ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 462
130 28.14
30 6.49
67 14.50
157 33.98
78 16.88
0 0.00
462 100.00%
2  โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 71
10 14.08
4 5.63
11 15.49
0 0.00
44 61.97
2 2.82
69 97.18%
3  โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 39
6 15.38
3 7.69
14 35.90
0 0.00
0 0.00
16 41.03
23 58.97%
4  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 296
45 15.20
28 9.46
47 15.88
22 7.43
15 5.07
139 46.96
157 53.04%
5  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 41
2 4.88
3 7.32
14 34.15
2 4.88
0 0.00
20 48.78
21 51.22%
6  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 84
4 4.76
4 4.76
11 13.10
8 9.52
15 17.86
42 50.00
42 50.00%
7  โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 232
26 11.21
22 9.48
37 15.95
11 4.74
17 7.33
119 51.29
113 48.71%
8  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 264
27 10.23
19 7.20
47 17.80
12 4.55
20 7.58
139 52.65
125 47.35%
9  โรงเรียนวัดโป่งมงคล 61
3 4.92
10 16.39
14 22.95
0 0.00
0 0.00
34 55.74
27 44.26%
10  โรงเรียนบ้านหลังเขา 127
22 17.32
9 7.09
9 7.09
9 7.09
7 5.51
71 55.91
56 44.09%
11  โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 174
5 2.87
13 7.47
18 10.34
18 10.34
21 12.07
99 56.90
75 43.10%
12  โรงเรียนวัดบ้านดอน 160
9 5.63
18 11.25
24 15.00
7 4.38
8 5.00
94 58.75
66 41.25%
13  โรงเรียนวัดหนองผักชี 66
8 12.12
1 1.52
18 27.27
0 0.00
0 0.00
39 59.09
27 40.91%
14  โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 225
21 9.33
14 6.22
50 22.22
6 2.67
1 0.44
133 59.11
92 40.89%
15  โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 56
8 14.29
6 10.71
6 10.71
2 3.57
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
16  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 118
4 3.39
4 3.39
28 23.73
5 4.24
5 4.24
72 61.02
46 38.98%
17  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 142
22 15.49
1 0.70
24 16.90
8 5.63
0 0.00
87 61.27
55 38.73%
18  โรงเรียนวัดขอนหอม 66
9 13.64
1 1.52
14 21.21
1 1.52
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
19  โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 174
14 8.05
8 4.60
31 17.82
5 2.87
7 4.02
109 62.64
65 37.36%
20  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 296
8 2.70
17 5.74
27 9.12
32 10.81
24 8.11
188 63.51
108 36.49%
21  โรงเรียนวัดท่าคล้อ 92
10 10.87
3 3.26
19 20.65
1 1.09
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
22  โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 130
2 1.54
3 2.31
20 15.38
6 4.62
14 10.77
85 65.38
45 34.62%
23  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 214
15 7.01
6 2.80
34 15.89
13 6.07
6 2.80
140 65.42
74 34.58%
24  โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 310
62 20.00
3 0.97
39 12.58
0 0.00
0 0.00
206 66.45
104 33.55%
25  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 87
7 8.05
2 2.30
18 20.69
2 2.30
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
26  โรงเรียนวัดโคกกลาง 33
2 6.06
4 12.12
5 15.15
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
27  โรงเรียนวัดป่าไผ่ 378
13 3.44
17 4.50
48 12.70
15 3.97
32 8.47
253 66.93
125 33.07%
28  โรงเรียนวัดบ้านหมาก 70
8 11.43
0 0.00
12 17.14
2 2.86
1 1.43
47 67.14
23 32.86%
29  โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 74
3 4.05
7 9.46
13 17.57
1 1.35
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
30  โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 128
19 14.84
0 0.00
21 16.41
0 0.00
0 0.00
88 68.75
40 31.25%
31  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 106
9 8.49
6 5.66
16 15.09
1 0.94
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
32  โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 116
11 9.48
0 0.00
24 20.69
0 0.00
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
33  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 76
2 2.63
1 1.32
14 18.42
5 6.58
0 0.00
54 71.05
22 28.95%
34  โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 103
8 7.77
2 1.94
19 18.45
0 0.00
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
35  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 157
10 6.37
4 2.55
29 18.47
1 0.64
0 0.00
113 71.97
44 28.03%
36  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 132
6 4.55
5 3.79
26 19.70
0 0.00
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
37  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 642
74 11.53
37 5.76
52 8.10
6 0.93
7 1.09
466 72.59
176 27.41%
38  โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 44
3 6.82
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
39  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 162
19 11.73
4 2.47
18 11.11
2 1.23
0 0.00
119 73.46
43 26.54%
40  โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 61
0 0.00
12 19.67
3 4.92
0 0.00
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
41  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 123
11 8.94
5 4.07
15 12.20
1 0.81
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
42  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 400
13 3.25
12 3.00
60 15.00
16 4.00
2 0.50
297 74.25
103 25.75%
43  โรงเรียนวัดโคกกรุง 239
19 7.95
10 4.18
32 13.39
0 0.00
0 0.00
178 74.48
61 25.52%
44  โรงเรียนบ้านโป่งไทร 174
10 5.75
15 8.62
15 8.62
4 2.30
0 0.00
130 74.71
44 25.29%
45  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 538
16 2.97
22 4.09
97 18.03
0 0.00
0 0.00
403 74.91
135 25.09%
46  โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 92
1 1.09
0 0.00
18 19.57
3 3.26
1 1.09
69 75.00
23 25.00%
47  โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 44
2 4.55
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
48  โรงเรียนวัดหนองครก 132
9 6.82
0 0.00
24 18.18
0 0.00
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
49  โรงเรียนวัดหนองโรง 104
19 18.27
0 0.00
7 6.73
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
50  โรงเรียนบ้านเขานมนาง 137
8 5.84
3 2.19
22 16.06
1 0.73
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
51  โรงเรียนวัดบึงไม้ 143
5 3.50
3 2.10
22 15.38
4 2.80
1 0.70
108 75.52
35 24.48%
52  โรงเรียนวัดเจริญธรรม 193
11 5.70
10 5.18
17 8.81
9 4.66
0 0.00
146 75.65
47 24.35%
53  โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 255
16 6.27
10 3.92
34 13.33
2 0.78
0 0.00
193 75.69
62 24.31%
54  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 897
41 4.57
0 0.00
173 19.29
1 0.11
0 0.00
682 76.03
215 23.97%
55  โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 109
0 0.00
1 0.92
25 22.94
0 0.00
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
56  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 775
39 5.03
7 0.90
45 5.81
46 5.94
46 5.94
592 76.39
183 23.61%
57  โรงเรียนบ้านท่าพลู 112
3 2.68
8 7.14
14 12.50
0 0.00
1 0.89
86 76.79
26 23.21%
58  โรงเรียนบ้านซับบอน 82
8 9.76
2 2.44
9 10.98
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
59  โรงเรียนวัดคลองห้า 127
6 4.72
4 3.15
19 14.96
0 0.00
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
60  โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 145
8 5.52
4 2.76
18 12.41
3 2.07
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
61  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 141
10 7.09
3 2.13
19 13.48
0 0.00
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
62  โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 151
9 5.96
1 0.66
18 11.92
6 3.97
0 0.00
117 77.48
34 22.52%
63  โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 81
2 2.47
3 3.70
9 11.11
4 4.94
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
64  โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 50
4 8.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
65  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 56
0 0.00
0 0.00
9 16.07
3 5.36
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
66  โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 99
1 1.01
2 2.02
18 18.18
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
67  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 189
3 1.59
0 0.00
37 19.58
0 0.00
0 0.00
149 78.84
40 21.16%
68  โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 142
9 6.34
1 0.70
15 10.56
0 0.00
5 3.52
112 78.87
30 21.13%
69  โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 57
2 3.51
5 8.77
5 8.77
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
70  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 286
10 3.50
5 1.75
45 15.73
0 0.00
0 0.00
226 79.02
60 20.98%
71  โรงเรียนวัดลำบัว 172
8 4.65
7 4.07
20 11.63
1 0.58
0 0.00
136 79.07
36 20.93%
72  โรงเรียนวัดบ้านจาน 91
5 5.49
2 2.20
12 13.19
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
73  โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 249
14 5.62
8 3.21
29 11.65
1 0.40
0 0.00
197 79.12
52 20.88%
74  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 115
9 7.83
5 4.35
10 8.70
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
75  โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 104
9 8.65
1 0.96
11 10.58
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
76  โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 60
4 6.67
1 1.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
77  โรงเรียนวัดชำผักแพว 203
9 4.43
5 2.46
23 11.33
3 1.48
0 0.00
163 80.30
40 19.70%
78  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 92
4 4.35
8 8.70
6 6.52
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
79  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 72
3 4.17
1 1.39
8 11.11
1 1.39
1 1.39
58 80.56
14 19.44%
80  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 216
8 3.70
10 4.63
23 10.65
0 0.00
0 0.00
175 81.02
41 18.98%
81  โรงเรียนบ้านหินซ้อน 95
1 1.05
4 4.21
12 12.63
0 0.00
1 1.05
77 81.05
18 18.95%
82  โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 181
12 6.63
0 0.00
22 12.15
0 0.00
0 0.00
147 81.22
34 18.78%
83  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 80
3 3.75
0 0.00
5 6.25
7 8.75
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
84  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 789
21 2.66
43 5.45
55 6.97
27 3.42
0 0.00
643 81.50
146 18.50%
85  โรงเรียนบ้านซับกระดาน 55
2 3.64
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
86  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 44
1 2.27
0 0.00
6 13.64
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
87  โรงเรียนวัดสร้างบุญ 72
5 6.94
2 2.78
5 6.94
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
88  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 194
9 4.64
8 4.12
18 9.28
0 0.00
0 0.00
159 81.96
35 18.04%
89  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 180
3 1.67
15 8.33
13 7.22
1 0.56
0 0.00
148 82.22
32 17.78%
90  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 119
6 5.04
4 3.36
3 2.52
7 5.88
1 0.84
98 82.35
21 17.65%
91  โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 82
3 3.66
0 0.00
10 12.20
1 1.22
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
92  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 167
7 4.19
3 1.80
9 5.39
5 2.99
4 2.40
139 83.23
28 16.77%
93  โรงเรียนบ้านซับดินดำ 82
0 0.00
6 7.32
7 8.54
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
94  โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 64
3 4.69
6 9.38
1 1.56
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
95  โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 111
2 1.80
0 0.00
13 11.71
2 1.80
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
96  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 339
21 6.19
11 3.24
19 5.60
0 0.00
0 0.00
288 84.96
51 15.04%
97  โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 68
4 5.88
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
98  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 215
8 3.72
6 2.79
16 7.44
1 0.47
0 0.00
184 85.58
31 14.42%
99  โรงเรียนบ้านซับพริก 224
5 2.23
9 4.02
18 8.04
0 0.00
0 0.00
192 85.71
32 14.29%
100  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 77
1 1.30
2 2.60
3 3.90
1 1.30
4 5.19
66 85.71
11 14.29%
101  โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 77
0 0.00
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
102  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 183
8 4.37
9 4.92
9 4.92
0 0.00
0 0.00
157 85.79
26 14.21%
103  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 268
8 2.99
3 1.12
25 9.33
2 0.75
0 0.00
230 85.82
38 14.18%
104  โรงเรียนบ้านหัวถนน 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
3 4.48
2 2.99
58 86.57
9 13.43%
105  โรงเรียนบ้านบางกง 299
7 2.34
0 0.00
22 7.36
2 0.67
9 3.01
259 86.62
40 13.38%
106  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 142
4 2.82
7 4.93
8 5.63
0 0.00
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
107  โรงเรียนบ้านคลองไทร 61
2 3.28
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
108  โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 343
11 3.21
19 5.54
13 3.79
0 0.00
0 0.00
300 87.46
43 12.54%
109  โรงเรียนวัดเตาปูน 200
5 2.50
3 1.50
13 6.50
2 1.00
2 1.00
175 87.50
25 12.50%
110  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 363
0 0.00
0 0.00
6 1.65
8 2.20
30 8.26
319 87.88
44 12.12%
111  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 109
2 1.83
2 1.83
6 5.50
2 1.83
1 0.92
96 88.07
13 11.93%
112  โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 146
4 2.74
2 1.37
9 6.16
2 1.37
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
113  โรงเรียนวัดคลองใหม่ 52
0 0.00
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
114  โรงเรียนวัดบ้านดง 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
115  โรงเรียนวัดโพนทอง 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
116  โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 134
5 3.73
0 0.00
9 6.72
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
117  โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 138
0 0.00
0 0.00
7 5.07
7 5.07
0 0.00
124 89.86
14 10.14%
118  โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 142
3 2.11
4 2.82
7 4.93
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
119  โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 310
5 1.61
9 2.90
8 2.58
5 1.61
1 0.32
282 90.97
28 9.03%
120  โรงเรียนบ้านช่อง 57
3 5.26
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
121  โรงเรียนวัดบ่อโศรก 83
2 2.41
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
122  โรงเรียนวัดปากน้ำ 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
123  โรงเรียนวัดบุรีการาม 95
2 2.11
2 2.11
2 2.11
1 1.05
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
124  โรงเรียนวัดบ้านลาด 82
2 2.44
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
125  โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 55
1 1.82
0 0.00
1 1.82
1 1.82
1 1.82
51 92.73
4 7.27%
126  โรงเรียนวัดนาบุญ 221
4 1.81
3 1.36
7 3.17
2 0.90
0 0.00
205 92.76
16 7.24%
127  โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 105
3 2.86
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
128  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 88
0 0.00
1 1.14
3 3.41
0 0.00
1 1.14
83 94.32
5 5.68%
129  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 141
4 2.84
0 0.00
4 2.84
0 0.00
0 0.00
133 94.33
8 5.67%
130  โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
131  โรงเรียนบ้านลำสมพุง 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
132  โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 81
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
133  โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 119
0 0.00
0 0.00
2 1.68
0 0.00
0 0.00
117 98.32
2 1.68%
134  โรงเรียนวัดคำพราน 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวัดหนองปลิง 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,581 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,238 5.74
เตี้ย  704 3.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,421 11.22
ผอมและเตี้ย  561 2.60
อ้วนและเตี้ย  437 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,220 75.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,361 คน


24.84%


Powered By www.thaieducation.net