ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 194
17 8.76
13 6.70
27 13.92
16 8.25
12 6.19
109 56.19
85 43.81%
2  โรงเรียนบ้านคลองหมี 37
5 13.51
2 5.41
9 24.32
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
3  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 130
10 7.69
5 3.85
15 11.54
14 10.77
12 9.23
74 56.92
56 43.08%
4  โรงเรียนบ้านคลองหาด 251
39 15.54
34 13.55
6 2.39
23 9.16
0 0.00
149 59.36
102 40.64%
5  โรงเรียนบ้านคลองผักขม 241
9 3.73
9 3.73
51 21.16
3 1.24
24 9.96
145 60.17
96 39.83%
6  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 168
23 13.69
10 5.95
17 10.12
12 7.14
0 0.00
106 63.10
62 36.90%
7  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 100
8 8.00
5 5.00
19 19.00
4 4.00
0 0.00
64 64.00
36 36.00%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 71
6 8.45
5 7.04
5 7.04
5 7.04
3 4.23
47 66.20
24 33.80%
9  โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 54
4 7.41
4 7.41
2 3.70
4 7.41
4 7.41
36 66.67
18 33.33%
10  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 96
0 0.00
10 10.42
11 11.46
10 10.42
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
11  โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 345
40 11.59
34 9.86
34 9.86
0 0.00
0 0.00
237 68.70
108 31.30%
12  โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 32
4 12.50
2 6.25
2 6.25
2 6.25
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
13  โรงเรียนบ้านซับน้อย 123
9 7.32
7 5.69
18 14.63
3 2.44
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
14  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 83
6 7.23
4 4.82
6 7.23
5 6.02
2 2.41
60 72.29
23 27.71%
15  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 261
25 9.58
0 0.00
36 13.79
0 0.00
10 3.83
190 72.80
71 27.20%
16  โรงเรียนบ้านลุงพลู 105
6 5.71
5 4.76
15 14.29
1 0.95
1 0.95
77 73.33
28 26.67%
17  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 147
10 6.80
12 8.16
14 9.52
3 2.04
0 0.00
108 73.47
39 26.53%
18  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 34
6 17.65
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
19  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 152
5 3.29
12 7.89
19 12.50
2 1.32
2 1.32
112 73.68
40 26.32%
20  โรงเรียนบ้านซับสิงโต 69
5 7.25
0 0.00
13 18.84
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
21  โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 208
23 11.06
5 2.40
22 10.58
3 1.44
0 0.00
155 74.52
53 25.48%
22  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 308
29 9.42
15 4.87
34 11.04
0 0.00
0 0.00
230 74.68
78 25.32%
23  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 217
13 5.99
1 0.46
40 18.43
0 0.00
0 0.00
163 75.12
54 24.88%
24  โรงเรียนบ้านวังยาง 133
10 7.52
8 6.02
8 6.02
6 4.51
1 0.75
100 75.19
33 24.81%
25  โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 49
4 8.16
4 8.16
4 8.16
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
26  โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 66
2 3.03
2 3.03
8 12.12
0 0.00
4 6.06
50 75.76
16 24.24%
27  โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 145
4 2.76
2 1.38
19 13.10
5 3.45
5 3.45
110 75.86
35 24.14%
28  โรงเรียนบ้านท่าแยก 105
7 6.67
2 1.90
13 12.38
3 2.86
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
29  โรงเรียนบ้านวังแดง 101
4 3.96
2 1.98
3 2.97
6 5.94
9 8.91
77 76.24
24 23.76%
30  โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 55
0 0.00
2 3.64
10 18.18
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
31  โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 341
29 8.50
24 7.04
25 7.33
2 0.59
0 0.00
261 76.54
80 23.46%
32  โรงเรียนวังไผ่ 64
2 3.13
3 4.69
8 12.50
0 0.00
2 3.13
49 76.56
15 23.44%
33  โรงเรียนบ้านชุมทอง 116
9 7.76
7 6.03
11 9.48
0 0.00
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
34  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 190
13 6.84
6 3.16
22 11.58
2 1.05
0 0.00
147 77.37
43 22.63%
35  โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 192
4 2.08
14 7.29
23 11.98
2 1.04
0 0.00
149 77.60
43 22.40%
36  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 126
15 11.90
3 2.38
8 6.35
2 1.59
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
37  โรงเรียนบ้านเขามะกา 271
17 6.27
14 5.17
24 8.86
4 1.48
1 0.37
211 77.86
60 22.14%
38  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 95
1 1.05
11 11.58
9 9.47
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
39  โรงเรียนบ้านวังวน 145
5 3.45
8 5.52
19 13.10
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
40  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 998
32 3.21
24 2.40
148 14.83
11 1.10
4 0.40
779 78.06
219 21.94%
41  โรงเรียนวัดเกศแก้ว 32
3 9.38
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
42  โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 125
5 4.00
0 0.00
21 16.80
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
43  โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 121
0 0.00
8 6.61
9 7.44
9 7.44
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
44  โรงเรียนบ้านภูเงิน 108
4 3.70
6 5.56
12 11.11
1 0.93
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
45  โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 119
5 4.20
0 0.00
16 13.45
4 3.36
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
46  โรงเรียนบ้านท่าเกษม 303
23 7.59
0 0.00
26 8.58
7 2.31
7 2.31
240 79.21
63 20.79%
47  โรงเรียนบ้านท่าระพา 132
18 13.64
0 0.00
9 6.82
0 0.00
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
48  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 157
0 0.00
16 10.19
3 1.91
13 8.28
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
49  โรงเรียนบ้านคลองนางาม 81
9 11.11
2 2.47
2 2.47
3 3.70
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
50  โรงเรียนบ้านบึงพระราม 76
6 7.89
1 1.32
8 10.53
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
51  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 285
12 4.21
5 1.75
33 11.58
6 2.11
0 0.00
229 80.35
56 19.65%
52  โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 698
30 4.30
20 2.87
32 4.58
28 4.01
27 3.87
561 80.37
137 19.63%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 271
17 6.27
0 0.00
25 9.23
2 0.74
9 3.32
218 80.44
53 19.56%
54  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์) 72
5 6.94
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
55  โรงเรียนบ้านกิโลสาม 62
6 9.68
2 3.23
4 6.45
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
56  โรงเรียนบ้านเขาข่า 73
5 6.85
2 2.74
7 9.59
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
57  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 89
6 6.74
2 2.25
8 8.99
1 1.12
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
58  โรงเรียนบ้านวังรี 127
6 4.72
4 3.15
12 9.45
2 1.57
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
59  โรงเรียนบ้านป่าระกำ 64
12 18.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
60  โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 123
14 11.38
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
61  โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 109
5 4.59
0 0.00
14 12.84
1 0.92
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
62  โรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 82
0 0.00
2 2.44
13 15.85
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
63  โรงเรียนบ้านหนองไทร 93
2 2.15
6 6.45
9 9.68
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
64  โรงเรียนบ้านพระเพลิง 365
17 4.66
18 4.93
27 7.40
3 0.82
1 0.27
299 81.92
66 18.08%
65  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 202
17 8.42
0 0.00
19 9.41
0 0.00
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
66  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 146
11 7.53
3 2.05
11 7.53
1 0.68
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
67  โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 197
7 3.55
3 1.52
25 12.69
0 0.00
0 0.00
162 82.23
35 17.77%
68  โรงเรียนบ้านซับมะนาว 424
16 3.77
32 7.55
25 5.90
1 0.24
1 0.24
349 82.31
75 17.69%
69  โรงเรียนบ้านวังบูรพา 261
10 3.83
6 2.30
27 10.34
3 1.15
0 0.00
215 82.38
46 17.62%
70  โรงเรียนบ้านวังจั่น 91
2 2.20
3 3.30
4 4.40
1 1.10
6 6.59
75 82.42
16 17.58%
71  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 347
24 6.92
16 4.61
18 5.19
2 0.58
1 0.29
286 82.42
61 17.58%
72  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 131
8 6.11
7 5.34
8 6.11
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
73  โรงเรียนเขาสิงโต 131
2 1.53
4 3.05
15 11.45
2 1.53
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
74  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 95
9 9.47
1 1.05
6 6.32
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
75  โรงเรียนบ้านซับถาวร 105
2 1.90
5 4.76
10 9.52
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
76  โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 346
13 3.76
7 2.02
36 10.40
0 0.00
0 0.00
290 83.82
56 16.18%
77  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 725
14 1.93
17 2.34
82 11.31
0 0.00
0 0.00
612 84.41
113 15.59%
78  โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 71
2 2.82
2 2.82
6 8.45
0 0.00
1 1.41
60 84.51
11 15.49%
79  โรงเรียนบ้านวังทอง 110
6 5.45
0 0.00
4 3.64
7 6.36
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
80  โรงเรียนวังจระเข้ 104
0 0.00
0 0.00
16 15.38
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
81  โรงเรียนบ้านหนองแก 203
14 6.90
12 5.91
5 2.46
0 0.00
0 0.00
172 84.73
31 15.27%
82  โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 211
8 3.79
6 2.84
11 5.21
2 0.95
4 1.90
180 85.31
31 14.69%
83  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 762
18 2.36
22 2.89
52 6.82
10 1.31
9 1.18
651 85.43
111 14.57%
84  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) 62
3 4.84
1 1.61
4 6.45
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
85  โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 69
3 4.35
3 4.35
3 4.35
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
86  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 242
20 8.26
3 1.24
10 4.13
0 0.00
0 0.00
209 86.36
33 13.64%
87  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 110
5 4.55
4 3.64
4 3.64
2 1.82
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
88  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 170
3 1.76
4 2.35
13 7.65
3 1.76
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
89  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 186
7 3.76
0 0.00
15 8.06
3 1.61
0 0.00
161 86.56
25 13.44%
90  โรงเรียนบ้านนาดี 134
0 0.00
7 5.22
10 7.46
0 0.00
1 0.75
116 86.57
18 13.43%
91  โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 194
6 3.09
6 3.09
13 6.70
1 0.52
0 0.00
168 86.60
26 13.40%
92  โรงเรียนบ้านแก้ง 398
9 2.26
11 2.76
32 8.04
0 0.00
0 0.00
346 86.93
52 13.07%
93  โรงเรียนบ้านคลองทราย 109
4 3.67
0 0.00
10 9.17
0 0.00
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
94  โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 102
4 3.92
1 0.98
7 6.86
1 0.98
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
95  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 72
2 2.78
3 4.17
4 5.56
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
96  โรงเรียนวัดพวงนิมิต 276
15 5.43
12 4.35
7 2.54
0 0.00
0 0.00
242 87.68
34 12.32%
97  โรงเรียนธรรมยานประยุต 74
3 4.05
3 4.05
2 2.70
1 1.35
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
98  โรงเรียนบ้านท่าเต้น 165
10 6.06
2 1.21
8 4.85
0 0.00
0 0.00
145 87.88
20 12.12%
99  โรงเรียนทับทิมสยาม05 75
4 5.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
100  โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 76
3 3.95
2 2.63
3 3.95
0 0.00
1 1.32
67 88.16
9 11.84%
101  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 69
1 1.45
2 2.90
3 4.35
2 2.90
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
102  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 79
2 2.53
0 0.00
6 7.59
0 0.00
1 1.27
70 88.61
9 11.39%
103  โรงเรียนบ้านวังปืน 99
3 3.03
2 2.02
4 4.04
2 2.02
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
104  โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 72
2 2.78
0 0.00
4 5.56
2 2.78
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
105  โรงเรียนบ้านหนองข่า 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
106  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 99
0 0.00
4 4.04
5 5.05
2 2.02
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
107  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 243
9 3.70
7 2.88
8 3.29
2 0.82
1 0.41
216 88.89
27 11.11%
108  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 155
5 3.23
2 1.29
4 2.58
6 3.87
0 0.00
138 89.03
17 10.97%
109  โรงเรียนบ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์) 73
3 4.11
3 4.11
0 0.00
1 1.37
1 1.37
65 89.04
8 10.96%
110  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 371
11 2.96
14 3.77
15 4.04
0 0.00
0 0.00
331 89.22
40 10.78%
111  โรงเรียนบ้านสี่แยก 130
1 0.77
1 0.77
4 3.08
6 4.62
2 1.54
116 89.23
14 10.77%
112  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 141
2 1.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 9.22
126 89.36
15 10.64%
113  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 95
0 0.00
4 4.21
4 4.21
1 1.05
1 1.05
85 89.47
10 10.53%
114  โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 151
1 0.66
4 2.65
10 6.62
0 0.00
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
115  โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 71
2 2.82
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
116  โรงเรียนบ้านวังสำลี 51
1 1.96
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
117  โรงเรียนบ้านไทรทอง 124
0 0.00
0 0.00
12 9.68
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
118  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 249
6 2.41
8 3.21
9 3.61
1 0.40
0 0.00
225 90.36
24 9.64%
119  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2255
67 2.97
20 0.89
128 5.68
0 0.00
0 0.00
2040 90.47
215 9.53%
120  โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 74
1 1.35
1 1.35
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
121  โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
122  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) 197
9 4.57
2 1.02
7 3.55
0 0.00
0 0.00
179 90.86
18 9.14%
123  โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 202
4 1.98
3 1.49
8 3.96
3 1.49
0 0.00
184 91.09
18 8.91%
124  โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 114
0 0.00
4 3.51
6 5.26
0 0.00
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
125  โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 99
0 0.00
0 0.00
8 8.08
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
126  โรงเรียนบ้านห้วย 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
127  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 63
0 0.00
1 1.59
3 4.76
0 0.00
1 1.59
58 92.06
5 7.94%
128  โรงเรียนบ้านหินกอง 205
4 1.95
2 0.98
5 2.44
2 0.98
3 1.46
189 92.20
16 7.80%
129  โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 106
3 2.83
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
130  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 226
2 0.88
4 1.77
7 3.10
2 0.88
2 0.88
209 92.48
17 7.52%
131  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 256
13 5.08
5 1.95
0 0.00
1 0.39
0 0.00
237 92.58
19 7.42%
132  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 96
1 1.04
2 2.08
4 4.17
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
133  โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 63
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
2 3.17
59 93.65
4 6.35%
134  โรงเรียนบ้านวังดารา 79
2 2.53
0 0.00
2 2.53
1 1.27
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
135  โรงเรียนวังศรีทอง 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
136  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 122
1 0.82
0 0.00
5 4.10
1 0.82
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
137  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 170
1 0.59
0 0.00
8 4.71
0 0.00
0 0.00
161 94.71
9 5.29%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 342
0 0.00
0 0.00
18 5.26
0 0.00
0 0.00
324 94.74
18 5.26%
139  โรงเรียนบ้านท่าตาสี 145
3 2.07
2 1.38
2 1.38
0 0.00
0 0.00
138 95.17
7 4.83%
140  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 85
1 1.18
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
141  โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 46
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
142  โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 125
0 0.00
0 0.00
4 3.20
1 0.80
0 0.00
120 96.00
5 4.00%
143  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 237
3 1.27
1 0.42
1 0.42
0 0.00
0 0.00
232 97.89
5 2.11%
144  โรงเรียนบ้านท่าผักชี 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.82
108 98.18
2 1.82%
145  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 330
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
330 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,799 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,122 4.35
เตี้ย  741 2.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,953 7.57
ผอมและเตี้ย  316 1.22
อ้วนและเตี้ย  193 0.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,474 83.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,325 คน


16.76%


Powered By www.thaieducation.net