ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 158 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.67
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนเชียงรากน้อย 731
50 6.84
21 2.87
185 25.31
12 1.64
235 32.15
228 31.19
503 68.81%
2  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 255
8 3.14
16 6.27
46 18.04
79 30.98
1 0.39
105 41.18
150 58.82%
3  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45
7 15.56
1 2.22
11 24.44
3 6.67
3 6.67
20 44.44
25 55.56%
4  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 802
110 13.72
55 6.86
185 23.07
0 0.00
0 0.00
452 56.36
350 43.64%
5  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14
1 7.14
0 0.00
5 35.71
0 0.00
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
6  โรงเรียนวัดโพธิ์ 45
10 22.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
7  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 57
11 19.30
2 3.51
9 15.79
2 3.51
0 0.00
33 57.89
24 42.11%
8  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 31
6 19.35
0 0.00
6 19.35
1 3.23
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
9  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121
9 7.44
12 9.92
22 18.18
6 4.96
0 0.00
72 59.50
49 40.50%
10  โรงเรียนวัดเชิงเลน 287
17 5.92
16 5.57
76 26.48
0 0.00
0 0.00
178 62.02
109 37.98%
11  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 376
15 3.99
20 5.32
64 17.02
41 10.90
0 0.00
236 62.77
140 37.23%
12  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61
8 13.11
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
13  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 64
2 3.13
6 9.38
13 20.31
2 3.13
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
14  โรงเรียนโคกตาพรหม 67
2 2.99
6 8.96
15 22.39
1 1.49
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
15  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123
7 5.69
4 3.25
24 19.51
4 3.25
5 4.07
79 64.23
44 35.77%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 166
11 6.63
17 10.24
10 6.02
11 6.63
10 6.02
107 64.46
59 35.54%
17  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103
18 17.48
2 1.94
15 14.56
0 0.00
1 0.97
67 65.05
36 34.95%
18  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 156
24 15.38
0 0.00
28 17.95
0 0.00
0 0.00
104 66.67
52 33.33%
19  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 33
5 15.15
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
20  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 142
15 10.56
7 4.93
20 14.08
5 3.52
0 0.00
95 66.90
47 33.10%
21  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 73
4 5.48
2 2.74
10 13.70
6 8.22
2 2.74
49 67.12
24 32.88%
22  โรงเรียนวัดสง่างาม 92
8 8.70
5 5.43
10 10.87
1 1.09
6 6.52
62 67.39
30 32.61%
23  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 367
25 6.81
16 4.36
45 12.26
12 3.27
19 5.18
250 68.12
117 31.88%
24  โรงเรียนวัดโพธิ์ 141
10 7.09
11 7.80
16 11.35
5 3.55
1 0.71
98 69.50
43 30.50%
25  โรงเรียนศรีบางไทร 304
6 1.97
12 3.95
46 15.13
2 0.66
24 7.89
214 70.39
90 29.61%
26  โรงเรียนวัดกลาง 98
5 5.10
0 0.00
24 24.49
0 0.00
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
27  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 344
12 3.49
23 6.69
40 11.63
8 2.33
16 4.65
245 71.22
99 28.78%
28  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 128
8 6.25
0 0.00
28 21.88
0 0.00
0 0.00
92 71.88
36 28.13%
29  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 111
0 0.00
6 5.41
25 22.52
0 0.00
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
30  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 405
33 8.15
16 3.95
19 4.69
16 3.95
28 6.91
293 72.35
112 27.65%
31  โรงเรียนวัดบ้านแค 167
23 13.77
0 0.00
23 13.77
0 0.00
0 0.00
121 72.46
46 27.54%
32  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 40
1 2.50
3 7.50
6 15.00
1 2.50
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
33  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 143
18 12.59
6 4.20
14 9.79
1 0.70
0 0.00
104 72.73
39 27.27%
34  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 85
7 8.24
0 0.00
13 15.29
3 3.53
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
35  โรงเรียนวัดวังชะโด 82
4 4.88
2 2.44
16 19.51
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
36  โรงเรียนวัดแจ้ง 79
4 5.06
2 2.53
14 17.72
1 1.27
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
37  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 68
0 0.00
1 1.47
15 22.06
2 2.94
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
38  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 149
9 6.04
10 6.71
15 10.07
5 3.36
0 0.00
110 73.83
39 26.17%
39  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 258
21 8.14
6 2.33
40 15.50
0 0.00
0 0.00
191 74.03
67 25.97%
40  โรงเรียนวิทยานนท์ 230
23 10.00
7 3.04
28 12.17
0 0.00
0 0.00
172 74.78
58 25.22%
41  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 85
3 3.53
2 2.35
15 17.65
0 0.00
1 1.18
64 75.29
21 24.71%
42  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66
5 7.58
0 0.00
9 13.64
1 1.52
1 1.52
50 75.76
16 24.24%
43  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 271
24 8.86
24 8.86
0 0.00
7 2.58
10 3.69
206 76.01
65 23.99%
44  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 21
2 9.52
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
45  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59
3 5.08
3 5.08
8 13.56
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
46  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 234
11 4.70
3 1.28
26 11.11
9 3.85
5 2.14
180 76.92
54 23.08%
47  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156
13 8.33
4 2.56
11 7.05
3 1.92
5 3.21
120 76.92
36 23.08%
48  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 434
22 5.07
12 2.76
65 14.98
1 0.23
0 0.00
334 76.96
100 23.04%
49  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61
1 1.64
4 6.56
9 14.75
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
50  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 57
3 5.26
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
51  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57
3 5.26
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
52  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 128
6 4.69
2 1.56
21 16.41
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
53  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31
3 9.68
1 3.23
2 6.45
1 3.23
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
54  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195
10 5.13
7 3.59
25 12.82
2 1.03
0 0.00
151 77.44
44 22.56%
55  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 136
6 4.41
0 0.00
16 11.76
8 5.88
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
56  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 123
7 5.69
7 5.69
11 8.94
2 1.63
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
57  โรงเรียนรอซีดี 278
15 5.40
3 1.08
40 14.39
3 1.08
0 0.00
217 78.06
61 21.94%
58  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 157
11 7.01
4 2.55
19 12.10
0 0.00
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
59  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 273
21 7.69
10 3.66
13 4.76
10 3.66
4 1.47
215 78.75
58 21.25%
60  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99
3 3.03
2 2.02
14 14.14
2 2.02
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
61  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 338
40 11.83
10 2.96
17 5.03
2 0.59
2 0.59
267 78.99
71 21.01%
62  โรงเรียนวัดโบสถ์ 124
10 8.06
1 0.81
15 12.10
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
63  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 39
0 0.00
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
64  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 85
3 3.53
3 3.53
9 10.59
2 2.35
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
65  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 40
2 5.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
66  โรงเรียนวัดบางบาล 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
2 4.44
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
67  โรงเรียนวัดเชิงท่า 86
2 2.33
3 3.49
11 12.79
1 1.16
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
68  โรงเรียนวัดทำใหม่ 77
1 1.30
2 2.60
11 14.29
1 1.30
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
69  โรงเรียนวัดขวิด 113
1 0.88
1 0.88
20 17.70
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
70  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 83
3 3.61
3 3.61
10 12.05
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
71  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 244
10 4.10
0 0.00
23 9.43
0 0.00
14 5.74
197 80.74
47 19.26%
72  โรงเรียนวัดยม 151
8 5.30
0 0.00
21 13.91
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
73  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 74
1 1.35
4 5.41
8 10.81
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
74  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 234
24 10.26
9 3.85
3 1.28
8 3.42
0 0.00
190 81.20
44 18.80%
75  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64
3 4.69
3 4.69
5 7.81
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
76  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 157
3 1.91
3 1.91
20 12.74
3 1.91
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
77  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 142
12 8.45
2 1.41
8 5.63
3 2.11
1 0.70
116 81.69
26 18.31%
78  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 73
3 4.11
2 2.74
6 8.22
2 2.74
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
79  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 119
11 9.24
0 0.00
10 8.40
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
80  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 63
3 4.76
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
81  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98
2 2.04
0 0.00
15 15.31
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
82  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35
3 8.57
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
83  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 47
4 8.51
1 2.13
2 4.26
0 0.00
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
84  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118
4 3.39
0 0.00
16 13.56
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
85  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 143
0 0.00
0 0.00
16 11.19
2 1.40
6 4.20
119 83.22
24 16.78%
86  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 48
1 2.08
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
87  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24
1 4.17
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
88  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 157
10 6.37
0 0.00
16 10.19
0 0.00
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
89  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 55
0 0.00
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
90  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62
1 1.61
1 1.61
8 12.90
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
91  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 169
15 8.88
0 0.00
10 5.92
2 1.18
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
92  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
2 4.55
37 84.09
7 15.91%
93  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
94  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77
0 0.00
1 1.30
11 14.29
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
95  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90
7 7.78
2 2.22
3 3.33
2 2.22
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
96  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 65
3 4.62
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
97  โรงเรียนวัดเทพมงคล 78
2 2.56
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
98  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 152
3 1.97
5 3.29
15 9.87
0 0.00
0 0.00
129 84.87
23 15.13%
99  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 100
0 0.00
4 4.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
100  โรงเรียนวัดทางยาว 87
0 0.00
0 0.00
12 13.79
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
101  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 149
7 4.70
2 1.34
12 8.05
1 0.67
0 0.00
127 85.23
22 14.77%
102  โรงเรียนบางไทร 147
5 3.40
7 4.76
6 4.08
1 0.68
2 1.36
126 85.71
21 14.29%
103  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 105
0 0.00
0 0.00
15 14.29
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
104  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
105  โรงเรียนวัดสามเรือน 71
2 2.82
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
106  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 94
0 0.00
1 1.06
12 12.77
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
107  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51
2 3.92
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
108  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186
2 1.08
0 0.00
23 12.37
0 0.00
0 0.00
161 86.56
25 13.44%
109  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 75
3 4.00
3 4.00
3 4.00
1 1.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
110  โรงเรียนวัดหัวเวียง 128
0 0.00
0 0.00
5 3.91
0 0.00
12 9.38
111 86.72
17 13.28%
111  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 551
22 3.99
6 1.09
39 7.08
4 0.73
2 0.36
478 86.75
73 13.25%
112  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 110
6 5.45
3 2.73
2 1.82
2 1.82
1 0.91
96 87.27
14 12.73%
113  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
114  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
2 3.08
1 1.54
57 87.69
8 12.31%
115  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 74
1 1.35
3 4.05
5 6.76
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
116  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
117  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 618
25 4.05
9 1.46
34 5.50
0 0.00
5 0.81
545 88.19
73 11.81%
118  โรงเรียนคชเวกวิทยา 52
1 1.92
1 1.92
3 5.77
1 1.92
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
119  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
120  โรงเรียนวัดสามเพลง 89
1 1.12
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
121  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 74
1 1.35
0 0.00
6 8.11
1 1.35
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
122  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65
3 4.62
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
123  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 93
2 2.15
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
124  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
2 3.03
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
125  โรงเรียนคอตัน 95
0 0.00
0 0.00
7 7.37
1 1.05
2 2.11
85 89.47
10 10.53%
126  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 152
3 1.97
1 0.66
9 5.92
1 0.66
2 1.32
136 89.47
16 10.53%
127  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76
3 3.95
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
128  โรงเรียนวัดปราสาททอง 69
1 1.45
2 2.90
1 1.45
2 2.90
1 1.45
62 89.86
7 10.14%
129  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101
5 4.95
1 0.99
4 3.96
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
130  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 145
3 2.07
0 0.00
11 7.59
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
131  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 109
1 0.92
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
132  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 120
0 0.00
2 1.67
8 6.67
0 0.00
1 0.83
109 90.83
11 9.17%
133  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
134  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 194
7 3.61
0 0.00
9 4.64
0 0.00
0 0.00
178 91.75
16 8.25%
135  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
136  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
2 3.85
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
137  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 68
2 2.94
0 0.00
1 1.47
1 1.47
1 1.47
63 92.65
5 7.35%
138  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 136
4 2.94
0 0.00
6 4.41
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
139  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
140  โรงเรียนวัดสนามไชย 134
1 0.75
0 0.00
8 5.97
0 0.00
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
141  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 156
2 1.28
1 0.64
7 4.49
0 0.00
0 0.00
146 93.59
10 6.41%
142  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 581
24 4.13
8 1.38
0 0.00
3 0.52
2 0.34
544 93.63
37 6.37%
143  โรงเรียนวัดไทรน้อย 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
144  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68
2 2.94
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
145  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72
1 1.39
2 2.78
1 1.39
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
146  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 134
1 0.75
0 0.00
6 4.48
0 0.00
0 0.00
127 94.78
7 5.22%
147  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
148  โรงเรียนวัดลาดระโหง 68
1 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.94
65 95.59
3 4.41%

 

จำนวนนักเรียน  19,806 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,083 5.47
เตี้ย  521 2.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,264 11.43
ผอมและเตี้ย  338 1.71
อ้วนและเตี้ย  440 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,160 76.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,646 คน


23.46%


Powered By www.thaieducation.net