ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 158 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนเชียงรากน้อย 731
50 6.84
21 2.87
185 25.31
12 1.64
235 32.15
228 31.19
503 68.81%
2  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 255
8 3.14
16 6.27
46 18.04
79 30.98
1 0.39
105 41.18
150 58.82%
3  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45
7 15.56
1 2.22
11 24.44
3 6.67
3 6.67
20 44.44
25 55.56%
4  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 802
110 13.72
55 6.86
185 23.07
0 0.00
0 0.00
452 56.36
350 43.64%
5  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14
1 7.14
0 0.00
5 35.71
0 0.00
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
6  โรงเรียนวัดโพธิ์ 45
10 22.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
7  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 57
11 19.30
2 3.51
9 15.79
2 3.51
0 0.00
33 57.89
24 42.11%
8  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 31
6 19.35
0 0.00
6 19.35
1 3.23
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
9  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121
9 7.44
12 9.92
22 18.18
6 4.96
0 0.00
72 59.50
49 40.50%
10  โรงเรียนวัดเชิงเลน 287
17 5.92
16 5.57
76 26.48
0 0.00
0 0.00
178 62.02
109 37.98%
11  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 376
15 3.99
20 5.32
64 17.02
41 10.90
0 0.00
236 62.77
140 37.23%
12  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61
8 13.11
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
13  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 64
2 3.13
6 9.38
13 20.31
2 3.13
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
14  โรงเรียนโคกตาพรหม 67
2 2.99
6 8.96
15 22.39
1 1.49
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
15  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123
7 5.69
4 3.25
24 19.51
4 3.25
5 4.07
79 64.23
44 35.77%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 166
11 6.63
17 10.24
10 6.02
11 6.63
10 6.02
107 64.46
59 35.54%
17  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103
18 17.48
2 1.94
15 14.56
0 0.00
1 0.97
67 65.05
36 34.95%
18  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 156
24 15.38
0 0.00
28 17.95
0 0.00
0 0.00
104 66.67
52 33.33%
19  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 33
5 15.15
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
20  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 142
15 10.56
7 4.93
20 14.08
5 3.52
0 0.00
95 66.90
47 33.10%
21  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 73
4 5.48
2 2.74
10 13.70
6 8.22
2 2.74
49 67.12
24 32.88%
22  โรงเรียนวัดสง่างาม 92
8 8.70
5 5.43
10 10.87
1 1.09
6 6.52
62 67.39
30 32.61%
23  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 74
8 10.81
6 8.11
9 12.16
1 1.35
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
24  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 367
25 6.81
16 4.36
45 12.26
12 3.27
19 5.18
250 68.12
117 31.88%
25  โรงเรียนวัดโพธิ์ 141
10 7.09
11 7.80
16 11.35
5 3.55
1 0.71
98 69.50
43 30.50%
26  โรงเรียนศรีบางไทร 304
6 1.97
12 3.95
46 15.13
2 0.66
24 7.89
214 70.39
90 29.61%
27  โรงเรียนวัดกลาง 98
5 5.10
0 0.00
24 24.49
0 0.00
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
28  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 344
12 3.49
23 6.69
40 11.63
8 2.33
16 4.65
245 71.22
99 28.78%
29  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 128
8 6.25
0 0.00
28 21.88
0 0.00
0 0.00
92 71.88
36 28.13%
30  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 111
0 0.00
6 5.41
25 22.52
0 0.00
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
31  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 405
33 8.15
16 3.95
19 4.69
16 3.95
28 6.91
293 72.35
112 27.65%
32  โรงเรียนวัดบ้านแค 167
23 13.77
0 0.00
23 13.77
0 0.00
0 0.00
121 72.46
46 27.54%
33  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 40
1 2.50
3 7.50
6 15.00
1 2.50
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
34  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 143
18 12.59
6 4.20
14 9.79
1 0.70
0 0.00
104 72.73
39 27.27%
35  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 85
7 8.24
0 0.00
13 15.29
3 3.53
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
36  โรงเรียนวัดวังชะโด 82
4 4.88
2 2.44
16 19.51
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
37  โรงเรียนวัดแจ้ง 79
4 5.06
2 2.53
14 17.72
1 1.27
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
38  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 68
0 0.00
1 1.47
15 22.06
2 2.94
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
39  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 149
9 6.04
10 6.71
15 10.07
5 3.36
0 0.00
110 73.83
39 26.17%
40  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 258
21 8.14
6 2.33
40 15.50
0 0.00
0 0.00
191 74.03
67 25.97%
41  โรงเรียนวิทยานนท์ 230
23 10.00
7 3.04
28 12.17
0 0.00
0 0.00
172 74.78
58 25.22%
42  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 85
3 3.53
2 2.35
15 17.65
0 0.00
1 1.18
64 75.29
21 24.71%
43  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66
5 7.58
0 0.00
9 13.64
1 1.52
1 1.52
50 75.76
16 24.24%
44  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 271
24 8.86
24 8.86
0 0.00
7 2.58
10 3.69
206 76.01
65 23.99%
45  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 21
2 9.52
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
46  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59
3 5.08
3 5.08
8 13.56
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
47  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 234
11 4.70
3 1.28
26 11.11
9 3.85
5 2.14
180 76.92
54 23.08%
48  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156
13 8.33
4 2.56
11 7.05
3 1.92
5 3.21
120 76.92
36 23.08%
49  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 434
22 5.07
12 2.76
65 14.98
1 0.23
0 0.00
334 76.96
100 23.04%
50  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61
1 1.64
4 6.56
9 14.75
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
51  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 57
3 5.26
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
52  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57
3 5.26
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
53  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 128
6 4.69
2 1.56
21 16.41
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
54  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31
3 9.68
1 3.23
2 6.45
1 3.23
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
55  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195
10 5.13
7 3.59
25 12.82
2 1.03
0 0.00
151 77.44
44 22.56%
56  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 136
6 4.41
0 0.00
16 11.76
8 5.88
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
57  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 123
7 5.69
7 5.69
11 8.94
2 1.63
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
58  โรงเรียนรอซีดี 278
15 5.40
3 1.08
40 14.39
3 1.08
0 0.00
217 78.06
61 21.94%
59  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 157
11 7.01
4 2.55
19 12.10
0 0.00
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
60  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 273
21 7.69
10 3.66
13 4.76
10 3.66
4 1.47
215 78.75
58 21.25%
61  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99
3 3.03
2 2.02
14 14.14
2 2.02
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
62  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 338
40 11.83
10 2.96
17 5.03
2 0.59
2 0.59
267 78.99
71 21.01%
63  โรงเรียนวัดโบสถ์ 124
10 8.06
1 0.81
15 12.10
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
64  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 39
0 0.00
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
65  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 85
3 3.53
3 3.53
9 10.59
2 2.35
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
66  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 40
2 5.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
67  โรงเรียนวัดบางบาล 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
2 4.44
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
68  โรงเรียนวัดเชิงท่า 86
2 2.33
3 3.49
11 12.79
1 1.16
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
69  โรงเรียนวัดทำใหม่ 77
1 1.30
2 2.60
11 14.29
1 1.30
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
70  โรงเรียนวัดขวิด 113
1 0.88
1 0.88
20 17.70
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
71  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 83
3 3.61
3 3.61
10 12.05
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
72  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 244
10 4.10
0 0.00
23 9.43
0 0.00
14 5.74
197 80.74
47 19.26%
73  โรงเรียนวัดยม 151
8 5.30
0 0.00
21 13.91
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
74  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 74
1 1.35
4 5.41
8 10.81
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
75  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 234
24 10.26
9 3.85
3 1.28
8 3.42
0 0.00
190 81.20
44 18.80%
76  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64
3 4.69
3 4.69
5 7.81
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
77  โรงเรียนวัดกระแชง 124
6 4.84
1 0.81
16 12.90
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
78  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 157
3 1.91
3 1.91
20 12.74
3 1.91
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
79  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 142
12 8.45
2 1.41
8 5.63
3 2.11
1 0.70
116 81.69
26 18.31%
80  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 73
3 4.11
2 2.74
6 8.22
2 2.74
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
81  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 118
11 9.32
0 0.00
10 8.47
0 0.00
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
82  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 63
3 4.76
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
83  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98
2 2.04
0 0.00
15 15.31
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
84  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35
3 8.57
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
85  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 47
4 8.51
1 2.13
2 4.26
0 0.00
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
86  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118
4 3.39
0 0.00
16 13.56
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
87  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 143
0 0.00
0 0.00
16 11.19
2 1.40
6 4.20
119 83.22
24 16.78%
88  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 48
1 2.08
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
89  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24
1 4.17
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
90  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 157
10 6.37
0 0.00
16 10.19
0 0.00
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
91  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 55
0 0.00
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
92  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62
1 1.61
1 1.61
8 12.90
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
93  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 169
15 8.88
0 0.00
10 5.92
2 1.18
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
94  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
2 4.55
37 84.09
7 15.91%
95  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
96  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77
0 0.00
1 1.30
11 14.29
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
97  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90
7 7.78
2 2.22
3 3.33
2 2.22
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
98  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 156
5 3.21
4 2.56
15 9.62
0 0.00
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
99  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 65
3 4.62
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
100  โรงเรียนวัดเทพมงคล 78
2 2.56
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
101  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 152
3 1.97
5 3.29
15 9.87
0 0.00
0 0.00
129 84.87
23 15.13%
102  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 100
0 0.00
4 4.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
103  โรงเรียนวัดทางยาว 87
0 0.00
0 0.00
12 13.79
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
104  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 149
7 4.70
2 1.34
12 8.05
1 0.67
0 0.00
127 85.23
22 14.77%
105  โรงเรียนบางไทร 147
5 3.40
7 4.76
6 4.08
1 0.68
2 1.36
126 85.71
21 14.29%
106  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 105
0 0.00
0 0.00
15 14.29
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
107  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
108  โรงเรียนวัดสามเรือน 71
2 2.82
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
109  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 94
0 0.00
1 1.06
12 12.77
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
110  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51
2 3.92
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
111  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186
2 1.08
0 0.00
23 12.37
0 0.00
0 0.00
161 86.56
25 13.44%
112  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 75
3 4.00
3 4.00
3 4.00
1 1.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
113  โรงเรียนวัดหัวเวียง 128
0 0.00
0 0.00
5 3.91
0 0.00
12 9.38
111 86.72
17 13.28%
114  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 551
22 3.99
6 1.09
39 7.08
4 0.73
2 0.36
478 86.75
73 13.25%
115  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 110
6 5.45
3 2.73
2 1.82
2 1.82
1 0.91
96 87.27
14 12.73%
116  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
117  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
2 3.08
1 1.54
57 87.69
8 12.31%
118  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 74
1 1.35
3 4.05
5 6.76
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
119  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
120  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 618
25 4.05
9 1.46
34 5.50
0 0.00
5 0.81
545 88.19
73 11.81%
121  โรงเรียนคชเวกวิทยา 52
1 1.92
1 1.92
3 5.77
1 1.92
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
122  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
123  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
124  โรงเรียนวัดสามเพลง 89
1 1.12
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
125  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 74
1 1.35
0 0.00
6 8.11
1 1.35
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
126  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65
3 4.62
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
127  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 93
2 2.15
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
128  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
2 3.03
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
129  โรงเรียนคอตัน 95
0 0.00
0 0.00
7 7.37
1 1.05
2 2.11
85 89.47
10 10.53%
130  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 152
3 1.97
1 0.66
9 5.92
1 0.66
2 1.32
136 89.47
16 10.53%
131  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76
3 3.95
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
132  โรงเรียนวัดปราสาททอง 69
1 1.45
2 2.90
1 1.45
2 2.90
1 1.45
62 89.86
7 10.14%
133  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101
5 4.95
1 0.99
4 3.96
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
134  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 145
3 2.07
0 0.00
11 7.59
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
135  โรงเรียนวัดคู้สลอด 105
2 1.90
1 0.95
7 6.67
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
136  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 109
1 0.92
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
137  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 120
0 0.00
2 1.67
8 6.67
0 0.00
1 0.83
109 90.83
11 9.17%
138  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
139  โรงเรียนวัดบางเคียน 155
0 0.00
2 1.29
10 6.45
0 0.00
1 0.65
142 91.61
13 8.39%
140  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 194
7 3.61
0 0.00
9 4.64
0 0.00
0 0.00
178 91.75
16 8.25%
141  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 311
5 1.61
1 0.32
7 2.25
2 0.64
9 2.89
287 92.28
24 7.72%
142  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
143  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
2 3.85
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
144  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 68
2 2.94
0 0.00
1 1.47
1 1.47
1 1.47
63 92.65
5 7.35%
145  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 136
4 2.94
0 0.00
6 4.41
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
146  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
147  โรงเรียนวัดสนามไชย 134
1 0.75
0 0.00
8 5.97
0 0.00
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
148  โรงเรียนวัดบ้านแพน 395
6 1.52
5 1.27
15 3.80
0 0.00
0 0.00
369 93.42
26 6.58%
149  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 156
2 1.28
1 0.64
7 4.49
0 0.00
0 0.00
146 93.59
10 6.41%
150  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 581
24 4.13
8 1.38
0 0.00
3 0.52
2 0.34
544 93.63
37 6.37%
151  โรงเรียนวัดไทรน้อย 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
152  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68
2 2.94
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
153  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72
1 1.39
2 2.78
1 1.39
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
154  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 134
1 0.75
0 0.00
6 4.48
0 0.00
0 0.00
127 94.78
7 5.22%
155  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
156  โรงเรียนวัดลาดระโหง 68
1 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.94
65 95.59
3 4.41%
157  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
158  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,204 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,115 5.26
เตี้ย  541 2.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,347 11.07
ผอมและเตี้ย  341 1.61
อ้วนและเตี้ย  450 2.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,410 77.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,794 คน


22.61%


Powered By www.thaieducation.net