ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 33
25 75.76
0 0.00
6 18.18
1 3.03
1 3.03
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 2824
55 1.95
109 3.86
776 27.48
164 5.81
885 31.34
835 29.57
1989 70.43%
3  โรงเรียนวัดโพทูล 18
1 5.56
0 0.00
7 38.89
0 0.00
3 16.67
7 38.89
11 61.11%
4  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 88
15 17.05
9 10.23
28 31.82
0 0.00
0 0.00
36 40.91
52 59.09%
5  โรงเรียนวัดละมุด 95
7 7.37
2 2.11
18 18.95
7 7.37
21 22.11
40 42.11
55 57.89%
6  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 52
8 15.38
9 17.31
11 21.15
0 0.00
0 0.00
24 46.15
28 53.85%
7  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1526
116 7.60
83 5.44
312 20.45
45 2.95
229 15.01
741 48.56
785 51.44%
8  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 80
18 22.50
7 8.75
7 8.75
2 2.50
4 5.00
42 52.50
38 47.50%
9  โรงเรียนวัดสามขาว 79
18 22.78
3 3.80
14 17.72
2 2.53
0 0.00
42 53.16
37 46.84%
10  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 66
8 12.12
2 3.03
15 22.73
3 4.55
2 3.03
36 54.55
30 45.45%
11  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 177
13 7.34
7 3.95
31 17.51
16 9.04
13 7.34
97 54.80
80 45.20%
12  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 38
6 15.79
2 5.26
5 13.16
3 7.89
1 2.63
21 55.26
17 44.74%
13  โรงเรียนวัดม่วงคัน 184
23 12.50
9 4.89
34 18.48
8 4.35
8 4.35
102 55.43
82 44.57%
14  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 89
15 16.85
0 0.00
23 25.84
0 0.00
0 0.00
51 57.30
38 42.70%
15  โรงเรียนกระทุ่มราย 73
2 2.74
1 1.37
23 31.51
2 2.74
2 2.74
43 58.90
30 41.10%
16  โรงเรียนวัดหลวง 22
5 22.73
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
17  โรงเรียนวัดรางฉนวน 112
24 21.43
8 7.14
7 6.25
6 5.36
0 0.00
67 59.82
45 40.18%
18  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 112
11 9.82
6 5.36
14 12.50
9 8.04
4 3.57
68 60.71
44 39.29%
19  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 56
4 7.14
4 7.14
11 19.64
2 3.57
1 1.79
34 60.71
22 39.29%
20  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 51
5 9.80
3 5.88
7 13.73
5 9.80
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
21  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 51
4 7.84
8 15.69
4 7.84
4 7.84
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
22  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 273
27 9.89
12 4.40
66 24.18
1 0.37
0 0.00
167 61.17
106 38.83%
23  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 159
30 18.87
4 2.52
26 16.35
0 0.00
0 0.00
99 62.26
60 37.74%
24  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 147
21 14.29
13 8.84
15 10.20
5 3.40
1 0.68
92 62.59
55 37.41%
25  โรงเรียนวัดทางพระ 86
2 2.33
6 6.98
24 27.91
0 0.00
0 0.00
54 62.79
32 37.21%
26  โรงเรียนวัดคำหยาด 93
15 16.13
6 6.45
13 13.98
0 0.00
0 0.00
59 63.44
34 36.56%
27  โรงเรียนวัดลั่นทม 99
6 6.06
5 5.05
20 20.20
3 3.03
1 1.01
64 64.65
35 35.35%
28  โรงเรียนวัดขุมทอง 23
5 21.74
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
29  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 130
10 7.69
4 3.08
31 23.85
0 0.00
0 0.00
85 65.38
45 34.62%
30  โรงเรียนวัดต้นทอง 32
4 12.50
0 0.00
6 18.75
0 0.00
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
31  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 74
5 6.76
1 1.35
9 12.16
1 1.35
9 12.16
49 66.22
25 33.78%
32  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 96
14 14.58
2 2.08
16 16.67
0 0.00
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
33  โรงเรียนวัดสามโก้ 69
2 2.90
4 5.80
13 18.84
4 5.80
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
34  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 52
3 5.77
3 5.77
6 11.54
0 0.00
5 9.62
35 67.31
17 32.69%
35  โรงเรียนวัดลานช้าง 41
1 2.44
0 0.00
10 24.39
0 0.00
2 4.88
28 68.29
13 31.71%
36  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 187
16 8.56
5 2.67
33 17.65
5 2.67
0 0.00
128 68.45
59 31.55%
37  โรงเรียนวัดรัตนาราม 81
3 3.70
1 1.23
21 25.93
0 0.00
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
38  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 26
1 3.85
1 3.85
6 23.08
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
39  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 104
9 8.65
6 5.77
14 13.46
3 2.88
0 0.00
72 69.23
32 30.77%
40  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 142
12 8.45
6 4.23
14 9.86
6 4.23
5 3.52
99 69.72
43 30.28%
41  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 80
5 6.25
5 6.25
13 16.25
1 1.25
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
42  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 60
8 13.33
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
43  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 71
8 11.27
0 0.00
11 15.49
2 2.82
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
44  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 44
4 9.09
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
45  โรงเรียนวัดโคศุภราช 102
10 9.80
0 0.00
20 19.61
0 0.00
0 0.00
72 70.59
30 29.41%
46  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 167
3 1.80
4 2.40
38 22.75
4 2.40
0 0.00
118 70.66
49 29.34%
47  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 41
3 7.32
1 2.44
8 19.51
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
48  โรงเรียนวัดยาง 66
4 6.06
3 4.55
12 18.18
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
49  โรงเรียนวัดกำแพง 42
2 4.76
2 4.76
8 19.05
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
50  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 42
2 4.76
1 2.38
9 21.43
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
51  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 28
2 7.14
1 3.57
3 10.71
2 7.14
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
52  โรงเรียนวัดสว่าง 46
2 4.35
0 0.00
9 19.57
1 2.17
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
53  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 71
3 4.23
0 0.00
17 23.94
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
54  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 89
7 7.87
6 6.74
10 11.24
1 1.12
1 1.12
64 71.91
25 28.09%
55  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 118
5 4.24
4 3.39
23 19.49
1 0.85
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
56  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 136
16 11.76
0 0.00
22 16.18
0 0.00
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
57  โรงเรียนวัดยางช้าย 144
17 11.81
2 1.39
21 14.58
0 0.00
0 0.00
104 72.22
40 27.78%
58  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 58
2 3.45
0 0.00
14 24.14
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
59  โรงเรียนวัดท่าโขลง 70
3 4.29
3 4.29
12 17.14
1 1.43
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
60  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 207
5 2.42
7 3.38
41 19.81
2 0.97
0 0.00
152 73.43
55 26.57%
61  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 83
0 0.00
0 0.00
16 19.28
6 7.23
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
62  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 19
1 5.26
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
63  โรงเรียนวัดงิ้วราย 120
6 5.00
9 7.50
9 7.50
7 5.83
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
64  โรงเรียนวัดบุญเกิด 31
3 9.68
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
65  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 132
5 3.79
5 3.79
11 8.33
5 3.79
8 6.06
98 74.24
34 25.76%
66  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 691
22 3.18
14 2.03
139 20.12
0 0.00
1 0.14
515 74.53
176 25.47%
67  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 63
1 1.59
1 1.59
13 20.63
1 1.59
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
68  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 103
2 1.94
0 0.00
24 23.30
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
69  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 80
4 5.00
6 7.50
8 10.00
2 2.50
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
70  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 64
1 1.56
1 1.56
13 20.31
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
71  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 48
4 8.33
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
72  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 97
3 3.09
7 7.22
14 14.43
0 0.00
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
73  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 70
4 5.71
2 2.86
10 14.29
1 1.43
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
74  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 66
6 9.09
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
75  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 58
1 1.72
1 1.72
9 15.52
3 5.17
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
76  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 189
9 4.76
9 4.76
25 13.23
0 0.00
1 0.53
145 76.72
44 23.28%
77  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 194
6 3.09
1 0.52
36 18.56
2 1.03
0 0.00
149 76.80
45 23.20%
78  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 104
3 2.88
3 2.88
14 13.46
4 3.85
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
79  โรงเรียนวัดทำนบ 78
6 7.69
4 5.13
8 10.26
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
80  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 109
6 5.50
1 0.92
18 16.51
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
81  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 98
5 5.10
0 0.00
17 17.35
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
82  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 143
11 7.69
6 4.20
15 10.49
0 0.00
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
83  โรงเรียนวัดบ้านแก 105
5 4.76
3 2.86
13 12.38
2 1.90
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
84  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 115
4 3.48
0 0.00
10 8.70
7 6.09
4 3.48
90 78.26
25 21.74%
85  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 76
5 6.58
1 1.32
9 11.84
1 1.32
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
86  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 117
7 5.98
2 1.71
12 10.26
0 0.00
3 2.56
93 79.49
24 20.51%
87  โรงเรียนวัดหนองยาง 149
4 2.68
0 0.00
26 17.45
0 0.00
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
88  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 80
2 2.50
3 3.75
7 8.75
2 2.50
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
89  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 91
5 5.49
1 1.10
12 13.19
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
90  โรงเรียนวัดเกษทอง 91
1 1.10
1 1.10
15 16.48
0 0.00
1 1.10
73 80.22
18 19.78%
91  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 66
3 4.55
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
92  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 46
4 8.70
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
93  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 72
0 0.00
2 2.78
12 16.67
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
94  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 124
4 3.23
5 4.03
15 12.10
0 0.00
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
95  โรงเรียนวัดท่าตลาด 138
2 1.45
2 1.45
22 15.94
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
96  โรงเรียนวัดข่อย 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
97  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 72
0 0.00
0 0.00
13 18.06
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
98  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 45
1 2.22
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
99  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 46
3 6.52
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
100  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 187
5 2.67
5 2.67
22 11.76
0 0.00
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
101  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 89
6 6.74
1 1.12
8 8.99
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
102  โรงเรียนวัดป่ามุนี 103
5 4.85
0 0.00
3 2.91
2 1.94
7 6.80
86 83.50
17 16.50%
103  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 38
2 5.26
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
104  โรงเรียนวัดนางเล่ว 153
3 1.96
0 0.00
17 11.11
0 0.00
4 2.61
129 84.31
24 15.69%
105  โรงเรียนวัดมหานาม 141
6 4.26
0 0.00
16 11.35
0 0.00
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
106  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 58
4 6.90
1 1.72
3 5.17
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
107  โรงเรียนวัดสิทธาราม 170
5 2.94
2 1.18
19 11.18
0 0.00
0 0.00
144 84.71
26 15.29%
108  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 66
0 0.00
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
109  โรงเรียนวัดถนน 119
4 3.36
2 1.68
12 10.08
0 0.00
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
110  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 93
2 2.15
2 2.15
10 10.75
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
111  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 140
5 3.57
0 0.00
12 8.57
3 2.14
1 0.71
119 85.00
21 15.00%
112  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 87
1 1.15
1 1.15
11 12.64
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
113  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
2 5.88
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
114  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 195
2 1.03
3 1.54
23 11.79
0 0.00
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
115  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 169
2 1.18
17 10.06
2 1.18
2 1.18
1 0.59
145 85.80
24 14.20%
116  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 127
5 3.94
2 1.57
5 3.94
0 0.00
6 4.72
109 85.83
18 14.17%
117  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 78
1 1.28
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
118  โรงเรียนวัดบ้านพราน 75
2 2.67
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
119  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 141
1 0.71
2 1.42
9 6.38
1 0.71
4 2.84
124 87.94
17 12.06%
120  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 169
7 4.14
1 0.59
12 7.10
0 0.00
0 0.00
149 88.17
20 11.83%
121  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 129
7 5.43
1 0.78
3 2.33
3 2.33
1 0.78
114 88.37
15 11.63%
122  โรงเรียนวัดยางทอง 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
123  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
2 3.23
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
124  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
125  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 135
5 3.70
2 1.48
6 4.44
0 0.00
2 1.48
120 88.89
15 11.11%
126  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 127
2 1.57
5 3.94
7 5.51
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
127  โรงเรียนวัดราชปักษี 83
0 0.00
0 0.00
9 10.84
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
128  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 85
3 3.53
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
129  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 125
4 3.20
2 1.60
7 5.60
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
130  โรงเรียนวัดศาลาดิน 58
0 0.00
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
131  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 31
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
28 90.32
3 9.68%
132  โรงเรียนวัดเอกราช 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
133  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 74
1 1.35
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
134  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
135  โรงเรียนวัดจันทราราม 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
136  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 65
1 1.54
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
137  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
138  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 81
3 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.70
75 92.59
6 7.41%
139  โรงเรียนวัดบ้านป่า 136
1 0.74
0 0.00
9 6.62
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
140  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 117
3 2.56
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
141  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 171
0 0.00
0 0.00
6 3.51
0 0.00
0 0.00
165 96.49
6 3.51%
142  โรงเรียนวัดท่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดไผ่วง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,784 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  945 5.31
เตี้ย  537 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,940 16.53
ผอมและเตี้ย  384 2.16
อ้วนและเตี้ย  1,250 7.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,728 65.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,056 คน


34.05%


Powered By www.thaieducation.net