ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 47
35 74.47
0 0.00
7 14.89
1 2.13
4 8.51
0 0.00
47 100.00%
2  โรงเรียนวัดพุแค 33
3 9.09
0 0.00
30 90.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 61
31 50.82
6 9.84
12 19.67
5 8.20
7 11.48
0 0.00
61 100.00%
4  โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 32
28 87.50
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
5  โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) 177
12 6.78
3 1.69
15 8.47
18 10.17
129 72.88
0 0.00
177 100.00%
6  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 494
116 23.48
51 10.32
34 6.88
167 33.81
85 17.21
41 8.30
453 91.70%
7  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 29
20 68.97
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
4 13.79
25 86.21%
8  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 139
17 12.23
7 5.04
34 24.46
12 8.63
35 25.18
34 24.46
105 75.54%
9  โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 299
47 15.72
32 10.70
48 16.05
21 7.02
27 9.03
124 41.47
175 58.53%
10  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2669
182 6.82
109 4.08
709 26.56
61 2.29
312 11.69
1296 48.56
1373 51.44%
11  โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 898
46 5.12
49 5.46
138 15.37
95 10.58
132 14.70
438 48.78
460 51.22%
12  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 41
15 36.59
0 0.00
3 7.32
1 2.44
1 2.44
21 51.22
20 48.78%
13  โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 81
4 4.94
7 8.64
18 22.22
1 1.23
4 4.94
47 58.02
34 41.98%
14  โรงเรียนวัดมะขามเรียง 79
9 11.39
8 10.13
15 18.99
0 0.00
1 1.27
46 58.23
33 41.77%
15  โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 382
11 2.88
14 3.66
47 12.30
25 6.54
61 15.97
224 58.64
158 41.36%
16  โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 155
13 8.39
14 9.03
32 20.65
1 0.65
1 0.65
94 60.65
61 39.35%
17  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 903
34 3.77
16 1.77
152 16.83
50 5.54
96 10.63
555 61.46
348 38.54%
18  โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 69
6 8.70
6 8.70
6 8.70
4 5.80
3 4.35
44 63.77
25 36.23%
19  โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 84
2 2.38
11 13.10
10 11.90
7 8.33
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
20  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 466
63 13.52
12 2.58
90 19.31
0 0.00
0 0.00
301 64.59
165 35.41%
21  โรงเรียนบ้านสระลำใย 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
3 13.04
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 144
6 4.17
1 0.69
22 15.28
7 4.86
13 9.03
95 65.97
49 34.03%
23  โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 69
7 10.14
0 0.00
16 23.19
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
24  โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 46
5 10.87
0 0.00
7 15.22
2 4.35
1 2.17
31 67.39
15 32.61%
25  โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) 31
1 3.23
3 9.68
6 19.35
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
26  โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 158
15 9.49
9 5.70
24 15.19
0 0.00
2 1.27
108 68.35
50 31.65%
27  โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 93
10 10.75
5 5.38
11 11.83
1 1.08
1 1.08
65 69.89
28 30.11%
28  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) 716
44 6.15
29 4.05
124 17.32
16 2.23
0 0.00
503 70.25
213 29.75%
29  โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 64
3 4.69
6 9.38
7 10.94
3 4.69
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
30  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 99
7 7.07
4 4.04
11 11.11
5 5.05
2 2.02
70 70.71
29 29.29%
31  โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 31
2 6.45
3 9.68
3 9.68
1 3.23
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
32  โรงเรียนวัดหนองสีดา 97
0 0.00
5 5.15
23 23.71
0 0.00
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
33  โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 139
15 10.79
0 0.00
25 17.99
0 0.00
0 0.00
99 71.22
40 28.78%
34  โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 248
18 7.26
10 4.03
29 11.69
13 5.24
1 0.40
177 71.37
71 28.63%
35  โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 102
6 5.88
6 5.88
17 16.67
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
36  โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 155
19 12.26
0 0.00
17 10.97
0 0.00
8 5.16
111 71.61
44 28.39%
37  โรงเรียนบ้านซับครก 120
2 1.67
9 7.50
19 15.83
4 3.33
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
38  โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 43
5 11.63
1 2.33
6 13.95
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
39  โรงเรียนวัดหนองบัว 167
14 8.38
5 2.99
24 14.37
3 1.80
0 0.00
121 72.46
46 27.54%
40  โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 182
4 2.20
5 2.75
40 21.98
0 0.00
0 0.00
133 73.08
49 26.92%
41  โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 160
6 3.75
4 2.50
31 19.38
2 1.25
0 0.00
117 73.13
43 26.88%
42  โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 68
9 13.24
0 0.00
7 10.29
2 2.94
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
43  โรงเรียนวัดเขาดิน 34
4 11.76
0 0.00
1 2.94
0 0.00
4 11.76
25 73.53
9 26.47%
44  โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 38
1 2.63
3 7.89
5 13.16
0 0.00
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
45  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 293
16 5.46
13 4.44
42 14.33
6 2.05
0 0.00
216 73.72
77 26.28%
46  โรงเรียนวัดวังเลน 104
10 9.62
0 0.00
16 15.38
1 0.96
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
47  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 247
26 10.53
3 1.21
25 10.12
9 3.64
1 0.40
183 74.09
64 25.91%
48  โรงเรียนวัดป่าคา 66
5 7.58
2 3.03
5 7.58
3 4.55
2 3.03
49 74.24
17 25.76%
49  โรงเรียนวัดสารภี 43
0 0.00
1 2.33
10 23.26
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
50  โรงเรียนวัดห้วยลี่ 129
6 4.65
6 4.65
13 10.08
7 5.43
1 0.78
96 74.42
33 25.58%
51  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 94
1 1.06
1 1.06
22 23.40
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
52  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 110
8 7.27
3 2.73
12 10.91
5 4.55
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
53  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 100
8 8.00
7 7.00
7 7.00
3 3.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
54  โรงเรียนวัดม่วงน้อย 121
7 5.79
3 2.48
20 16.53
0 0.00
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
55  โรงเรียนวัดช้าง 45
0 0.00
0 0.00
11 24.44
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
56  โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 786
16 2.04
18 2.29
150 19.08
0 0.00
0 0.00
602 76.59
184 23.41%
57  โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 171
3 1.75
2 1.17
34 19.88
0 0.00
0 0.00
132 77.19
39 22.81%
58  โรงเรียนวัดโคกเสลา 67
2 2.99
1 1.49
12 17.91
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
59  โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 63
5 7.94
0 0.00
7 11.11
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
60  โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) 135
9 6.67
0 0.00
21 15.56
0 0.00
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
61  โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 240
14 5.83
6 2.50
30 12.50
2 0.83
0 0.00
188 78.33
52 21.67%
62  โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 361
23 6.37
6 1.66
49 13.57
0 0.00
0 0.00
283 78.39
78 21.61%
63  โรงเรียนวัดสุนันทาราม 51
0 0.00
0 0.00
10 19.61
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
64  โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 108
0 0.00
1 0.93
22 20.37
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
65  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 118
9 7.63
4 3.39
7 5.93
3 2.54
2 1.69
93 78.81
25 21.19%
66  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) 281
14 4.98
7 2.49
33 11.74
5 1.78
0 0.00
222 79.00
59 21.00%
67  โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 24
0 0.00
2 8.33
2 8.33
0 0.00
1 4.17
19 79.17
5 20.83%
68  โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 109
1 0.92
1 0.92
20 18.35
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
69  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) 155
7 4.52
5 3.23
14 9.03
5 3.23
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
70  โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 103
3 2.91
1 0.97
13 12.62
3 2.91
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
71  โรงเรียนบ้านพุซาง 101
2 1.98
4 3.96
13 12.87
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
72  โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 108
3 2.78
2 1.85
15 13.89
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
73  โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
74  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
75  โรงเรียนวัดแพะโคก 120
0 0.00
0 0.00
19 15.83
2 1.67
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
76  โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 46
4 8.70
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
77  โรงเรียนบ้านธารทองแดง 99
4 4.04
6 6.06
5 5.05
2 2.02
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
78  โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 47
3 6.38
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
79  โรงเรียนวัดโคกงาม 47
4 8.51
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
80  โรงเรียนวัดมงคล 184
8 4.35
4 2.17
16 8.70
3 1.63
0 0.00
153 83.15
31 16.85%
81  โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 144
6 4.17
2 1.39
15 10.42
0 0.00
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
82  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 158
3 1.90
3 1.90
13 8.23
5 3.16
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
83  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 106
3 2.83
0 0.00
11 10.38
0 0.00
2 1.89
90 84.91
16 15.09%
84  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 74
6 8.11
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
85  โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
5 7.35
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
86  โรงเรียนธารเกษม 147
15 10.20
0 0.00
6 4.08
0 0.00
0 0.00
126 85.71
21 14.29%
87  โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 58
3 5.17
0 0.00
2 3.45
1 1.72
2 3.45
50 86.21
8 13.79%
88  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 125
3 2.40
0 0.00
14 11.20
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
89  โรงเรียนบ้านเขาพลัด 111
3 2.70
0 0.00
12 10.81
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
90  โรงเรียนวัดห้วยหวาย 67
0 0.00
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
91  โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) 128
3 2.34
0 0.00
14 10.94
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
92  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) 78
4 5.13
3 3.85
3 3.85
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
93  โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
94  โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 79
1 1.27
1 1.27
7 8.86
1 1.27
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
95  โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
96  โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 56
0 0.00
3 5.36
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
97  โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 84
3 3.57
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
98  โรงเรียนพระพุทธบาท 93
1 1.08
0 0.00
9 9.68
0 0.00
1 1.08
82 88.17
11 11.83%
99  โรงเรียนวัดหนองหว้า 61
1 1.64
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
100  โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 102
0 0.00
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
101  โรงเรียนวัดป่าสัก 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
102  โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 113
4 3.54
2 1.77
4 3.54
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
103  โรงเรียนบ้านหนองจาน 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
104  โรงเรียนวัดส้มป่อย 105
1 0.95
1 0.95
6 5.71
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
105  โรงเรียนบ้านซับชะอม 94
0 0.00
1 1.06
4 4.26
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
106  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
107  โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ 116
0 0.00
0 0.00
4 3.45
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
108  โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
109  โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%
110  โรงเรียนวัดท่าวัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
112  โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
113  โรงเรียนวัดนาร่อง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดบ้านยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนวัดหัวถนน 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,651 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,182 6.70
เตี้ย  584 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,766 15.67
ผอมและเตี้ย  608 3.44
อ้วนและเตี้ย  943 5.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,568 65.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,083 คน


34.46%


Powered By www.thaieducation.net