ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 153
14 9.15
9 5.88
25 16.34
4 2.61
0 0.00
101 66.01
52 33.99%
2  โรงเรียนวัดคลองปูน 203
20 9.85
7 3.45
39 19.21
0 0.00
0 0.00
137 67.49
66 32.51%
3  โรงเรียน วัดคลองชากพง 112
7 6.25
0 0.00
29 25.89
0 0.00
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
4  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2044
94 4.60
71 3.47
308 15.07
70 3.42
112 5.48
1389 67.95
655 32.05%
5  โรงเรียน บ้านสีระมัน 104
8 7.69
8 7.69
16 15.38
1 0.96
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
6  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 298
15 5.03
8 2.68
45 15.10
3 1.01
19 6.38
208 69.80
90 30.20%
7  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 114
13 11.40
0 0.00
20 17.54
0 0.00
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
8  โรงเรียนวัดจำรุง 52
6 11.54
1 1.92
7 13.46
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
9  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 78
2 2.56
0 0.00
10 12.82
5 6.41
4 5.13
57 73.08
21 26.92%
10  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 159
17 10.69
3 1.89
22 13.84
0 0.00
0 0.00
117 73.58
42 26.42%
11  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 121
7 5.79
0 0.00
24 19.83
0 0.00
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
12  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 81
10 12.35
0 0.00
10 12.35
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
13  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 96
11 11.46
0 0.00
11 11.46
1 1.04
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
14  โรงเรียนวัดกองดิน 61
2 3.28
5 8.20
4 6.56
3 4.92
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 168
8 4.76
5 2.98
21 12.50
2 1.19
2 1.19
130 77.38
38 22.62%
16  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 89
3 3.37
4 4.49
9 10.11
3 3.37
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
17  โรงเรียนวัดวังหว้า 118
5 4.24
8 6.78
8 6.78
4 3.39
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
18  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 86
5 5.81
4 4.65
9 10.47
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
19  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 938
50 5.33
54 5.76
70 7.46
13 1.39
7 0.75
744 79.32
194 20.68%
20  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 489
11 2.25
4 0.82
81 16.56
4 0.82
0 0.00
389 79.55
100 20.45%
21  โรงเรียนบ้านชงโค 59
6 10.17
5 8.47
1 1.69
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
22  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 82
3 3.66
5 6.10
7 8.54
0 0.00
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
23  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 516
5 0.97
7 1.36
86 16.67
0 0.00
0 0.00
418 81.01
98 18.99%
24  โรงเรียน บ้านหนองไทร 95
6 6.32
0 0.00
12 12.63
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
25  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 274
2 0.73
9 3.28
31 11.31
9 3.28
0 0.00
223 81.39
51 18.61%
26  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 172
6 3.49
6 3.49
19 11.05
1 0.58
0 0.00
140 81.40
32 18.60%
27  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 232
13 5.60
9 3.88
9 3.88
5 2.16
7 3.02
189 81.47
43 18.53%
28  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 81
3 3.70
0 0.00
11 13.58
0 0.00
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
29  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 769
41 5.33
0 0.00
100 13.00
0 0.00
0 0.00
628 81.66
141 18.34%
30  โรงเรียน วัดพลงไสว 137
4 2.92
2 1.46
19 13.87
0 0.00
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
31  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 99
5 5.05
0 0.00
6 6.06
2 2.02
5 5.05
81 81.82
18 18.18%
32  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 540
52 9.63
15 2.78
31 5.74
0 0.00
0 0.00
442 81.85
98 18.15%
33  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 250
1 0.40
8 3.20
36 14.40
0 0.00
0 0.00
205 82.00
45 18.00%
34  โรงเรียนบ้านศรีประชา 139
5 3.60
5 3.60
14 10.07
1 0.72
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
35  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 217
8 3.69
2 0.92
29 13.36
0 0.00
0 0.00
178 82.03
39 17.97%
36  โรงเรียน วัดบ้านนา 145
3 2.07
0 0.00
23 15.86
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
37  โรงเรียน วัดบุนนาค 135
5 3.70
3 2.22
15 11.11
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
38  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 100
6 6.00
0 0.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
39  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 144
3 2.08
0 0.00
21 14.58
0 0.00
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
40  โรงเรียนบ้านชำสมอ 133
0 0.00
0 0.00
19 14.29
3 2.26
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
41  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 147
10 6.80
0 0.00
8 5.44
6 4.08
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
42  โรงเรียนบ้านหนองคุย 125
4 3.20
3 2.40
6 4.80
1 0.80
5 4.00
106 84.80
19 15.20%
43  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 149
4 2.68
7 4.70
10 6.71
1 0.67
0 0.00
127 85.23
22 14.77%
44  โรงเรียน วัดกะแส 192
11 5.73
0 0.00
2 1.04
15 7.81
0 0.00
164 85.42
28 14.58%
45  โรงเรียนวัดเนินทราย 88
0 0.00
0 0.00
11 12.50
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
46  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 125
3 2.40
8 6.40
6 4.80
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
47  โรงเรียน บ้านยางเอน 172
5 2.91
3 1.74
14 8.14
0 0.00
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
48  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 208
8 3.85
10 4.81
2 0.96
5 2.40
1 0.48
182 87.50
26 12.50%
49  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 161
1 0.62
6 3.73
13 8.07
0 0.00
0 0.00
141 87.58
20 12.42%
50  โรงเรียนวัดเขากะโดน 60
3 5.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
51  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 182
7 3.85
7 3.85
6 3.30
1 0.55
0 0.00
161 88.46
21 11.54%
52  โรงเรียนบ้านวังหิน 358
9 2.51
6 1.68
22 6.15
2 0.56
0 0.00
319 89.11
39 10.89%
53  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 74
1 1.35
2 2.70
4 5.41
1 1.35
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
54  โรงเรียนวัดเกาะลอย 138
2 1.45
0 0.00
11 7.97
1 0.72
0 0.00
124 89.86
14 10.14%
55  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 82
5 6.10
1 1.22
0 0.00
0 0.00
1 1.22
75 91.46
7 8.54%
56  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 221
5 2.26
7 3.17
0 0.00
0 0.00
6 2.71
203 91.86
18 8.14%
57  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 155
5 3.23
0 0.00
0 0.00
2 1.29
5 3.23
143 92.26
12 7.74%
58  โรงเรียน วัดสันติวัน 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
59  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 66
1 1.52
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
60  โรงเรียนวัดพังราด 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
61  โรงเรียนวัดเขาน้อย 125
2 1.60
1 0.80
6 4.80
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
62  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 112
4 3.57
0 0.00
4 3.57
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
63  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 66
2 3.03
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
64  โรงเรียน วัดสมอโพรง 84
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
1 1.19
79 94.05
5 5.95%
65  โรงเรียน วัดท่ากง 139
3 2.16
2 1.44
2 1.44
1 0.72
0 0.00
131 94.24
8 5.76%
66  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 112
0 0.00
1 0.89
5 4.46
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
67  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 538
5 0.93
5 0.93
6 1.12
5 0.93
5 0.93
512 95.17
26 4.83%
68  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 84
2 2.38
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
69  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 115
1 0.87
0 0.00
3 2.61
1 0.87
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
70  โรงเรียนบ้านยางงาม 123
1 0.81
1 0.81
2 1.63
1 0.81
0 0.00
118 95.93
5 4.07%
71  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 222
0 0.00
0 0.00
9 4.05
0 0.00
0 0.00
213 95.95
9 4.05%
72  โรงเรียนบ้านสองสลึง 273
3 1.10
2 0.73
3 1.10
3 1.10
0 0.00
262 95.97
11 4.03%
73  โรงเรียนวัดป่ายุบ 170
3 1.76
0 0.00
3 1.76
0 0.00
0 0.00
164 96.47
6 3.53%
74  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
75  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 93
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
1 1.08
90 96.77
3 3.23%
76  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
77  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 132
2 1.52
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
78  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181
2 1.10
0 0.00
3 1.66
0 0.00
0 0.00
176 97.24
5 2.76%
79  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 132
2 1.52
0 0.00
1 0.76
0 0.00
0 0.00
129 97.73
3 2.27%
80  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 222
0 0.00
1 0.45
3 1.35
1 0.45
0 0.00
217 97.75
5 2.25%
81  โรงเรียนบ้านชุมแสง 635
0 0.00
5 0.79
7 1.10
0 0.00
2 0.31
621 97.80
14 2.20%
82  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.04
144 97.96
3 2.04%
83  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.61
61 98.39
1 1.61%
84  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
85  โรงเรียนบ้านน้ำใส 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
86  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
87  โรงเรียนวัดเนินยาง 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,870 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  601 3.56
เตี้ย  351 2.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,464 8.68
ผอมและเตี้ย  183 1.08
อ้วนและเตี้ย  189 1.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,082 83.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,788 คน


16.53%


Powered By www.thaieducation.net