ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 63.13
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านพราน 64
19 29.69
2 3.13
5 7.81
5 7.81
6 9.38
27 42.19
37 57.81%
2  โรงเรียนบ้านจันลม 188
30 15.96
33 17.55
15 7.98
20 10.64
7 3.72
83 44.15
105 55.85%
3  โรงเรียนบ้านกฤษณา 115
19 16.52
26 22.61
3 2.61
11 9.57
0 0.00
56 48.70
59 51.30%
4  โรงเรียนบ้านผือ 103
15 14.56
8 7.77
2 1.94
6 5.83
16 15.53
56 54.37
47 45.63%
5  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 78
7 8.97
5 6.41
3 3.85
12 15.38
8 10.26
43 55.13
35 44.87%
6  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 67
3 4.48
4 5.97
6 8.96
7 10.45
10 14.93
37 55.22
30 44.78%
7  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 409
53 12.96
33 8.07
59 14.43
20 4.89
8 1.96
236 57.70
173 42.30%
8  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 101
21 20.79
4 3.96
11 10.89
4 3.96
2 1.98
59 58.42
42 41.58%
9  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 29
2 6.90
2 6.90
6 20.69
1 3.45
1 3.45
17 58.62
12 41.38%
10  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 205
56 27.32
3 1.46
4 1.95
8 3.90
9 4.39
125 60.98
80 39.02%
11  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 183
14 7.65
9 4.92
41 22.40
6 3.28
0 0.00
113 61.75
70 38.25%
12  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 126
3 2.38
5 3.97
12 9.52
11 8.73
16 12.70
79 62.70
47 37.30%
13  โรงเรียนบ้านปราสาท 224
29 12.95
27 12.05
13 5.80
14 6.25
0 0.00
141 62.95
83 37.05%
14  โรงเรียนบ้านปรือคัน 297
28 9.43
52 17.51
19 6.40
9 3.03
0 0.00
189 63.64
108 36.36%
15  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 140
5 3.57
10 7.14
10 7.14
15 10.71
10 7.14
90 64.29
50 35.71%
16  โรงเรียนบ้านปะอุง 79
15 18.99
5 6.33
5 6.33
3 3.80
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
17  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 59
7 11.86
0 0.00
4 6.78
7 11.86
2 3.39
39 66.10
20 33.90%
18  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1285
61 4.75
19 1.48
171 13.31
80 6.23
102 7.94
852 66.30
433 33.70%
19  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 85
12 14.12
6 7.06
10 11.76
0 0.00
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
20  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 241
7 2.90
17 7.05
10 4.15
22 9.13
23 9.54
162 67.22
79 32.78%
21  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 161
26 16.15
11 6.83
6 3.73
7 4.35
0 0.00
111 68.94
50 31.06%
22  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 144
7 4.86
4 2.78
30 20.83
2 1.39
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
23  โรงเรียนบ้านติ้ว 112
9 8.04
3 2.68
7 6.25
7 6.25
7 6.25
79 70.54
33 29.46%
24  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 114
20 17.54
2 1.75
7 6.14
3 2.63
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
25  โรงเรียนวัดเขียน 233
39 16.74
0 0.00
26 11.16
0 0.00
0 0.00
168 72.10
65 27.90%
26  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 165
14 8.48
3 1.82
8 4.85
16 9.70
4 2.42
120 72.73
45 27.27%
27  โรงเรียนบ้านจำปานวง 189
7 3.70
9 4.76
18 9.52
9 4.76
7 3.70
139 73.54
50 26.46%
28  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 95
5 5.26
0 0.00
9 9.47
9 9.47
2 2.11
70 73.68
25 26.32%
29  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 170
6 3.53
3 1.76
8 4.71
17 10.00
9 5.29
127 74.71
43 25.29%
30  โรงเรียนบ้านตรอย 60
4 6.67
3 5.00
4 6.67
4 6.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
31  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 116
10 8.62
6 5.17
9 7.76
3 2.59
1 0.86
87 75.00
29 25.00%
32  โรงเรียนบ้านมะขาม 221
22 9.95
16 7.24
14 6.33
2 0.90
1 0.45
166 75.11
55 24.89%
33  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 115
6 5.22
2 1.74
6 5.22
8 6.96
6 5.22
87 75.65
28 24.35%
34  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 83
5 6.02
1 1.20
14 16.87
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
35  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 133
9 6.77
2 1.50
6 4.51
10 7.52
5 3.76
101 75.94
32 24.06%
36  โรงเรียนบ้านแขว 200
8 4.00
8 4.00
4 2.00
16 8.00
12 6.00
152 76.00
48 24.00%
37  โรงเรียนบ้านสำโรง 88
5 5.68
6 6.82
10 11.36
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
38  โรงเรียนบ้านกะกำ 130
11 8.46
7 5.38
8 6.15
4 3.08
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
39  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 141
3 2.13
2 1.42
13 9.22
5 3.55
9 6.38
109 77.30
32 22.70%
40  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 331
28 8.46
18 5.44
21 6.34
5 1.51
2 0.60
257 77.64
74 22.36%
41  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 176
8 4.55
8 4.55
8 4.55
7 3.98
8 4.55
137 77.84
39 22.16%
42  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 181
17 9.39
0 0.00
23 12.71
0 0.00
0 0.00
141 77.90
40 22.10%
43  โรงเรียนบ้านบัวบก 59
9 15.25
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
44  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 119
9 7.56
6 5.04
10 8.40
1 0.84
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
45  โรงเรียนบ้านกระแมด 42
7 16.67
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
46  โรงเรียนบ้านอังกุล 143
5 3.50
8 5.59
12 8.39
5 3.50
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
47  โรงเรียนบ้านตาโสม 192
8 4.17
15 7.81
14 7.29
2 1.04
1 0.52
152 79.17
40 20.83%
48  โรงเรียนบ้านกะดึ 101
13 12.87
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
49  โรงเรียนบ้านอาลัย 53
4 7.55
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
50  โรงเรียนบ้านสนาย 135
15 11.11
1 0.74
11 8.15
1 0.74
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
51  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
2 6.90
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
52  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 88
8 9.09
4 4.55
5 5.68
1 1.14
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
53  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137
14 10.22
1 0.73
12 8.76
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
54  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 109
6 5.50
4 3.67
9 8.26
3 2.75
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
55  โรงเรียนบ้านโคกสูง 194
9 4.64
3 1.55
26 13.40
1 0.52
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
56  โรงเรียนบ้านสลักได 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
57  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 45
0 0.00
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
58  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 75
2 2.67
2 2.67
9 12.00
2 2.67
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
59  โรงเรียนบ้านตาดม 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
60  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 47
5 10.64
3 6.38
1 2.13
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
61  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 157
6 3.82
3 1.91
15 9.55
1 0.64
5 3.18
127 80.89
30 19.11%
62  โรงเรียนบ้านดองดึง 79
1 1.27
2 2.53
6 7.59
3 3.80
3 3.80
64 81.01
15 18.99%
63  โรงเรียนบ้านใจดี 138
11 7.97
0 0.00
11 7.97
4 2.90
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
64  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 64
9 14.06
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
65  โรงเรียนบ้านทะลอก 145
14 9.66
5 3.45
5 3.45
3 2.07
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
66  โรงเรียนบ้านตราด 70
2 2.86
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
67  โรงเรียนบ้านไทร 130
6 4.62
3 2.31
15 11.54
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
68  โรงเรียนบ้านโพงกอก 84
4 4.76
3 3.57
8 9.52
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
69  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 107
4 3.74
2 1.87
13 12.15
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
70  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 476
18 3.78
29 6.09
35 7.35
2 0.42
0 0.00
392 82.35
84 17.65%
71  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 98
2 2.04
9 9.18
4 4.08
2 2.04
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
72  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 116
8 6.90
3 2.59
7 6.03
2 1.72
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
73  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 209
14 6.70
5 2.39
17 8.13
0 0.00
0 0.00
173 82.78
36 17.22%
74  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 140
11 7.86
7 5.00
3 2.14
2 1.43
1 0.71
116 82.86
24 17.14%
75  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 146
4 2.74
6 4.11
14 9.59
1 0.68
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
76  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 94
7 7.45
0 0.00
9 9.57
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 106
4 3.77
4 3.77
8 7.55
2 1.89
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
78  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 381
22 5.77
11 2.89
30 7.87
1 0.26
0 0.00
317 83.20
64 16.80%
79  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 143
13 9.09
8 5.59
2 1.40
1 0.70
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
80  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 114
8 7.02
4 3.51
6 5.26
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
81  โรงเรียนบ้านอาวอย 198
13 6.57
9 4.55
11 5.56
0 0.00
0 0.00
165 83.33
33 16.67%
82  โรงเรียนบ้านแทรง 97
4 4.12
3 3.09
8 8.25
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
83  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 72
2 2.78
4 5.56
4 5.56
1 1.39
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
84  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 224
7 3.13
7 3.13
20 8.93
0 0.00
0 0.00
190 84.82
34 15.18%
85  โรงเรียนบ้านตาสุด 224
9 4.02
15 6.70
9 4.02
0 0.00
0 0.00
191 85.27
33 14.73%
86  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
87  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 120
6 5.00
5 4.17
4 3.33
2 1.67
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
88  โรงเรียนบ้านดู่ 192
9 4.69
3 1.56
15 7.81
0 0.00
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
89  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 94
3 3.19
6 6.38
4 4.26
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
90  โรงเรียนบ้านดินแดง 66
3 4.55
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
91  โรงเรียนบ้านเรียม 66
2 3.03
1 1.52
2 3.03
4 6.06
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
92  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 110
5 4.55
6 5.45
4 3.64
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
93  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 104
3 2.88
6 5.77
5 4.81
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
94  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 76
3 3.95
1 1.32
6 7.89
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
95  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
96  โรงเรียนบ้านโพง 84
5 5.95
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
97  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 107
2 1.87
3 2.80
6 5.61
3 2.80
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
98  โรงเรียนบ้านหนองพัง 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
99  โรงเรียนบ้านเขวิก 70
4 5.71
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
100  โรงเรียนบ้านหลัก 78
2 2.56
0 0.00
5 6.41
2 2.56
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
101  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 125
4 3.20
1 0.80
11 8.80
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
102  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 214
3 1.40
9 4.21
13 6.07
2 0.93
0 0.00
187 87.38
27 12.62%
103  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 274
10 3.65
6 2.19
18 6.57
0 0.00
0 0.00
240 87.59
34 12.41%
104  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 145
8 5.52
4 2.76
5 3.45
1 0.69
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
105  โรงเรียนบ้านเค็ง 121
2 1.65
6 4.96
7 5.79
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
106  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 81
4 4.94
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
107  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 117
3 2.56
0 0.00
11 9.40
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
108  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 92
7 7.61
1 1.09
2 2.17
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
109  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
110  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 130
5 3.85
2 1.54
8 6.15
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
111  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
112  โรงเรียนบ้านตาอุด 369
15 4.07
11 2.98
13 3.52
0 0.00
0 0.00
330 89.43
39 10.57%
113  โรงเรียนบ้านสกุล 87
3 3.45
0 0.00
4 4.60
2 2.30
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
114  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 122
7 5.74
1 0.82
4 3.28
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
115  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
116  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127
6 4.72
2 1.57
0 0.00
1 0.79
1 0.79
117 92.13
10 7.87%
117  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 89
3 3.37
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
118  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 115
1 0.87
0 0.00
7 6.09
1 0.87
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
119  โรงเรียนจะกงวิทยา 169
4 2.37
1 0.59
7 4.14
0 0.00
0 0.00
157 92.90
12 7.10%
120  โรงเรียนบ้านพอก 138
3 2.17
0 0.00
5 3.62
0 0.00
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
121  โรงเรียนบ้านกันจาน 107
5 4.67
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
122  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 174
0 0.00
0 0.00
2 1.15
1 0.57
0 0.00
171 98.28
3 1.72%
123  โรงเรียนบ้านตาจวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านเขวา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,221 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,144 6.64
เตี้ย  663 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,301 7.55
ผอมและเตี้ย  463 2.69
อ้วนและเตี้ย  305 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,345 77.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,876 คน


22.51%


Powered By www.thaieducation.net