ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 131
21 16.03
20 15.27
18 13.74
19 14.50
28 21.37
25 19.08
106 80.92%
2  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 231
62 26.84
58 25.11
19 8.23
13 5.63
11 4.76
68 29.44
163 70.56%
3  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1105
53 4.80
22 1.99
301 27.24
9 0.81
323 29.23
397 35.93
708 64.07%
4  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 101
16 15.84
21 20.79
13 12.87
7 6.93
5 4.95
39 38.61
62 61.39%
5  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 60
13 21.67
14 23.33
8 13.33
1 1.67
0 0.00
24 40.00
36 60.00%
6  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128
21 16.41
13 10.16
29 22.66
8 6.25
5 3.91
52 40.63
76 59.38%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 94
20 21.28
13 13.83
7 7.45
13 13.83
0 0.00
41 43.62
53 56.38%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 201
20 9.95
20 9.95
26 12.94
20 9.95
26 12.94
89 44.28
112 55.72%
9  โรงเรียนวัดโคกสลุง 282
21 7.45
34 12.06
17 6.03
34 12.06
51 18.09
125 44.33
157 55.67%
10  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 137
10 7.30
12 8.76
15 10.95
17 12.41
21 15.33
62 45.26
75 54.74%
11  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262
31 11.83
54 20.61
24 9.16
14 5.34
15 5.73
124 47.33
138 52.67%
12  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 84
8 9.52
6 7.14
14 16.67
9 10.71
6 7.14
41 48.81
43 51.19%
13  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 193
20 10.36
19 9.84
15 7.77
22 11.40
20 10.36
97 50.26
96 49.74%
14  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55
8 14.55
4 7.27
14 25.45
1 1.82
0 0.00
28 50.91
27 49.09%
15  โรงเรียนบ้านซับจำปา 148
17 11.49
11 7.43
36 24.32
1 0.68
2 1.35
81 54.73
67 45.27%
16  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 58
11 18.97
3 5.17
2 3.45
1 1.72
9 15.52
32 55.17
26 44.83%
17  โรงเรียนบ้านซับไทร 44
5 11.36
5 11.36
4 9.09
4 9.09
1 2.27
25 56.82
19 43.18%
18  โรงเรียนช่องสาริกา 152
13 8.55
11 7.24
10 6.58
14 9.21
13 8.55
91 59.87
61 40.13%
19  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 90
7 7.78
9 10.00
12 13.33
6 6.67
2 2.22
54 60.00
36 40.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองไทร 40
6 15.00
3 7.50
4 10.00
2 5.00
1 2.50
24 60.00
16 40.00%
21  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 232
19 8.19
42 18.10
22 9.48
7 3.02
2 0.86
140 60.34
92 39.66%
22  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 76
1 1.32
6 7.89
10 13.16
6 7.89
7 9.21
46 60.53
30 39.47%
23  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 56
9 16.07
5 8.93
4 7.14
4 7.14
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
24  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21
1 4.76
1 4.76
6 28.57
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
25  โรงเรียนบ้านวังทอง 311
24 7.72
17 5.47
39 12.54
19 6.11
18 5.79
194 62.38
117 37.62%
26  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406
18 4.43
7 1.72
113 27.83
5 1.23
7 1.72
256 63.05
150 36.95%
27  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 41
5 12.20
0 0.00
10 24.39
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
28  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 135
16 11.85
9 6.67
22 16.30
1 0.74
0 0.00
87 64.44
48 35.56%
29  โรงเรียนบ้านนาโสม 57
9 15.79
2 3.51
8 14.04
0 0.00
1 1.75
37 64.91
20 35.09%
30  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41
5 12.20
1 2.44
7 17.07
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
31  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85
6 7.06
2 2.35
15 17.65
4 4.71
2 2.35
56 65.88
29 34.12%
32  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50
8 16.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
33  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 166
2 1.20
9 5.42
21 12.65
7 4.22
17 10.24
110 66.27
56 33.73%
34  โรงเรียนบ้านห้วยนา 39
0 0.00
0 0.00
11 28.21
2 5.13
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
35  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 143
10 6.99
2 1.40
28 19.58
6 4.20
1 0.70
96 67.13
47 32.87%
36  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 105
11 10.48
0 0.00
23 21.90
0 0.00
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
37  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 92
14 15.22
0 0.00
11 11.96
2 2.17
2 2.17
63 68.48
29 31.52%
38  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 80
6 7.50
6 7.50
6 7.50
0 0.00
7 8.75
55 68.75
25 31.25%
39  โรงเรียนวัดหนองนา 159
18 11.32
8 5.03
21 13.21
2 1.26
0 0.00
110 69.18
49 30.82%
40  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 119
11 9.24
6 5.04
18 15.13
1 0.84
0 0.00
83 69.75
36 30.25%
41  โรงเรียนบ้านดงน้อย 77
8 10.39
1 1.30
8 10.39
5 6.49
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
42  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 53
2 3.77
2 3.77
8 15.09
2 3.77
1 1.89
38 71.70
15 28.30%
43  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 184
19 10.33
12 6.52
13 7.07
8 4.35
0 0.00
132 71.74
52 28.26%
44  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 29
2 6.90
1 3.45
4 13.79
1 3.45
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
45  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 148
16 10.81
6 4.05
9 6.08
9 6.08
0 0.00
108 72.97
40 27.03%
46  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30
3 10.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
47  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 106
2 1.89
7 6.60
17 16.04
1 0.94
1 0.94
78 73.58
28 26.42%
48  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42
7 16.67
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
31 73.81
11 26.19%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 65
6 9.23
0 0.00
11 16.92
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 70
1 1.43
5 7.14
5 7.14
5 7.14
2 2.86
52 74.29
18 25.71%
51  โรงเรียนบ้านหัวลำ 195
11 5.64
9 4.62
14 7.18
11 5.64
5 2.56
145 74.36
50 25.64%
52  โรงเรียนบ้านบัวชุม 262
18 6.87
15 5.73
34 12.98
0 0.00
0 0.00
195 74.43
67 25.57%
53  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 366
30 8.20
13 3.55
48 13.11
1 0.27
1 0.27
273 74.59
93 25.41%
54  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 314
15 4.78
7 2.23
35 11.15
15 4.78
7 2.23
235 74.84
79 25.16%
55  โรงเรียนพรหมรังษี 315
28 8.89
4 1.27
42 13.33
3 0.95
1 0.32
237 75.24
78 24.76%
56  โรงเรียนวัดดำรงบุล 219
14 6.39
2 0.91
37 16.89
0 0.00
0 0.00
166 75.80
53 24.20%
57  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 139
7 5.04
8 5.76
18 12.95
0 0.00
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
58  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 55
4 7.27
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
59  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55
0 0.00
0 0.00
13 23.64
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
60  โรงเรียนบ้านวังแขม 68
3 4.41
3 4.41
7 10.29
1 1.47
2 2.94
52 76.47
16 23.53%
61  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 103
9 8.74
4 3.88
9 8.74
2 1.94
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
62  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 143
8 5.59
5 3.50
17 11.89
2 1.40
1 0.70
110 76.92
33 23.08%
63  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100
8 8.00
0 0.00
15 15.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
64  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 157
6 3.82
0 0.00
30 19.11
0 0.00
0 0.00
121 77.07
36 22.93%
65  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 35
3 8.57
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
66  โรงเรียนบ้านเขารวก 94
8 8.51
0 0.00
13 13.83
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
67  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 159
0 0.00
5 3.14
28 17.61
2 1.26
0 0.00
124 77.99
35 22.01%
68  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 96
10 10.42
2 2.08
3 3.13
0 0.00
6 6.25
75 78.13
21 21.88%
69  โรงเรียนบ้านดีลัง 247
10 4.05
6 2.43
12 4.86
4 1.62
22 8.91
193 78.14
54 21.86%
70  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 71
1 1.41
2 2.82
7 9.86
4 5.63
1 1.41
56 78.87
15 21.13%
71  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 79
6 7.59
7 8.86
3 3.80
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
72  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 94
0 0.00
6 6.38
13 13.83
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
73  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 30
0 0.00
3 10.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
74  โรงเรียนบ้านยางราก 210
5 2.38
7 3.33
28 13.33
1 0.48
0 0.00
169 80.48
41 19.52%
75  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 131
8 6.11
0 0.00
16 12.21
0 0.00
1 0.76
106 80.92
25 19.08%
76  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 84
3 3.57
2 2.38
11 13.10
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
77  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 74
4 5.41
0 0.00
6 8.11
4 5.41
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
78  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43
4 9.30
2 4.65
1 2.33
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
79  โรงเรียนบ้านสระเพลง 194
11 5.67
4 2.06
21 10.82
0 0.00
0 0.00
158 81.44
36 18.56%
80  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 77
4 5.19
3 3.90
7 9.09
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
81  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 44
2 4.55
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
82  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 209
12 5.74
4 1.91
14 6.70
7 3.35
0 0.00
172 82.30
37 17.70%
83  โรงเรียนบ้านเนินทอง 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
84  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287
0 0.00
0 0.00
27 9.41
22 7.67
0 0.00
238 82.93
49 17.07%
85  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90
3 3.33
2 2.22
9 10.00
1 1.11
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
86  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138
8 5.80
6 4.35
7 5.07
2 1.45
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
87  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 133
5 3.76
0 0.00
15 11.28
1 0.75
1 0.75
111 83.46
22 16.54%
88  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 79
2 2.53
0 0.00
10 12.66
1 1.27
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
89  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 160
5 3.13
2 1.25
9 5.63
0 0.00
9 5.63
135 84.38
25 15.63%
90  โรงเรียนบ้านหนองจาน 79
0 0.00
0 0.00
11 13.92
0 0.00
1 1.27
67 84.81
12 15.19%
91  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 106
8 7.55
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
92  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 80
3 3.75
1 1.25
7 8.75
0 0.00
1 1.25
68 85.00
12 15.00%
93  โรงเรียนบ้านยางโทน 74
0 0.00
3 4.05
7 9.46
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
94  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 181
4 2.21
2 1.10
5 2.76
6 3.31
7 3.87
157 86.74
24 13.26%
95  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 219
9 4.11
5 2.28
4 1.83
8 3.65
3 1.37
190 86.76
29 13.24%
96  โรงเรียนบ้านหนองบง 84
1 1.19
3 3.57
7 8.33
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
97  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 46
0 0.00
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
98  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 54
1 1.85
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
99  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 65
1 1.54
1 1.54
6 9.23
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
100  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 122
5 4.10
3 2.46
5 4.10
1 0.82
1 0.82
107 87.70
15 12.30%
101  โรงเรียนบ้านเขาราบ 133
5 3.76
0 0.00
11 8.27
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
102  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 76
1 1.32
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
103  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 140
6 4.29
1 0.71
8 5.71
0 0.00
0 0.00
125 89.29
15 10.71%
104  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 188
0 0.00
4 2.13
16 8.51
0 0.00
0 0.00
168 89.36
20 10.64%
105  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
106  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 114
3 2.63
0 0.00
2 1.75
1 0.88
6 5.26
102 89.47
12 10.53%
107  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
108  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124
3 2.42
0 0.00
8 6.45
0 0.00
1 0.81
112 90.32
12 9.68%
109  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 145
3 2.07
3 2.07
8 5.52
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
110  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
111  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 191
0 0.00
0 0.00
16 8.38
0 0.00
0 0.00
175 91.62
16 8.38%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 128
0 0.00
2 1.56
8 6.25
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
113  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
114  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256
7 2.73
4 1.56
6 2.34
2 0.78
0 0.00
237 92.58
19 7.42%
115  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217
3 1.38
0 0.00
10 4.61
1 0.46
2 0.92
201 92.63
16 7.37%
116  โรงเรียนบ้านซับโศก 127
3 2.36
2 1.57
2 1.57
1 0.79
1 0.79
118 92.91
9 7.09%
117  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 201
3 1.49
1 0.50
4 1.99
1 0.50
5 2.49
187 93.03
14 6.97%
118  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
119  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
1 1.14
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
120  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 90
1 1.11
3 3.33
0 0.00
2 2.22
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
121  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 135
3 2.22
3 2.22
1 0.74
1 0.74
1 0.74
126 93.33
9 6.67%
122  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 190
3 1.58
1 0.53
8 4.21
0 0.00
0 0.00
178 93.68
12 6.32%
123  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
124  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 57
1 1.75
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
125  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 209
2 0.96
0 0.00
5 2.39
4 1.91
0 0.00
198 94.74
11 5.26%
126  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 107
0 0.00
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
127  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
1 1.64
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
128  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
129  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 482
2 0.41
1 0.21
4 0.83
0 0.00
0 0.00
475 98.55
7 1.45%
130  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 112
0 0.00
0 0.00
1 0.89
0 0.00
0 0.00
111 99.11
1 0.89%
131  โรงเรียนบ้านคลอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 316
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
316 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,913 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,000 5.58
เตี้ย  694 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,904 10.63
ผอมและเตี้ย  432 2.41
อ้วนและเตี้ย  696 3.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,187 73.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,726 คน


26.38%


Powered By www.thaieducation.net