ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 34
7 20.59
0 0.00
5 14.71
9 26.47
0 0.00
13 38.24
21 61.76%
2  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 61
11 18.03
9 14.75
5 8.20
7 11.48
3 4.92
26 42.62
35 57.38%
3  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 103
12 11.65
15 14.56
13 12.62
7 6.80
7 6.80
49 47.57
54 52.43%
4  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 295
34 11.53
18 6.10
65 22.03
11 3.73
26 8.81
141 47.80
154 52.20%
5  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 58
8 13.79
0 0.00
12 20.69
3 5.17
6 10.34
29 50.00
29 50.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 150
31 20.67
17 11.33
10 6.67
11 7.33
0 0.00
81 54.00
69 46.00%
7  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 394
27 6.85
6 1.52
68 17.26
33 8.38
39 9.90
221 56.09
173 43.91%
8  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 41
3 7.32
4 9.76
8 19.51
2 4.88
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
9  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 59
6 10.17
5 8.47
6 10.17
5 8.47
2 3.39
35 59.32
24 40.68%
10  โรงเรียนบ้านท่าตูม 364
115 31.59
0 0.00
32 8.79
0 0.00
0 0.00
217 59.62
147 40.38%
11  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 119
15 12.61
9 7.56
11 9.24
7 5.88
4 3.36
73 61.34
46 38.66%
12  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 412
82 19.90
0 0.00
77 18.69
0 0.00
0 0.00
253 61.41
159 38.59%
13  โรงเรียน วัดประชาวาส 47
6 12.77
2 4.26
4 8.51
4 8.51
2 4.26
29 61.70
18 38.30%
14  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 68
7 10.29
4 5.88
5 7.35
5 7.35
5 7.35
42 61.76
26 38.24%
15  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 191
24 12.57
14 7.33
28 14.66
7 3.66
0 0.00
118 61.78
73 38.22%
16  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 145
7 4.83
8 5.52
38 26.21
0 0.00
0 0.00
92 63.45
53 36.55%
17  โรงเรียนบ้านบางขาม 85
10 11.76
10 11.76
11 12.94
0 0.00
0 0.00
54 63.53
31 36.47%
18  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 70
6 8.57
8 11.43
3 4.29
4 5.71
4 5.71
45 64.29
25 35.71%
19  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 701
28 3.99
18 2.57
88 12.55
46 6.56
62 8.84
459 65.48
242 34.52%
20  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 90
11 12.22
7 7.78
7 7.78
5 5.56
0 0.00
60 66.67
30 33.33%
21  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 24
3 12.50
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
22  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 152
8 5.26
8 5.26
31 20.39
1 0.66
2 1.32
102 67.11
50 32.89%
23  โรงเรียนวัดสระข่อย 116
5 4.31
0 0.00
33 28.45
0 0.00
0 0.00
78 67.24
38 32.76%
24  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 46
4 8.70
1 2.17
8 17.39
2 4.35
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
25  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 518
28 5.41
30 5.79
76 14.67
31 5.98
2 0.39
351 67.76
167 32.24%
26  โรงเรียนบ้านประพาส 599
83 13.86
25 4.17
75 12.52
5 0.83
3 0.50
408 68.11
191 31.89%
27  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 41
3 7.32
1 2.44
7 17.07
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 193
5 2.59
8 4.15
31 16.06
7 3.63
7 3.63
135 69.95
58 30.05%
29  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 57
1 1.75
2 3.51
14 24.56
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
30  โรงเรียนวัดศรีมงคล 126
5 3.97
0 0.00
32 25.40
0 0.00
0 0.00
89 70.63
37 29.37%
31  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 671
36 5.37
9 1.34
91 13.56
33 4.92
28 4.17
474 70.64
197 29.36%
32  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 75
4 5.33
1 1.33
9 12.00
6 8.00
2 2.67
53 70.67
22 29.33%
33  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 193
18 9.33
10 5.18
18 9.33
10 5.18
0 0.00
137 70.98
56 29.02%
34  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
35  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 68
6 8.82
1 1.47
10 14.71
2 2.94
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
36  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 168
11 6.55
13 7.74
20 11.90
2 1.19
0 0.00
122 72.62
46 27.38%
37  โรงเรียน บ้านดงบัง 194
7 3.61
7 3.61
37 19.07
1 0.52
1 0.52
141 72.68
53 27.32%
38  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 55
7 12.73
2 3.64
4 7.27
2 3.64
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
39  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 55
2 3.64
0 0.00
13 23.64
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
40  โรงเรียนวัดหนองโพรง 151
10 6.62
4 2.65
26 17.22
1 0.66
0 0.00
110 72.85
41 27.15%
41  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 93
4 4.30
5 5.38
14 15.05
1 1.08
1 1.08
68 73.12
25 26.88%
42  โรงเรียนวัดหาดสะแก 88
6 6.82
2 2.27
14 15.91
1 1.14
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
43  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 275
5 1.82
38 13.82
22 8.00
0 0.00
5 1.82
205 74.55
70 25.45%
44  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1761
71 4.03
0 0.00
300 17.04
76 4.32
0 0.00
1314 74.62
447 25.38%
45  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
46  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 32
0 0.00
2 6.25
6 18.75
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
47  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 308
28 9.09
14 4.55
33 10.71
2 0.65
0 0.00
231 75.00
77 25.00%
48  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 268
11 4.10
9 3.36
35 13.06
10 3.73
0 0.00
203 75.75
65 24.25%
49  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 63
2 3.17
1 1.59
11 17.46
1 1.59
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
50  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 85
5 5.88
4 4.71
8 9.41
3 3.53
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
51  โรงเรียนวัดไผ่งาม 107
7 6.54
0 0.00
18 16.82
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
52  โรงเรียนบ้านหนองหอย 73
9 12.33
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
53  โรงเรียนวัดอินทาราม 115
7 6.09
3 2.61
15 13.04
1 0.87
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
54  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 100
5 5.00
1 1.00
16 16.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
55  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 46
1 2.17
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
56  โรงเรียน วัดลำดวน 163
9 5.52
2 1.23
21 12.88
3 1.84
0 0.00
128 78.53
35 21.47%
57  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 42
0 0.00
1 2.38
3 7.14
5 11.90
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 298
25 8.39
7 2.35
30 10.07
0 0.00
0 0.00
236 79.19
62 20.81%
59  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 132
13 9.85
5 3.79
9 6.82
0 0.00
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
60  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 172
5 2.91
2 1.16
0 0.00
1 0.58
27 15.70
137 79.65
35 20.35%
61  โรงเรียนบ้านด่าน 69
3 4.35
0 0.00
8 11.59
0 0.00
3 4.35
55 79.71
14 20.29%
62  โรงเรียนวัดบางเตย 158
4 2.53
10 6.33
17 10.76
0 0.00
1 0.63
126 79.75
32 20.25%
63  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 20.00
8 80.00
2 20.00%
64  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 81
4 4.94
0 0.00
12 14.81
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
65  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 108
4 3.70
3 2.78
12 11.11
2 1.85
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
66  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 211
4 1.90
14 6.64
23 10.90
0 0.00
0 0.00
170 80.57
41 19.43%
67  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 31
4 12.90
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
68  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 119
12 10.08
4 3.36
5 4.20
2 1.68
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
69  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 347
13 3.75
5 1.44
48 13.83
0 0.00
0 0.00
281 80.98
66 19.02%
70  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 442
16 3.62
6 1.36
62 14.03
0 0.00
0 0.00
358 81.00
84 19.00%
71  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 477
21 4.40
20 4.19
34 7.13
14 2.94
0 0.00
388 81.34
89 18.66%
72  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 110
8 7.27
2 1.82
9 8.18
1 0.91
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
73  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 102
4 3.92
1 0.98
13 12.75
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
74  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 110
3 2.73
2 1.82
14 12.73
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
75  โรงเรียนวัดบ้านพระ 58
5 8.62
0 0.00
3 5.17
0 0.00
2 3.45
48 82.76
10 17.24%
76  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 36
3 8.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
77  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 75
0 0.00
3 4.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
78  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 89
4 4.49
0 0.00
10 11.24
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
79  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
80  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 58
3 5.17
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
81  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 96
2 2.08
3 3.13
9 9.38
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
82  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
83  โรงเรียน วัดเนินสูง 65
2 3.08
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
84  โรงเรียนวัดไชยมงคล 88
7 7.95
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
85  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 67
0 0.00
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
86  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
87  โรงเรียนบ้านวังขอน 128
5 3.91
3 2.34
8 6.25
0 0.00
1 0.78
111 86.72
17 13.28%
88  โรงเรียนวัดเกาะลอย 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
89  โรงเรียนวัดหัวกรด 100
0 0.00
0 0.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
90  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 48
4 8.33
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
91  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 202
7 3.47
3 1.49
12 5.94
2 0.99
0 0.00
178 88.12
24 11.88%
92  โรงเรียน บ้านเนินหอม 122
6 4.92
2 1.64
3 2.46
2 1.64
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
93  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 92
2 2.17
0 0.00
6 6.52
1 1.09
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
94  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
95  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 93
1 1.08
1 1.08
3 3.23
1 1.08
2 2.15
85 91.40
8 8.60%
96  โรงเรียนวัดบุพพาราม 47
2 4.26
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
97  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 47
2 4.26
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
98  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 60
0 0.00
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
99  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 144
0 0.00
2 1.39
8 5.56
1 0.69
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
100  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
1 1.43
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
101  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
102  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 106
0 0.00
0 0.00
5 4.72
0 0.00
1 0.94
100 94.34
6 5.66%
103  โรงเรียนหัวซาวิทยา 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
104  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
105  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
1 1.47
1 1.47
65 95.59
3 4.41%
106  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
1 1.10
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
107  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 147
0 0.00
2 1.36
4 2.72
0 0.00
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
108  โรงเรียนวัดบุยายใบ 124
0 0.00
1 0.81
2 1.61
1 0.81
1 0.81
119 95.97
5 4.03%
109  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
110  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 323
3 0.93
1 0.31
8 2.48
0 0.00
0 0.00
311 96.28
12 3.72%
111  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 134
1 0.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.24
130 97.01
4 2.99%
112  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 91
0 0.00
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
113  โรงเรียนวัดบ้านโนน 88
0 0.00
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
87 98.86
1 1.14%
114  โรงเรียนนิคมพัฒนา 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านเขานันทา 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดบางคาง 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,150 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,076 6.27
เตี้ย  465 2.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,043 11.91
ผอมและเตี้ย  406 2.37
อ้วนและเตี้ย  255 1.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,905 75.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,245 คน


24.75%


Powered By www.thaieducation.net