ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 239 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 239 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 115
16 13.91
14 12.17
17 14.78
6 5.22
1 0.87
61 53.04
54 46.96%
2  โรงเรียนบ้านมะเขือ 59
8 13.56
5 8.47
6 10.17
3 5.08
5 8.47
32 54.24
27 45.76%
3  โรงเรียนบ้านบัวยาง 102
2 1.96
3 2.94
16 15.69
5 4.90
19 18.63
57 55.88
45 44.12%
4  โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1849
100 5.41
60 3.24
254 13.74
164 8.87
179 9.68
1092 59.06
757 40.94%
5  โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 45
5 11.11
3 6.67
4 8.89
3 6.67
3 6.67
27 60.00
18 40.00%
6  โรงเรียนบ้านเศรษฐี 43
2 4.65
3 6.98
3 6.98
3 6.98
6 13.95
26 60.47
17 39.53%
7  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 24
2 8.33
2 8.33
5 20.83
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
8  โรงเรียนบ้านนาเมือง 48
11 22.92
0 0.00
6 12.50
0 0.00
1 2.08
30 62.50
18 37.50%
9  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 149
14 9.40
10 6.71
10 6.71
11 7.38
6 4.03
98 65.77
51 34.23%
10  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 57
4 7.02
5 8.77
8 14.04
1 1.75
1 1.75
38 66.67
19 33.33%
11  โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 123
6 4.88
8 6.50
14 11.38
4 3.25
9 7.32
82 66.67
41 33.33%
12  โรงเรียนบ้านธรรมละ 52
8 15.38
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
13  โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 59
5 8.47
3 5.08
7 11.86
4 6.78
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
14  โรงเรียนบ้านนาไผ่ 47
8 17.02
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
15  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 45
7 15.56
0 0.00
4 8.89
3 6.67
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 58
10 17.24
0 0.00
6 10.34
0 0.00
2 3.45
40 68.97
18 31.03%
17  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 181
21 11.60
6 3.31
14 7.73
6 3.31
6 3.31
128 70.72
53 29.28%
18  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 24
4 16.67
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
19  โรงเรียนบ้านแก้งซาว 123
12 9.76
3 2.44
5 4.07
4 3.25
10 8.13
89 72.36
34 27.64%
20  โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 113
10 8.85
2 1.77
16 14.16
3 2.65
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
21  โรงเรียนบ้านจิก 106
5 4.72
6 5.66
7 6.60
6 5.66
5 4.72
77 72.64
29 27.36%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 128
5 3.91
6 4.69
18 14.06
6 4.69
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
23  โรงเรียนบ้านดงยาง 126
13 10.32
8 6.35
13 10.32
0 0.00
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
24  โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 89
4 4.49
2 2.25
18 20.22
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
25  โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 119
7 5.88
11 9.24
13 10.92
0 0.00
1 0.84
87 73.11
32 26.89%
26  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3639
112 3.08
8 0.22
498 13.69
120 3.30
235 6.46
2666 73.26
973 26.74%
27  โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 19
1 5.26
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
28  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 115
6 5.22
0 0.00
6 5.22
7 6.09
11 9.57
85 73.91
30 26.09%
29  โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 27
5 18.52
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
30  โรงเรียนบ้านรังแร้ง 39
5 12.82
0 0.00
1 2.56
3 7.69
1 2.56
29 74.36
10 25.64%
31  โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 55
7 12.73
2 3.64
4 7.27
0 0.00
1 1.82
41 74.55
14 25.45%
32  โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 55
1 1.82
0 0.00
13 23.64
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
33  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 201
27 13.43
4 1.99
18 8.96
2 1.00
0 0.00
150 74.63
51 25.37%
34  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 127
9 7.09
9 7.09
14 11.02
0 0.00
0 0.00
95 74.80
32 25.20%
35  โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
3 7.50
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
36  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ) 28
0 0.00
0 0.00
7 25.00
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
37  โรงเรียนบ้านปลาดุก 166
4 2.41
9 5.42
19 11.45
9 5.42
0 0.00
125 75.30
41 24.70%
38  โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 73
0 0.00
2 2.74
13 17.81
0 0.00
3 4.11
55 75.34
18 24.66%
39  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 58
1 1.72
1 1.72
7 12.07
2 3.45
3 5.17
44 75.86
14 24.14%
40  โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 55
3 5.45
0 0.00
9 16.36
0 0.00
1 1.82
42 76.36
13 23.64%
41  โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 47
3 6.38
1 2.13
3 6.38
4 8.51
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
42  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 121
7 5.79
4 3.31
16 13.22
0 0.00
1 0.83
93 76.86
28 23.14%
43  โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
44  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 74
4 5.41
0 0.00
13 17.57
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
45  โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 61
4 6.56
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
46  โรงเรียนบ้านแสงน้อย 111
7 6.31
4 3.60
11 9.91
2 1.80
1 0.90
86 77.48
25 22.52%
47  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 49
3 6.12
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
48  โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 45
2 4.44
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
49  โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 127
15 11.81
7 5.51
4 3.15
2 1.57
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
50  โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 132
11 8.33
3 2.27
15 11.36
0 0.00
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
51  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 146
3 2.05
10 6.85
18 12.33
1 0.68
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
52  โรงเรียนบ้านเค็ง 73
5 6.85
2 2.74
8 10.96
1 1.37
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
53  โรงเรียนบ้านศรีสุข 46
2 4.35
2 4.35
3 6.52
2 4.35
1 2.17
36 78.26
10 21.74%
54  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 74
10 13.51
1 1.35
5 6.76
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
55  โรงเรียนบ้านเตย 74
7 9.46
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
56  โรงเรียนบ้านยางขี้นก 47
1 2.13
1 2.13
8 17.02
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
57  โรงเรียนบ้านแพง 33
1 3.03
1 3.03
4 12.12
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
58  โรงเรียนบ้านยาง 85
5 5.88
6 7.06
7 8.24
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
59  โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 85
4 4.71
0 0.00
10 11.76
3 3.53
1 1.18
67 78.82
18 21.18%
60  โรงเรียนบ้านท่าเมือง 137
11 8.03
8 5.84
7 5.11
3 2.19
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
61  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 185
12 6.49
8 4.32
7 3.78
3 1.62
9 4.86
146 78.92
39 21.08%
62  โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 639
46 7.20
29 4.54
45 7.04
14 2.19
0 0.00
505 79.03
134 20.97%
63  โรงเรียนบ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 43
1 2.33
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
64  โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 34
0 0.00
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
65  โรงเรียนบ้านยางกะเดา 103
9 8.74
7 6.80
5 4.85
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
66  โรงเรียนบ้านปะอาว 241
18 7.47
10 4.15
18 7.47
3 1.24
0 0.00
192 79.67
49 20.33%
67  โรงเรียนบ้านโพนแพง 143
5 3.50
0 0.00
23 16.08
0 0.00
1 0.70
114 79.72
29 20.28%
68  โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
4 10.00
32 80.00
8 20.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
70  โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 70
5 7.14
1 1.43
8 11.43
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
71  โรงเรียนบ้านเอ้ 25
1 4.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
72  โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 46
4 8.70
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
73  โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 46
2 4.35
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
74  โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 191
13 6.81
7 3.66
14 7.33
3 1.57
0 0.00
154 80.63
37 19.37%
75  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 88
3 3.41
2 2.27
3 3.41
4 4.55
5 5.68
71 80.68
17 19.32%
76  โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 57
2 3.51
2 3.51
2 3.51
2 3.51
3 5.26
46 80.70
11 19.30%
77  โรงเรียนบ้านหนองมุก 99
2 2.02
3 3.03
14 14.14
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
78  โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 393
22 5.60
23 5.85
28 7.12
2 0.51
0 0.00
318 80.92
75 19.08%
79  โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 79
4 5.06
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
80  โรงเรียนบ้านยางเทิง 37
3 8.11
0 0.00
1 2.70
0 0.00
3 8.11
30 81.08
7 18.92%
81  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 32
3 9.38
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
82  โรงเรียนบ้านโอดนาดี 91
5 5.49
4 4.40
6 6.59
2 2.20
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
83  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 82
3 3.66
3 3.66
9 10.98
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
84  โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 77
9 11.69
3 3.90
1 1.30
1 1.30
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
85  โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 281
8 2.85
13 4.63
15 5.34
10 3.56
5 1.78
230 81.85
51 18.15%
86  โรงเรียนบ้านหนองบก 89
9 10.11
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
87  โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 124
7 5.65
0 0.00
8 6.45
7 5.65
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
88  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 96
5 5.21
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
89  โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 51
6 11.76
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
90  โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 126
4 3.17
6 4.76
12 9.52
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
91  โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 109
2 1.83
5 4.59
12 11.01
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
92  โรงเรียนบ้านจานตะโนน 116
5 4.31
4 3.45
5 4.31
6 5.17
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
93  โรงเรียนบ้านป่าก่อ 29
2 6.90
2 6.90
1 3.45
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
94  โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 87
6 6.90
2 2.30
7 8.05
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
95  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 64
0 0.00
1 1.56
10 15.63
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
96  โรงเรียนปทุมวิทยากร 921
19 2.06
18 1.95
117 12.70
3 0.33
1 0.11
763 82.84
158 17.16%
97  โรงเรียนบ้านหัวคำ 111
6 5.41
4 3.60
8 7.21
1 0.90
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
98  โรงเรียนบ้านขามน้อย 158
8 5.06
6 3.80
13 8.23
0 0.00
0 0.00
131 82.91
27 17.09%
99  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 89
0 0.00
2 2.25
11 12.36
1 1.12
1 1.12
74 83.15
15 16.85%
100  โรงเรียนบ้านนามน 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
101  โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 36
5 13.89
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
102  โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 90
1 1.11
6 6.67
8 8.89
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
103  โรงเรียนวัดท่าวังหิน 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
1 5.56
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 121
3 2.48
5 4.13
10 8.26
2 1.65
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
105  โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 91
8 8.79
1 1.10
6 6.59
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
106  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2405
97 4.03
59 2.45
185 7.69
37 1.54
10 0.42
2017 83.87
388 16.13%
107  โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 56
0 0.00
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
108  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 175
7 4.00
9 5.14
10 5.71
2 1.14
0 0.00
147 84.00
28 16.00%
109  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 63
2 3.17
1 1.59
6 9.52
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
110  โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 121
3 2.48
2 1.65
13 10.74
1 0.83
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
111  โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 64
3 4.69
2 3.13
3 4.69
1 1.56
1 1.56
54 84.38
10 15.63%
112  โรงเรียนบ้านขามป้อม 64
1 1.56
2 3.13
4 6.25
1 1.56
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
113  โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 142
5 3.52
3 2.11
14 9.86
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
114  โรงเรียนบ้านกอก 84
2 2.38
4 4.76
5 5.95
0 0.00
2 2.38
71 84.52
13 15.48%
115  โรงเรียนบ้านนาเลิง 26
0 0.00
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
116  โรงเรียนบ้านศรีบัว 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
117  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอเมือง) 209
16 7.66
7 3.35
6 2.87
1 0.48
2 0.96
177 84.69
32 15.31%
118  โรงเรียนบ้านผาแก้ว 281
6 2.14
2 0.71
25 8.90
10 3.56
0 0.00
238 84.70
43 15.30%
119  โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 85
4 4.71
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
120  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 46
2 4.35
2 4.35
1 2.17
2 4.35
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
121  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 33
1 3.03
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
122  โรงเรียนบ้านกระบูน 80
2 2.50
1 1.25
6 7.50
3 3.75
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
123  โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 134
2 1.49
1 0.75
10 7.46
7 5.22
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
124  โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 47
5 10.64
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
125  โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 81
0 0.00
0 0.00
12 14.81
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
126  โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 135
8 5.93
0 0.00
11 8.15
0 0.00
1 0.74
115 85.19
20 14.81%
127  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 102
0 0.00
2 1.96
11 10.78
2 1.96
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
128  โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 34
3 8.82
1 2.94
0 0.00
0 0.00
1 2.94
29 85.29
5 14.71%
129  โรงเรียนบ้านเหล่าแค 55
3 5.45
4 7.27
1 1.82
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
130  โรงเรียนบ้านพับ 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
131  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 21
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
132  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 98
6 6.12
3 3.06
2 2.04
3 3.06
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
133  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 35
0 0.00
3 8.57
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
134  โรงเรียนบ้านทัน 113
6 5.31
1 0.88
9 7.96
0 0.00
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
135  โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1604
34 2.12
39 2.43
140 8.73
14 0.87
0 0.00
1377 85.85
227 14.15%
136  โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 57
1 1.75
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
137  โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 107
6 5.61
2 1.87
6 5.61
0 0.00
1 0.93
92 85.98
15 14.02%
138  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
139  โรงเรียนบ้านข่าโคม 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
140  โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
141  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 60
6 10.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
142  โรงเรียนบ้านหนองแก 30
2 6.67
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
143  โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 131
1 0.76
0 0.00
16 12.21
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
144  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 193
7 3.63
4 2.07
7 3.63
4 2.07
3 1.55
168 87.05
25 12.95%
145  โรงเรียนบ้านนาคำ 85
3 3.53
0 0.00
7 8.24
1 1.18
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
146  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 62
5 8.06
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
147  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 31
0 0.00
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
148  โรงเรียนศรีศึกษา 62
3 4.84
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
149  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 164
5 3.05
2 1.22
14 8.54
0 0.00
0 0.00
143 87.20
21 12.80%
150  โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 86
5 5.81
0 0.00
4 4.65
1 1.16
1 1.16
75 87.21
11 12.79%
151  โรงเรียนบ้านผือ 55
1 1.82
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
152  โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 87
3 3.45
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
153  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 260
13 5.00
4 1.54
11 4.23
2 0.77
2 0.77
228 87.69
32 12.31%
154  โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 187
3 1.60
4 2.14
5 2.67
2 1.07
9 4.81
164 87.70
23 12.30%
155  โรงเรียนบ้านเป้า 106
8 7.55
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
156  โรงเรียนบ้านนาดูน 82
1 1.22
4 4.88
5 6.10
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
157  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 33
0 0.00
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
158  โรงเรียนบ้านก่อบึง 50
1 2.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
159  โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 75
1 1.33
2 2.67
5 6.67
1 1.33
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
160  โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
161  โรงเรียนบ้านหนองหิน 76
3 3.95
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
162  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
163  โรงเรียนบ้านไผ่ 60
2 3.33
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
164  โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
165  โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 26
2 7.69
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
166  โรงเรียนบ้านดอนแดง 96
3 3.13
7 7.29
1 1.04
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
167  โรงเรียนบ้านท่าลาด 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
168  โรงเรียนบ้านเทพา 53
3 5.66
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
169  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 142
5 3.52
2 1.41
7 4.93
2 1.41
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
170  โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
171  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 246
6 2.44
3 1.22
15 6.10
3 1.22
0 0.00
219 89.02
27 10.98%
172  โรงเรียนบ้านแต้เก่า 64
2 3.13
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
173  โรงเรียนบ้านหนองเซือม 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
174  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 46
0 0.00
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
175  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 37
2 5.41
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
176  โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 150
3 2.00
7 4.67
5 3.33
1 0.67
0 0.00
134 89.33
16 10.67%
177  โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
178  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 114
11 9.65
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
179  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 190
10 5.26
0 0.00
10 5.26
0 0.00
0 0.00
170 89.47
20 10.53%
180  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 136
9 6.62
0 0.00
5 3.68
0 0.00
0 0.00
122 89.71
14 10.29%
181  โรงเรียนบ้านนามึน 127
5 3.94
3 2.36
3 2.36
0 0.00
2 1.57
114 89.76
13 10.24%
182  โรงเรียนบ้านท่าวารี 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
183  โรงเรียนบ้านป่าข่า 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
184  โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 40
1 2.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
185  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 121
2 1.65
0 0.00
10 8.26
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
186  โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 101
0 0.00
0 0.00
5 4.95
1 0.99
4 3.96
91 90.10
10 9.90%
187  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 155
5 3.23
3 1.94
7 4.52
0 0.00
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
188  โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
189  โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 73
3 4.11
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
190  โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 84
0 0.00
3 3.57
5 5.95
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
191  โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
192  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 257
20 7.78
4 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
233 90.66
24 9.34%
193  โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
194  โรงเรียนบ้านดอนประทาย 23
1 4.35
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
195  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
196  โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 186
1 0.54
1 0.54
13 6.99
1 0.54
0 0.00
170 91.40
16 8.60%
197  โรงเรียนบ้านหาด 82
3 3.66
1 1.22
1 1.22
2 2.44
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
198  โรงเรียนบ้านโนนรัง 59
2 3.39
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
199  โรงเรียนบ้านขมิ้น 48
1 2.08
2 4.17
1 2.08
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
200  โรงเรียนบ้านสำราญ 60
0 0.00
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
201  โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
202  โรงเรียนบ้านหวาง 50
1 2.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
203  โรงเรียนบ้านอีต้อม 75
2 2.67
1 1.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
204  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 76
2 2.63
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
205  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
206  โรงเรียนบ้านก่อ 26
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
207  โรงเรียนบ้านปลาฝา 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
208  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
1 2.50
37 92.50
3 7.50%
209  โรงเรียนบ้านบุตร 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
210  โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
211  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 127
3 2.36
2 1.57
3 2.36
0 0.00
1 0.79
118 92.91
9 7.09%
212  โรงเรียนบ้านชีทวน 131
2 1.53
1 0.76
4 3.05
2 1.53
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
213  โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
214  โรงเรียนบ้านตำแย 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
215  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
216  โรงเรียนบ้านท่าลาด 33
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
217  โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
218  โรงเรียนบ้านดูน 84
1 1.19
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
219  โรงเรียนบ้านทุ่ง 51
1 1.96
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
220  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
221  โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
222  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
223  โรงเรียนบ้านคำไหล 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
1 2.86
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
224  โรงเรียนบ้านทัพไทย 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
225  โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
226  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
227  โรงเรียนบ้านนาผาย 39
2 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
228  โรงเรียนเมืองอุบล 195
2 1.03
1 0.51
4 2.05
3 1.54
0 0.00
185 94.87
10 5.13%
229  โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 216
7 3.24
0 0.00
4 1.85
0 0.00
0 0.00
205 94.91
11 5.09%
230  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
231  โรงเรียนบ้านแสง 66
3 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
232  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 184
1 0.54
1 0.54
1 0.54
0 0.00
2 1.09
179 97.28
5 2.72%
233  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 131
0 0.00
3 2.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 97.71
3 2.29%
234  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
69 98.57
1 1.43%
235  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
0 0.00
0 0.00
92 98.92
1 1.08%
236  โรงเรียนบ้านค้อ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,214 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,313 4.35
เตี้ย  670 2.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,626 8.69
ผอมและเตี้ย  589 1.95
อ้วนและเตี้ย  590 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,426 80.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,788 คน


19.16%


Powered By www.thaieducation.net