ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 209 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 209 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าเลา 105
14 13.33
28 26.67
27 25.71
13 12.38
11 10.48
12 11.43
93 88.57%
2  โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 204
19 9.31
13 6.37
25 12.25
32 15.69
38 18.63
77 37.75
127 62.25%
3  โรงเรียนบ้านสำโรง 351
54 15.38
50 14.25
32 9.12
56 15.95
12 3.42
147 41.88
204 58.12%
4  โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 56
13 23.21
5 8.93
5 8.93
5 8.93
3 5.36
25 44.64
31 55.36%
5  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 135
12 8.89
15 11.11
16 11.85
11 8.15
10 7.41
71 52.59
64 47.41%
6  โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 133
44 33.08
0 0.00
13 9.77
3 2.26
0 0.00
73 54.89
60 45.11%
7  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 77
12 15.58
6 7.79
7 9.09
8 10.39
0 0.00
44 57.14
33 42.86%
8  โรงเรียนบ้านแก้งกอก 177
8 4.52
4 2.26
23 12.99
12 6.78
27 15.25
103 58.19
74 41.81%
9  โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 143
24 16.78
16 11.19
8 5.59
10 6.99
0 0.00
85 59.44
58 40.56%
10  โรงเรียนบ้านดงแถบ 154
20 12.99
18 11.69
19 12.34
2 1.30
2 1.30
93 60.39
61 39.61%
11  โรงเรียนบ้านวังพอก 71
7 9.86
10 14.08
7 9.86
4 5.63
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
12  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 142
8 5.63
5 3.52
18 12.68
11 7.75
13 9.15
87 61.27
55 38.73%
13  โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 16
3 18.75
1 6.25
2 12.50
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
14  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 49
15 30.61
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
15  โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 159
27 16.98
14 8.81
13 8.18
4 2.52
0 0.00
101 63.52
58 36.48%
16  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 257
43 16.73
25 9.73
3 1.17
19 7.39
2 0.78
165 64.20
92 35.80%
17  โรงเรียนบ้านหนองชาด 116
9 7.76
12 10.34
13 11.21
7 6.03
0 0.00
75 64.66
41 35.34%
18  โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 328
26 7.93
19 5.79
36 10.98
19 5.79
14 4.27
214 65.24
114 34.76%
19  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 137
4 2.92
7 5.11
16 11.68
18 13.14
2 1.46
90 65.69
47 34.31%
20  โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 222
18 8.11
13 5.86
24 10.81
19 8.56
0 0.00
148 66.67
74 33.33%
21  โรงเรียนบ้านคันเปือย 113
18 15.93
7 6.19
11 9.73
1 0.88
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
22  โรงเรียนบ้านสงยาง 49
5 10.20
3 6.12
7 14.29
1 2.04
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
23  โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 209
21 10.05
19 9.09
18 8.61
9 4.31
1 0.48
141 67.46
68 32.54%
24  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 330
55 16.67
20 6.06
23 6.97
8 2.42
1 0.30
223 67.58
107 32.42%
25  โรงเรียนบ้านด่าน 468
36 7.69
13 2.78
26 5.56
76 16.24
0 0.00
317 67.74
151 32.26%
26  โรงเรียนบ้านนาหว้า 151
13 8.61
10 6.62
6 3.97
13 8.61
6 3.97
103 68.21
48 31.79%
27  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 299
19 6.35
20 6.69
27 9.03
28 9.36
0 0.00
205 68.56
94 31.44%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 361
16 4.43
11 3.05
31 8.59
27 7.48
27 7.48
249 68.98
112 31.02%
29  โรงเรียนบ้านวังแคน 57
3 5.26
8 14.04
6 10.53
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
30  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 171
22 12.87
16 9.36
9 5.26
3 1.75
1 0.58
120 70.18
51 29.82%
31  โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 47
7 14.89
3 6.38
2 4.26
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
32  โรงเรียนบ้านไร่ 179
13 7.26
12 6.70
27 15.08
0 0.00
0 0.00
127 70.95
52 29.05%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 214
14 6.54
17 7.94
23 10.75
8 3.74
0 0.00
152 71.03
62 28.97%
34  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 45
6 13.33
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
35  โรงเรียนบ้านนาแก 52
11 21.15
1 1.92
2 3.85
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
36  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 104
5 4.81
6 5.77
18 17.31
1 0.96
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
37  โรงเรียนบ้านแก่งยาง 92
3 3.26
1 1.09
19 20.65
2 2.17
1 1.09
66 71.74
26 28.26%
38  โรงเรียนบ้านสัน 64
4 6.25
6 9.38
7 10.94
0 0.00
1 1.56
46 71.88
18 28.13%
39  โรงเรียนบ้านนาคาย 154
32 20.78
0 0.00
6 3.90
4 2.60
1 0.65
111 72.08
43 27.92%
40  โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) 101
6 5.94
5 4.95
7 6.93
3 2.97
7 6.93
73 72.28
28 27.72%
41  โรงเรียนบ้านเม็ก 65
2 3.08
2 3.08
4 6.15
4 6.15
6 9.23
47 72.31
18 27.69%
42  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 338
28 8.28
14 4.14
37 10.95
8 2.37
6 1.78
245 72.49
93 27.51%
43  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 113
10 8.85
8 7.08
5 4.42
6 5.31
2 1.77
82 72.57
31 27.43%
44  โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 44
11 25.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
45  โรงเรียนบ้านเลิงบาก 191
15 7.85
11 5.76
18 9.42
6 3.14
2 1.05
139 72.77
52 27.23%
46  โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 133
13 9.77
4 3.01
19 14.29
0 0.00
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 37
2 5.41
2 5.41
4 10.81
1 2.70
1 2.70
27 72.97
10 27.03%
48  โรงเรียนบ้านนาบัว 172
18 10.47
4 2.33
8 4.65
14 8.14
2 1.16
126 73.26
46 26.74%
49  โรงเรียนบ้านบากชุม 158
10 6.33
17 10.76
12 7.59
3 1.90
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
50  โรงเรียนบ้านแก่งกบ 61
5 8.20
0 0.00
7 11.48
1 1.64
3 4.92
45 73.77
16 26.23%
51  โรงเรียนบ้านดงบาก 42
3 7.14
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
52  โรงเรียนบ้านคำบง 24
1 4.17
0 0.00
4 16.67
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
53  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 132
18 13.64
4 3.03
10 7.58
1 0.76
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 64
3 4.69
5 7.81
8 12.50
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
55  โรงเรียนบ้านหนองโน 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
3 10.71
21 75.00
7 25.00%
56  โรงเรียนบ้านคำก้อม 153
20 13.07
7 4.58
9 5.88
2 1.31
0 0.00
115 75.16
38 24.84%
57  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 240
22 9.17
8 3.33
18 7.50
8 3.33
3 1.25
181 75.42
59 24.58%
58  โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) 180
26 14.44
1 0.56
16 8.89
1 0.56
0 0.00
136 75.56
44 24.44%
59  โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 135
16 11.85
7 5.19
4 2.96
6 4.44
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
60  โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 145
16 11.03
13 8.97
6 4.14
0 0.00
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 137
9 6.57
11 8.03
8 5.84
1 0.73
4 2.92
104 75.91
33 24.09%
62  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 553
25 4.52
0 0.00
65 11.75
40 7.23
2 0.36
421 76.13
132 23.87%
63  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 275
23 8.36
4 1.45
4 1.45
25 9.09
9 3.27
210 76.36
65 23.64%
64  โรงเรียนบ้านดอนชี 81
2 2.47
3 3.70
14 17.28
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
65  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 192
21 10.94
4 2.08
18 9.38
2 1.04
0 0.00
147 76.56
45 23.44%
66  โรงเรียนบ้านสิม 30
3 10.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 255
20 7.84
10 3.92
10 3.92
8 3.14
10 3.92
197 77.25
58 22.75%
68  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 66
11 16.67
0 0.00
2 3.03
2 3.03
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
69  โรงเรียนบ้านแก่งกอก 31
1 3.23
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
70  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 80
8 10.00
8 10.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
71  โรงเรียนบ้านพลาญชัย 157
12 7.64
11 7.01
7 4.46
4 2.55
1 0.64
122 77.71
35 22.29%
72  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 63
2 3.17
1 1.59
10 15.87
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
73  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 54
0 0.00
3 5.56
6 11.11
3 5.56
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
74  โรงเรียนบ้านตุงลุง 141
6 4.26
2 1.42
14 9.93
0 0.00
9 6.38
110 78.01
31 21.99%
75  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 73
3 4.11
7 9.59
5 6.85
1 1.37
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
76  โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 73
5 6.85
5 6.85
5 6.85
1 1.37
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
77  โรงเรียนบ้านโพนแพง 73
6 8.22
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
78  โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) 69
0 0.00
1 1.45
11 15.94
3 4.35
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
79  โรงเรียนบ้านบัวแดง 83
4 4.82
4 4.82
4 4.82
3 3.61
3 3.61
65 78.31
18 21.69%
80  โรงเรียนบ้านหนองกุง 205
21 10.24
7 3.41
11 5.37
2 0.98
3 1.46
161 78.54
44 21.46%
81  โรงเรียนบ้านดงดิบ 159
5 3.14
9 5.66
16 10.06
4 2.52
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
82  โรงเรียนบ้านสระคำ 94
6 6.38
8 8.51
6 6.38
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
83  โรงเรียนบ้านนาดี 62
4 6.45
4 6.45
2 3.23
1 1.61
2 3.23
49 79.03
13 20.97%
84  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 237
9 3.80
13 5.49
25 10.55
2 0.84
0 0.00
188 79.32
49 20.68%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 183
19 10.38
1 0.55
17 9.29
0 0.00
0 0.00
146 79.78
37 20.22%
86  โรงเรียนบ้านหินสูง 139
5 3.60
14 10.07
6 4.32
3 2.16
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
87  โรงเรียนบ้านชาด 80
5 6.25
6 7.50
5 6.25
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
88  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง 122
2 1.64
13 10.66
6 4.92
2 1.64
1 0.82
98 80.33
24 19.67%
89  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 83
3 3.61
3 3.61
8 9.64
2 2.41
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
90  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 133
7 5.26
8 6.02
10 7.52
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
91  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) 644
55 8.54
14 2.17
51 7.92
0 0.00
0 0.00
524 81.37
120 18.63%
92  โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ 113
1 0.88
6 5.31
14 12.39
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
93  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 113
6 5.31
3 2.65
12 10.62
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
94  โรงเรียนบ้านโนนก่อ 216
11 5.09
9 4.17
16 7.41
1 0.46
3 1.39
176 81.48
40 18.52%
95  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 103
2 1.94
4 3.88
11 10.68
2 1.94
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
96  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 206
20 9.71
0 0.00
18 8.74
0 0.00
0 0.00
168 81.55
38 18.45%
97  โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1927
99 5.14
13 0.67
218 11.31
9 0.47
11 0.57
1577 81.84
350 18.16%
98  โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 72
1 1.39
4 5.56
8 11.11
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
99  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 363
24 6.61
19 5.23
5 1.38
16 4.41
1 0.28
298 82.09
65 17.91%
100  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 210
5 2.38
17 8.10
10 4.76
5 2.38
0 0.00
173 82.38
37 17.62%
101  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 291
16 5.50
13 4.47
18 6.19
3 1.03
1 0.34
240 82.47
51 17.53%
102  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 185
12 6.49
6 3.24
14 7.57
0 0.00
0 0.00
153 82.70
32 17.30%
103  โรงเรียนบ้านชาด 227
8 3.52
7 3.08
23 10.13
1 0.44
0 0.00
188 82.82
39 17.18%
104  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 111
4 3.60
9 8.11
6 5.41
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
105  โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 47
2 4.26
2 4.26
3 6.38
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
106  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 113
7 6.19
0 0.00
10 8.85
2 1.77
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
107  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 174
16 9.20
8 4.60
5 2.87
0 0.00
0 0.00
145 83.33
29 16.67%
108  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 117
1 0.85
0 0.00
18 15.38
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
109  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 142
21 14.79
2 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
110  โรงเรียนบ้านผักหย่า 93
9 9.68
0 0.00
4 4.30
2 2.15
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
111  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 87
10 11.49
2 2.30
2 2.30
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
112  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 162
5 3.09
8 4.94
13 8.02
0 0.00
0 0.00
136 83.95
26 16.05%
113  โรงเรียนบ้านหินโงม 175
10 5.71
11 6.29
5 2.86
2 1.14
0 0.00
147 84.00
28 16.00%
114  โรงเรียนบ้านนาทม 96
4 4.17
5 5.21
6 6.25
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
115  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 167
11 6.59
0 0.00
15 8.98
0 0.00
0 0.00
141 84.43
26 15.57%
116  โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 180
7 3.89
7 3.89
6 3.33
4 2.22
4 2.22
152 84.44
28 15.56%
117  โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 65
3 4.62
2 3.08
3 4.62
1 1.54
1 1.54
55 84.62
10 15.38%
118  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 98
2 2.04
3 3.06
9 9.18
1 1.02
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
119  โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 85
3 3.53
4 4.71
2 2.35
4 4.71
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
120  โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ 72
4 5.56
1 1.39
5 6.94
0 0.00
1 1.39
61 84.72
11 15.28%
121  โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 171
9 5.26
16 9.36
1 0.58
0 0.00
0 0.00
145 84.80
26 15.20%
122  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 53
3 5.66
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
123  โรงเรียนบ้านหนองหอย 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
124  โรงเรียนบ้านโนนจิก 67
2 2.99
4 5.97
4 5.97
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
125  โรงเรียนบ้านตามุย 61
3 4.92
1 1.64
3 4.92
1 1.64
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
126  โรงเรียนบ้านคำเตย 68
1 1.47
1 1.47
6 8.82
2 2.94
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
127  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 68
4 5.88
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
128  โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 68
4 5.88
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
129  โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 116
5 4.31
3 2.59
9 7.76
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
130  โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 82
1 1.22
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
131  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 151
5 3.31
5 3.31
11 7.28
1 0.66
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
132  โรงเรียนบ้านซะซอม 62
5 8.06
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
133  โรงเรียนบ้านลาดควาย 69
2 2.90
2 2.90
4 5.80
2 2.90
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
134  โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 167
2 1.20
3 1.80
18 10.78
1 0.60
0 0.00
143 85.63
24 14.37%
135  โรงเรียนบ้านกุ่ม 154
3 1.95
10 6.49
9 5.84
0 0.00
0 0.00
132 85.71
22 14.29%
136  โรงเรียนบ้านนาแค 77
3 3.90
7 9.09
1 1.30
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
137  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 177
9 5.08
5 2.82
9 5.08
1 0.56
1 0.56
152 85.88
25 14.12%
138  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 273
6 2.20
5 1.83
10 3.66
6 2.20
11 4.03
235 86.08
38 13.92%
139  โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 510
23 4.51
10 1.96
35 6.86
3 0.59
0 0.00
439 86.08
71 13.92%
140  โรงเรียนบ้านหนองกอก 87
2 2.30
0 0.00
5 5.75
2 2.30
3 3.45
75 86.21
12 13.79%
141  โรงเรียนบ้านเวินบึก 58
2 3.45
2 3.45
3 5.17
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
142  โรงเรียนบ้านนาเลิน 117
0 0.00
10 8.55
4 3.42
2 1.71
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
143  โรงเรียนบ้านคำผ่าน 74
3 4.05
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
144  โรงเรียนบ้านนาทอย 67
3 4.48
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
145  โรงเรียนบ้านไทรงาม 76
2 2.63
1 1.32
6 7.89
1 1.32
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
146  โรงเรียนบ้านโนน 61
4 6.56
3 4.92
1 1.64
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
147  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 115
3 2.61
4 3.48
8 6.96
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
148  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 85
2 2.35
2 2.35
4 4.71
1 1.18
2 2.35
74 87.06
11 12.94%
149  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 158
6 3.80
6 3.80
6 3.80
2 1.27
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
150  โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 119
6 5.04
7 5.88
1 0.84
1 0.84
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
151  โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 191
9 4.71
2 1.05
9 4.71
2 1.05
2 1.05
167 87.43
24 12.57%
152  โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 176
7 3.98
3 1.70
12 6.82
0 0.00
0 0.00
154 87.50
22 12.50%
153  โรงเรียนบ้านจันทัย 154
8 5.19
4 2.60
6 3.90
1 0.65
0 0.00
135 87.66
19 12.34%
154  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 66
2 3.03
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
155  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
156  โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 108
7 6.48
1 0.93
5 4.63
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
157  โรงเรียนบ้านบัวทอง 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
158  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 220
2 0.91
10 4.55
13 5.91
0 0.00
0 0.00
195 88.64
25 11.36%
159  โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 53
2 3.77
3 5.66
0 0.00
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
160  โรงเรียนบ้านม่วงฮี 71
4 5.63
1 1.41
2 2.82
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
161  โรงเรียนบ้านบะไห 151
4 2.65
7 4.64
6 3.97
0 0.00
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
162  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 144
3 2.08
4 2.78
7 4.86
2 1.39
0 0.00
128 88.89
16 11.11%
163  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 255
4 1.57
4 1.57
18 7.06
2 0.78
0 0.00
227 89.02
28 10.98%
164  โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 120
7 5.83
0 0.00
6 5.00
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
165  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 37
2 5.41
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
166  โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 345
12 3.48
17 4.93
6 1.74
2 0.58
0 0.00
308 89.28
37 10.72%
167  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 152
7 4.61
0 0.00
9 5.92
0 0.00
0 0.00
136 89.47
16 10.53%
168  โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 58
0 0.00
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
169  โรงเรียนบ้านนาเอือด 148
1 0.68
3 2.03
8 5.41
3 2.03
0 0.00
133 89.86
15 10.14%
170  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 158
0 0.00
6 3.80
10 6.33
0 0.00
0 0.00
142 89.87
16 10.13%
171  โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 51
1 1.96
1 1.96
2 3.92
1 1.96
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
172  โรงเรียนเพียงหลวง 12 41
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
173  โรงเรียนบ้านดงนา 62
1 1.61
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
174  โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
175  โรงเรียนบ้านนาจาน 321
11 3.43
7 2.18
12 3.74
0 0.00
0 0.00
291 90.65
30 9.35%
176  โรงเรียนบ้านจุการ 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
177  โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 33
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
178  โรงเรียนบ้านดอนตะลี 176
0 0.00
16 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
160 90.91
16 9.09%
179  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 78
2 2.56
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
180  โรงเรียนบ้านม่วงโคน 114
4 3.51
4 3.51
2 1.75
0 0.00
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
181  โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 140
3 2.14
4 2.86
5 3.57
0 0.00
0 0.00
128 91.43
12 8.57%
182  โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 164
5 3.05
5 3.05
2 1.22
2 1.22
0 0.00
150 91.46
14 8.54%
183  โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 86
1 1.16
1 1.16
5 5.81
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
184  โรงเรียนบ้านภูหล่น 169
3 1.78
3 1.78
3 1.78
2 1.18
2 1.18
156 92.31
13 7.69%
185  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
186  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
2 3.51
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
187  โรงเรียนบ้านลาดวารี 90
2 2.22
1 1.11
2 2.22
1 1.11
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
188  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
189  โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 93
2 2.15
1 1.08
3 3.23
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
190  โรงเรียนบ้านโนนสุข 112
0 0.00
2 1.79
0 0.00
2 1.79
3 2.68
105 93.75
7 6.25%
191  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 340
8 2.35
8 2.35
5 1.47
0 0.00
0 0.00
319 93.82
21 6.18%
192  โรงเรียนบ้านโนนกุง 66
0 0.00
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
193  โรงเรียนบ้านหนองผือ 216
6 2.78
6 2.78
1 0.46
0 0.00
0 0.00
203 93.98
13 6.02%
194  โรงเรียนบ้านนาคอ 101
0 0.00
1 0.99
4 3.96
1 0.99
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
195  โรงเรียนบ้านกุดชมภู 154
4 2.60
3 1.95
0 0.00
2 1.30
0 0.00
145 94.16
9 5.84%
196  โรงเรียนบ้านนกเต็น 300
6 2.00
5 1.67
2 0.67
3 1.00
1 0.33
283 94.33
17 5.67%
197  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 233
2 0.86
0 0.00
11 4.72
0 0.00
0 0.00
220 94.42
13 5.58%
198  โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 139
4 2.88
0 0.00
2 1.44
1 0.72
0 0.00
132 94.96
7 5.04%
199  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 186
0 0.00
0 0.00
7 3.76
1 0.54
1 0.54
177 95.16
9 4.84%
200  โรงเรียนบ้านแขมใต้ 138
2 1.45
0 0.00
2 1.45
0 0.00
1 0.72
133 96.38
5 3.62%
201  โรงเรียนบ้านดอนงัว 218
2 0.92
0 0.00
5 2.29
0 0.00
0 0.00
211 96.79
7 3.21%
202  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 100
1 1.00
1 1.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
203  โรงเรียนบ้านขัวแคน 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
204  โรงเรียนบ้านคำไหล 111
0 0.00
0 0.00
3 2.70
0 0.00
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
205  โรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
206  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
207  โรงเรียนบ้านงิ้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านนาชุม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,085 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,843 6.13
เตี้ย  1,154 3.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,073 6.89
ผอมและเตี้ย  729 2.42
อ้วนและเตี้ย  302 1.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,984 79.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,101 คน


20.28%


Powered By www.thaieducation.net