0 0.00
24 46.15
28 53.85%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 131
12 9.16
9 6.87
26 19.85
7 5.34
9 6.87
68 51.91
63 48.09%
4  โรงเรียนบ้านป่าตอง 67
11 16.42
6 8.96
12 17.91
2 2.99
0 0.00
36 53.73
31 46.27%
5  โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 27
4 14.81
2 7.41
6 22.22
0 0.00
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
6  โรงเรียนบ้านหนองบาก 56
11 19.64
3 5.36
9 16.07
1 1.79
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
7  โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 40
6 15.00
2 5.00
7 17.50
2 5.00
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
8  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 59
15 25.42
0 0.00
8 13.56
2 3.39
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
9  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 119
17 14.29
20 16.81
9 7.56
4 3.36
0 0.00
69 57.98
50 42.02%
10  โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 146
18 12.33
14 9.59
20 13.70
7 4.79
0 0.00
87 59.59
59 40.41%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 203
11 5.42
10 4.93
46 22.66
14 6.90
0 0.00
122 60.10
81 39.90%
12  โรงเรียนบ้านดอนฮี 142
13 9.15
12 8.45
8 5.63
14 9.86
9 6.34
86 60.56
56 39.44%
13  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 61
9 14.75
2 3.28
11 18.03
2 3.28
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
14  โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 186
31 16.67
14 7.53
11 5.91
14 7.53
0 0.00
116 62.37
70 37.63%
15  โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 41
9 21.95
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
16  โรงเรียนบ้านนางาม 45
6 13.33
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
17  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 93
3 3.23
4 4.30
10 10.75
1 1.08
15 16.13
60 64.52
33 35.48%
18  โรงเรียนบ้านสองคร 45
10 22.22
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
19  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 12
0 0.00
0 0.00
4 33.33
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
20  โรงเรียนบ้านนาเวียง 118
15 12.71
4 3.39
19 16.10
1 0.85
0 0.00
79 66.95
39 33.05%
21  โรงเรียนบ้านนาทม 55
6 10.91
4 7.27
2 3.64
6 10.91
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
22  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 102
10 9.80
7 6.86
9 8.82
5 4.90
1 0.98
70 68.63
32 31.37%
23  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 84
7 8.33
10 11.90
7 8.33
2 2.38
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
24  โรงเรียนบ้านหนองแก 91
8 8.79
15 16.48
2 2.20
2 2.20
1 1.10
63 69.23
28 30.77%
25  โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 40
4 10.00
4 10.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
26  โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 238
22 9.24
26 10.92
21 8.82
0 0.00
0 0.00
169 71.01
69 28.99%
27  โรงเรียนบ้านห้องแซง 160
15 9.38
6 3.75
21 13.13
1 0.63
3 1.88
114 71.25
46 28.75%
28  โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 95
18 18.95
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
29  โรงเรียนบ้านหนองแวง 43
5 11.63
1 2.33
3 6.98
1 2.33
2 4.65
31 72.09
12 27.91%
30  โรงเรียนบ้านคำเลา 26
0 0.00
1 3.85
4 15.38
1 3.85
1 3.85
19 73.08
7 26.92%
31  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 123
2 1.63
8 6.50
16 13.01
2 1.63
5 4.07
90 73.17
33 26.83%
32  โรงเรียนบ้านดงสำราญ 71
6 8.45
3 4.23
9 12.68
1 1.41
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
33  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 117
20 17.09
0 0.00
11 9.40
0 0.00
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 110
6 5.45
0 0.00
13 11.82
0 0.00
10 9.09
81 73.64
29 26.36%
35  โรงเรียนบ้านนาซึม 65
1 1.54
8 12.31
8 12.31
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
36  โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 65
7 10.77
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
37  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 208
16 7.69
12 5.77
12 5.77
9 4.33
5 2.40
154 74.04
54 25.96%
38  โรงเรียนบ้านคำกลาง 54
6 11.11
1 1.85
6 11.11
0 0.00
1 1.85
40 74.07
14 25.93%
39  โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 35
3 8.57
2 5.71
2 5.71
0 0.00
2 5.71
26 74.29
9 25.71%
40  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 74
7 9.46
5 6.76
5 6.76
2 2.70
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
41  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 78
5 6.41
6 7.69
6 7.69
2 2.56
1 1.28
58 74.36
20 25.64%
42  โรงเรียนบ้านนิคม 39
1 2.56
0 0.00
9 23.08
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
43  โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 55
8 14.55
2 3.64
4 7.27
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
44  โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 139
20 14.39
0 0.00
15 10.79
0 0.00
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
45  โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองบอน 94
13 13.83
2 2.13
8 8.51
0 0.00
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
47  โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 37
4 10.81
1 2.70
3 8.11
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
48  โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 149
5 3.36
5 3.36
9 6.04
7 4.70
10 6.71
113 75.84
36 24.16%
49  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 55
1 1.82
0 0.00
12 21.82
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
50  โรงเรียนบ้านโนนแดง 55
1 1.82
5 9.09
7 12.73
-2 -3.64
2 3.64
42 76.36
13 23.64%
51  โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 48
0 0.00
9 18.75
1 2.08
1 2.08
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
52  โรงเรียนบ้านมันปลา 70
11 15.71
4 5.71
1 1.43
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
53  โรงเรียนบ้านกระจาย 134
4 2.99
0 0.00
24 17.91
1 0.75
1 0.75
104 77.61
30 22.39%
54  โรงเรียนบ้านคำครตา 143
7 4.90
2 1.40
19 13.29
3 2.10
1 0.70
111 77.62
32 22.38%
55  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 54
4 7.41
0 0.00
6 11.11
2 3.70
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
56  โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 100
10 10.00
6 6.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
57  โรงเรียนบ้านสามัคคี 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
2 10.53
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
58  โรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 67
3 4.48
2 2.99
9 13.43
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
59  โรงเรียนบ้านโนนยาง 149
8 5.37
13 8.72
10 6.71
0 0.00
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
60  โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 29
1 3.45
3 10.34
2 6.90
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
61  โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 87
10 11.49
3 3.45
5 5.75
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
62  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 34
2 5.88
1 2.94
3 8.82
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
63  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 59
1 1.69
4 6.78
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
64  โรงเรียนบ้านคำก้าว 40
4 10.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
65  โรงเรียนบ้านหนองโสน 50
2 4.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
66  โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 141
11 7.80
2 1.42
13 9.22
2 1.42
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
67  โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 278
0 0.00
3 1.08
35 12.59
10 3.60
7 2.52
223 80.22
55 19.78%
68  โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 175
5 2.86
9 5.14
20 11.43
0 0.00
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
69  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 31
4 12.90
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
70  โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 204
7 3.43
11 5.39
15 7.35
6 2.94
0 0.00
165 80.88
39 19.12%
71  โรงเรียนบ้านเตาไห 131
4 3.05
2 1.53
17 12.98
2 1.53
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
72  โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 58
3 5.17
1 1.72
6 10.34
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
73  โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 37
4 10.81
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
74  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 184
6 3.26
7 3.80
20 10.87
1 0.54
0 0.00
150 81.52
34 18.48%
75  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 688
30 4.36
10 1.45
85 12.35
1 0.15
1 0.15
561 81.54
127 18.46%
76  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 49
4 8.16
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
77  โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 147
4 2.72
5 3.40
18 12.24
0 0.00
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
78  โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 569
24 4.22
5 0.88
71 12.48
3 0.53
1 0.18
465 81.72
104 18.28%
79  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 44
1 2.27
0 0.00
6 13.64
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
80  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 61
5 8.20
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
81  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 89
3 3.37
8 8.99
5 5.62
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
82  โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 56
3 5.36
2 3.57
4 7.14
1 1.79
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
83  โรงเรียนบ้านโนนประทาย 196
12 6.12
0 0.00
4 2.04
9 4.59
10 5.10
161 82.14
35 17.86%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 118
8 6.78
0 0.00
13 11.02
0 0.00
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
85  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
2 4.88
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
86  โรงเรียนบ้านโคกนาโก 65
0 0.00
4 6.15
7 10.77
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
87  โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 77
3 3.90
0 0.00
8 10.39
0 0.00
2 2.60
64 83.12
13 16.88%
88  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 160
11 6.88
9 5.63
5 3.13
2 1.25
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
89  โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
90  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 43
3 6.98
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
91  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 254
10 3.94
3 1.18
15 5.91
12 4.72
1 0.39
213 83.86
41 16.14%
92  โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
1 3.23
1 3.23
26 83.87
5 16.13%
93  โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 75
7 9.33
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
94  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 44
3 6.82
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
95  โรงเรียนบ้านโคกศรี 63
3 4.76
1 1.59
5 7.94
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
96  โรงเรียนบ้านกุดหิน 83
7 8.43
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
97  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 83
5 6.02
1 1.20
5 6.02
0 0.00
2 2.41
70 84.34
13 15.66%
98  โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
99  โรงเรียนบ้านป่าตาว 58
2 3.45
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
100  โรงเรียนบ้านดงสวาง 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
101  โรงเรียนบ้านหวาย 99
4 4.04
1 1.01
10 10.10
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
102  โรงเรียนบ้านหนองสนม 86
0 0.00
0 0.00
9 10.47
4 4.65
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
103  โรงเรียนบ้านหนองแข้ 80
1 1.25
2 2.50
5 6.25
2 2.50
2 2.50
68 85.00
12 15.00%
104  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 101
0 0.00
0 0.00
9 8.91
2 1.98
4 3.96
86 85.15
15 14.85%
105  โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 123
1 0.81
0 0.00
13 10.57
4 3.25
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
106  โรงเรียนบ้านดู่ลาด 48
1 2.08
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
107  โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 48
0 0.00
3 6.25
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
108  โรงเรียนบ้านโพง 117
2 1.71
0 0.00
13 11.11
2 1.71
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
109  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 62
0 0.00
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
110  โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 83
6 7.23
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
111  โรงเรียนบ้านกุดแดง 125
9 7.20
1 0.80
7 5.60
1 0.80
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
112  โรงเรียนบ้านหนองแคน 114
4 3.51
2 1.75
10 8.77
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
113  โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
114  โรงเรียนบ้านนาเรียง 66
0 0.00
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
115  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 88
2 2.27
2 2.27
3 3.41
5 5.68
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
116  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 125
5 4.00
1 0.80
11 8.80
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
117  โรงเรียนบ้านผักกะย่า 84
4 4.76
2 2.38
5 5.95
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
118  โรงเรียนบ้านหนองแหน 153
7 4.58
6 3.92
4 2.61
3 1.96
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
119  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 46
1 2.17
2 4.35
2 4.35
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
120  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 55
3 5.45
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
121  โรงเรียนบ้านนาโส่ 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
122  โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
123  โรงเรียนบ้านหัวนา 49
0 0.00
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
124  โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 74
2 2.70
4 5.41
3 4.05
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
125  โรงเรียนบ้านกุดโจด 66
1 1.52
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
126  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 116
3 2.59
4 3.45
6 5.17
1 0.86
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
127  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 92
1 1.09
1 1.09
9 9.78
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
128  โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล 84
2 2.38
1 1.19
7 8.33
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
129  โรงเรียนบ้านบะคอม 42
0 0.00
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
130  โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 85
5 5.88
2 2.35
3 3.53
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
131  โรงเรียนบ้านโนนหาด 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
132  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 78
3 3.85
2 2.56
0 0.00
0 0.00
4 5.13
69 88.46
9 11.54%
133  โรงเรียนน้อมเกล้า 165
3 1.82
7 4.24
9 5.45
0 0.00
0 0.00
146 88.48
19 11.52%
134  โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 175
9 5.14
8 4.57
3 1.71
0 0.00
0 0.00
155 88.57
20 11.43%
135  โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 185
0 0.00
9 4.86
9 4.86
2 1.08
1 0.54
164 88.65
21 11.35%
136  โรงเรียนบ้านคำเกิด 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
137  โรงเรียนบ้านคึมยาว 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 149
3 2.01
2 1.34
8 5.37
2 1.34
1 0.67
133 89.26
16 10.74%
139  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 56
3 5.36
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
140  โรงเรียนบ้านคำเตย 75
1 1.33
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
141  โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 174
6 3.45
2 1.15
10 5.75
0 0.00
0 0.00
156 89.66
18 10.34%
142  โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
2 5.13
35 89.74
4 10.26%
143  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 39
0 0.00
1 2.56
2 5.13
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
144  โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 109
0 0.00
0 0.00
11 10.09
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
145  โรงเรียนบ้านป่าชาด 100
3 3.00
2 2.00
4 4.00
1 1.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
146  โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 30
0 0.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองหมี 134
4 2.99
6 4.48
3 2.24
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
148  โรงเรียนบ้านนาจาน 94
2 2.13
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
149  โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 21
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
150  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 106
2 1.89
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
151  โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 66
0 0.00
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
152  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
153  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 107
2 1.87
2 1.87
4 3.74
1 0.93
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
154  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 60
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
155  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
156  โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 148
8 5.41
1 0.68
3 2.03
0 0.00
0 0.00
136 91.89
12 8.11%
157  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
2 5.41
34 91.89
3 8.11%
158  โรงเรียนบ้านพืชคาม 39
2 5.13
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
159  โรงเรียนบ้านม่วง 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
160  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
161  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 119
0 0.00
1 0.84
7 5.88
1 0.84
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
162  โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
1 1.89
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
163  โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 54
2 3.70
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
164  โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 133
2 1.50
3 2.26
4 3.01
0 0.00
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
165  โรงเรียนบ้านหนองบึง 74
1 1.35
0 0.00
3 4.05
1 1.35
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
166  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.76
1 1.59
59 93.65
4 6.35%
167  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.92
48 94.12
3 5.88%
168  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 137
1 0.73
2 1.46
5 3.65
0 0.00
0 0.00
129 94.16
8 5.84%
169  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
170  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 142
2 1.41
2 1.41
4 2.82
0 0.00
0 0.00
134 94.37
8 5.63%
171  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
172  โรงเรียนบ้านหนองชุม 107
1 0.93
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
173  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
174  โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 221
4 1.81
0 0.00
6 2.71
0 0.00
0 0.00
211 95.48
10 4.52%
175  โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 67
1 1.49
1 1.49
1 1.49
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
176  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 112
2 1.79
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
177  โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 96
3 3.13
0 0.00
1 1.04
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
178  โรงเรียนบ้านด่าน 122
2 1.64
0 0.00
3 2.46
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
179  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
180  โรงเรียนบ้านสีสุก 32
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
181  โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
1 0.92
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
182  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
183  โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,689 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  856 5.13
เตี้ย  484 2.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,380 8.27
ผอมและเตี้ย  221 1.32
อ้วนและเตี้ย  124 0.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,624 81.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,065 คน


18.37%


Powered By www.thaieducation.net