ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.12
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 165
40 24.24
21 12.73
26 15.76
24 14.55
14 8.48
40 24.24
125 75.76%
2  โรงเรียนบ้านกันเตรียง 218
31 14.22
40 18.35
7 3.21
22 10.09
32 14.68
86 39.45
132 60.55%
3  โรงเรียนบ้านหนองกุง 44
6 13.64
2 4.55
5 11.36
5 11.36
7 15.91
19 43.18
25 56.82%
4  โรงเรียนบ้านจักจรูก 101
10 9.90
9 8.91
8 7.92
19 18.81
8 7.92
47 46.53
54 53.47%
5  โรงเรียนบ้านกระดาน 176
9 5.11
16 9.09
11 6.25
28 15.91
17 9.66
95 53.98
81 46.02%
6  โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 331
52 15.71
43 12.99
45 13.60
9 2.72
1 0.30
181 54.68
150 45.32%
7  โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1419
61 4.30
46 3.24
184 12.97
107 7.54
230 16.21
791 55.74
628 44.26%
8  โรงเรียนบ้านคาบ 250
44 17.60
21 8.40
13 5.20
18 7.20
12 4.80
142 56.80
108 43.20%
9  โรงเรียนบ้านกันแสง 91
22 24.18
5 5.49
5 5.49
7 7.69
0 0.00
52 57.14
39 42.86%
10  โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 154
16 10.39
15 9.74
27 17.53
5 3.25
0 0.00
91 59.09
63 40.91%
11  โรงเรียนบ้านจอมพระ 646
33 5.11
34 5.26
111 17.18
17 2.63
62 9.60
389 60.22
257 39.78%
12  โรงเรียนบ้านกะลัน 172
17 9.88
21 12.21
28 16.28
1 0.58
1 0.58
104 60.47
68 39.53%
13  โรงเรียนบ้านประปืด 140
16 11.43
2 1.43
11 7.86
16 11.43
8 5.71
87 62.14
53 37.86%
14  โรงเรียนบ้านราม 263
33 12.55
20 7.60
24 9.13
14 5.32
5 1.90
167 63.50
96 36.50%
15  โรงเรียนบ้านรัตนะ 197
27 13.71
16 8.12
24 12.18
4 2.03
0 0.00
126 63.96
71 36.04%
16  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 173
7 4.05
10 5.78
12 6.94
17 9.83
15 8.67
112 64.74
61 35.26%
17  โรงเรียนสะโนวิทยา 188
9 4.79
6 3.19
20 10.64
23 12.23
5 2.66
125 66.49
63 33.51%
18  โรงเรียนการุญวิทยา 111
18 16.22
5 4.50
13 11.71
1 0.90
0 0.00
74 66.67
37 33.33%
19  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 266
51 19.17
18 6.77
18 6.77
1 0.38
0 0.00
178 66.92
88 33.08%
20  โรงเรียนบ้านชุมแสง 154
21 13.64
20 12.99
9 5.84
0 0.00
0 0.00
104 67.53
50 32.47%
21  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 293
12 4.10
13 4.44
14 4.78
25 8.53
27 9.22
202 68.94
91 31.06%
22  โรงเรียนบ้านกระออม 92
13 14.13
7 7.61
0 0.00
8 8.70
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
23  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 164
4 2.44
1 0.61
19 11.59
5 3.05
20 12.20
115 70.12
49 29.88%
24  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 144
33 22.92
4 2.78
6 4.17
0 0.00
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
25  โรงเรียนบ้านนาเกา 133
17 12.78
0 0.00
20 15.04
1 0.75
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
26  โรงเรียนบ้านเปรียง 128
6 4.69
3 2.34
18 14.06
4 3.13
5 3.91
92 71.88
36 28.13%
27  โรงเรียนบ้านพันษี 175
21 12.00
8 4.57
11 6.29
9 5.14
0 0.00
126 72.00
49 28.00%
28  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 54
2 3.70
3 5.56
10 18.52
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
29  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 87
7 8.05
12 13.79
4 4.60
1 1.15
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
30  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 136
11 8.09
6 4.41
14 10.29
6 4.41
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
31  โรงเรียนบ้านสำโรง 133
25 18.80
3 2.26
7 5.26
1 0.75
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
32  โรงเรียนบ้านสามโค 63
6 9.52
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
33  โรงเรียนบ้านนาเสือก 81
6 7.41
2 2.47
10 12.35
1 1.23
2 2.47
60 74.07
21 25.93%
34  โรงเรียนบ้านหนองจิก 66
2 3.03
3 4.55
12 18.18
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
35  โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 113
10 8.85
1 0.88
14 12.39
3 2.65
1 0.88
84 74.34
29 25.66%
36  โรงเรียนบ้านโดนโอก 106
19 17.92
8 7.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
37  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 130
5 3.85
6 4.62
15 11.54
3 2.31
4 3.08
97 74.62
33 25.38%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 95
12 12.63
7 7.37
5 5.26
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
39  โรงเรียนบ้านขนวน 111
15 13.51
6 5.41
7 6.31
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
40  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 37
3 8.11
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
41  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 118
17 14.41
10 8.47
0 0.00
1 0.85
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
42  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 115
5 4.35
0 0.00
13 11.30
9 7.83
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
43  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 81
11 13.58
0 0.00
7 8.64
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
44  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 94
10 10.64
1 1.06
7 7.45
3 3.19
1 1.06
72 76.60
22 23.40%
45  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 236
10 4.24
14 5.93
20 8.47
9 3.81
2 0.85
181 76.69
55 23.31%
46  โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 109
9 8.26
3 2.75
11 10.09
2 1.83
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
47  โรงเรียนบ้านหนองพญา 44
5 11.36
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
48  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 72
8 11.11
3 4.17
3 4.17
2 2.78
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
49  โรงเรียนบ้านพันธุลี 73
6 8.22
3 4.11
4 5.48
2 2.74
1 1.37
57 78.08
16 21.92%
50  โรงเรียนบ้านหนองยาง 161
11 6.83
11 6.83
11 6.83
2 1.24
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
51  โรงเรียนบ้านระกาสังแก 143
5 3.50
3 2.10
6 4.20
8 5.59
9 6.29
112 78.32
31 21.68%
52  โรงเรียนบ้านอู่โลก 127
10 7.87
5 3.94
7 5.51
5 3.94
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
53  โรงเรียนเสกวิทยาคม 113
8 7.08
6 5.31
9 7.96
1 0.88
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
54  โรงเรียนบ้านค้อ 52
1 1.92
1 1.92
9 17.31
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
55  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 53
3 5.66
1 1.89
6 11.32
1 1.89
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
56  โรงเรียนบ้านสลักได 170
12 7.06
12 7.06
10 5.88
0 0.00
0 0.00
136 80.00
34 20.00%
57  โรงเรียนบ้านอาวุธ 60
9 15.00
1 1.67
1 1.67
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
58  โรงเรียนบ้านว่าน 68
2 2.94
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
59  โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 202
18 8.91
6 2.97
12 5.94
2 0.99
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
60  โรงเรียนบ้านอันโนง 75
6 8.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
61  โรงเรียนบ้านขะเนก 217
6 2.76
5 2.30
21 9.68
4 1.84
4 1.84
177 81.57
40 18.43%
62  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
4 8.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
63  โรงเรียนบ้านดงถาวร 186
9 4.84
13 6.99
10 5.38
1 0.54
0 0.00
153 82.26
33 17.74%
64  โรงเรียนบ้านจันรม 187
15 8.02
0 0.00
18 9.63
0 0.00
0 0.00
154 82.35
33 17.65%
65  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 172
10 5.81
8 4.65
10 5.81
2 1.16
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
66  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 64
3 4.69
1 1.56
5 7.81
0 0.00
2 3.13
53 82.81
11 17.19%
67  โรงเรียนบ้านระเวียง 140
11 7.86
1 0.71
4 2.86
4 2.86
4 2.86
116 82.86
24 17.14%
68  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 82
5 6.10
4 4.88
5 6.10
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
69  โรงเรียนบ้านหนองจอก 206
5 2.43
16 7.77
14 6.80
0 0.00
0 0.00
171 83.01
35 16.99%
70  โรงเรียนบ้านสดอ 207
11 5.31
11 5.31
7 3.38
4 1.93
2 0.97
172 83.09
35 16.91%
71  โรงเรียนวัดประสพ 142
11 7.75
3 2.11
6 4.23
4 2.82
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
72  โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 137
0 0.00
9 6.57
12 8.76
2 1.46
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
73  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 698
27 3.87
23 3.30
62 8.88
3 0.43
0 0.00
583 83.52
115 16.48%
74  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
75  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 112
2 1.79
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
76  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 169
9 5.33
4 2.37
7 4.14
4 2.37
3 1.78
142 84.02
27 15.98%
77  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 133
10 7.52
1 0.75
8 6.02
1 0.75
1 0.75
112 84.21
21 15.79%
78  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 165
14 8.48
0 0.00
6 3.64
0 0.00
6 3.64
139 84.24
26 15.76%
79  โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 116
7 6.03
3 2.59
3 2.59
3 2.59
2 1.72
98 84.48
18 15.52%
80  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 258
6 2.33
9 3.49
18 6.98
2 0.78
5 1.94
218 84.50
40 15.50%
81  โรงเรียนบ้านสังแก 117
6 5.13
4 3.42
6 5.13
2 1.71
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
82  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 98
5 5.10
2 2.04
8 8.16
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
83  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 165
7 4.24
7 4.24
7 4.24
4 2.42
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
84  โรงเรียนบ้านตรำดม 174
8 4.60
6 3.45
3 1.72
7 4.02
2 1.15
148 85.06
26 14.94%
85  โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 171
7 4.09
0 0.00
12 7.02
3 1.75
2 1.17
147 85.96
24 14.04%
86  โรงเรียนบ้านหนองแคน 72
6 8.33
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
87  โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 232
12 5.17
0 0.00
11 4.74
8 3.45
1 0.43
200 86.21
32 13.79%
88  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
89  โรงเรียนบ้านหนองดุม 191
6 3.14
0 0.00
11 5.76
0 0.00
8 4.19
166 86.91
25 13.09%
90  โรงเรียนบ้านบุฤๅษี 131
10 7.63
4 3.05
3 2.29
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
91  โรงเรียนบ้านแตล 226
9 3.98
3 1.33
12 5.31
2 0.88
2 0.88
198 87.61
28 12.39%
92  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 163
3 1.84
1 0.61
16 9.82
0 0.00
0 0.00
143 87.73
20 12.27%
93  โรงเรียนทวีคามวิทยา 58
3 5.17
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
94  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 142
2 1.41
0 0.00
11 7.75
4 2.82
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
95  โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 175
6 3.43
6 3.43
2 1.14
6 3.43
0 0.00
155 88.57
20 11.43%
96  โรงเรียนบ้านระเภาว์ 106
2 1.89
4 3.77
2 1.89
2 1.89
2 1.89
94 88.68
12 11.32%
97  โรงเรียนบ้านจารย์ 128
2 1.56
3 2.34
5 3.91
4 3.13
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
98  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 74
1 1.35
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
99  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
100  โรงเรียนบ้านตาเพชร 105
4 3.81
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
101  โรงเรียนบ้านระหาร 67
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
102  โรงเรียนบ้านโนนลี 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
103  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 231
4 1.73
2 0.87
15 6.49
3 1.30
0 0.00
207 89.61
24 10.39%
104  โรงเรียนบ้านโคกพระ 101
3 2.97
1 0.99
4 3.96
1 0.99
1 0.99
91 90.10
10 9.90%
105  โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 124
8 6.45
0 0.00
4 3.23
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
106  โรงเรียนบ้านตากแดด 125
2 1.60
0 0.00
9 7.20
1 0.80
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
107  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 64
4 6.25
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
108  โรงเรียนบ้านตางมาง 146
4 2.74
3 2.05
2 1.37
4 2.74
0 0.00
133 91.10
13 8.90%
109  โรงเรียนบ้านพะเนา 60
0 0.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
110  โรงเรียนบ้านระวี 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
111  โรงเรียนบ้านฉันเพล 139
1 0.72
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
112  โรงเรียนบ้านตาเมาะ 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
113  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 88
3 3.41
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
114  โรงเรียนบ้านดินแดง 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
115  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
116  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
117  โรงเรียนบ้านโชค 95
0 0.00
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
118  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 98
2 2.04
1 1.02
2 2.04
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
119  โรงเรียนบ้านหัวแรต 124
3 2.42
2 1.61
1 0.81
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
120  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 4.46
107 95.54
5 4.46%
121  โรงเรียนดรุณวิทยากร 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.75
77 96.25
3 3.75%
122  โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 71
2 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
123  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 417
5 1.20
0 0.00
4 0.96
0 0.00
0 0.00
408 97.84
9 2.16%

 

จำนวนนักเรียน  18,371 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,231 6.70
เตี้ย  727 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,405 7.65
ผอมและเตี้ย  549 2.99
อ้วนและเตี้ย  546 2.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,913 75.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,458 คน


24.27%


Powered By www.thaieducation.net