ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 192 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 192 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 38
3 7.89
3 7.89
8 21.05
3 7.89
8 21.05
13 34.21
25 65.79%
2  โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 76
21 27.63
6 7.89
16 21.05
1 1.32
0 0.00
32 42.11
44 57.89%
3  โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 47
14 29.79
4 8.51
5 10.64
2 4.26
1 2.13
21 44.68
26 55.32%
4  โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 45
15 33.33
6 13.33
2 4.44
0 0.00
0 0.00
22 48.89
23 51.11%
5  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 39
2 5.13
4 10.26
12 30.77
1 2.56
0 0.00
20 51.28
19 48.72%
6  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 73
19 26.03
8 10.96
8 10.96
0 0.00
0 0.00
38 52.05
35 47.95%
7  โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 80
8 10.00
6 7.50
11 13.75
4 5.00
8 10.00
43 53.75
37 46.25%
8  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 200
33 16.50
22 11.00
21 10.50
12 6.00
4 2.00
108 54.00
92 46.00%
9  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 163
47 28.83
9 5.52
10 6.13
7 4.29
0 0.00
90 55.21
73 44.79%
10  โรงเรียนบ้านดอน 134
12 8.96
10 7.46
13 9.70
10 7.46
14 10.45
75 55.97
59 44.03%
11  โรงเรียนบ้านหนองรัก 48
8 16.67
6 12.50
4 8.33
3 6.25
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
12  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 78
9 11.54
7 8.97
7 8.97
3 3.85
6 7.69
46 58.97
32 41.03%
13  โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 138
12 8.70
13 9.42
11 7.97
16 11.59
2 1.45
84 60.87
54 39.13%
14  โรงเรียนบ้านแพ 87
8 9.20
2 2.30
15 17.24
9 10.34
0 0.00
53 60.92
34 39.08%
15  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 119
21 17.65
14 11.76
8 6.72
2 1.68
1 0.84
73 61.34
46 38.66%
16  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 143
18 12.59
18 12.59
19 13.29
0 0.00
0 0.00
88 61.54
55 38.46%
17  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 132
24 18.18
8 6.06
16 12.12
2 1.52
0 0.00
82 62.12
50 37.88%
18  โรงเรียนวัดชายอรัญ 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
8 21.62
3 8.11
23 62.16
14 37.84%
19  โรงเรียนบ้านคูบอน 61
12 19.67
2 3.28
4 6.56
5 8.20
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
20  โรงเรียนบ้านละกอ 32
2 6.25
2 6.25
6 18.75
2 6.25
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
21  โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 70
6 8.57
6 8.57
4 5.71
10 14.29
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
22  โรงเรียนบ้านสวายสอ 44
5 11.36
0 0.00
11 25.00
0 0.00
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
23  โรงเรียนวัดศรีสุนทร 58
3 5.17
6 10.34
9 15.52
2 3.45
1 1.72
37 63.79
21 36.21%
24  โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 221
17 7.69
9 4.07
33 14.93
6 2.71
15 6.79
141 63.80
80 36.20%
25  โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 175
24 13.71
17 9.71
6 3.43
8 4.57
8 4.57
112 64.00
63 36.00%
26  โรงเรียนบ้านแคน 67
13 19.40
4 5.97
5 7.46
2 2.99
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
27  โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 148
3 2.03
13 8.78
25 16.89
8 5.41
4 2.70
95 64.19
53 35.81%
28  โรงเรียนวัดอิสาณ 113
2 1.77
9 7.96
29 25.66
0 0.00
0 0.00
73 64.60
40 35.40%
29  โรงเรียนบ้านยางทะเล 133
27 20.30
6 4.51
14 10.53
0 0.00
0 0.00
86 64.66
47 35.34%
30  โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 265
35 13.21
13 4.91
45 16.98
0 0.00
0 0.00
172 64.91
93 35.09%
31  โรงเรียนบ้านโคกกุง 115
3 2.61
2 1.74
34 29.57
1 0.87
0 0.00
75 65.22
40 34.78%
32  โรงเรียนวัดวงษ์วารี 93
13 13.98
4 4.30
5 5.38
9 9.68
1 1.08
61 65.59
32 34.41%
33  โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) 99
12 12.12
7 7.07
7 7.07
5 5.05
3 3.03
65 65.66
34 34.34%
34  โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 609
45 7.39
55 9.03
60 9.85
45 7.39
0 0.00
404 66.34
205 33.66%
35  โรงเรียนบ้านหนองการะโก 169
10 5.92
14 8.28
13 7.69
6 3.55
13 7.69
113 66.86
56 33.14%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 282
50 17.73
32 11.35
5 1.77
6 2.13
0 0.00
189 67.02
93 32.98%
37  โรงเรียนบ้านป่าหนาม 73
7 9.59
7 9.59
6 8.22
4 5.48
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
38  โรงเรียนวัดไพรงาม 49
4 8.16
1 2.04
10 20.41
1 2.04
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
39  โรงเรียนวัดชัยสมพร 86
10 11.63
6 6.98
12 13.95
0 0.00
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
40  โรงเรียนบ้านวังปลัด 96
12 12.50
6 6.25
7 7.29
5 5.21
1 1.04
65 67.71
31 32.29%
41  โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก) 90
8 8.89
3 3.33
15 16.67
3 3.33
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
42  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 150
16 10.67
16 10.67
12 8.00
4 2.67
0 0.00
102 68.00
48 32.00%
43  โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 170
10 5.88
3 1.76
24 14.12
2 1.18
15 8.82
116 68.24
54 31.76%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 103
7 6.80
7 6.80
11 10.68
6 5.83
1 0.97
71 68.93
32 31.07%
45  โรงเรียนบ้านหนองดุม(คูเมือง) 92
9 9.78
9 9.78
8 8.70
2 2.17
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
46  โรงเรียนวัดสิริมงคล 199
35 17.59
12 6.03
12 6.03
0 0.00
0 0.00
140 70.35
59 29.65%
47  โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
9 16.67
5 9.26
38 70.37
16 29.63%
48  โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 99
6 6.06
3 3.03
5 5.05
9 9.09
6 6.06
70 70.71
29 29.29%
49  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 96
13 13.54
9 9.38
6 6.25
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
50  โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 52
1 1.92
1 1.92
12 23.08
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
51  โรงเรียนบ้านจะหลวย 66
4 6.06
6 9.09
5 7.58
2 3.03
2 3.03
47 71.21
19 28.79%
52  โรงเรียนบ้านหนองครก 133
13 9.77
10 7.52
13 9.77
2 1.50
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
53  โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 140
7 5.00
7 5.00
22 15.71
3 2.14
1 0.71
100 71.43
40 28.57%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 270
9 3.33
8 2.96
23 8.52
17 6.30
20 7.41
193 71.48
77 28.52%
55  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 552
30 5.43
45 8.15
41 7.43
18 3.26
23 4.17
395 71.56
157 28.44%
56  โรงเรียนวัดเทพรังษี 85
7 8.24
5 5.88
7 8.24
4 4.71
1 1.18
61 71.76
24 28.24%
57  โรงเรียนบ้านงิ้ว 97
4 4.12
3 3.09
15 15.46
5 5.15
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
58  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 134
18 13.43
8 5.97
8 5.97
3 2.24
0 0.00
97 72.39
37 27.61%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 116
15 12.93
6 5.17
10 8.62
1 0.86
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
60  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 110
9 8.18
1 0.91
20 18.18
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
61  โรงเรียนบ้านคูขาด 136
15 11.03
8 5.88
12 8.82
2 1.47
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 93
11 11.83
5 5.38
6 6.45
2 2.15
1 1.08
68 73.12
25 26.88%
63  โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 128
16 12.50
5 3.91
11 8.59
2 1.56
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
64  โรงเรียนบ้านโนนยาง 121
11 9.09
12 9.92
8 6.61
1 0.83
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
65  โรงเรียนบ้านหนองแคน 50
0 0.00
2 4.00
4 8.00
7 14.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
66  โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 104
5 4.81
7 6.73
12 11.54
2 1.92
1 0.96
77 74.04
27 25.96%
67  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 74
0 0.00
0 0.00
11 14.86
8 10.81
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
68  โรงเรียนบ้านดงยายเภา 83
9 10.84
4 4.82
5 6.02
3 3.61
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
69  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 111
13 11.71
4 3.60
0 0.00
9 8.11
2 1.80
83 74.77
28 25.23%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด 44
5 11.36
1 2.27
3 6.82
0 0.00
2 4.55
33 75.00
11 25.00%
71  โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
6 11.54
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
72  โรงเรียนวัดโพธิ์ 185
9 4.86
9 4.86
16 8.65
3 1.62
7 3.78
141 76.22
44 23.78%
73  โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ 106
4 3.77
11 10.38
8 7.55
2 1.89
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
74  โรงเรียนบ้านหนองตาด 68
3 4.41
2 2.94
5 7.35
3 4.41
3 4.41
52 76.47
16 23.53%
75  โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 64
5 7.81
8 12.50
2 3.13
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
76  โรงเรียนบ้านหนองบัว 95
4 4.21
4 4.21
6 6.32
5 5.26
3 3.16
73 76.84
22 23.16%
77  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 255
26 10.20
11 4.31
20 7.84
2 0.78
0 0.00
196 76.86
59 23.14%
78  โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 122
15 12.30
5 4.10
5 4.10
1 0.82
2 1.64
94 77.05
28 22.95%
79  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 35
2 5.71
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
80  โรงเรียนบ้านปลัดมุม 141
11 7.80
2 1.42
13 9.22
3 2.13
3 2.13
109 77.30
32 22.70%
81  โรงเรียนบ้านดงพลอง 165
12 7.27
7 4.24
18 10.91
0 0.00
0 0.00
128 77.58
37 22.42%
82  โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) 78
4 5.13
0 0.00
8 10.26
3 3.85
2 2.56
61 78.21
17 21.79%
83  โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) 23
1 4.35
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
84  โรงเรียนวัดบุปผาราม 51
3 5.88
1 1.96
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
85  โรงเรียนบ้านโนนไฮ 79
12 15.19
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
86  โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 33
3 9.09
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
87  โรงเรียนบ้านเมืองแก 171
12 7.02
9 5.26
11 6.43
3 1.75
0 0.00
136 79.53
35 20.47%
88  โรงเรียนบ้านโจด 84
4 4.76
4 4.76
3 3.57
3 3.57
3 3.57
67 79.76
17 20.24%
89  โรงเรียนวัดหลักศิลา 75
9 12.00
1 1.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
90  โรงเรียนบ้านสระกอไทร 46
6 13.04
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
91  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 46
0 0.00
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
92  โรงเรียนบ้านพงแขม 41
1 2.44
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
93  โรงเรียนบ้านสตึก 1248
40 3.21
28 2.24
146 11.70
12 0.96
13 1.04
1009 80.85
239 19.15%
94  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 81
3 3.70
4 4.94
5 6.17
2 2.47
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
95  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) 55
2 3.64
1 1.82
5 9.09
2 3.64
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
96  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 61
3 4.92
2 3.28
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
97  โรงเรียนบ้านข่อย 84
2 2.38
2 2.38
11 13.10
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
98  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 112
6 5.36
4 3.57
8 7.14
0 0.00
2 1.79
92 82.14
20 17.86%
99  โรงเรียนบ้านตามา 185
18 9.73
4 2.16
7 3.78
4 2.16
0 0.00
152 82.16
33 17.84%
100  โรงเรียนบ้านโสกแต้ 57
3 5.26
4 7.02
3 5.26
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
101  โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 154
3 1.95
1 0.65
21 13.64
2 1.30
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
102  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 86
0 0.00
3 3.49
11 12.79
1 1.16
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
103  โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 109
9 8.26
2 1.83
5 4.59
0 0.00
3 2.75
90 82.57
19 17.43%
104  โรงเรียนวัดธาตุ 81
0 0.00
2 2.47
11 13.58
0 0.00
1 1.23
67 82.72
14 17.28%
105  โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 99
5 5.05
0 0.00
11 11.11
1 1.01
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
106  โรงเรียนวัดบ้านพลับ 112
4 3.57
2 1.79
13 11.61
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
107  โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 83
3 3.61
3 3.61
5 6.02
3 3.61
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
108  โรงเรียนบ้านขาม 144
5 3.47
2 1.39
12 8.33
0 0.00
5 3.47
120 83.33
24 16.67%
109  โรงเรียนบ้านนาลาว 111
5 4.50
5 4.50
7 6.31
0 0.00
1 0.90
93 83.78
18 16.22%
110  โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ 149
8 5.37
11 7.38
3 2.01
2 1.34
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
111  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง) 44
3 6.82
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
112  โรงเรียนอนุบาลแคนดง 539
35 6.49
19 3.53
30 5.57
1 0.19
0 0.00
454 84.23
85 15.77%
113  โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 227
2 0.88
10 4.41
18 7.93
2 0.88
3 1.32
192 84.58
35 15.42%
114  โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 91
8 8.79
6 6.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
115  โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี 150
7 4.67
6 4.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
116  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 92
2 2.17
2 2.17
10 10.87
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
117  โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 99
4 4.04
2 2.02
4 4.04
3 3.03
2 2.02
84 84.85
15 15.15%
118  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 147
7 4.76
4 2.72
6 4.08
3 2.04
2 1.36
125 85.03
22 14.97%
119  โรงเรียนบ้านดอนตูม 47
3 6.38
1 2.13
1 2.13
1 2.13
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 215
5 2.33
6 2.79
15 6.98
5 2.33
1 0.47
183 85.12
32 14.88%
121  โรงเรียนบ้านดงย่อ 128
4 3.13
4 3.13
11 8.59
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
122  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 135
4 2.96
0 0.00
15 11.11
1 0.74
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
123  โรงเรียนบ้านปะคำดง 61
0 0.00
7 11.48
2 3.28
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
124  โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 90
5 5.56
4 4.44
4 4.44
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
125  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 42
3 7.14
1 2.38
1 2.38
0 0.00
1 2.38
36 85.71
6 14.29%
126  โรงเรียนบ้านชุมแสง 256
5 1.95
7 2.73
8 3.13
5 1.95
11 4.30
220 85.94
36 14.06%
127  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
128  โรงเรียนวัดสมณาวาส 122
4 3.28
2 1.64
8 6.56
3 2.46
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
129  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 65
0 0.00
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
130  โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 125
1 0.80
3 2.40
13 10.40
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
131  โรงเรียนวัดหงษ์ 320
15 4.69
0 0.00
28 8.75
0 0.00
0 0.00
277 86.56
43 13.44%
132  โรงเรียนบ้านจิก 181
10 5.52
1 0.55
11 6.08
2 1.10
0 0.00
157 86.74
24 13.26%
133  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 122
2 1.64
2 1.64
10 8.20
1 0.82
1 0.82
106 86.89
16 13.11%
134  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 107
6 5.61
4 3.74
4 3.74
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
135  โรงเรียนวัดท่าเรียบ 107
7 6.54
2 1.87
5 4.67
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
136  โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 222
6 2.70
3 1.35
15 6.76
5 2.25
0 0.00
193 86.94
29 13.06%
137  โรงเรียนบ้านหนองกับ 115
4 3.48
2 1.74
9 7.83
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
138  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 69
1 1.45
5 7.25
2 2.90
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
139  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 54
0 0.00
1 1.85
4 7.41
1 1.85
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
140  โรงเรียนวัดสระจันทร์ 155
7 4.52
3 1.94
6 3.87
1 0.65
3 1.94
135 87.10
20 12.90%
141  โรงเรียนบ้านสระบัว(แดนดง) 157
3 1.91
6 3.82
10 6.37
1 0.64
0 0.00
137 87.26
20 12.74%
142  โรงเรียนบ้านทองหลาง 134
3 2.24
6 4.48
8 5.97
0 0.00
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
143  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 152
5 3.29
5 3.29
9 5.92
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
144  โรงเรียนวัดสระทอง 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
145  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 83
2 2.41
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
146  โรงเรียนบ้านหนองแวง 76
2 2.63
1 1.32
6 7.89
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
147  โรงเรียนบ้านตูม 145
4 2.76
3 2.07
5 3.45
3 2.07
2 1.38
128 88.28
17 11.72%
148  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 137
2 1.46
0 0.00
14 10.22
0 0.00
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
149  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 298
11 3.69
7 2.35
11 3.69
5 1.68
0 0.00
264 88.59
34 11.41%
150  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 134
3 2.24
0 0.00
11 8.21
1 0.75
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
151  โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 109
5 4.59
2 1.83
5 4.59
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
152  โรงเรียนวัดสระบัว 155
1 0.65
2 1.29
8 5.16
6 3.87
0 0.00
138 89.03
17 10.97%
153  โรงเรียนวัดพนมวัน 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
154  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 133
3 2.26
3 2.26
8 6.02
0 0.00
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
155  โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
156  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
157  โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
1 1.41
4 5.63
64 90.14
7 9.86%
158  โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 205
10 4.88
2 0.98
0 0.00
0 0.00
8 3.90
185 90.24
20 9.76%
159  โรงเรียนบ้านโนนเพกา 82
3 3.66
3 3.66
2 2.44
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
160  โรงเรียนบ้านกระสัง 192
8 4.17
2 1.04
4 2.08
2 1.04
2 1.04
174 90.63
18 9.38%
161  โรงเรียนบ้านตาโหงก 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
162  โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 94
3 3.19
0 0.00
4 4.26
0 0.00
1 1.06
86 91.49
8 8.51%
163  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
164  โรงเรียนวัดบัวทอง 129
7 5.43
0 0.00
3 2.33
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
165  โรงเรียนบ้านเสม็ด 155
5 3.23
3 1.94
2 1.29
0 0.00
2 1.29
143 92.26
12 7.74%
166  โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 65
2 3.08
0 0.00
1 1.54
2 3.08
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
167  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 369
13 3.52
4 1.08
6 1.63
2 0.54
3 0.81
341 92.41
28 7.59%
168  โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 168
2 1.19
4 2.38
6 3.57
0 0.00
0 0.00
156 92.86
12 7.14%
169  โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 113
1 0.88
2 1.77
5 4.42
0 0.00
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
170  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) 1118
33 2.95
9 0.81
32 2.86
0 0.00
5 0.45
1039 92.93
79 7.07%
171  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 58
1 1.72
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
172  โรงเรียนบ้านปรือเกียน 107
2 1.87
1 0.93
4 3.74
0 0.00
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
173  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
174  โรงเรียนบ้านพรสำราญ 143
2 1.40
1 0.70
5 3.50
1 0.70
0 0.00
134 93.71
9 6.29%
175  โรงเรียนบ้านหนองไทร 96
1 1.04
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
176  โรงเรียนบ้านขามพิมาย 83
2 2.41
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
177  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แดนดง) 200
7 3.50
5 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
188 94.00
12 6.00%
178  โรงเรียนบ้านคูบัว 86
1 1.16
1 1.16
1 1.16
0 0.00
2 2.33
81 94.19
5 5.81%
179  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 155
2 1.29
0 0.00
7 4.52
0 0.00
0 0.00
146 94.19
9 5.81%
180  โรงเรียนบ้านเขว้า 181
2 1.10
2 1.10
2 1.10
0 0.00
4 2.21
171 94.48
10 5.52%
181  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 110
2 1.82
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
182  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 76
0 0.00
1 1.32
3 3.95
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
183  โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 96
2 2.08
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
184  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 105
1 0.95
0 0.00
2 1.90
1 0.95
1 0.95
100 95.24
5 4.76%
185  โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 212
5 2.36
3 1.42
0 0.00
2 0.94
0 0.00
202 95.28
10 4.72%
186  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 89
0 0.00
1 1.12
1 1.12
2 2.25
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
187  โรงเรียนบ้านร่อนทอง 242
4 1.65
0 0.00
3 1.24
1 0.41
2 0.83
232 95.87
10 4.13%
188  โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 52
1 1.92
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
189  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
190  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
191  โรงเรียนบ้านสระกุด 129
1 0.78
1 0.78
1 0.78
0 0.00
0 0.00
126 97.67
3 2.33%
192  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 96
0 0.00
2 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 97.92
2 2.08%

 

จำนวนนักเรียน  24,892 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,497 6.01
เตี้ย  923 3.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,851 7.44
ผอมและเตี้ย  463 1.86
อ้วนและเตี้ย  285 1.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,873 79.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,019 คน


20.16%


Powered By www.thaieducation.net