ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 92
82 89.13
0 0.00
8 8.70
2 2.17
0 0.00
0 0.00
92 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลปะคำ 303
45 14.85
48 15.84
124 40.92
24 7.92
62 20.46
0 0.00
303 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระขุด 145
23 15.86
20 13.79
12 8.28
44 30.34
32 22.07
14 9.66
131 90.34%
4  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 81
19 23.46
8 9.88
9 11.11
8 9.88
3 3.70
34 41.98
47 58.02%
5  โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 43
14 32.56
3 6.98
5 11.63
0 0.00
0 0.00
21 48.84
22 51.16%
6  โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 90
8 8.89
11 12.22
11 12.22
8 8.89
8 8.89
44 48.89
46 51.11%
7  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 508
56 11.02
21 4.13
84 16.54
35 6.89
63 12.40
249 49.02
259 50.98%
8  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 418
55 13.16
39 9.33
79 18.90
19 4.55
20 4.78
206 49.28
212 50.72%
9  โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 167
9 5.39
14 8.38
12 7.19
18 10.78
23 13.77
91 54.49
76 45.51%
10  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 88
7 7.95
9 10.23
17 19.32
0 0.00
7 7.95
48 54.55
40 45.45%
11  โรงเรียนวัดก้านเหลือง 187
14 7.49
28 14.97
21 11.23
12 6.42
9 4.81
103 55.08
84 44.92%
12  โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 38
4 10.53
2 5.26
5 13.16
4 10.53
2 5.26
21 55.26
17 44.74%
13  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 117
6 5.13
3 2.56
15 12.82
9 7.69
18 15.38
66 56.41
51 43.59%
14  โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 84
7 8.33
3 3.57
11 13.10
6 7.14
8 9.52
49 58.33
35 41.67%
15  โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1739
197 11.33
149 8.57
191 10.98
96 5.52
83 4.77
1023 58.83
716 41.17%
16  โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 189
24 12.70
13 6.88
18 9.52
11 5.82
11 5.82
112 59.26
77 40.74%
17  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย 79
14 17.72
6 7.59
8 10.13
4 5.06
0 0.00
47 59.49
32 40.51%
18  โรงเรียนบ้านกองพระทราย 61
6 9.84
3 4.92
9 14.75
2 3.28
4 6.56
37 60.66
24 39.34%
19  โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 154
5 3.25
18 11.69
33 21.43
0 0.00
4 2.60
94 61.04
60 38.96%
20  โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 128
15 11.72
23 17.97
7 5.47
4 3.13
0 0.00
79 61.72
49 38.28%
21  โรงเรียนบ้านโคกลอย 159
19 11.95
12 7.55
22 13.84
6 3.77
1 0.63
99 62.26
60 37.74%
22  โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 329
25 7.60
4 1.22
55 16.72
4 1.22
35 10.64
206 62.61
123 37.39%
23  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง 104
12 11.54
11 10.58
6 5.77
5 4.81
4 3.85
66 63.46
38 36.54%
24  โรงเรียนบ้านหนองมัน 96
10 10.42
8 8.33
17 17.71
0 0.00
0 0.00
61 63.54
35 36.46%
25  โรงเรียนบ้านสันติสุข 140
4 2.86
7 5.00
15 10.71
14 10.00
11 7.86
89 63.57
51 36.43%
26  โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 184
20 10.87
42 22.83
3 1.63
2 1.09
0 0.00
117 63.59
67 36.41%
27  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 165
9 5.45
22 13.33
26 15.76
0 0.00
3 1.82
105 63.64
60 36.36%
28  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 59
5 8.47
7 11.86
7 11.86
2 3.39
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
29  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 48
5 10.42
5 10.42
6 12.50
1 2.08
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
30  โรงเรียนบ้านหนองแวง 207
24 11.59
16 7.73
23 11.11
5 2.42
1 0.48
138 66.67
69 33.33%
31  โรงเรียนบ้านคลองหิน 191
22 11.52
19 9.95
15 7.85
5 2.62
1 0.52
129 67.54
62 32.46%
32  โรงเรียนบ้านหนองถนน 99
23 23.23
4 4.04
5 5.05
0 0.00
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
33  โรงเรียนบ้านสระสะแก 168
10 5.95
7 4.17
34 20.24
3 1.79
0 0.00
114 67.86
54 32.14%
34  โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 148
4 2.70
4 2.70
17 11.49
6 4.05
15 10.14
102 68.92
46 31.08%
35  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 74
14 18.92
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
36  โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 126
23 18.25
5 3.97
8 6.35
2 1.59
1 0.79
87 69.05
39 30.95%
37  โรงเรียนบ้านโคกขาม 52
3 5.77
2 3.85
5 9.62
4 7.69
2 3.85
36 69.23
16 30.77%
38  โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1651
152 9.21
75 4.54
200 12.11
51 3.09
25 1.51
1148 69.53
503 30.47%
39  โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 125
11 8.80
4 3.20
8 6.40
8 6.40
7 5.60
87 69.60
38 30.40%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 33
3 9.09
0 0.00
5 15.15
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
41  โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 310
43 13.87
12 3.87
33 10.65
4 1.29
0 0.00
218 70.32
92 29.68%
42  โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 152
30 19.74
6 3.95
7 4.61
2 1.32
0 0.00
107 70.39
45 29.61%
43  โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 61
8 13.11
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
44  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 136
23 16.91
6 4.41
9 6.62
1 0.74
0 0.00
97 71.32
39 28.68%
45  โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- 151
23 15.23
7 4.64
10 6.62
3 1.99
0 0.00
108 71.52
43 28.48%
46  โรงเรียนบ้านบุ 162
11 6.79
15 9.26
20 12.35
0 0.00
0 0.00
116 71.60
46 28.40%
47  โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 89
5 5.62
2 2.25
17 19.10
1 1.12
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
48  โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 192
16 8.33
11 5.73
22 11.46
3 1.56
0 0.00
140 72.92
52 27.08%
49  โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 133
11 8.27
6 4.51
17 12.78
2 1.50
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
50  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 181
18 9.94
9 4.97
16 8.84
5 2.76
1 0.55
132 72.93
49 27.07%
51  โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 189
10 5.29
5 2.65
8 4.23
15 7.94
13 6.88
138 73.02
51 26.98%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 141
6 4.26
5 3.55
27 19.15
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
53  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) 71
4 5.63
2 2.82
0 0.00
2 2.82
11 15.49
52 73.24
19 26.76%
54  โรงเรียนบ้านยายคำ 68
6 8.82
5 7.35
7 10.29
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
55  โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 76
5 6.58
0 0.00
13 17.11
2 2.63
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
56  โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 151
15 9.93
13 8.61
8 5.30
2 1.32
0 0.00
113 74.83
38 25.17%
57  โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 140
11 7.86
7 5.00
16 11.43
1 0.71
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
58  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 89
3 3.37
10 11.24
6 6.74
0 0.00
3 3.37
67 75.28
22 24.72%
59  โรงเรียนบ้านลำนางรอง 326
9 2.76
6 1.84
27 8.28
15 4.60
21 6.44
248 76.07
78 23.93%
60  โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) 143
8 5.59
4 2.80
11 7.69
7 4.90
4 2.80
109 76.22
34 23.78%
61  โรงเรียนวราวัฒนา 148
4 2.70
6 4.05
23 15.54
2 1.35
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
62  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 140
9 6.43
4 2.86
17 12.14
3 2.14
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
63  โรงเรียนบ้านหินโคน 167
12 7.19
14 8.38
13 7.78
0 0.00
0 0.00
128 76.65
39 23.35%
64  โรงเรียนวัดห้วยหิน 65
2 3.08
3 4.62
10 15.38
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
65  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 174
12 6.90
9 5.17
7 4.02
8 4.60
4 2.30
134 77.01
40 22.99%
66  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 118
14 11.86
1 0.85
8 6.78
4 3.39
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
67  โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 92
2 2.17
2 2.17
11 11.96
6 6.52
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
68  โรงเรียนบ้านไทรออ 31
3 9.68
1 3.23
2 6.45
1 3.23
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
69  โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 257
14 5.45
5 1.95
25 9.73
13 5.06
1 0.39
199 77.43
58 22.57%
70  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 165
5 3.03
0 0.00
20 12.12
0 0.00
12 7.27
128 77.58
37 22.42%
71  โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 116
5 4.31
8 6.90
9 7.76
4 3.45
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
72  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 72
4 5.56
5 6.94
4 5.56
3 4.17
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
73  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 54
4 7.41
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
74  โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 153
6 3.92
5 3.27
21 13.73
2 1.31
0 0.00
119 77.78
34 22.22%
75  โรงเรียนวัดน้ำไหล 135
11 8.15
2 1.48
13 9.63
4 2.96
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
76  โรงเรียนบ้านเสลา 100
3 3.00
3 3.00
4 4.00
1 1.00
11 11.00
78 78.00
22 22.00%
77  โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 164
4 2.44
5 3.05
20 12.20
2 1.22
5 3.05
128 78.05
36 21.95%
78  โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 155
9 5.81
0 0.00
25 16.13
0 0.00
0 0.00
121 78.06
34 21.94%
79  โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 160
8 5.00
11 6.88
15 9.38
1 0.63
0 0.00
125 78.13
35 21.88%
80  โรงเรียนบ้านบุกระสัง 203
18 8.87
0 0.00
25 12.32
1 0.49
0 0.00
159 78.33
44 21.67%
81  โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 60
3 5.00
0 0.00
7 11.67
2 3.33
1 1.67
47 78.33
13 21.67%
82  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 88
3 3.41
0 0.00
16 18.18
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
83  โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 51
2 3.92
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
84  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) 276
21 7.61
8 2.90
30 10.87
0 0.00
0 0.00
217 78.62
59 21.38%
85  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 194
14 7.22
7 3.61
9 4.64
7 3.61
4 2.06
153 78.87
41 21.13%
86  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 76
4 5.26
2 2.63
6 7.89
4 5.26
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
87  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 632
58 9.18
21 3.32
54 8.54
0 0.00
0 0.00
499 78.96
133 21.04%
88  โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 457
18 3.94
10 2.19
45 9.85
7 1.53
16 3.50
361 78.99
96 21.01%
89  โรงเรียนบ้านโคกตะโก 100
6 6.00
5 5.00
4 4.00
3 3.00
3 3.00
79 79.00
21 21.00%
90  โรงเรียนบ้านหนองกราด 44
3 6.82
0 0.00
4 9.09
2 4.55
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
91  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 143
8 5.59
9 6.29
11 7.69
1 0.70
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
92  โรงเรียนบ้านปากช่อง 318
28 8.81
1 0.31
20 6.29
8 2.52
7 2.20
254 79.87
64 20.13%
93  โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 308
11 3.57
14 4.55
31 10.06
3 0.97
3 0.97
246 79.87
62 20.13%
94  โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 120
3 2.50
0 0.00
21 17.50
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
95  โรงเรียนบ้านตากอง 152
12 7.89
4 2.63
12 7.89
2 1.32
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
96  โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 71
3 4.23
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
97  โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย 208
11 5.29
6 2.88
20 9.62
4 1.92
0 0.00
167 80.29
41 19.71%
98  โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 117
1 0.85
7 5.98
15 12.82
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
99  โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 108
4 3.70
4 3.70
11 10.19
1 0.93
1 0.93
87 80.56
21 19.44%
100  โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 103
7 6.80
1 0.97
7 6.80
5 4.85
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
101  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 129
8 6.20
6 4.65
9 6.98
2 1.55
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
102  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 62
2 3.23
1 1.61
9 14.52
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
103  โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 52
4 7.69
1 1.92
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
104  โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 131
7 5.34
5 3.82
13 9.92
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
105  โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 58
2 3.45
3 5.17
6 10.34
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
106  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 116
8 6.90
8 6.90
6 5.17
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
107  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 249
10 4.02
7 2.81
30 12.05
0 0.00
0 0.00
202 81.12
47 18.88%
108  โรงเรียนบ้านสมจิต 70
1 1.43
3 4.29
0 0.00
3 4.29
6 8.57
57 81.43
13 18.57%
109  โรงเรียนบ้านโนนทอง 27
0 0.00
1 3.70
4 14.81
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
110  โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 200
10 5.00
8 4.00
7 3.50
9 4.50
3 1.50
163 81.50
37 18.50%
111  โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 132
3 2.27
3 2.27
18 13.64
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
112  โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 210
9 4.29
9 4.29
19 9.05
0 0.00
1 0.48
172 81.90
38 18.10%
113  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 277
4 1.44
7 2.53
34 12.27
5 1.81
0 0.00
227 81.95
50 18.05%
114  โรงเรียนบ้านหนองกราด 50
2 4.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 306
15 4.90
3 0.98
37 12.09
0 0.00
0 0.00
251 82.03
55 17.97%
116  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 107
6 5.61
0 0.00
13 12.15
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
117  โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 402
26 6.47
14 3.48
27 6.72
2 0.50
1 0.25
332 82.59
70 17.41%
118  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 207
6 2.90
10 4.83
20 9.66
0 0.00
0 0.00
171 82.61
36 17.39%
119  โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 138
7 5.07
2 1.45
15 10.87
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
120  โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 133
9 6.77
1 0.75
13 9.77
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
121  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 199
16 8.04
16 8.04
2 1.01
0 0.00
0 0.00
165 82.91
34 17.09%
122  โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 88
4 4.55
4 4.55
6 6.82
1 1.14
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
123  โรงเรียนบ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ 83
3 3.61
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
124  โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 125
10 8.00
1 0.80
10 8.00
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
125  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 126
14 11.11
0 0.00
7 5.56
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
126  โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 102
3 2.94
3 2.94
9 8.82
2 1.96
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
127  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 121
6 4.96
3 2.48
10 8.26
1 0.83
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
128  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 496
10 2.02
9 1.81
58 11.69
3 0.60
2 0.40
414 83.47
82 16.53%
129  โรงเรียนบ้านโคกลอย 115
3 2.61
3 2.61
2 1.74
6 5.22
5 4.35
96 83.48
19 16.52%
130  โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 134
5 3.73
6 4.48
9 6.72
2 1.49
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
131  โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 61
5 8.20
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
132  โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 153
0 0.00
8 5.23
17 11.11
0 0.00
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
133  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 80
4 5.00
0 0.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
134  โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 100
4 4.00
4 4.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
135  โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 44
2 4.55
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
136  โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 121
2 1.65
8 6.61
9 7.44
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
137  โรงเรียนบ้านสวายสอ 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
1 2.22
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
138  โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 402
25 6.22
12 2.99
25 6.22
0 0.00
0 0.00
340 84.58
62 15.42%
139  โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 125
6 4.80
2 1.60
11 8.80
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
140  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 33
1 3.03
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
141  โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 305
14 4.59
13 4.26
7 2.30
12 3.93
0 0.00
259 84.92
46 15.08%
142  โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 146
2 1.37
2 1.37
16 10.96
1 0.68
1 0.68
124 84.93
22 15.07%
143  โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 93
2 2.15
5 5.38
5 5.38
2 2.15
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
144  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 100
1 1.00
3 3.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
145  โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 249
10 4.02
5 2.01
17 6.83
5 2.01
0 0.00
212 85.14
37 14.86%
146  โรงเรียนไตรคาม 81
4 4.94
1 1.23
5 6.17
2 2.47
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
147  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 176
5 2.84
0 0.00
18 10.23
3 1.70
0 0.00
150 85.23
26 14.77%
148  โรงเรียนบ้านหนองโคลน 95
0 0.00
2 2.11
12 12.63
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
149  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 143
3 2.10
4 2.80
14 9.79
0 0.00
0 0.00
122 85.31
21 14.69%
150  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) 109
5 4.59
4 3.67
7 6.42
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
151  โรงเรียนบ้านวังกระโดน 123
5 4.07
4 3.25
8 6.50
0 0.00
1 0.81
105 85.37
18 14.63%
152  โรงเรียนบ้านหนองยาง 205
21 10.24
0 0.00
4 1.95
5 2.44
0 0.00
175 85.37
30 14.63%
153  โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 144
5 3.47
4 2.78
8 5.56
4 2.78
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 138
8 5.80
5 3.62
7 5.07
0 0.00
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
155  โรงเรียนบ้านสระขาม 214
9 4.21
7 3.27
6 2.80
5 2.34
4 1.87
183 85.51
31 14.49%
156  โรงเรียนบ้านหูทำนบ 276
11 3.99
12 4.35
12 4.35
5 1.81
0 0.00
236 85.51
40 14.49%
157  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 145
8 5.52
3 2.07
10 6.90
0 0.00
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
158  โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 132
8 6.06
8 6.06
2 1.52
1 0.76
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
159  โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 153
5 3.27
2 1.31
15 9.80
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
160  โรงเรียนบ้านซับคะนิง 225
9 4.00
6 2.67
8 3.56
7 3.11
2 0.89
193 85.78
32 14.22%
161  โรงเรียนบ้านโคกยาง 219
10 4.57
2 0.91
17 7.76
2 0.91
0 0.00
188 85.84
31 14.16%
162  โรงเรียนบ้านถาวร 209
0 0.00
7 3.35
22 10.53
0 0.00
0 0.00
180 86.12
29 13.88%
163  โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 282
14 4.96
8 2.84
17 6.03
0 0.00
0 0.00
243 86.17
39 13.83%
164  โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 95
4 4.21
1 1.05
3 3.16
3 3.16
2 2.11
82 86.32
13 13.68%
165  โรงเรียนบ้านฝ้าย 230
6 2.61
1 0.43
22 9.57
2 0.87
0 0.00
199 86.52
31 13.48%
166  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 113
2 1.77
2 1.77
11 9.73
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
167  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 305
1 0.33
3 0.98
34 11.15
2 0.66
0 0.00
265 86.89
40 13.11%
168  โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 94
4 4.26
4 4.26
3 3.19
1 1.06
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
169  โรงเรียนบ้านนิคมเขต 71
2 2.82
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
170  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
171  โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 65
2 3.08
1 1.54
3 4.62
0 0.00
2 3.08
57 87.69
8 12.31%
172  โรงเรียนบ้านสำราญ 107
2 1.87
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
173  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองโสน 100
1 1.00
2 2.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
175  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 217
0 0.00
3 1.38
20 9.22
3 1.38
0 0.00
191 88.02
26 11.98%
176  โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 119
4 3.36
2 1.68
5 4.20
3 2.52
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
177  โรงเรียนวัดสุขสำราญ 146
7 4.79
3 2.05
7 4.79
0 0.00
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
178  โรงเรียนบ้านหนองกราด 86
1 1.16
1 1.16
8 9.30
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
179  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 411
12 2.92
10 2.43
21 5.11
4 0.97
0 0.00
364 88.56
47 11.44%
180  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง 123
5 4.07
4 3.25
5 4.07
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
181  โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 108
4 3.70
1 0.93
6 5.56
1 0.93
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
182  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 200
6 3.00
2 1.00
14 7.00
0 0.00
0 0.00
178 89.00
22 11.00%
183  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 156
3 1.92
6 3.85
8 5.13
0 0.00
0 0.00
139 89.10
17 10.90%
184  โรงเรียนบ้านขามน้อย 186
2 1.08
10 5.38
8 4.30
0 0.00
0 0.00
166 89.25
20 10.75%
185  โรงเรียนบ้านหนองกก 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
186  โรงเรียนบ้านตะโก 197
9 4.57
2 1.02
9 4.57
0 0.00
0 0.00
177 89.85
20 10.15%
187  โรงเรียนบ้านนาจาน 89
3 3.37
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
188  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
189  โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 86
4 4.65
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
190  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 65
0 0.00
2 3.08
4 6.15
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
191  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 121
6 4.96
0 0.00
2 1.65
3 2.48
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
192  โรงเรียนบ้านหนองกง 165
0 0.00
0 0.00
15 9.09
0 0.00
0 0.00
150 90.91
15 9.09%
193  โรงเรียนบ้านหนองหมี 145
7 4.83
0 0.00
5 3.45
0 0.00
1 0.69
132 91.03
13 8.97%
194  โรงเรียนบ้านเขว้า 105
2 1.90
3 2.86
4 3.81
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
195  โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 188
7 3.72
3 1.60
3 1.60
3 1.60
0 0.00
172 91.49
16 8.51%
196  โรงเรียนบ้านหนองยาง 71
2 2.82
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
197  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 634
6 0.95
9 1.42
33 5.21
5 0.79
0 0.00
581 91.64
53 8.36%
198  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 125
4 3.20
5 4.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
199  โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
200  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
1 1.92
1 1.92
48 92.31
4 7.69%
201  โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 67
1 1.49
1 1.49
2 2.99
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
202  โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 158
5 3.16
0 0.00
6 3.80
0 0.00
0 0.00
147 93.04
11 6.96%
203  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 74
0 0.00
2 2.70
1 1.35
0 0.00
2 2.70
69 93.24
5 6.76%
204  โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 110
2 1.82
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
205  โรงเรียนบ้านหนองบัว 34
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
32 94.12
2 5.88%
206  โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
207  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
208  โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
209  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 149
2 1.34
0 0.00
3 2.01
1 0.67
1 0.67
142 95.30
7 4.70%
210  โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
211  โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 193
0 0.00
0 0.00
7 3.63
0 0.00
0 0.00
186 96.37
7 3.63%
212  โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1031
9 0.87
6 0.58
14 1.36
4 0.39
4 0.39
994 96.41
37 3.59%
213  โรงเรียนบ้านบาระแนะ 141
4 2.84
1 0.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 96.45
5 3.55%
214  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 199
0 0.00
0 0.00
2 1.01
1 0.50
0 0.00
196 98.49
3 1.51%

 

จำนวนนักเรียน  35,424 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,209 6.24
เตี้ย  1,363 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,190 9.01
ผอมและเตี้ย  726 2.05
อ้วนและเตี้ย  624 1.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,312 77.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,112 คน


22.90%


Powered By www.thaieducation.net