ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 85
12 14.12
16 18.82
12 14.12
9 10.59
2 2.35
34 40.00
51 60.00%
2  โรงเรียนบ้านพราน 64
19 29.69
2 3.13
5 7.81
5 7.81
6 9.38
27 42.19
37 57.81%
3  โรงเรียนบ้านจันลม 188
30 15.96
33 17.55
15 7.98
20 10.64
7 3.72
83 44.15
105 55.85%
4  โรงเรียนบ้านกฤษณา 115
19 16.52
26 22.61
3 2.61
11 9.57
0 0.00
56 48.70
59 51.30%
5  โรงเรียนบ้านผือ 103
15 14.56
8 7.77
2 1.94
6 5.83
16 15.53
56 54.37
47 45.63%
6  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 78
7 8.97
5 6.41
3 3.85
12 15.38
8 10.26
43 55.13
35 44.87%
7  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 67
3 4.48
4 5.97
6 8.96
7 10.45
10 14.93
37 55.22
30 44.78%
8  โรงเรียนนิคม ๑ 143
17 11.89
11 7.69
19 13.29
4 2.80
11 7.69
81 56.64
62 43.36%
9  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 409
53 12.96
33 8.07
59 14.43
20 4.89
8 1.96
236 57.70
173 42.30%
10  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 101
21 20.79
4 3.96
11 10.89
4 3.96
2 1.98
59 58.42
42 41.58%
11  โรงเรียนบ้านสามขา 82
23 28.05
4 4.88
3 3.66
4 4.88
0 0.00
48 58.54
34 41.46%
12  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 29
2 6.90
2 6.90
6 20.69
1 3.45
1 3.45
17 58.62
12 41.38%
13  โรงเรียนบ้านชำแระ 86
8 9.30
9 10.47
14 16.28
3 3.49
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
14  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 205
56 27.32
3 1.46
4 1.95
8 3.90
9 4.39
125 60.98
80 39.02%
15  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 183
14 7.65
9 4.92
41 22.40
6 3.28
0 0.00
113 61.75
70 38.25%
16  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 174
5 2.87
9 5.17
19 10.92
15 8.62
17 9.77
109 62.64
65 37.36%
17  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 126
3 2.38
5 3.97
12 9.52
11 8.73
16 12.70
79 62.70
47 37.30%
18  โรงเรียนบ้านปราสาท 224
29 12.95
27 12.05
13 5.80
14 6.25
0 0.00
141 62.95
83 37.05%
19  โรงเรียนบ้านปรือคัน 297
28 9.43
52 17.51
19 6.40
9 3.03
0 0.00
189 63.64
108 36.36%
20  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 124
5 4.03
8 6.45
8 6.45
11 8.87
13 10.48
79 63.71
45 36.29%
21  โรงเรียนบ้านระกา 94
15 15.96
8 8.51
6 6.38
5 5.32
0 0.00
60 63.83
34 36.17%
22  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 140
5 3.57
10 7.14
10 7.14
15 10.71
10 7.14
90 64.29
50 35.71%
23  โรงเรียนบ้านปะอุง 79
15 18.99
5 6.33
5 6.33
3 3.80
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
24  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 59
7 11.86
0 0.00
4 6.78
7 11.86
2 3.39
39 66.10
20 33.90%
25  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 178
12 6.74
12 6.74
17 9.55
17 9.55
2 1.12
118 66.29
60 33.71%
26  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1285
61 4.75
19 1.48
171 13.31
80 6.23
102 7.94
852 66.30
433 33.70%
27  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 128
14 10.94
13 10.16
8 6.25
8 6.25
0 0.00
85 66.41
43 33.59%
28  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 85
12 14.12
6 7.06
10 11.76
0 0.00
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
29  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 241
7 2.90
17 7.05
10 4.15
22 9.13
23 9.54
162 67.22
79 32.78%
30  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 155
25 16.13
4 2.58
12 7.74
5 3.23
3 1.94
106 68.39
49 31.61%
31  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 161
26 16.15
11 6.83
6 3.73
7 4.35
0 0.00
111 68.94
50 31.06%
32  โรงเรียนบ้านโคกตาล 238
21 8.82
6 2.52
7 2.94
36 15.13
3 1.26
165 69.33
73 30.67%
33  โรงเรียนบ้านไฮ 116
17 14.66
5 4.31
10 8.62
2 1.72
1 0.86
81 69.83
35 30.17%
34  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 107
8 7.48
3 2.80
13 12.15
1 0.93
7 6.54
75 70.09
32 29.91%
35  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 144
7 4.86
4 2.78
30 20.83
2 1.39
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
36  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 88
9 10.23
7 7.95
7 7.95
3 3.41
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
37  โรงเรียนบ้านติ้ว 112
9 8.04
3 2.68
7 6.25
7 6.25
7 6.25
79 70.54
33 29.46%
38  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 473
20 4.23
36 7.61
43 9.09
26 5.50
12 2.54
336 71.04
137 28.96%
39  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 71
9 12.68
3 4.23
8 11.27
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
40  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 114
20 17.54
2 1.75
7 6.14
3 2.63
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
41  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 218
23 10.55
23 10.55
13 5.96
2 0.92
0 0.00
157 72.02
61 27.98%
42  โรงเรียนวัดเขียน 233
39 16.74
0 0.00
26 11.16
0 0.00
0 0.00
168 72.10
65 27.90%
43  โรงเรียนบ้านแซรไปร 168
9 5.36
16 9.52
17 10.12
2 1.19
2 1.19
122 72.62
46 27.38%
44  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 165
14 8.48
3 1.82
8 4.85
16 9.70
4 2.42
120 72.73
45 27.27%
45  โรงเรียนบ้านนาตราว 200
13 6.50
8 4.00
20 10.00
8 4.00
5 2.50
146 73.00
54 27.00%
46  โรงเรียนบ้านจำปานวง 189
7 3.70
9 4.76
18 9.52
9 4.76
7 3.70
139 73.54
50 26.46%
47  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 95
5 5.26
0 0.00
9 9.47
9 9.47
2 2.11
70 73.68
25 26.32%
48  โรงเรียนบ้านละลม 378
6 1.59
12 3.17
33 8.73
18 4.76
30 7.94
279 73.81
99 26.19%
49  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 170
6 3.53
3 1.76
8 4.71
17 10.00
9 5.29
127 74.71
43 25.29%
50  โรงเรียนบ้านตรอย 60
4 6.67
3 5.00
4 6.67
4 6.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
51  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 128
14 10.94
0 0.00
18 14.06
0 0.00
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
52  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 116
10 8.62
6 5.17
9 7.76
3 2.59
1 0.86
87 75.00
29 25.00%
53  โรงเรียนบ้านมะขาม 221
22 9.95
16 7.24
14 6.33
2 0.90
1 0.45
166 75.11
55 24.89%
54  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 213
30 14.08
9 4.23
12 5.63
2 0.94
0 0.00
160 75.12
53 24.88%
55  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 524
34 6.49
28 5.34
24 4.58
27 5.15
16 3.05
395 75.38
129 24.62%
56  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 143
10 6.99
18 12.59
6 4.20
1 0.70
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
57  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 115
6 5.22
2 1.74
6 5.22
8 6.96
6 5.22
87 75.65
28 24.35%
58  โรงเรียนบ้านโสน 165
6 3.64
13 7.88
20 12.12
0 0.00
1 0.61
125 75.76
40 24.24%
59  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 83
5 6.02
1 1.20
14 16.87
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
60  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 133
9 6.77
2 1.50
6 4.51
10 7.52
5 3.76
101 75.94
32 24.06%
61  โรงเรียนบ้านแขว 200
8 4.00
8 4.00
4 2.00
16 8.00
12 6.00
152 76.00
48 24.00%
62  โรงเรียนบ้านสำโรง 88
5 5.68
6 6.82
10 11.36
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
63  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 115
16 13.91
2 1.74
9 7.83
0 0.00
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
64  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 277
16 5.78
0 0.00
32 11.55
16 5.78
0 0.00
213 76.90
64 23.10%
65  โรงเรียนบ้านกะกำ 130
11 8.46
7 5.38
8 6.15
4 3.08
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
66  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 141
3 2.13
2 1.42
13 9.22
5 3.55
9 6.38
109 77.30
32 22.70%
67  โรงเรียนบ้านสมอ 119
2 1.68
4 3.36
15 12.61
6 5.04
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
68  โรงเรียนบ้านตะเภา 71
5 7.04
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
69  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 331
28 8.46
18 5.44
21 6.34
5 1.51
2 0.60
257 77.64
74 22.36%
70  โรงเรียนบ้านหนองกาด 126
10 7.94
15 11.90
3 2.38
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
71  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 176
8 4.55
8 4.55
8 4.55
7 3.98
8 4.55
137 77.84
39 22.16%
72  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 181
17 9.39
0 0.00
23 12.71
0 0.00
0 0.00
141 77.90
40 22.10%
73  โรงเรียนบ้านบัวบก 59
9 15.25
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
74  โรงเรียนบ้านนาวา 128
4 3.13
2 1.56
20 15.63
1 0.78
1 0.78
100 78.13
28 21.88%
75  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 119
9 7.56
6 5.04
10 8.40
1 0.84
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
76  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 110
9 8.18
0 0.00
15 13.64
0 0.00
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
77  โรงเรียนบ้านกระแมด 42
7 16.67
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
78  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 356
15 4.21
34 9.55
23 6.46
3 0.84
0 0.00
281 78.93
75 21.07%
79  โรงเรียนบ้านอังกุล 143
5 3.50
8 5.59
12 8.39
5 3.50
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
80  โรงเรียนบ้านตาโสม 192
8 4.17
15 7.81
14 7.29
2 1.04
1 0.52
152 79.17
40 20.83%
81  โรงเรียนบ้านกะดึ 101
13 12.87
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
82  โรงเรียนบ้านอาลัย 53
4 7.55
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
83  โรงเรียนบ้านสนาย 135
15 11.11
1 0.74
11 8.15
1 0.74
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
84  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
2 6.90
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
85  โรงเรียนบ้านตูม 151
10 6.62
1 0.66
20 13.25
0 0.00
0 0.00
120 79.47
31 20.53%
86  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 88
8 9.09
4 4.55
5 5.68
1 1.14
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
87  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137
14 10.22
1 0.73
12 8.76
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
88  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 128
16 12.50
3 2.34
6 4.69
0 0.00
1 0.78
102 79.69
26 20.31%
89  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 109
6 5.50
4 3.67
9 8.26
3 2.75
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
90  โรงเรียนบ้านโคกสูง 194
9 4.64
3 1.55
26 13.40
1 0.52
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
91  โรงเรียนบ้านสลักได 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 45
0 0.00
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
93  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 75
2 2.67
2 2.67
9 12.00
2 2.67
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
94  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 111
18 16.22
1 0.90
2 1.80
0 0.00
1 0.90
89 80.18
22 19.82%
95  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 163
14 8.59
5 3.07
12 7.36
1 0.61
0 0.00
131 80.37
32 19.63%
96  โรงเรียนบ้านตาดม 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
97  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 52
4 7.69
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
98  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 47
5 10.64
3 6.38
1 2.13
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
99  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 157
6 3.82
3 1.91
15 9.55
1 0.64
5 3.18
127 80.89
30 19.11%
100  โรงเรียนบ้านหว้าน 121
3 2.48
4 3.31
13 10.74
3 2.48
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
101  โรงเรียนบ้านดองดึง 79
1 1.27
2 2.53
6 7.59
3 3.80
3 3.80
64 81.01
15 18.99%
102  โรงเรียนบ้านใจดี 138
11 7.97
0 0.00
11 7.97
4 2.90
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
103  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 64
9 14.06
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
104  โรงเรียนบ้านทะลอก 145
14 9.66
5 3.45
5 3.45
3 2.07
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
105  โรงเรียนบ้านตราด 70
2 2.86
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
106  โรงเรียนบ้านไทร 130
6 4.62
3 2.31
15 11.54
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
107  โรงเรียนบ้านเหล็ก 434
10 2.30
18 4.15
16 3.69
21 4.84
15 3.46
354 81.57
80 18.43%
108  โรงเรียนบ้านกำแมด 148
5 3.38
6 4.05
16 10.81
0 0.00
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
109  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 127
14 11.02
5 3.94
4 3.15
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
110  โรงเรียนบ้านโพงกอก 84
4 4.76
3 3.57
8 9.52
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
111  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 253
14 5.53
9 3.56
22 8.70
0 0.00
0 0.00
208 82.21
45 17.79%
112  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 107
4 3.74
2 1.87
13 12.15
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
113  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 476
18 3.78
29 6.09
35 7.35
2 0.42
0 0.00
392 82.35
84 17.65%
114  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 295
15 5.08
14 4.75
16 5.42
7 2.37
0 0.00
243 82.37
52 17.63%
115  โรงเรียนบ้านหนองแวง 160
11 6.88
2 1.25
13 8.13
2 1.25
0 0.00
132 82.50
28 17.50%
116  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 98
2 2.04
9 9.18
4 4.08
2 2.04
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
117  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 116
8 6.90
3 2.59
7 6.03
2 1.72
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
118  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 209
14 6.70
5 2.39
17 8.13
0 0.00
0 0.00
173 82.78
36 17.22%
119  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 140
11 7.86
7 5.00
3 2.14
2 1.43
1 0.71
116 82.86
24 17.14%
120  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 146
4 2.74
6 4.11
14 9.59
1 0.68
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
121  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 94
7 7.45
0 0.00
9 9.57
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 106
4 3.77
4 3.77
8 7.55
2 1.89
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
123  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 381
22 5.77
11 2.89
30 7.87
1 0.26
0 0.00
317 83.20
64 16.80%
124  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 143
13 9.09
8 5.59
2 1.40
1 0.70
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
125  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 114
8 7.02
4 3.51
6 5.26
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
126  โรงเรียนบ้านอาวอย 198
13 6.57
9 4.55
11 5.56
0 0.00
0 0.00
165 83.33
33 16.67%
127  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 85
7 8.24
1 1.18
6 7.06
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
128  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 55
3 5.45
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
129  โรงเรียนวนาสวรรค์ 276
23 8.33
10 3.62
9 3.26
3 1.09
0 0.00
231 83.70
45 16.30%
130  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 291
16 5.50
14 4.81
14 4.81
3 1.03
0 0.00
244 83.85
47 16.15%
131  โรงเรียนบ้านขี้นาค 143
6 4.20
3 2.10
9 6.29
2 1.40
3 2.10
120 83.92
23 16.08%
132  โรงเรียนบ้านกู่ 82
6 7.32
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
133  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 58
2 3.45
1 1.72
4 6.90
2 3.45
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
134  โรงเรียนบ้านแทรง 97
4 4.12
3 3.09
8 8.25
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
135  โรงเรียนบ้านตาเจา 130
4 3.08
3 2.31
10 7.69
3 2.31
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
136  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 72
2 2.78
4 5.56
4 5.56
1 1.39
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
137  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 224
7 3.13
7 3.13
20 8.93
0 0.00
0 0.00
190 84.82
34 15.18%
138  โรงเรียนบ้านตาสุด 224
9 4.02
15 6.70
9 4.02
0 0.00
0 0.00
191 85.27
33 14.73%
139  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
140  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
141  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 120
6 5.00
5 4.17
4 3.33
2 1.67
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
142  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 71
4 5.63
3 4.23
1 1.41
2 2.82
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
143  โรงเรียนบ้านดู่ 192
9 4.69
3 1.56
15 7.81
0 0.00
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
144  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
145  โรงเรียนบ้านทำนบ 122
3 2.46
1 0.82
10 8.20
3 2.46
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
146  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 94
3 3.19
6 6.38
4 4.26
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
147  โรงเรียนบ้านดินแดง 66
3 4.55
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
148  โรงเรียนบ้านเรียม 66
2 3.03
1 1.52
2 3.03
4 6.06
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
149  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 110
5 4.55
6 5.45
4 3.64
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
150  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 104
3 2.88
6 5.77
5 4.81
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
151  โรงเรียนบ้านตาเปียง 142
3 2.11
4 2.82
12 8.45
0 0.00
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
152  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 135
5 3.70
0 0.00
13 9.63
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
153  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 76
3 3.95
1 1.32
6 7.89
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
154  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
155  โรงเรียนบ้านโพง 84
5 5.95
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
156  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 107
2 1.87
3 2.80
6 5.61
3 2.80
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
157  โรงเรียนบ้านหนองพัง 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
158  โรงเรียนบ้านเขวิก 70
4 5.71
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
159  โรงเรียนบ้านหลัก 78
2 2.56
0 0.00
5 6.41
2 2.56
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
160  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
3 7.69
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
161  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 125
4 3.20
1 0.80
11 8.80
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
162  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 197
4 2.03
7 3.55
14 7.11
0 0.00
0 0.00
172 87.31
25 12.69%
163  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 214
3 1.40
9 4.21
13 6.07
2 0.93
0 0.00
187 87.38
27 12.62%
164  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 175
7 4.00
8 4.57
7 4.00
0 0.00
0 0.00
153 87.43
22 12.57%
165  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 274
10 3.65
6 2.19
18 6.57
0 0.00
0 0.00
240 87.59
34 12.41%
166  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 145
8 5.52
4 2.76
5 3.45
1 0.69
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
167  โรงเรียนบ้านเค็ง 121
2 1.65
6 4.96
7 5.79
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
168  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 81
4 4.94
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
169  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 73
2 2.74
1 1.37
6 8.22
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
170  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 117
3 2.56
0 0.00
11 9.40
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
171  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 92
7 7.61
1 1.09
2 2.17
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
172  โรงเรียนบ้านหว้า 84
3 3.57
3 3.57
4 4.76
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
173  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
174  โรงเรียนบ้านสวาย 232
7 3.02
3 1.29
10 4.31
7 3.02
0 0.00
205 88.36
27 11.64%
175  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 130
5 3.85
2 1.54
8 6.15
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
176  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
177  โรงเรียนบ้านตาอุด 369
15 4.07
11 2.98
13 3.52
0 0.00
0 0.00
330 89.43
39 10.57%
178  โรงเรียนบ้านสกุล 87
3 3.45
0 0.00
4 4.60
2 2.30
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
179  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 201
15 7.46
1 0.50
4 1.99
0 0.00
0 0.00
181 90.05
20 9.95%
180  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 122
7 5.74
1 0.82
4 3.28
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
181  โรงเรียนบ้านบ่อ 114
3 2.63
1 0.88
7 6.14
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
182  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 106
3 2.83
0 0.00
4 3.77
2 1.89
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
183  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 59
0 0.00
3 5.08
2 3.39
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
184  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
185  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127
6 4.72
2 1.57
0 0.00
1 0.79
1 0.79
117 92.13
10 7.87%
186  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 89
3 3.37
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
187  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 115
1 0.87
0 0.00
7 6.09
1 0.87
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
188  โรงเรียนจะกงวิทยา 169
4 2.37
1 0.59
7 4.14
0 0.00
0 0.00
157 92.90
12 7.10%
189  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 194
6 3.09
1 0.52
3 1.55
2 1.03
1 0.52
181 93.30
13 6.70%
190  โรงเรียนบ้านแดง 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
191  โรงเรียนบ้านพอก 138
3 2.17
0 0.00
5 3.62
0 0.00
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
192  โรงเรียนบ้านกันจาน 107
5 4.67
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
193  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 128
0 0.00
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
194  โรงเรียนบ้านพนมชัย 139
1 0.72
0 0.00
3 2.16
1 0.72
0 0.00
134 96.40
5 3.60%
195  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 174
0 0.00
0 0.00
2 1.15
1 0.57
0 0.00
171 98.28
3 1.72%
196  โรงเรียนบ้านตาจวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านเขวา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,612 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,858 6.49
เตี้ย  1,140 3.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,125 7.43
ผอมและเตี้ย  765 2.67
อ้วนและเตี้ย  452 1.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,272 77.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,340 คน


22.16%


Powered By www.thaieducation.net