ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสระปทุม 181
20 11.05
13 7.18
21 11.60
18 9.94
24 13.26
85 46.96
96 53.04%
2  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 152
17 11.18
15 9.87
10 6.58
8 5.26
10 6.58
92 60.53
60 39.47%
3  โรงเรียนบ้านหนองหมู 61
4 6.56
2 3.28
7 11.48
6 9.84
5 8.20
37 60.66
24 39.34%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 250
31 12.40
27 10.80
23 9.20
15 6.00
0 0.00
154 61.60
96 38.40%
5  โรงเรียนบ้านโคกสูง 99
13 13.13
7 7.07
17 17.17
0 0.00
0 0.00
62 62.63
37 37.37%
6  โรงเรียนบ้านเขาจาน 174
38 21.84
0 0.00
26 14.94
0 0.00
0 0.00
110 63.22
64 36.78%
7  โรงเรียนร่มเกล้า 387
37 9.56
23 5.94
40 10.34
11 2.84
25 6.46
251 64.86
136 35.14%
8  โรงเรียนบ้านโคกไพล 240
23 9.58
19 7.92
11 4.58
13 5.42
9 3.75
165 68.75
75 31.25%
9  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 130
10 7.69
9 6.92
21 16.15
0 0.00
0 0.00
90 69.23
40 30.77%
10  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 113
19 16.81
0 0.00
15 13.27
0 0.00
0 0.00
79 69.91
34 30.09%
11  โรงเรียนบีกริม 153
11 7.19
10 6.54
21 13.73
1 0.65
1 0.65
109 71.24
44 28.76%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 254
14 5.51
18 7.09
15 5.91
11 4.33
15 5.91
181 71.26
73 28.74%
13  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 153
18 11.76
0 0.00
22 14.38
3 1.96
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
14  โรงเรียนบ้านละลมติม 229
18 7.86
9 3.93
8 3.49
19 8.30
10 4.37
165 72.05
64 27.95%
15  โรงเรียนบ้านหันทราย 140
21 15.00
0 0.00
18 12.86
0 0.00
0 0.00
101 72.14
39 27.86%
16  โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 157
5 3.18
7 4.46
12 7.64
10 6.37
9 5.73
114 72.61
43 27.39%
17  โรงเรียนเมืองไผ่ 100
10 10.00
10 10.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
18  โรงเรียนบ้านตุ่น 131
16 12.21
8 6.11
11 8.40
0 0.00
0 0.00
96 73.28
35 26.72%
19  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 165
1 0.61
15 9.09
28 16.97
0 0.00
0 0.00
121 73.33
44 26.67%
20  โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 200
38 19.00
3 1.50
12 6.00
0 0.00
0 0.00
147 73.50
53 26.50%
21  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 108
5 4.63
5 4.63
7 6.48
3 2.78
8 7.41
80 74.07
28 25.93%
22  โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 81
2 2.47
9 11.11
10 12.35
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
23  โรงเรียนบ้านหนองแสง 157
13 8.28
11 7.01
15 9.55
1 0.64
0 0.00
117 74.52
40 25.48%
24  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 71
5 7.04
5 7.04
7 9.86
1 1.41
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
25  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 129
19 14.73
3 2.33
7 5.43
2 1.55
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
26  โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 223
17 7.62
4 1.79
19 8.52
9 4.04
4 1.79
170 76.23
53 23.77%
27  โรงเรียนบ้านหนองแวง 110
7 6.36
0 0.00
4 3.64
5 4.55
10 9.09
84 76.36
26 23.64%
28  โรงเรียนบ้านกะสัง 166
13 7.83
14 8.43
10 6.02
2 1.20
0 0.00
127 76.51
39 23.49%
29  โรงเรียนบ้านคลองวัว 103
7 6.80
6 5.83
8 7.77
3 2.91
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
30  โรงเรียนบ้านวังยาว 139
5 3.60
5 3.60
0 0.00
10 7.19
12 8.63
107 76.98
32 23.02%
31  โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 197
5 2.54
11 5.58
22 11.17
7 3.55
0 0.00
152 77.16
45 22.84%
32  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 126
11 8.73
2 1.59
15 11.90
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
33  โรงเรียนบ้านโนน 68
4 5.88
0 0.00
8 11.76
3 4.41
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
34  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 90
8 8.89
0 0.00
11 12.22
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
35  โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 256
12 4.69
12 4.69
8 3.13
11 4.30
11 4.30
202 78.91
54 21.09%
36  โรงเรียนบ้านบุกะสัง 72
5 6.94
3 4.17
6 8.33
0 0.00
1 1.39
57 79.17
15 20.83%
37  โรงเรียนบ้านหนองบัว 162
4 2.47
14 8.64
15 9.26
0 0.00
0 0.00
129 79.63
33 20.37%
38  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 158
3 1.90
4 2.53
11 6.96
14 8.86
0 0.00
126 79.75
32 20.25%
39  โรงเรียนวัดหนองม่วง 89
5 5.62
3 3.37
3 3.37
3 3.37
4 4.49
71 79.78
18 20.22%
40  โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 65
4 6.15
6 9.23
3 4.62
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
41  โรงเรียนกรุงไทย 116
5 4.31
2 1.72
14 12.07
2 1.72
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
42  โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 96
14 14.58
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
43  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 355
23 6.48
7 1.97
36 10.14
4 1.13
0 0.00
285 80.28
70 19.72%
44  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 132
2 1.52
5 3.79
18 13.64
1 0.76
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
45  โรงเรียนบ้านทัพไทย 133
7 5.26
5 3.76
6 4.51
4 3.01
4 3.01
107 80.45
26 19.55%
46  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 141
9 6.38
6 4.26
4 2.84
6 4.26
2 1.42
114 80.85
27 19.15%
47  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 115
10 8.70
5 4.35
5 4.35
2 1.74
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
48  โรงเรียนบ้านกุดเวียน 258
10 3.88
25 9.69
6 2.33
8 3.10
0 0.00
209 81.01
49 18.99%
49  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 584
32 5.48
21 3.60
31 5.31
16 2.74
8 1.37
476 81.51
108 18.49%
50  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 130
11 8.46
4 3.08
9 6.92
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
51  โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 87
9 10.34
0 0.00
4 4.60
3 3.45
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
52  โรงเรียนวัดหนองติม 446
13 2.91
10 2.24
39 8.74
15 3.36
5 1.12
364 81.61
82 18.39%
53  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 170
11 6.47
12 7.06
7 4.12
1 0.59
0 0.00
139 81.76
31 18.24%
54  โรงเรียนบ้านโคคลาน 326
23 7.06
6 1.84
27 8.28
2 0.61
0 0.00
268 82.21
58 17.79%
55  โรงเรียนสมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) 133
8 6.02
5 3.76
7 5.26
3 2.26
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
56  โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 109
6 5.50
3 2.75
9 8.26
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
57  โรงเรียนทับทิมสยาม03 111
8 7.21
4 3.60
3 2.70
2 1.80
1 0.90
93 83.78
18 16.22%
58  โรงเรียนบ้านโคกทหาร 163
9 5.52
8 4.91
9 5.52
0 0.00
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
59  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 108
7 6.48
0 0.00
10 9.26
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
60  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 97
6 6.19
2 2.06
2 2.06
3 3.09
2 2.06
82 84.54
15 15.46%
61  โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 195
4 2.05
0 0.00
23 11.79
3 1.54
0 0.00
165 84.62
30 15.38%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 86
6 6.98
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
63  โรงเรียนบ้านตะโก 193
15 7.77
1 0.52
9 4.66
1 0.52
3 1.55
164 84.97
29 15.03%
64  โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 67
3 4.48
1 1.49
6 8.96
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
65  โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 198
18 9.09
10 5.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
170 85.86
28 14.14%
66  โรงเรียนบ้านแสนสุข 137
4 2.92
7 5.11
3 2.19
5 3.65
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
67  โรงเรียนบ้านพร้าว 166
5 3.01
0 0.00
18 10.84
0 0.00
0 0.00
143 86.14
23 13.86%
68  โรงเรียนบ้านหนองแอก 181
3 1.66
1 0.55
21 11.60
0 0.00
0 0.00
156 86.19
25 13.81%
69  โรงเรียนบ้านด่าน 58
1 1.72
0 0.00
4 6.90
2 3.45
1 1.72
50 86.21
8 13.79%
70  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 153
9 5.88
3 1.96
4 2.61
4 2.61
1 0.65
132 86.27
21 13.73%
71  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 155
2 1.29
3 1.94
16 10.32
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
72  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 119
5 4.20
0 0.00
5 4.20
6 5.04
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
73  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 134
7 5.22
3 2.24
7 5.22
1 0.75
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
74  โรงเรียนบ้านมะกอก 97
6 6.19
4 4.12
3 3.09
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
75  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 75
5 6.67
2 2.67
2 2.67
1 1.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
76  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1334
16 1.20
18 1.35
43 3.22
25 1.87
70 5.25
1162 87.11
172 12.89%
77  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 197
7 3.55
3 1.52
15 7.61
0 0.00
0 0.00
172 87.31
25 12.69%
78  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 87
1 1.15
3 3.45
0 0.00
7 8.05
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
79  โรงเรียนบ้านกุดม่วง 73
2 2.74
0 0.00
4 5.48
3 4.11
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
80  โรงเรียนบ้านทดเจริญ 163
6 3.68
5 3.07
9 5.52
0 0.00
0 0.00
143 87.73
20 12.27%
81  โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 124
5 4.03
0 0.00
10 8.06
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
82  โรงเรียนบ้านหนองจาน 85
0 0.00
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
83  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 174
5 2.87
3 1.72
4 2.30
3 1.72
5 2.87
154 88.51
20 11.49%
84  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 175
6 3.43
3 1.71
11 6.29
0 0.00
0 0.00
155 88.57
20 11.43%
85  โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 80
5 6.25
4 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
86  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 72
3 4.17
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
87  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 400
14 3.50
7 1.75
14 3.50
3 0.75
6 1.50
356 89.00
44 11.00%
88  โรงเรียนวัดพุทธิสาร 122
1 0.82
3 2.46
9 7.38
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
89  โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 161
6 3.73
9 5.59
2 1.24
0 0.00
0 0.00
144 89.44
17 10.56%
90  โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 106
3 2.83
3 2.83
3 2.83
2 1.89
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
91  โรงเรียนบ้านหนองหอย 68
2 2.94
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
92  โรงเรียนบ้านโคกแจง 138
6 4.35
4 2.90
3 2.17
1 0.72
0 0.00
124 89.86
14 10.14%
93  โรงเรียนบ้านหนองยาง 50
0 0.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
94  โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 171
6 3.51
4 2.34
7 4.09
0 0.00
0 0.00
154 90.06
17 9.94%
95  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 61
1 1.64
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
96  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 205
5 2.44
5 2.44
6 2.93
4 1.95
0 0.00
185 90.24
20 9.76%
97  โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 135
0 0.00
0 0.00
13 9.63
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
98  โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) 208
3 1.44
6 2.88
11 5.29
0 0.00
0 0.00
188 90.38
20 9.62%
99  โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 362
6 1.66
9 2.49
19 5.25
0 0.00
0 0.00
328 90.61
34 9.39%
100  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
101  โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 92
1 1.09
0 0.00
6 6.52
0 0.00
1 1.09
84 91.30
8 8.70%
102  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
103  โรงเรียนบ้านวังรี 117
3 2.56
1 0.85
5 4.27
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
104  โรงเรียนอนุบรรพต 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
2 3.85
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
105  โรงเรียนบ้านโคก 132
5 3.79
0 0.00
1 0.76
2 1.52
1 0.76
123 93.18
9 6.82%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
107  โรงเรียนบ้านคลองหว้า 153
2 1.31
1 0.65
6 3.92
0 0.00
0 0.00
144 94.12
9 5.88%
108  โรงเรียนบ้านรัตนะ 260
7 2.69
4 1.54
0 0.00
4 1.54
0 0.00
245 94.23
15 5.77%
109  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 122
4 3.28
0 0.00
3 2.46
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
110  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 88
1 1.14
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
111  โรงเรียนบ้านกุดหิน 90
2 2.22
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
112  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 181
3 1.66
1 0.55
6 3.31
0 0.00
0 0.00
171 94.48
10 5.52%
113  โรงเรียนบ้านทัพเซียม 160
2 1.25
3 1.88
2 1.25
0 0.00
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
114  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 226
3 1.33
2 0.88
4 1.77
0 0.00
0 0.00
217 96.02
9 3.98%
115  โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 438
5 1.14
0 0.00
8 1.83
1 0.23
0 0.00
424 96.80
14 3.20%
116  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
117  โรงเรียนบ้านสี่แยก 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
54 98.18
1 1.82%
118  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,081 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  983 5.15
เตี้ย  581 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,186 6.22
ผอมและเตี้ย  343 1.80
อ้วนและเตี้ย  269 1.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,719 82.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,362 คน


17.62%


Powered By www.thaieducation.net