ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 187
30 16.04
25 13.37
55 29.41
5 2.67
15 8.02
57 30.48
130 69.52%
2  โรงเรียนวัดผดุงธรรม 145
13 8.97
10 6.90
40 27.59
10 6.90
20 13.79
52 35.86
93 64.14%
3  โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) 82
19 23.17
9 10.98
16 19.51
7 8.54
0 0.00
31 37.80
51 62.20%
4  โรงเรียนวัดนางคุ่ม 108
19 17.59
10 9.26
26 24.07
3 2.78
0 0.00
50 46.30
58 53.70%
5  โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 51
5 9.80
5 9.80
6 11.76
5 9.80
6 11.76
24 47.06
27 52.94%
6  โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 131
19 14.50
21 16.03
18 13.74
9 6.87
0 0.00
64 48.85
67 51.15%
7  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 475
9 1.89
20 4.21
59 12.42
22 4.63
124 26.11
241 50.74
234 49.26%
8  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 76
16 21.05
6 7.89
14 18.42
0 0.00
0 0.00
40 52.63
36 47.37%
9  โรงเรียนวัดสะตือ 177
4 2.26
8 4.52
31 17.51
12 6.78
28 15.82
94 53.11
83 46.89%
10  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 125
10 8.00
3 2.40
17 13.60
13 10.40
15 12.00
67 53.60
58 46.40%
11  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 586
57 9.73
45 7.68
126 21.50
28 4.78
0 0.00
330 56.31
256 43.69%
12  โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 171
14 8.19
2 1.17
20 11.70
16 9.36
22 12.87
97 56.73
74 43.27%
13  โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 147
8 5.44
12 8.16
36 24.49
2 1.36
3 2.04
86 58.50
61 41.50%
14  โรงเรียนวัดจอมเกษ 87
6 6.90
3 3.45
24 27.59
2 2.30
0 0.00
52 59.77
35 40.23%
15  โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 136
26 19.12
0 0.00
28 20.59
0 0.00
0 0.00
82 60.29
54 39.71%
16  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 104
12 11.54
0 0.00
29 27.88
0 0.00
0 0.00
63 60.58
41 39.42%
17  โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 330
21 6.36
10 3.03
45 13.64
31 9.39
23 6.97
200 60.61
130 39.39%
18  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1813
131 7.23
16 0.88
265 14.62
147 8.11
141 7.78
1113 61.39
700 38.61%
19  โรงเรียนวัดนางชี 57
3 5.26
5 8.77
13 22.81
1 1.75
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
20  โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 165
27 16.36
11 6.67
23 13.94
1 0.61
0 0.00
103 62.42
62 37.58%
21  โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 112
9 8.04
8 7.14
11 9.82
5 4.46
9 8.04
70 62.50
42 37.50%
22  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1018
90 8.84
38 3.73
145 14.24
81 7.96
18 1.77
646 63.46
372 36.54%
23  โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 63
5 7.94
7 11.11
10 15.87
1 1.59
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
24  โรงเรียนวัดนนทรีย์ 86
7 8.14
13 15.12
11 12.79
0 0.00
0 0.00
55 63.95
31 36.05%
25  โรงเรียนวัดสะแก 179
11 6.15
6 3.35
45 25.14
0 0.00
0 0.00
117 65.36
62 34.64%
26  โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 90
2 2.22
3 3.33
9 10.00
5 5.56
12 13.33
59 65.56
31 34.44%
27  โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 56
5 8.93
1 1.79
13 23.21
0 0.00
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
28  โรงเรียนวัดโคกกรวด 65
9 13.85
1 1.54
2 3.08
0 0.00
10 15.38
43 66.15
22 33.85%
29  โรงเรียนวัดโคกมะยม 238
6 2.52
9 3.78
50 21.01
6 2.52
9 3.78
158 66.39
80 33.61%
30  โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 65
4 6.15
4 6.15
13 20.00
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
31  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 25
0 0.00
0 0.00
8 32.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
32  โรงเรียนบ้านข่อยโทน 72
7 9.72
4 5.56
3 4.17
6 8.33
3 4.17
49 68.06
23 31.94%
33  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 114
18 15.79
0 0.00
17 14.91
1 0.88
0 0.00
78 68.42
36 31.58%
34  โรงเรียนวัดมเหยงค์ 290
9 3.10
0 0.00
63 21.72
18 6.21
0 0.00
200 68.97
90 31.03%
35  โรงเรียนบ้านช้าง 151
12 7.95
0 0.00
30 19.87
4 2.65
0 0.00
105 69.54
46 30.46%
36  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 140
7 5.00
10 7.14
18 12.86
4 2.86
3 2.14
98 70.00
42 30.00%
37  โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 122
9 7.38
3 2.46
13 10.66
11 9.02
0 0.00
86 70.49
36 29.51%
38  โรงเรียนวัดศิวาราม 167
10 5.99
5 2.99
34 20.36
0 0.00
0 0.00
118 70.66
49 29.34%
39  โรงเรียนวัดบึง 65
14 21.54
2 3.08
0 0.00
2 3.08
1 1.54
46 70.77
19 29.23%
40  โรงเรียนวัดไผ่ 65
6 9.23
0 0.00
13 20.00
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
41  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 134
10 7.46
6 4.48
16 11.94
7 5.22
0 0.00
95 70.90
39 29.10%
42  โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) 296
25 8.45
18 6.08
28 9.46
7 2.36
8 2.70
210 70.95
86 29.05%
43  โรงเรียนบ้านดอนข่อย 162
14 8.64
10 6.17
22 13.58
1 0.62
0 0.00
115 70.99
47 29.01%
44  โรงเรียนวัดทุ่งมน 59
3 5.08
3 5.08
11 18.64
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
45  โรงเรียนวัดสฎางค์ 73
3 4.11
1 1.37
17 23.29
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
46  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 172
12 6.98
5 2.91
26 15.12
3 1.74
3 1.74
123 71.51
49 28.49%
47  โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 60
5 8.33
1 1.67
10 16.67
1 1.67
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
48  โรงเรียนประตูชัย 2010
115 5.72
64 3.18
337 16.77
38 1.89
13 0.65
1443 71.79
567 28.21%
49  โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 178
7 3.93
0 0.00
43 24.16
0 0.00
0 0.00
128 71.91
50 28.09%
50  โรงเรียนวัดแก้วตา 93
8 8.60
0 0.00
18 19.35
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
51  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) 54
3 5.56
2 3.70
10 18.52
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
52  โรงเรียนวัดพระงาม 156
9 5.77
5 3.21
23 14.74
6 3.85
0 0.00
113 72.44
43 27.56%
53  โรงเรียนวัดหนองบัว 132
11 8.33
5 3.79
18 13.64
2 1.52
0 0.00
96 72.73
36 27.27%
54  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 33
2 6.06
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
55  โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 52
2 3.85
2 3.85
8 15.38
2 3.85
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
56  โรงเรียนวัดภาชี 191
8 4.19
5 2.62
26 13.61
12 6.28
0 0.00
140 73.30
51 26.70%
57  โรงเรียนบ่อแร่ 95
3 3.16
3 3.16
16 16.84
3 3.16
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
58  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 171
11 6.43
9 5.26
18 10.53
7 4.09
0 0.00
126 73.68
45 26.32%
59  โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 137
7 5.11
1 0.73
28 20.44
0 0.00
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
60  โรงเรียนบ้านลำแดง 226
18 7.96
5 2.21
36 15.93
0 0.00
0 0.00
167 73.89
59 26.11%
61  โรงเรียนวัดศรีประชา 553
27 4.88
15 2.71
85 15.37
14 2.53
2 0.36
410 74.14
143 25.86%
62  โรงเรียนวัดจําปา 43
4 9.30
1 2.33
6 13.95
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
63  โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 56
2 3.57
1 1.79
10 17.86
1 1.79
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
64  โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 36
0 0.00
0 0.00
9 25.00
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
65  โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 48
2 4.17
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
66  โรงเรียนวัดบ้านม้า 89
2 2.25
1 1.12
17 19.10
2 2.25
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
67  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 82
9 10.98
0 0.00
10 12.20
1 1.22
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
68  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 123
15 12.20
0 0.00
15 12.20
0 0.00
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
69  โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 159
11 6.92
9 5.66
7 4.40
3 1.89
8 5.03
121 76.10
38 23.90%
70  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 505
30 5.94
19 3.76
53 10.50
11 2.18
7 1.39
385 76.24
120 23.76%
71  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 211
13 6.16
6 2.84
31 14.69
0 0.00
0 0.00
161 76.30
50 23.70%
72  โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 72
2 2.78
0 0.00
14 19.44
0 0.00
1 1.39
55 76.39
17 23.61%
73  โรงเรียนวัดหนองเป้า 174
9 5.17
8 4.60
18 10.34
5 2.87
1 0.57
133 76.44
41 23.56%
74  โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 101
4 3.96
2 1.98
14 13.86
3 2.97
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
75  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 110
1 0.91
1 0.91
21 19.09
2 1.82
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
76  โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 150
4 2.67
2 1.33
24 16.00
2 1.33
2 1.33
116 77.33
34 22.67%
77  โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 128
6 4.69
3 2.34
19 14.84
1 0.78
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
78  โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 159
10 6.29
2 1.26
18 11.32
5 3.14
1 0.63
123 77.36
36 22.64%
79  โรงเรียนบ้านคู้คด 124
7 5.65
3 2.42
15 12.10
3 2.42
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
80  โรงเรียนวัดโตนด 40
5 12.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
81  โรงเรียนเชาวน์วัศ 402
15 3.73
19 4.73
55 13.68
0 0.00
0 0.00
313 77.86
89 22.14%
82  โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 122
11 9.02
0 0.00
16 13.11
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
83  โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 68
6 8.82
0 0.00
8 11.76
0 0.00
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
84  โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 41
5 12.20
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
85  โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 229
6 2.62
5 2.18
33 14.41
5 2.18
1 0.44
179 78.17
50 21.83%
86  โรงเรียนวัดทำใหม่ 185
12 6.49
5 2.70
22 11.89
1 0.54
0 0.00
145 78.38
40 21.62%
87  โรงเรียนวัดไทรงาม 144
5 3.47
8 5.56
14 9.72
3 2.08
1 0.69
113 78.47
31 21.53%
88  โรงเรียนวัดดอนพุดซา 149
11 7.38
1 0.67
10 6.71
1 0.67
9 6.04
117 78.52
32 21.48%
89  โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 150
8 5.33
7 4.67
11 7.33
3 2.00
3 2.00
118 78.67
32 21.33%
90  โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 47
5 10.64
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
91  โรงเรียนวัดปรีดาราม 137
8 5.84
2 1.46
11 8.03
3 2.19
5 3.65
108 78.83
29 21.17%
92  โรงเรียนวัดธรรมจริยา 186
8 4.30
3 1.61
24 12.90
1 0.54
3 1.61
147 79.03
39 20.97%
93  โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 120
1 0.83
0 0.00
22 18.33
1 0.83
1 0.83
95 79.17
25 20.83%
94  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
5 8.62
2 3.45
46 79.31
12 20.69%
95  โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 140
5 3.57
0 0.00
23 16.43
0 0.00
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
96  โรงเรียนวัดนาอุ่น 102
3 2.94
0 0.00
17 16.67
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
97  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 128
7 5.47
9 7.03
9 7.03
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
98  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 128
4 3.13
4 3.13
16 12.50
1 0.78
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
99  โรงเรียนวัดไก่ 123
4 3.25
3 2.44
14 11.38
1 0.81
2 1.63
99 80.49
24 19.51%
100  โรงเรียนวัดบ้านหีบ 119
13 10.92
7 5.88
2 1.68
0 0.00
1 0.84
96 80.67
23 19.33%
101  โรงเรียนวัดหันตรา 459
34 7.41
6 1.31
41 8.93
3 0.65
4 0.87
371 80.83
88 19.17%
102  โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 126
3 2.38
4 3.17
17 13.49
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
103  โรงเรียนวัดคานหาม 250
11 4.40
6 2.40
29 11.60
1 0.40
0 0.00
203 81.20
47 18.80%
104  โรงเรียนวัดศาลาลอย 176
8 4.55
6 3.41
14 7.95
5 2.84
0 0.00
143 81.25
33 18.75%
105  โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 70
1 1.43
1 1.43
9 12.86
2 2.86
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
106  โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 189
8 4.23
0 0.00
27 14.29
0 0.00
0 0.00
154 81.48
35 18.52%
107  โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 92
3 3.26
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
108  โรงเรียนวัดลาดทราย 298
11 3.69
13 4.36
31 10.40
0 0.00
0 0.00
243 81.54
55 18.46%
109  โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 121
6 4.96
0 0.00
16 13.22
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
110  โรงเรียนวัดโพธิ์ 50
4 8.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
111  โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 90
2 2.22
5 5.56
9 10.00
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
112  โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 90
1 1.11
0 0.00
13 14.44
2 2.22
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
113  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 120
0 0.00
0 0.00
19 15.83
2 1.67
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
114  โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 52
6 11.54
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
115  โรงเรียนวัดอินกัลยา 169
5 2.96
1 0.59
21 12.43
1 0.59
1 0.59
140 82.84
29 17.16%
116  โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 223
8 3.59
7 3.14
23 10.31
0 0.00
0 0.00
185 82.96
38 17.04%
117  โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 65
5 7.69
2 3.08
4 6.15
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
118  โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 142
3 2.11
1 0.70
18 12.68
1 0.70
1 0.70
118 83.10
24 16.90%
119  โรงเรียนวัดบ้านแถว 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
120  โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 42
1 2.38
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
121  โรงเรียนวัดปากกราน 85
5 5.88
1 1.18
6 7.06
2 2.35
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
122  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 124
0 0.00
0 0.00
20 16.13
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
123  โรงเรียนวัดช้าง 75
3 4.00
0 0.00
7 9.33
2 2.67
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
124  โรงเรียนคอตันคลอง 27 147
6 4.08
9 6.12
8 5.44
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
125  โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 96
0 0.00
0 0.00
15 15.63
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
126  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 232
10 4.31
6 2.59
17 7.33
2 0.86
1 0.43
196 84.48
36 15.52%
127  โรงเรียนวัดดาวคะนอง 104
0 0.00
0 0.00
16 15.38
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
128  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 216
10 4.63
7 3.24
11 5.09
2 0.93
3 1.39
183 84.72
33 15.28%
129  โรงเรียนวัดบัวงาม 59
6 10.17
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
130  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 707
32 4.53
30 4.24
41 5.80
2 0.28
1 0.14
601 85.01
106 14.99%
131  โรงเรียนวัดบ้านช้าง 147
3 2.04
4 2.72
8 5.44
3 2.04
4 2.72
125 85.03
22 14.97%
132  โรงเรียนวัดหัวหิน 183
3 1.64
3 1.64
20 10.93
1 0.55
0 0.00
156 85.25
27 14.75%
133  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 190
9 4.74
2 1.05
13 6.84
3 1.58
1 0.53
162 85.26
28 14.74%
134  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
135  โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 405
20 4.94
19 4.69
20 4.94
0 0.00
0 0.00
346 85.43
59 14.57%
136  โรงเรียนวัดโบสถ์ 42
3 7.14
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
137  โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 162
6 3.70
0 0.00
16 9.88
0 0.00
1 0.62
139 85.80
23 14.20%
138  โรงเรียนกลางคลอง 27 141
2 1.42
2 1.42
16 11.35
0 0.00
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
139  โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 92
2 2.17
0 0.00
11 11.96
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
140  โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 58
1 1.72
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
141  โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 119
8 6.72
0 0.00
6 5.04
2 1.68
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
142  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 142
2 1.41
3 2.11
8 5.63
6 4.23
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
143  โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 150
3 2.00
5 3.33
10 6.67
2 1.33
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
144  โรงเรียนวัดแค 84
0 0.00
2 2.38
9 10.71
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
145  โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 179
5 2.79
2 1.12
2 1.12
5 2.79
9 5.03
156 87.15
23 12.85%
146  โรงเรียนวัดอุทการาม 103
4 3.88
1 0.97
4 3.88
2 1.94
2 1.94
90 87.38
13 12.62%
147  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 96
3 3.13
0 0.00
8 8.33
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
148  โรงเรียนวัดตูม 80
2 2.50
1 1.25
4 5.00
2 2.50
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
149  โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 294
14 4.76
7 2.38
6 2.04
1 0.34
5 1.70
261 88.78
33 11.22%
150  โรงเรียนวัดจำปา อุทัย 371
13 3.50
6 1.62
13 3.50
4 1.08
5 1.35
330 88.95
41 11.05%
151  โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 414
6 1.45
10 2.42
24 5.80
5 1.21
0 0.00
369 89.13
45 10.87%
152  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 91
3 3.30
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
153  โรงเรียนวัดหนองนาง 135
2 1.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 8.15
122 90.37
13 9.63%
154  โรงเรียนวัดดอกไม้ 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
155  โรงเรียนโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 100
0 0.00
0 0.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
156  โรงเรียนวัดพรานนก 78
2 2.56
0 0.00
3 3.85
0 0.00
2 2.56
71 91.03
7 8.97%
157  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 83
2 2.41
0 0.00
4 4.82
0 0.00
1 1.20
76 91.57
7 8.43%
158  โรงเรียนวัดพะยอม 198
5 2.53
3 1.52
4 2.02
2 1.01
2 1.01
182 91.92
16 8.08%
159  โรงเรียนประชาสามัคคี 100
1 1.00
1 1.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
160  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 360
8 2.22
2 0.56
3 0.83
4 1.11
10 2.78
333 92.50
27 7.50%
161  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 634
25 3.94
12 1.89
8 1.26
0 0.00
0 0.00
589 92.90
45 7.10%
162  โรงเรียนบ้านเป็ด 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.65
40 93.02
3 6.98%
163  โรงเรียนวัดนาค 505
12 2.38
0 0.00
23 4.55
0 0.00
0 0.00
470 93.07
35 6.93%
164  โรงเรียนวัดกุฎีลาย 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
1 1.72
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
165  โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 75
3 4.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
166  โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 107
2 1.87
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
167  โรงเรียนวัดพระญาติการาม 282
5 1.77
1 0.35
6 2.13
2 0.71
2 0.71
266 94.33
16 5.67%
168  โรงเรียนวัดโคกสังข์ 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
2 2.63
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
169  โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
170  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 86
3 3.49
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
171  โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 46
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
172  โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 415
4 0.96
0 0.00
12 2.89
0 0.00
0 0.00
399 96.14
16 3.86%
173  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 335
3 0.90
0 0.00
4 1.19
0 0.00
5 1.49
323 96.42
12 3.58%
174  โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 56
1 1.79
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
175  โรงเรียนมุสลิมบำรุง 186
2 1.08
2 1.08
2 1.08
0 0.00
0 0.00
180 96.77
6 3.23%
176  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) 291
4 1.37
3 1.03
1 0.34
0 0.00
0 0.00
283 97.25
8 2.75%
177  โรงเรียนวัดสามเรือน 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%

 

จำนวนนักเรียน  31,218 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,658 5.31
เตี้ย  827 2.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,618 11.59
ผอมและเตี้ย  702 2.25
อ้วนและเตี้ย  610 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,803 76.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,415 คน


23.75%


Powered By www.thaieducation.net