ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 47
7 14.89
12 25.53
4 8.51
7 14.89
6 12.77
11 23.40
36 76.60%
2  โรงเรียนบ้านบุสูง 189
32 16.93
26 13.76
33 17.46
19 10.05
12 6.35
67 35.45
122 64.55%
3  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 42
16 38.10
4 9.52
4 9.52
0 0.00
2 4.76
16 38.10
26 61.90%
4  โรงเรียนอนุบาลนาดี 209
31 14.83
29 13.88
18 8.61
33 15.79
16 7.66
82 39.23
127 60.77%
5  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 191
30 15.71
25 13.09
24 12.57
11 5.76
20 10.47
81 42.41
110 57.59%
6  โรงเรียนบ้านพระปรง 175
21 12.00
17 9.71
15 8.57
10 5.71
34 19.43
78 44.57
97 55.43%
7  โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 169
24 14.20
14 8.28
28 16.57
7 4.14
10 5.92
86 50.89
83 49.11%
8  โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 148
26 17.57
17 11.49
12 8.11
11 7.43
5 3.38
77 52.03
71 47.97%
9  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 101
15 14.85
1 0.99
6 5.94
16 15.84
7 6.93
56 55.45
45 44.55%
10  โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 73
4 5.48
3 4.11
7 9.59
7 9.59
11 15.07
41 56.16
32 43.84%
11  โรงเรียนวัดปากน้ำ 51
6 11.76
2 3.92
9 17.65
5 9.80
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
12  โรงเรียนวัดตันทาราม 42
6 14.29
4 9.52
3 7.14
2 4.76
3 7.14
24 57.14
18 42.86%
13  โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) 99
7 7.07
10 10.10
17 17.17
4 4.04
4 4.04
57 57.58
42 42.42%
14  โรงเรียนบรรหารวิทยา 281
11 3.91
6 2.14
34 12.10
17 6.05
40 14.23
173 61.57
108 38.43%
15  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 153
4 2.61
7 4.58
21 13.73
11 7.19
14 9.15
96 62.75
57 37.25%
16  โรงเรียนบ้านทับลาน 258
13 5.04
11 4.26
32 12.40
22 8.53
18 6.98
162 62.79
96 37.21%
17  โรงเรียนบ้านปราสาท 55
3 5.45
3 5.45
13 23.64
0 0.00
1 1.82
35 63.64
20 36.36%
18  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 45
13 28.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
19  โรงเรียนบ้านโคกสั้น 148
4 2.70
4 2.70
16 10.81
8 5.41
20 13.51
96 64.86
52 35.14%
20  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 93
8 8.60
5 5.38
19 20.43
0 0.00
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
21  โรงเรียนบ้านหนองจิก 89
4 4.49
7 7.87
9 10.11
9 10.11
1 1.12
59 66.29
30 33.71%
22  โรงเรียนวัดวังหวาย 43
3 6.98
1 2.33
9 20.93
1 2.33
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
23  โรงเรียนวัดปากแพรก 62
9 14.52
0 0.00
4 6.45
6 9.68
1 1.61
42 67.74
20 32.26%
24  โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) 216
14 6.48
4 1.85
38 17.59
9 4.17
3 1.39
148 68.52
68 31.48%
25  โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 88
8 9.09
0 0.00
18 20.45
0 0.00
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
26  โรงเรียนบ้านเขาด้วน 176
15 8.52
8 4.55
27 15.34
2 1.14
0 0.00
124 70.45
52 29.55%
27  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 300
13 4.33
17 5.67
50 16.67
7 2.33
1 0.33
212 70.67
88 29.33%
28  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 117
14 11.97
4 3.42
14 11.97
2 1.71
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
29  โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 310
26 8.39
20 6.45
32 10.32
3 0.97
1 0.32
228 73.55
82 26.45%
30  โรงเรียนบ้านเขากระแต 103
13 12.62
4 3.88
9 8.74
1 0.97
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
31  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 55
3 5.45
0 0.00
9 16.36
2 3.64
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
32  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 306
13 4.25
28 9.15
33 10.78
3 0.98
0 0.00
229 74.84
77 25.16%
33  โรงเรียนบ้านหนองบัว 60
5 8.33
0 0.00
4 6.67
5 8.33
1 1.67
45 75.00
15 25.00%
34  โรงเรียนวัดรัตนชมภู 64
6 9.38
2 3.13
7 10.94
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
35  โรงเรียนบ้านวังกวาง 126
3 2.38
7 5.56
21 16.67
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 53
5 9.43
4 7.55
3 5.66
1 1.89
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
37  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 43
5 11.63
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
38  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 339
16 4.72
16 4.72
33 9.73
10 2.95
3 0.88
261 76.99
78 23.01%
39  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 66
5 7.58
5 7.58
3 4.55
2 3.03
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
40  โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 97
3 3.09
5 5.15
14 14.43
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
41  โรงเรียนบ้านชำโสม 106
10 9.43
1 0.94
9 8.49
3 2.83
1 0.94
82 77.36
24 22.64%
42  โรงเรียนบ้านหนองแหน 124
7 5.65
8 6.45
8 6.45
5 4.03
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
43  โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 103
2 1.94
8 7.77
13 12.62
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
44  โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 129
4 3.10
6 4.65
18 13.95
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
45  โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 72
8 11.11
7 9.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
46  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 146
7 4.79
6 4.11
17 11.64
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
47  โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 49
2 4.08
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
48  โรงเรียนบ้านโคกลาน 25
3 12.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
49  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 105
3 2.86
4 3.81
11 10.48
3 2.86
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
50  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 168
7 4.17
5 2.98
7 4.17
6 3.57
8 4.76
135 80.36
33 19.64%
51  โรงเรียนบ้านไผ่ 118
7 5.93
7 5.93
9 7.63
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
52  โรงเรียนวัดเกาะแดง 57
6 10.53
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
53  โรงเรียนบ้านหินเทิน 166
11 6.63
3 1.81
18 10.84
0 0.00
0 0.00
134 80.72
32 19.28%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 137
5 3.65
8 5.84
12 8.76
1 0.73
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 466
19 4.08
13 2.79
50 10.73
3 0.64
1 0.21
380 81.55
86 18.45%
56  โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 136
3 2.21
4 2.94
17 12.50
1 0.74
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
57  โรงเรียนบ้านวังรี 82
5 6.10
3 3.66
6 7.32
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
58  โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
59  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 208
9 4.33
7 3.37
21 10.10
0 0.00
0 0.00
171 82.21
37 17.79%
60  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
61  โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 120
3 2.50
3 2.50
14 11.67
1 0.83
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
62  โรงเรียนวัดเนินสูง 99
6 6.06
6 6.06
4 4.04
1 1.01
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
63  โรงเรียนบ้านหนองโดน 94
3 3.19
2 2.13
11 11.70
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
64  โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 106
5 4.72
2 1.89
8 7.55
2 1.89
1 0.94
88 83.02
18 16.98%
65  โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 107
5 4.67
5 4.67
4 3.74
2 1.87
2 1.87
89 83.18
18 16.82%
66  โรงเรียนบ้านกระเดียง 78
5 6.41
0 0.00
7 8.97
0 0.00
1 1.28
65 83.33
13 16.67%
67  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 293
9 3.07
7 2.39
20 6.83
10 3.41
2 0.68
245 83.62
48 16.38%
68  โรงเรียนบ้านทด 55
1 1.82
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
69  โรงเรียนวัดสารวนาราม 107
3 2.80
3 2.80
5 4.67
4 3.74
2 1.87
90 84.11
17 15.89%
70  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 83
4 4.82
1 1.20
6 7.23
1 1.20
1 1.20
70 84.34
13 15.66%
71  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 102
7 6.86
2 1.96
6 5.88
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
72  โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 234
13 5.56
3 1.28
8 3.42
10 4.27
0 0.00
200 85.47
34 14.53%
73  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
2 1.59
1 0.79
14 11.11
0 0.00
1 0.79
108 85.71
18 14.29%
74  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 126
5 3.97
7 5.56
6 4.76
0 0.00
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
75  โรงเรียนบ้านเขาปูน 78
3 3.85
2 2.56
6 7.69
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
76  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 149
8 5.37
4 2.68
8 5.37
1 0.67
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
77  โรงเรียนวัดโคกอุดม 320
16 5.00
12 3.75
9 2.81
4 1.25
4 1.25
275 85.94
45 14.06%
78  โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 133
2 1.50
3 2.26
10 7.52
2 1.50
1 0.75
115 86.47
18 13.53%
79  โรงเรียนบ้านซ่ง 52
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.77
45 86.54
7 13.46%
80  โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 61
4 6.56
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
81  โรงเรียนบ้านหนองหอย 93
2 2.15
5 5.38
5 5.38
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 55
3 5.45
2 3.64
1 1.82
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
83  โรงเรียนบ้านคลองร่วม 103
3 2.91
3 2.91
7 6.80
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 192
14 7.29
5 2.60
5 2.60
0 0.00
0 0.00
168 87.50
24 12.50%
85  โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
86  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 57
1 1.75
0 0.00
4 7.02
0 0.00
2 3.51
50 87.72
7 12.28%
87  โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 234
12 5.13
4 1.71
10 4.27
2 0.85
0 0.00
206 88.03
28 11.97%
88  โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 118
4 3.39
1 0.85
9 7.63
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
89  โรงเรียนบ้านขุนศรี 133
2 1.50
5 3.76
7 5.26
1 0.75
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
90  โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 115
5 4.35
1 0.87
2 1.74
4 3.48
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
91  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 106
3 2.83
3 2.83
2 1.89
0 0.00
3 2.83
95 89.62
11 10.38%
92  โรงเรียนบ้านคลองระกำ 102
5 4.90
1 0.98
4 3.92
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
93  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 52
4 7.69
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
94  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 125
5 4.00
0 0.00
5 4.00
2 1.60
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
95  โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 166
2 1.20
1 0.60
12 7.23
0 0.00
0 0.00
151 90.96
15 9.04%
96  โรงเรียนบ่อทองวิทยา 137
0 0.00
0 0.00
6 4.38
0 0.00
6 4.38
125 91.24
12 8.76%
97  โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 126
0 0.00
2 1.59
7 5.56
2 1.59
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
98  โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 152
5 3.29
4 2.63
4 2.63
0 0.00
0 0.00
139 91.45
13 8.55%
99  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
100  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 94
1 1.06
0 0.00
4 4.26
2 2.13
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
101  โรงเรียนวัดหาดสูง 143
0 0.00
3 2.10
7 4.90
0 0.00
0 0.00
133 93.01
10 6.99%
102  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 86
0 0.00
0 0.00
4 4.65
2 2.33
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
103  โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 264
9 3.41
0 0.00
3 1.14
3 1.14
2 0.76
247 93.56
17 6.44%
104  โรงเรียนบ้านท่าอุดม 127
5 3.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.36
119 93.70
8 6.30%
105  โรงเรียนบ้านโคกกระจง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
106  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
107  โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านแก่ง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 132
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
132 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านโคกหอม 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนวัดย่านรี 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,519 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  778 5.75
เตี้ย  527 3.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,176 8.70
ผอมและเตี้ย  335 2.48
อ้วนและเตี้ย  278 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,425 77.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,094 คน


22.89%


Powered By www.thaieducation.net