ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.33
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแก 146
23 15.75
18 12.33
15 10.27
4 2.74
0 0.00
86 58.90
60 41.10%
2  โรงเรียนบ้านหนองทา 54
11 20.37
5 9.26
4 7.41
2 3.70
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
3  โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 90
13 14.44
12 13.33
5 5.56
6 6.67
0 0.00
54 60.00
36 40.00%
4  โรงเรียนบ้านเพ็ก 88
7 7.95
6 6.82
10 11.36
2 2.27
8 9.09
55 62.50
33 37.50%
5  โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 77
3 3.90
10 12.99
13 16.88
2 2.60
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
6  โรงเรียนบ้านโนนงาม 85
5 5.88
5 5.88
18 21.18
2 2.35
0 0.00
55 64.71
30 35.29%
7  โรงเรียนบ้านขนา 140
7 5.00
5 3.57
13 9.29
12 8.57
11 7.86
92 65.71
48 34.29%
8  โรงเรียนบ้านจองกอ 188
9 4.79
7 3.72
17 9.04
17 9.04
12 6.38
126 67.02
62 32.98%
9  โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 62
8 12.90
0 0.00
12 19.35
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
10  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2216
155 6.99
43 1.94
302 13.63
56 2.53
154 6.95
1506 67.96
710 32.04%
11  โรงเรียนบ้านดู่ 147
17 11.56
17 11.56
5 3.40
5 3.40
2 1.36
101 68.71
46 31.29%
12  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 245
20 8.16
30 12.24
9 3.67
12 4.90
2 0.82
172 70.20
73 29.80%
13  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 260
30 11.54
7 2.69
24 9.23
15 5.77
0 0.00
184 70.77
76 29.23%
14  โรงเรียนบ้านอาราง 69
5 7.25
4 5.80
6 8.70
5 7.25
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
15  โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 122
4 3.28
7 5.74
8 6.56
7 5.74
9 7.38
87 71.31
35 28.69%
16  โรงเรียนบ้านตาเส็ด 63
4 6.35
7 11.11
2 3.17
4 6.35
1 1.59
45 71.43
18 28.57%
17  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 370
10 2.70
14 3.78
38 10.27
21 5.68
22 5.95
265 71.62
105 28.38%
18  โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 67
8 11.94
8 11.94
3 4.48
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
19  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร) 196
16 8.16
22 11.22
12 6.12
3 1.53
0 0.00
143 72.96
53 27.04%
20  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 74
8 10.81
3 4.05
8 10.81
1 1.35
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
21  โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) 215
14 6.51
14 6.51
20 9.30
5 2.33
4 1.86
158 73.49
57 26.51%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 91
15 16.48
2 2.20
5 5.49
2 2.20
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
23  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 107
2 1.87
18 16.82
7 6.54
0 0.00
1 0.93
79 73.83
28 26.17%
24  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 268
29 10.82
17 6.34
14 5.22
9 3.36
0 0.00
199 74.25
69 25.75%
25  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 136
5 3.68
8 5.88
5 3.68
9 6.62
7 5.15
102 75.00
34 25.00%
26  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 608
54 8.88
24 3.95
33 5.43
21 3.45
20 3.29
456 75.00
152 25.00%
27  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 140
7 5.00
15 10.71
7 5.00
6 4.29
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
28  โรงเรียนบ้านหนองขนาน 20
3 15.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
29  โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน 112
3 2.68
11 9.82
13 11.61
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
30  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 199
22 11.06
14 7.04
11 5.53
0 0.00
0 0.00
152 76.38
47 23.62%
31  โรงเรียนบ้านกันจาน 51
6 11.76
3 5.88
3 5.88
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
32  โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 78
4 5.13
3 3.85
10 12.82
1 1.28
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
33  โรงเรียนบ้านสว่าง 152
14 9.21
9 5.92
10 6.58
2 1.32
0 0.00
117 76.97
35 23.03%
34  โรงเรียนบ้านตระกาจ 96
6 6.25
6 6.25
8 8.33
0 0.00
2 2.08
74 77.08
22 22.92%
35  โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) 113
7 6.19
0 0.00
12 10.62
6 5.31
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
36  โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 118
4 3.39
12 10.17
8 6.78
1 0.85
1 0.85
92 77.97
26 22.03%
37  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 214
15 7.01
10 4.67
14 6.54
4 1.87
4 1.87
167 78.04
47 21.96%
38  โรงเรียนบ้านขนาด 107
4 3.74
7 6.54
11 10.28
1 0.93
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
39  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 56
1 1.79
1 1.79
9 16.07
0 0.00
1 1.79
44 78.57
12 21.43%
40  โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 131
5 3.82
3 2.29
20 15.27
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
41  โรงเรียนบ้านคำกลาง 75
10 13.33
2 2.67
3 4.00
1 1.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
42  โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 85
6 7.06
3 3.53
7 8.24
1 1.18
1 1.18
67 78.82
18 21.18%
43  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 268
8 2.99
5 1.87
13 4.85
18 6.72
12 4.48
212 79.10
56 20.90%
44  โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 82
3 3.66
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
45  โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง 164
4 2.44
8 4.88
7 4.27
2 1.22
13 7.93
130 79.27
34 20.73%
46  โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 128
13 10.16
4 3.13
9 7.03
0 0.00
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
47  โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 133
9 6.77
7 5.26
11 8.27
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
48  โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 178
11 6.18
0 0.00
21 11.80
4 2.25
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
49  โรงเรียนบ้านกระเจา 95
5 5.26
3 3.16
11 11.58
0 0.00
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
50  โรงเรียนบ้านขนุน 210
6 2.86
15 7.14
21 10.00
0 0.00
0 0.00
168 80.00
42 20.00%
51  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 156
9 5.77
9 5.77
13 8.33
0 0.00
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
52  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 107
4 3.74
5 4.67
11 10.28
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
53  โรงเรียนบ้านสามเส้า 302
14 4.64
16 5.30
27 8.94
1 0.33
0 0.00
244 80.79
58 19.21%
54  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 146
16 10.96
6 4.11
4 2.74
2 1.37
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
55  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 141
11 7.80
8 5.67
7 4.96
1 0.71
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
56  โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) 189
23 12.17
3 1.59
9 4.76
1 0.53
0 0.00
153 80.95
36 19.05%
57  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 95
5 5.26
1 1.05
4 4.21
8 8.42
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
58  โรงเรียนบ้านจะเนียว 169
9 5.33
4 2.37
9 5.33
6 3.55
4 2.37
137 81.07
32 18.93%
59  โรงเรียนบ้านหนองยาว 101
6 5.94
4 3.96
4 3.96
5 4.95
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
60  โรงเรียนบ้านกันทรอม 288
22 7.64
2 0.69
18 6.25
12 4.17
0 0.00
234 81.25
54 18.75%
61  โรงเรียนบ้านตูม 916
16 1.75
110 12.01
44 4.80
0 0.00
0 0.00
746 81.44
170 18.56%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 81
5 6.17
1 1.23
7 8.64
1 1.23
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
63  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 93
2 2.15
7 7.53
0 0.00
8 8.60
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
64  โรงเรียนบ้านสังเม็ก 296
23 7.77
19 6.42
10 3.38
2 0.68
0 0.00
242 81.76
54 18.24%
65  โรงเรียนบ้านบักดอง 269
14 5.20
16 5.95
19 7.06
0 0.00
0 0.00
220 81.78
49 18.22%
66  โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 162
8 4.94
4 2.47
16 9.88
1 0.62
0 0.00
133 82.10
29 17.90%
67  โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
68  โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 174
14 8.05
8 4.60
8 4.60
1 0.57
0 0.00
143 82.18
31 17.82%
69  โรงเรียนบ้านนารังกา 181
4 2.21
6 3.31
8 4.42
9 4.97
5 2.76
149 82.32
32 17.68%
70  โรงเรียนบ้านตาหมื่น 68
3 4.41
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
71  โรงเรียนบ้านหนองจิก 142
6 4.23
5 3.52
13 9.15
1 0.70
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
72  โรงเรียนบ้านหินวิทยา 108
5 4.63
0 0.00
14 12.96
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
73  โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 184
20 10.87
6 3.26
4 2.17
2 1.09
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
74  โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 167
14 8.38
7 4.19
3 1.80
5 2.99
0 0.00
138 82.63
29 17.37%
75  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 104
5 4.81
5 4.81
8 7.69
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
76  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 968
40 4.13
20 2.07
103 10.64
1 0.10
2 0.21
802 82.85
166 17.15%
77  โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 217
7 3.23
10 4.61
17 7.83
3 1.38
0 0.00
180 82.95
37 17.05%
78  โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 241
15 6.22
9 3.73
17 7.05
0 0.00
0 0.00
200 82.99
41 17.01%
79  โรงเรียนบ้านซำตาโตง 119
4 3.36
2 1.68
13 10.92
1 0.84
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
80  โรงเรียนบ้านโตนด 274
19 6.93
18 6.57
9 3.28
0 0.00
0 0.00
228 83.21
46 16.79%
81  โรงเรียนบ้านปะทาย 143
7 4.90
9 6.29
6 4.20
2 1.40
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
82  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 209
14 6.70
3 1.44
18 8.61
0 0.00
0 0.00
174 83.25
35 16.75%
83  โรงเรียนบัานกันจด 66
2 3.03
3 4.55
3 4.55
2 3.03
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
84  โรงเรียนบ้านสดำ 168
6 3.57
7 4.17
11 6.55
4 2.38
0 0.00
140 83.33
28 16.67%
85  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
86  โรงเรียนบ้านหนองบัว 145
10 6.90
3 2.07
11 7.59
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
87  โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ 133
4 3.01
5 3.76
11 8.27
0 0.00
2 1.50
111 83.46
22 16.54%
88  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 79
8 10.13
2 2.53
2 2.53
1 1.27
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
89  โรงเรียนบ้านดาน(ขุนหาญ) 123
7 5.69
3 2.44
10 8.13
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
90  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอกันทรลักษ์) 154
8 5.19
5 3.25
12 7.79
0 0.00
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
91  โรงเรียนบ้านชำม่วง 124
6 4.84
3 2.42
11 8.87
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
92  โรงเรียนบ้านกระหวัน 131
6 4.58
6 4.58
9 6.87
0 0.00
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
93  โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
94  โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 97
5 5.15
3 3.09
6 6.19
1 1.03
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
95  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 130
3 2.31
2 1.54
10 7.69
5 3.85
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
96  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 118
5 4.24
3 2.54
6 5.08
1 0.85
3 2.54
100 84.75
18 15.25%
97  โรงเรียนบ้านระโยง 86
6 6.98
1 1.16
6 6.98
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
98  โรงเรียนบ้านสะพุง 230
15 6.52
5 2.17
13 5.65
1 0.43
0 0.00
196 85.22
34 14.78%
99  โรงเรียนบ้านสลับ 123
4 3.25
7 5.69
6 4.88
1 0.81
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
100  โรงเรียนบ้านเดื่อ 62
5 8.06
3 4.84
1 1.61
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
101  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 195
2 1.03
5 2.56
21 10.77
0 0.00
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
102  โรงเรียนบ้านกราม 216
5 2.31
19 8.80
7 3.24
0 0.00
0 0.00
185 85.65
31 14.35%
103  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 70
4 5.71
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
104  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 56
3 5.36
1 1.79
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
105  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 226
24 10.62
2 0.88
3 1.33
3 1.33
0 0.00
194 85.84
32 14.16%
106  โรงเรียนบ้านระหาร 106
4 3.77
5 4.72
6 5.66
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
107  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) 122
8 6.56
1 0.82
8 6.56
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
108  โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 116
4 3.45
8 6.90
4 3.45
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
109  โรงเรียนบ้านปุน 199
20 10.05
0 0.00
7 3.52
0 0.00
0 0.00
172 86.43
27 13.57%
110  โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 569
22 3.87
18 3.16
35 6.15
2 0.35
0 0.00
492 86.47
77 13.53%
111  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 74
4 5.41
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
112  โรงเรียนชนะใช้กิจการ 104
5 4.81
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
113  โรงเรียนบ้านซำ 119
1 0.84
6 5.04
5 4.20
4 3.36
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
114  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 112
8 7.14
0 0.00
6 5.36
1 0.89
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 150
9 6.00
5 3.33
3 2.00
3 2.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
116  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 75
5 6.67
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
117  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
118  โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 70
2 2.86
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
119  โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 125
5 4.00
3 2.40
6 4.80
2 1.60
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
120  โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 141
6 4.26
5 3.55
7 4.96
0 0.00
0 0.00
123 87.23
18 12.77%
121  โรงเรียนบ้านกระเบา 102
5 4.90
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
122  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 88
4 4.55
5 5.68
2 2.27
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
123  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 96
4 4.17
4 4.17
3 3.13
1 1.04
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
124  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 90
3 3.33
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
125  โรงเรียนบ้านตระกวน 99
6 6.06
1 1.01
5 5.05
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
126  โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) 121
4 3.31
4 3.31
6 4.96
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
127  โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 35
3 8.57
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
128  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 53
0 0.00
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
129  โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 438
16 3.65
9 2.05
17 3.88
7 1.60
0 0.00
389 88.81
49 11.19%
130  โรงเรียนบ้านจานเลียว 146
5 3.42
3 2.05
4 2.74
3 2.05
1 0.68
130 89.04
16 10.96%
131  โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
2 3.64
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
132  โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 205
10 4.88
2 0.98
10 4.88
0 0.00
0 0.00
183 89.27
22 10.73%
133  โรงเรียนบ้านหนองคู 113
2 1.77
4 3.54
6 5.31
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
134  โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 200
11 5.50
4 2.00
6 3.00
0 0.00
0 0.00
179 89.50
21 10.50%
135  โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 128
6 4.69
6 4.69
1 0.78
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
136  โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 158
5 3.16
1 0.63
6 3.80
2 1.27
2 1.27
142 89.87
16 10.13%
137  โรงเรียนบ้านภูทอง 80
3 3.75
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
138  โรงเรียนบ้านหนองคับคา 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
139  โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 91
5 5.49
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
140  โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 139
4 2.88
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
141  โรงเรียนบ้านหนองผือ 43
1 2.33
1 2.33
1 2.33
1 2.33
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
142  โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 169
2 1.18
3 1.78
9 5.33
0 0.00
0 0.00
155 91.72
14 8.28%
143  โรงเรียนบ้านม่วงแยก 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
144  โรงเรียนบ้านหนองเก่า 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
145  โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 91
6 6.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
146  โรงเรียนบ้านโนนจิก 81
0 0.00
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
147  โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 116
2 1.72
0 0.00
4 3.45
1 0.86
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
148  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 136
1 0.74
1 0.74
6 4.41
0 0.00
0 0.00
128 94.12
8 5.88%
149  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 70
2 2.86
2 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
150  โรงเรียนบ้านซะวาซอ 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
151  โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 187
4 2.14
0 0.00
4 2.14
0 0.00
0 0.00
179 95.72
8 4.28%
152  โรงเรียนบ้านชำเบ็ง 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
153  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,606 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,393 5.66
เตี้ย  982 3.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,744 7.09
ผอมและเตี้ย  393 1.60
อ้วนและเตี้ย  308 1.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,786 80.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,820 คน


19.59%


Powered By www.thaieducation.net