ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 187 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 187 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 106
33 31.13
12 11.32
45 42.45
8 7.55
8 7.55
0 0.00
106 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 91
10 10.99
9 9.89
13 14.29
23 25.27
36 39.56
0 0.00
91 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 31
7 22.58
5 16.13
6 19.35
9 29.03
4 12.90
0 0.00
31 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโพนทัน 13
5 38.46
0 0.00
8 61.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
5  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 145
37 25.52
25 17.24
7 4.83
17 11.72
7 4.83
52 35.86
93 64.14%
6  โรงเรียนบ้านทรายงาม 61
16 26.23
3 4.92
13 21.31
2 3.28
2 3.28
25 40.98
36 59.02%
7  โรงเรียนบ้านหนองบัว 36
5 13.89
6 16.67
5 13.89
3 8.33
1 2.78
16 44.44
20 55.56%
8  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 51
12 23.53
11 21.57
3 5.88
0 0.00
2 3.92
23 45.10
28 54.90%
9  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 61
7 11.48
7 11.48
7 11.48
3 4.92
6 9.84
31 50.82
30 49.18%
10  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 125
48 38.40
8 6.40
0 0.00
3 2.40
0 0.00
66 52.80
59 47.20%
11  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 15
4 26.67
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
12  โรงเรียนบ้านนาห่อม 70
11 15.71
5 7.14
4 5.71
4 5.71
6 8.57
40 57.14
30 42.86%
13  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 33
2 6.06
4 12.12
2 6.06
6 18.18
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
14  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 85
14 16.47
5 5.88
5 5.88
7 8.24
4 4.71
50 58.82
35 41.18%
15  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 22
2 9.09
2 9.09
3 13.64
2 9.09
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
16  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 46
5 10.87
7 15.22
6 13.04
0 0.00
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
17  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 80
12 15.00
3 3.75
15 18.75
0 0.00
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
18  โรงเรียนบ้านดงจงอาง 137
12 8.76
6 4.38
16 11.68
3 2.19
14 10.22
86 62.77
51 37.23%
19  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 57
7 12.28
3 5.26
7 12.28
4 7.02
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
20  โรงเรียนบ้านคุ้ม 122
15 12.30
5 4.10
24 19.67
0 0.00
0 0.00
78 63.93
44 36.07%
21  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 59
5 8.47
6 10.17
4 6.78
3 5.08
3 5.08
38 64.41
21 35.59%
22  โรงเรียนบ้านยางเครือ 62
10 16.13
4 6.45
5 8.06
2 3.23
1 1.61
40 64.52
22 35.48%
23  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 108
22 20.37
0 0.00
11 10.19
5 4.63
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
24  โรงเรียนบ้านเลียบ 111
0 0.00
4 3.60
20 18.02
2 1.80
13 11.71
72 64.86
39 35.14%
25  โรงเรียนบ้านโนนยาง 75
8 10.67
4 5.33
8 10.67
4 5.33
2 2.67
49 65.33
26 34.67%
26  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 189
17 8.99
3 1.59
41 21.69
2 1.06
1 0.53
125 66.14
64 33.86%
27  โรงเรียนกุดพันเขียว 81
6 7.41
5 6.17
3 3.70
5 6.17
8 9.88
54 66.67
27 33.33%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 73
10 13.70
2 2.74
12 16.44
0 0.00
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
29  โรงเรียนบ้านแจนแลน 49
6 12.24
5 10.20
5 10.20
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
30  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1905
148 7.77
61 3.20
385 20.21
28 1.47
0 0.00
1283 67.35
622 32.65%
31  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 95
6 6.32
7 7.37
17 17.89
0 0.00
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
32  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 81
9 11.11
6 7.41
10 12.35
0 0.00
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
33  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 65
3 4.62
0 0.00
17 26.15
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
34  โรงเรียนบ้านซำ 33
2 6.06
3 9.09
4 12.12
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
35  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 50
2 4.00
5 10.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
36  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 29
2 6.90
1 3.45
5 17.24
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
37  โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 51
2 3.92
4 7.84
4 7.84
4 7.84
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
38  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 30
0 0.00
2 6.67
6 20.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
39  โรงเรียนบ้านบาก 61
5 8.20
5 8.20
6 9.84
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
40  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 527
66 12.52
1 0.19
71 13.47
0 0.00
0 0.00
389 73.81
138 26.19%
41  โรงเรียนหนองแสง 42
7 16.67
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
42  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 129
8 6.20
4 3.10
21 16.28
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
43  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
6 8.96
8 11.94
50 74.63
17 25.37%
44  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 87
7 8.05
0 0.00
10 11.49
0 0.00
5 5.75
65 74.71
22 25.29%
45  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 44
1 2.27
1 2.27
9 20.45
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
46  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 37
5 13.51
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
47  โรงเรียนบ้านพลไว 92
3 3.26
2 2.17
17 18.48
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
48  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
16 76.19
5 23.81%
49  โรงเรียนบ้านคำม่วง 102
8 7.84
6 5.88
7 6.86
3 2.94
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
50  โรงเรียนบ้านสำราญ 68
5 7.35
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
51  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 69
3 4.35
0 0.00
13 18.84
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
52  โรงเรียนบ้านกลางนา 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
2 5.71
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
53  โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 31
2 6.45
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
54  โรงเรียนบ้านสงยาง 120
7 5.83
14 11.67
6 5.00
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
55  โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง 18
2 11.11
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
56  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 100
4 4.00
8 8.00
6 6.00
1 1.00
3 3.00
78 78.00
22 22.00%
57  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 142
16 11.27
2 1.41
8 5.63
3 2.11
2 1.41
111 78.17
31 21.83%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 117
12 10.26
4 3.42
9 7.69
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
59  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 103
4 3.88
8 7.77
9 8.74
1 0.97
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
60  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 91
9 9.89
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
61  โรงเรียนบ้านคำฮี 58
0 0.00
0 0.00
12 20.69
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
62  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 69
3 4.35
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
63  โรงเรียนบ้านเชือก 69
5 7.25
1 1.45
8 11.59
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
64  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 188
6 3.19
15 7.98
15 7.98
2 1.06
0 0.00
150 79.79
38 20.21%
65  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 15
0 0.00
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
66  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 949
32 3.37
21 2.21
31 3.27
53 5.58
52 5.48
760 80.08
189 19.92%
67  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 157
6 3.82
5 3.18
16 10.19
3 1.91
1 0.64
126 80.25
31 19.75%
68  โรงเรียนบ้านหัวขัว 56
1 1.79
3 5.36
6 10.71
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 97
5 5.15
0 0.00
13 13.40
1 1.03
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
70  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
1 4.55
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
71  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 134
6 4.48
5 3.73
6 4.48
4 2.99
3 2.24
110 82.09
24 17.91%
72  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
1 3.57
23 82.14
5 17.86%
73  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 68
4 5.88
4 5.88
4 5.88
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 159
7 4.40
11 6.92
10 6.29
0 0.00
0 0.00
131 82.39
28 17.61%
75  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 108
4 3.70
2 1.85
13 12.04
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
76  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 74
4 5.41
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
77  โรงเรียนบ้านสิงห์ 86
0 0.00
3 3.49
7 8.14
5 5.81
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
78  โรงเรียนบ้านผือฮี 115
1 0.87
4 3.48
15 13.04
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
79  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 213
5 2.35
9 4.23
12 5.63
6 2.82
5 2.35
176 82.63
37 17.37%
80  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 127
9 7.09
0 0.00
13 10.24
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
81  โรงเรียนบ้านบากเรือ 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
82  โรงเรียนบ้านยางกลาง 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
83  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 60
4 6.67
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
84  โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) 24
2 8.33
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
85  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 105
9 8.57
2 1.90
6 5.71
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
86  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 155
7 4.52
7 4.52
10 6.45
1 0.65
0 0.00
130 83.87
25 16.13%
87  โรงเรียนบ้านสำโรง 31
4 12.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
26 83.87
5 16.13%
88  โรงเรียนบ้านหนองหิน 50
2 4.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
89  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 83
5 6.02
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
90  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 77
5 6.49
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
91  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 65
0 0.00
0 0.00
9 13.85
0 0.00
1 1.54
55 84.62
10 15.38%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 174
0 0.00
0 0.00
7 4.02
18 10.34
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
93  โรงเรียนบ้านดงขวาง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
94  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
95  โรงเรียนบ้านกุดกุง 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
96  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 79
2 2.53
2 2.53
5 6.33
2 2.53
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
97  โรงเรียนบ้านตาดทอง 174
8 4.60
7 4.02
7 4.02
0 0.00
2 1.15
150 86.21
24 13.79%
98  โรงเรียนบ้านหนองตุ 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
99  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
100  โรงเรียนบ้านหัวดอน 44
4 9.09
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
101  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 52
4 7.69
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
102  โรงเรียนบ้านขาม 45
3 6.67
3 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
103  โรงเรียนบ้านเดิด 91
1 1.10
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
104  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 69
3 4.35
0 0.00
5 7.25
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
105  โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 116
5 4.31
4 3.45
6 5.17
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
106  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 157
4 2.55
3 1.91
12 7.64
1 0.64
0 0.00
137 87.26
20 12.74%
107  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 110
2 1.82
0 0.00
12 10.91
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
108  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 324
6 1.85
6 1.85
27 8.33
2 0.62
0 0.00
283 87.35
41 12.65%
109  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 80
0 0.00
1 1.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
110  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 48
1 2.08
1 2.08
3 6.25
0 0.00
1 2.08
42 87.50
6 12.50%
111  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 115
3 2.61
1 0.87
5 4.35
3 2.61
2 1.74
101 87.83
14 12.17%
112  โรงเรียนบ้านดงบัง 100
2 2.00
2 2.00
5 5.00
1 1.00
2 2.00
88 88.00
12 12.00%
113  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
2 2.99
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
114  โรงเรียนมหาชนะชัย 179
8 4.47
1 0.56
11 6.15
1 0.56
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
115  โรงเรียนบ้านโพนแบง 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
116  โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 79
1 1.27
1 1.27
2 2.53
0 0.00
5 6.33
70 88.61
9 11.39%
117  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 118
4 3.39
0 0.00
7 5.93
2 1.69
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
118  โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 46
2 4.35
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
119  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 57
0 0.00
1 1.75
1 1.75
2 3.51
2 3.51
51 89.47
6 10.53%
120  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 57
1 1.75
0 0.00
4 7.02
1 1.75
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
121  โรงเรียนบ้านหมากมาย 30
2 6.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
122  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
1 1.96
46 90.20
5 9.80%
123  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
124  โรงเรียนบ้านหัวดง 52
5 9.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
125  โรงเรียนบ้านหนองยาง 95
2 2.11
2 2.11
4 4.21
1 1.05
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
126  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 74
5 6.76
0 0.00
1 1.35
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
127  โรงเรียนบ้านหนองเทา 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
128  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
129  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 99
2 2.02
2 2.02
5 5.05
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
130  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
131  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 103
0 0.00
0 0.00
5 4.85
4 3.88
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
132  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 92
0 0.00
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
133  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
134  โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
1 2.63
35 92.11
3 7.89%
135  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
136  โรงเรียนบ้านตับเต่า 77
3 3.90
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
137  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 80
5 6.25
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
138  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.32
38 92.68
3 7.32%
139  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
1 1.79
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
140  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 103
6 5.83
1 0.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
141  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
142  โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 60
1 1.67
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 79
3 3.80
1 1.27
1 1.27
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
144  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 100
0 0.00
0 0.00
2 2.00
3 3.00
1 1.00
94 94.00
6 6.00%
145  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
146  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 164
4 2.44
0 0.00
5 3.05
0 0.00
0 0.00
155 94.51
9 5.49%
147  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
148  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 116
0 0.00
1 0.86
4 3.45
1 0.86
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
149  โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
150  โรงเรียนบ้านคำแหลม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
151  โรงเรียนบ้านยางน้อย 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 94
2 2.13
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
153  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 75
1 1.33
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
154  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 82
1 1.22
1 1.22
0 0.00
1 1.22
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
155  โรงเรียนบ้านสงเปือย 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.49
83 96.51
3 3.49%
156  โรงเรียนบ้านดงยาง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
157  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 131
0 0.00
0 0.00
2 1.53
0 0.00
2 1.53
127 96.95
4 3.05%
158  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
159  โรงเรียนคูสองชั้น 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.33
42 97.67
1 2.33%
160  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 105
0 0.00
0 0.00
2 1.90
0 0.00
0 0.00
103 98.10
2 1.90%
161  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 88
1 1.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 98.86
1 1.14%
162  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านกุดกง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านคูเมือง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านปลาอีด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านบัวขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านราชมุนี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 0
4 0.00
4 0.00
4 0.00
0 0.00
0 0.00
-12 0.00
12 0.00%
183  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,925 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  964 6.05
เตี้ย  457 2.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,504 9.44
ผอมและเตี้ย  302 1.90
อ้วนและเตี้ย  228 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,470 78.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,455 คน


21.70%


Powered By www.thaieducation.net