ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สิงห์บุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 97 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 97 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกลาง 140
0 0.00
0 0.00
25 17.86
0 0.00
115 82.14
0 0.00
140 100.00%
2  โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 63
4 6.35
0 0.00
19 30.16
0 0.00
40 63.49
0 0.00
63 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 359
14 3.90
19 5.29
80 22.28
36 10.03
101 28.13
109 30.36
250 69.64%
4  โรงเรียนวัดข่อย 110
4 3.64
0 0.00
34 30.91
0 0.00
25 22.73
47 42.73
63 57.27%
5  โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 174
3 1.72
2 1.15
10 5.75
82 47.13
2 1.15
75 43.10
99 56.90%
6  โรงเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 249
4 1.61
9 3.61
71 28.51
10 4.02
33 13.25
122 49.00
127 51.00%
7  โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 87
5 5.75
0 0.00
21 24.14
8 9.20
9 10.34
44 50.57
43 49.43%
8  โรงเรียนวัดประสาท 44
3 6.82
4 9.09
12 27.27
0 0.00
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
9  โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 132
28 21.21
6 4.55
19 14.39
4 3.03
0 0.00
75 56.82
57 43.18%
10  โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 60
7 11.67
3 5.00
14 23.33
1 1.67
0 0.00
35 58.33
25 41.67%
11  โรงเรียนบ้านคูเมือง 61
6 9.84
7 11.48
10 16.39
1 1.64
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
12  โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 123
10 8.13
12 9.76
18 14.63
6 4.88
0 0.00
77 62.60
46 37.40%
13  โรงเรียนวัดคีม 114
7 6.14
0 0.00
32 28.07
3 2.63
0 0.00
72 63.16
42 36.84%
14  โรงเรียนวัดเสือข้าม 105
10 9.52
10 9.52
17 16.19
0 0.00
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
15  โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร 66
1 1.52
0 0.00
10 15.15
1 1.52
10 15.15
44 66.67
22 33.33%
16  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 91
1 1.10
3 3.30
26 28.57
0 0.00
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
17  โรงเรียนวัดตุ้มหู 80
10 12.50
7 8.75
0 0.00
3 3.75
6 7.50
54 67.50
26 32.50%
18  โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 157
3 1.91
4 2.55
37 23.57
7 4.46
0 0.00
106 67.52
51 32.48%
19  โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 151
9 5.96
2 1.32
38 25.17
0 0.00
0 0.00
102 67.55
49 32.45%
20  โรงเรียนวัดสิงห์ 113
19 16.81
2 1.77
13 11.50
2 1.77
0 0.00
77 68.14
36 31.86%
21  โรงเรียนวัดวิหารขาว 45
4 8.89
2 4.44
7 15.56
1 2.22
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
22  โรงเรียนวัดบ้านกลับ 105
6 5.71
3 2.86
23 21.90
0 0.00
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
23  โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 188
7 3.72
10 5.32
20 10.64
7 3.72
13 6.91
131 69.68
57 30.32%
24  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 110
8 7.27
5 4.55
19 17.27
1 0.91
0 0.00
77 70.00
33 30.00%
25  โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 27
2 7.41
1 3.70
4 14.81
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
26  โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 27
0 0.00
2 7.41
4 14.81
2 7.41
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
27  โรงเรียนวัดโสภา 83
5 6.02
2 2.41
14 16.87
2 2.41
1 1.20
59 71.08
24 28.92%
28  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 84
5 5.95
4 4.76
4 4.76
10 11.90
1 1.19
60 71.43
24 28.57%
29  โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 288
11 3.82
17 5.90
50 17.36
3 1.04
1 0.35
206 71.53
82 28.47%
30  โรงเรียนวัดอัมพวัน 134
7 5.22
7 5.22
23 17.16
1 0.75
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
31  โรงเรียนวัดล่องกะเบา 46
2 4.35
0 0.00
10 21.74
0 0.00
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
32  โรงเรียนวัดเชียงราก 93
0 0.00
5 5.38
20 21.51
1 1.08
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
33  โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) 107
9 8.41
1 0.93
19 17.76
0 0.00
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
34  โรงเรียนวัดแหลมคาง 82
9 10.98
4 4.88
6 7.32
0 0.00
3 3.66
60 73.17
22 26.83%
35  โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 72
4 5.56
1 1.39
14 19.44
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
36  โรงเรียนวัดโบสถ์ 57
9 15.79
1 1.75
2 3.51
3 5.26
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
37  โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 77
2 2.60
7 9.09
11 14.29
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
38  โรงเรียนวัดจักรสีห์ 85
6 7.06
0 0.00
15 17.65
0 0.00
1 1.18
63 74.12
22 25.88%
39  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 78
4 5.13
0 0.00
16 20.51
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
40  โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 95
4 4.21
1 1.05
18 18.95
1 1.05
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
41  โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 107
1 0.93
4 3.74
22 20.56
0 0.00
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
42  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 2153
79 3.67
53 2.46
381 17.70
0 0.00
2 0.09
1638 76.08
515 23.92%
43  โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 43
4 9.30
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
44  โรงเรียนวัดบางปูน 108
5 4.63
0 0.00
20 18.52
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
45  โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 87
7 8.05
0 0.00
11 12.64
2 2.30
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
46  โรงเรียนวัดศรีสาคร 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
47  โรงเรียนวัดน้อย 67
1 1.49
1 1.49
5 7.46
2 2.99
6 8.96
52 77.61
15 22.39%
48  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 79
6 7.59
3 3.80
5 6.33
3 3.80
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
49  โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 162
0 0.00
0 0.00
34 20.99
0 0.00
0 0.00
128 79.01
34 20.99%
50  โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
51  โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 59
3 5.08
1 1.69
8 13.56
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
52  โรงเรียนวัดประดับ 110
12 10.91
1 0.91
9 8.18
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
53  โรงเรียนวัดชันสูตร 55
2 3.64
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
54  โรงเรียนวัดประศุก 40
2 5.00
2 5.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
55  โรงเรียนวัดตะโกรวม 69
1 1.45
0 0.00
11 15.94
1 1.45
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
56  โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 94
5 5.32
1 1.06
11 11.70
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
57  โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 89
5 5.62
4 4.49
6 6.74
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
58  โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
59  โรงเรียนวัดโคปูน 68
5 7.35
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
60  โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) 56
0 0.00
2 3.57
7 12.50
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 76
1 1.32
0 0.00
8 10.53
2 2.63
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
62  โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 35
0 0.00
3 8.57
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
63  โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 57
1 1.75
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
64  โรงเรียนวัดโบสถ์ 919
22 2.39
5 0.54
36 3.92
24 2.61
39 4.24
793 86.29
126 13.71%
65  โรงเรียนวัดระนาม 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
66  โรงเรียนค่ายบางระจัน 86
2 2.33
0 0.00
2 2.33
5 5.81
2 2.33
75 87.21
11 12.79%
67  โรงเรียนวัดพรหมสาคร 599
23 3.84
10 1.67
37 6.18
3 0.50
0 0.00
526 87.81
73 12.19%
68  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 102
1 0.98
0 0.00
9 8.82
1 0.98
1 0.98
90 88.24
12 11.76%
69  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 75
3 4.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
70  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
71  โรงเรียนวัดถอนสมอ 174
3 1.72
0 0.00
14 8.05
0 0.00
0 0.00
157 90.23
17 9.77%
72  โรงเรียนวัดบ้านลำ 62
0 0.00
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
73  โรงเรียนวัดยาง 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 73
3 4.11
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
75  โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
76  โรงเรียนวัดเตย 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
77  โรงเรียนวัดปลาไหล 64
3 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
78  โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 49
1 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.04
47 95.92
2 4.08%
79  โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 52
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
80  โรงเรียนวัดวังกะจับ 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
81  โรงเรียนวัดทอง 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
82  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
83  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 144
0 0.00
0 0.00
3 2.08
1 0.69
0 0.00
140 97.22
4 2.78%
84  โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
86  โรงเรียนบ้านเก่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
87  โรงเรียนวัดการ้อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
88  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
90  โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
91  โรงเรียนวัดประโชติการาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
92  โรงเรียนวัดตึกราชา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
93  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
94  โรงเรียนวัดหลวง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
95  โรงเรียนวัดสาธุการาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,998 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  467 4.25
เตี้ย  259 2.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,517 13.79
ผอมและเตี้ย  245 2.23
อ้วนและเตี้ย  413 3.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,097 73.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,901 คน


26.38%


Powered By www.thaieducation.net