ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 208 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 208 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 42
39 92.86
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 112
15 13.39
26 23.21
19 16.96
41 36.61
3 2.68
8 7.14
104 92.86%
3  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 83
19 22.89
13 15.66
6 7.23
15 18.07
8 9.64
22 26.51
61 73.49%
4  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 90
17 18.89
14 15.56
16 17.78
14 15.56
5 5.56
24 26.67
66 73.33%
5  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 109
12 11.01
14 12.84
6 5.50
26 23.85
20 18.35
31 28.44
78 71.56%
6  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 92
3 3.26
10 10.87
18 19.57
10 10.87
24 26.09
27 29.35
65 70.65%
7  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 77
15 19.48
12 15.58
6 7.79
15 19.48
6 7.79
23 29.87
54 70.13%
8  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 66
36 54.55
3 4.55
1 1.52
4 6.06
0 0.00
22 33.33
44 66.67%
9  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 36
3 8.33
2 5.56
6 16.67
5 13.89
8 22.22
12 33.33
24 66.67%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 591
34 5.75
19 3.21
102 17.26
24 4.06
179 30.29
233 39.42
358 60.58%
11  โรงเรียนดอนหมู 114
14 12.28
11 9.65
7 6.14
20 17.54
15 13.16
47 41.23
67 58.77%
12  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 72
10 13.89
11 15.28
15 20.83
3 4.17
3 4.17
30 41.67
42 58.33%
13  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 31
4 12.90
0 0.00
9 29.03
3 9.68
1 3.23
14 45.16
17 54.84%
14  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 24
1 4.17
2 8.33
5 20.83
3 12.50
2 8.33
11 45.83
13 54.17%
15  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 896
54 6.03
59 6.58
207 23.10
17 1.90
120 13.39
439 49.00
457 51.00%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 398
28 7.04
10 2.51
46 11.56
48 12.06
56 14.07
210 52.76
188 47.24%
17  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 108
12 11.11
10 9.26
20 18.52
3 2.78
6 5.56
57 52.78
51 47.22%
18  โรงเรียนบ้านขุมดิน 83
18 21.69
8 9.64
13 15.66
0 0.00
0 0.00
44 53.01
39 46.99%
19  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 54
5 9.26
3 5.56
13 24.07
4 7.41
0 0.00
29 53.70
25 46.30%
20  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 122
29 23.77
7 5.74
17 13.93
3 2.46
0 0.00
66 54.10
56 45.90%
21  โรงเรียนบ้านนางาม 102
6 5.88
11 10.78
21 20.59
2 1.96
3 2.94
59 57.84
43 42.16%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 53
8 15.09
6 11.32
8 15.09
0 0.00
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
23  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 22
2 9.09
0 0.00
7 31.82
0 0.00
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
24  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 137
10 7.30
5 3.65
40 29.20
1 0.73
0 0.00
81 59.12
56 40.88%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 163
31 19.02
15 9.20
16 9.82
4 2.45
0 0.00
97 59.51
66 40.49%
26  โรงเรียนบ้านหนองไห 120
31 25.83
4 3.33
10 8.33
3 2.50
0 0.00
72 60.00
48 40.00%
27  โรงเรียนบ้านหันแฮด 20
2 10.00
1 5.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
28  โรงเรียนบ้านป่าปอ 117
16 13.68
12 10.26
15 12.82
3 2.56
0 0.00
71 60.68
46 39.32%
29  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 57
3 5.26
5 8.77
9 15.79
3 5.26
2 3.51
35 61.40
22 38.60%
30  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 50
7 14.00
2 4.00
8 16.00
1 2.00
1 2.00
31 62.00
19 38.00%
31  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 53
6 11.32
3 5.66
10 18.87
1 1.89
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 173
22 12.72
12 6.94
9 5.20
11 6.36
10 5.78
109 63.01
64 36.99%
33  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 38
3 7.89
1 2.63
7 18.42
3 7.89
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
34  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 58
10 17.24
1 1.72
6 10.34
1 1.72
3 5.17
37 63.79
21 36.21%
35  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 72
13 18.06
1 1.39
11 15.28
1 1.39
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
36  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 73
5 6.85
2 2.74
14 19.18
2 2.74
3 4.11
47 64.38
26 35.62%
37  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 43
9 20.93
2 4.65
3 6.98
1 2.33
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
38  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 119
19 15.97
10 8.40
1 0.84
8 6.72
3 2.52
78 65.55
41 34.45%
39  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 57
7 12.28
2 3.51
10 17.54
0 0.00
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
40  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 15
2 13.33
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
41  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 64
8 12.50
4 6.25
5 7.81
4 6.25
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
42  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 116
18 15.52
5 4.31
7 6.03
5 4.31
3 2.59
78 67.24
38 32.76%
43  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 165
14 8.48
13 7.88
18 10.91
5 3.03
4 2.42
111 67.27
54 32.73%
44  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 139
9 6.47
9 6.47
19 13.67
7 5.04
1 0.72
94 67.63
45 32.37%
45  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 134
13 9.70
11 8.21
19 14.18
0 0.00
0 0.00
91 67.91
43 32.09%
46  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 150
12 8.00
5 3.33
31 20.67
0 0.00
0 0.00
102 68.00
48 32.00%
47  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 141
16 11.35
4 2.84
10 7.09
6 4.26
9 6.38
96 68.09
45 31.91%
48  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 87
2 2.30
1 1.15
23 26.44
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
49  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 58
6 10.34
3 5.17
4 6.90
4 6.90
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
50  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 52
3 5.77
4 7.69
7 13.46
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
51  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 187
5 2.67
15 8.02
31 16.58
1 0.53
1 0.53
134 71.66
53 28.34%
52  โรงเรียนบ้านโจด 85
15 17.65
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
53  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 61
1 1.64
2 3.28
12 19.67
2 3.28
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
54  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 81
8 9.88
6 7.41
7 8.64
0 0.00
1 1.23
59 72.84
22 27.16%
55  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 107
4 3.74
4 3.74
17 15.89
3 2.80
1 0.93
78 72.90
29 27.10%
56  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 26
2 7.69
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
57  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 119
10 8.40
7 5.88
8 6.72
6 5.04
1 0.84
87 73.11
32 26.89%
58  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 93
10 10.75
3 3.23
6 6.45
6 6.45
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
59  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 109
8 7.34
6 5.50
11 10.09
2 1.83
2 1.83
80 73.39
29 26.61%
60  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 42
1 2.38
1 2.38
7 16.67
1 2.38
1 2.38
31 73.81
11 26.19%
61  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 104
9 8.65
0 0.00
18 17.31
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
62  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 58
3 5.17
0 0.00
11 18.97
0 0.00
1 1.72
43 74.14
15 25.86%
63  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 93
8 8.60
2 2.15
14 15.05
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
64  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 209
14 6.70
5 2.39
26 12.44
0 0.00
7 3.35
157 75.12
52 24.88%
65  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 153
9 5.88
6 3.92
14 9.15
4 2.61
5 3.27
115 75.16
38 24.84%
66  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 93
3 3.23
3 3.23
17 18.28
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
67  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 134
8 5.97
1 0.75
19 14.18
5 3.73
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
68  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 37
2 5.41
1 2.70
4 10.81
0 0.00
2 5.41
28 75.68
9 24.32%
69  โรงเรียนบ้านมูลนาค 107
4 3.74
1 0.93
21 19.63
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
70  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 87
7 8.05
1 1.15
13 14.94
0 0.00
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
71  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 50
4 8.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
72  โรงเรียนบ้านละว้า 169
21 12.43
6 3.55
11 6.51
2 1.18
0 0.00
129 76.33
40 23.67%
73  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 51
2 3.92
1 1.96
7 13.73
2 3.92
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
74  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 30
3 10.00
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
75  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 112
2 1.79
1 0.89
19 16.96
4 3.57
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
76  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 95
9 9.47
0 0.00
10 10.53
3 3.16
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
77  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 44
7 15.91
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
78  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 89
5 5.62
0 0.00
2 2.25
0 0.00
13 14.61
69 77.53
20 22.47%
79  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 109
6 5.50
1 0.92
10 9.17
5 4.59
2 1.83
85 77.98
24 22.02%
80  โรงเรียนบ้านวังม่วง 119
6 5.04
6 5.04
6 5.04
6 5.04
2 1.68
93 78.15
26 21.85%
81  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 97
11 11.34
4 4.12
6 6.19
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
82  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 37
3 8.11
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
83  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 28
2 7.14
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
84  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 89
4 4.49
2 2.25
9 10.11
3 3.37
1 1.12
70 78.65
19 21.35%
85  โรงเรียนบ้านปอแดง 94
17 18.09
2 2.13
1 1.06
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
86  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 80
2 2.50
4 5.00
10 12.50
1 1.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
87  โรงเรียนบ้านโนนข่า 90
5 5.56
0 0.00
10 11.11
0 0.00
4 4.44
71 78.89
19 21.11%
88  โรงเรียนบ้านสว่าง 76
10 13.16
0 0.00
3 3.95
2 2.63
1 1.32
60 78.95
16 21.05%
89  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 19
3 15.79
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
90  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 125
11 8.80
0 0.00
15 12.00
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
91  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 29
1 3.45
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
92  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 34
2 5.88
2 5.88
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
93  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 113
9 7.96
4 3.54
10 8.85
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
94  โรงเรียนบ้านหัวนา 84
8 9.52
4 4.76
5 5.95
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
95  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 89
2 2.25
7 7.87
9 10.11
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
96  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 35
4 11.43
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
97  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 75
10 13.33
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
98  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 76
5 6.58
0 0.00
7 9.21
3 3.95
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
99  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 61
4 6.56
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
100  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 46
4 8.70
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
101  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 165
2 1.21
1 0.61
29 17.58
0 0.00
0 0.00
133 80.61
32 19.39%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 216
6 2.78
3 1.39
30 13.89
2 0.93
0 0.00
175 81.02
41 18.98%
103  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 64
7 10.94
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
104  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 16
0 0.00
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
105  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 107
2 1.87
6 5.61
10 9.35
2 1.87
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
106  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 75
2 2.67
0 0.00
11 14.67
1 1.33
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
107  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 127
8 6.30
0 0.00
15 11.81
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
108  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 39
2 5.13
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
109  โรงเรียนบ้านแท่น 90
8 8.89
5 5.56
3 3.33
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
110  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 119
5 4.20
4 3.36
4 3.36
3 2.52
5 4.20
98 82.35
21 17.65%
111  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 57
1 1.75
2 3.51
7 12.28
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
112  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
1 1.45
57 82.61
12 17.39%
113  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
114  โรงเรียนบ้านขามป้อม 146
8 5.48
8 5.48
6 4.11
3 2.05
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
115  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 83
5 6.02
0 0.00
8 9.64
1 1.20
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
116  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 119
3 2.52
4 3.36
13 10.92
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
117  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
118  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 49
3 6.12
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
119  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
1 2.33
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
120  โรงเรียนบ้านโนนคุต 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
121  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 124
1 0.81
5 4.03
9 7.26
2 1.61
3 2.42
104 83.87
20 16.13%
122  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
123  โรงเรียนบ้านขามเรียน 75
3 4.00
3 4.00
3 4.00
0 0.00
3 4.00
63 84.00
12 16.00%
124  โรงเรียนบ้านบัว 44
4 9.09
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
125  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 145
6 4.14
0 0.00
17 11.72
0 0.00
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 229
11 4.80
8 3.49
6 2.62
8 3.49
3 1.31
193 84.28
36 15.72%
127  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 64
4 6.25
1 1.56
4 6.25
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
128  โรงเรียนหนองบัวเย็น 71
2 2.82
3 4.23
4 5.63
2 2.82
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
129  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 110
4 3.64
0 0.00
6 5.45
0 0.00
7 6.36
93 84.55
17 15.45%
130  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 26
0 0.00
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
131  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
132  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 124
0 0.00
3 2.42
16 12.90
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
133  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 118
5 4.24
5 4.24
6 5.08
0 0.00
2 1.69
100 84.75
18 15.25%
134  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 127
8 6.30
0 0.00
11 8.66
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
135  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 114
3 2.63
2 1.75
4 3.51
4 3.51
4 3.51
97 85.09
17 14.91%
136  โรงเรียนบัวเหลือง 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
137  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 94
6 6.38
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
138  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 117
8 6.84
3 2.56
6 5.13
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
139  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 308
21 6.82
0 0.00
23 7.47
0 0.00
0 0.00
264 85.71
44 14.29%
140  โรงเรียนบ้านนาข่า 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
141  โรงเรียนบ้านวังแคน 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
2 4.76
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
142  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 56
1 1.79
1 1.79
6 10.71
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
143  โรงเรียนบ้านเขวา 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
144  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 67
2 2.99
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
145  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
9 8.49
3 2.83
92 86.79
14 13.21%
146  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 46
1 2.17
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
147  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 77
3 3.90
2 2.60
3 3.90
2 2.60
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
148  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 71
2 2.82
2 2.82
4 5.63
0 0.00
1 1.41
62 87.32
9 12.68%
149  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 111
4 3.60
1 0.90
9 8.11
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
150  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 264
4 1.52
3 1.14
26 9.85
0 0.00
0 0.00
231 87.50
33 12.50%
151  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 75
2 2.67
1 1.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
152  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 92
4 4.35
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
153  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 59
2 3.39
0 0.00
4 6.78
0 0.00
1 1.69
52 88.14
7 11.86%
154  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 78
3 3.85
1 1.28
3 3.85
0 0.00
2 2.56
69 88.46
9 11.54%
155  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 53
1 1.89
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
156  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
1 2.22
2 4.44
40 88.89
5 11.11%
157  โรงเรียนบ้านโกน้อย 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
158  โรงเรียนบ้านโสกนาค 82
1 1.22
1 1.22
6 7.32
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
159  โรงเรียนบ้านลาน 128
5 3.91
3 2.34
4 3.13
2 1.56
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
160  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
161  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 92
6 6.52
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
162  โรงเรียนบ้านวังหว้า 106
7 6.60
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
163  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
164  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 100
0 0.00
1 1.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
165  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
166  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 152
0 0.00
9 5.92
5 3.29
0 0.00
1 0.66
137 90.13
15 9.87%
167  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 103
3 2.91
1 0.97
5 4.85
1 0.97
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
168  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
169  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
170  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
171  โรงเรียนบ้านวังแสง 77
0 0.00
1 1.30
5 6.49
1 1.30
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
172  โรงเรียนบ้านแจ้ง 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
173  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 149
5 3.36
3 2.01
5 3.36
0 0.00
0 0.00
136 91.28
13 8.72%
174  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 81
2 2.47
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
175  โรงเรียนสวัสดี 175
4 2.29
0 0.00
10 5.71
1 0.57
0 0.00
160 91.43
15 8.57%
176  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
177  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 146
0 0.00
0 0.00
12 8.22
0 0.00
0 0.00
134 91.78
12 8.22%
178  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 108
3 2.78
3 2.78
2 1.85
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
179  โรงเรียนบ้านหนองแปน 139
3 2.16
2 1.44
5 3.60
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
180  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
181  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 72
2 2.78
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
182  โรงเรียนบ้านคำน้อย 74
5 6.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
183  โรงเรียนบ้านนาฮี 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
184  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.11
4 4.21
89 93.68
6 6.32%
185  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
186  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
187  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 81
1 1.23
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
188  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 139
1 0.72
3 2.16
3 2.16
1 0.72
0 0.00
131 94.24
8 5.76%
189  โรงเรียนบ้านโนนทัน 87
1 1.15
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
190  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
191  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 35
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
192  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
1 1.39
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
193  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 79
0 0.00
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
194  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 100
3 3.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
195  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
196  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
197  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 161
3 1.86
0 0.00
4 2.48
0 0.00
0 0.00
154 95.65
7 4.35%
198  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 95
1 1.05
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
199  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 103
1 0.97
0 0.00
1 0.97
0 0.00
0 0.00
101 98.06
2 1.94%
200  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านคำแคน 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านโนนงาม 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,663 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,254 6.72
เตี้ย  618 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,903 10.20
ผอมและเตี้ย  456 2.44
อ้วนและเตี้ย  586 3.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,846 74.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,817 คน


25.81%


Powered By www.thaieducation.net