ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 102 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบางคูวัด 312
47 15.06
43 13.78
78 25.00
97 31.09
47 15.06
0 0.00
312 100.00%
2  โรงเรียนลําสนุ่น 347
34 9.80
29 8.36
59 17.00
58 16.71
83 23.92
84 24.21
263 75.79%
3  โรงเรียนวัดรังสิต 454
16 3.52
39 8.59
86 18.94
55 12.11
87 19.16
171 37.67
283 62.33%
4  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 469
28 5.97
19 4.05
95 20.26
47 10.02
81 17.27
199 42.43
270 57.57%
5  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา 176
21 11.93
10 5.68
40 22.73
8 4.55
20 11.36
77 43.75
99 56.25%
6  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 216
11 5.09
7 3.24
38 17.59
18 8.33
45 20.83
97 44.91
119 55.09%
7  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1074
42 3.91
18 1.68
238 22.16
70 6.52
149 13.87
557 51.86
517 48.14%
8  โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 375
44 11.73
26 6.93
72 19.20
12 3.20
26 6.93
195 52.00
180 48.00%
9  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 444
158 35.59
0 0.00
37 8.33
7 1.58
0 0.00
242 54.50
202 45.50%
10  โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 93
9 9.68
8 8.60
19 20.43
2 2.15
4 4.30
51 54.84
42 45.16%
11  โรงเรียนวัดบ่อทอง 274
29 10.58
33 12.04
31 11.31
25 9.12
5 1.82
151 55.11
123 44.89%
12  โรงเรียนวัดฉาง 246
28 11.38
10 4.07
24 9.76
24 9.76
24 9.76
136 55.28
110 44.72%
13  โรงเรียนวัดจันทาราม 110
14 12.73
10 9.09
6 5.45
10 9.09
8 7.27
62 56.36
48 43.64%
14  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 206
21 10.19
9 4.37
48 23.30
4 1.94
4 1.94
120 58.25
86 41.75%
15  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 76
4 5.26
1 1.32
19 25.00
5 6.58
0 0.00
47 61.84
29 38.16%
16  โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 424
33 7.78
27 6.37
30 7.08
38 8.96
27 6.37
269 63.44
155 36.56%
17  โรงเรียนคลองลาดช้าง 414
17 4.11
29 7.00
28 6.76
17 4.11
58 14.01
265 64.01
149 35.99%
18  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1662
52 3.13
21 1.26
285 17.15
73 4.39
167 10.05
1064 64.02
598 35.98%
19  โรงเรียนสี่แยกบางเตย 45
5 11.11
0 0.00
9 20.00
2 4.44
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
20  โรงเรียนวัดสว่างภพ 186
21 11.29
11 5.91
9 4.84
19 10.22
6 3.23
120 64.52
66 35.48%
21  โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) 354
18 5.08
9 2.54
62 17.51
6 1.69
30 8.47
229 64.69
125 35.31%
22  โรงเรียนวัดโคก 94
11 11.70
6 6.38
10 10.64
4 4.26
2 2.13
61 64.89
33 35.11%
23  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 172
5 2.91
8 4.65
9 5.23
17 9.88
20 11.63
113 65.70
59 34.30%
24  โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง 193
13 6.74
12 6.22
36 18.65
3 1.55
0 0.00
129 66.84
64 33.16%
25  โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 50
8 16.00
1 2.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
26  โรงเรียนเจริญวิทยา 112
9 8.04
5 4.46
19 16.96
2 1.79
0 0.00
77 68.75
35 31.25%
27  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 824
119 14.44
0 0.00
138 16.75
0 0.00
0 0.00
567 68.81
257 31.19%
28  โรงเรียนวัดบางพูน 751
61 8.12
40 5.33
131 17.44
0 0.00
0 0.00
519 69.11
232 30.89%
29  โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) 78
7 8.97
1 1.28
16 20.51
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
30  โรงเรียนสุลักขณะ 168
13 7.74
7 4.17
28 16.67
2 1.19
1 0.60
117 69.64
51 30.36%
31  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 162
6 3.70
9 5.56
31 19.14
1 0.62
1 0.62
114 70.37
48 29.63%
32  โรงเรียนคลองพระอุดม 134
12 8.96
0 0.00
27 20.15
0 0.00
0 0.00
95 70.90
39 29.10%
33  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 375
42 11.20
0 0.00
63 16.80
0 0.00
0 0.00
270 72.00
105 28.00%
34  โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 152
9 5.92
5 3.29
28 18.42
0 0.00
0 0.00
110 72.37
42 27.63%
35  โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง 95
3 3.16
0 0.00
23 24.21
0 0.00
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
36  โรงเรียนวัดผลาหาร 166
6 3.61
11 6.63
28 16.87
0 0.00
0 0.00
121 72.89
45 27.11%
37  โรงเรียนวัดบางเตยใน 96
6 6.25
1 1.04
18 18.75
1 1.04
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
38  โรงเรียนวัดพืชนิมิต 417
34 8.15
13 3.12
61 14.63
1 0.24
1 0.24
307 73.62
110 26.38%
39  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง 1046
96 9.18
54 5.16
68 6.50
31 2.96
22 2.10
775 74.09
271 25.91%
40  โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 178
6 3.37
11 6.18
29 16.29
0 0.00
0 0.00
132 74.16
46 25.84%
41  โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) 59
2 3.39
4 6.78
7 11.86
2 3.39
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
42  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 289
19 6.57
11 3.81
37 12.80
5 1.73
1 0.35
216 74.74
73 25.26%
43  โรงเรียนวัดเทียนถวาย 734
40 5.45
21 2.86
84 11.44
20 2.72
18 2.45
551 75.07
183 24.93%
44  โรงเรียนวัดบัวหลวง 122
10 8.20
1 0.82
18 14.75
0 0.00
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
45  โรงเรียนวันครู 2502 832
36 4.33
21 2.52
103 12.38
20 2.40
17 2.04
635 76.32
197 23.68%
46  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 186
20 10.75
2 1.08
22 11.83
0 0.00
0 0.00
142 76.34
44 23.66%
47  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 647
42 6.49
16 2.47
67 10.36
23 3.55
4 0.62
495 76.51
152 23.49%
48  โรงเรียนวัดอู่ข้าว 94
9 9.57
0 0.00
13 13.83
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
49  โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) 107
8 7.48
0 0.00
17 15.89
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
50  โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 230
11 4.78
3 1.30
32 13.91
2 0.87
5 2.17
177 76.96
53 23.04%
51  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 564
26 4.61
20 3.55
62 10.99
15 2.66
6 1.06
435 77.13
129 22.87%
52  โรงเรียนวัดดาวเรือง 207
13 6.28
11 5.31
13 6.28
6 2.90
4 1.93
160 77.29
47 22.71%
53  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 124
9 7.26
6 4.84
5 4.03
5 4.03
3 2.42
96 77.42
28 22.58%
54  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 286
22 7.69
12 4.20
23 8.04
3 1.05
4 1.40
222 77.62
64 22.38%
55  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 821
36 4.38
24 2.92
64 7.80
28 3.41
30 3.65
639 77.83
182 22.17%
56  โรงเรียนวัดหว่านบุญ 469
15 3.20
17 3.62
56 11.94
12 2.56
4 0.85
365 77.83
104 22.17%
57  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 172
11 6.40
2 1.16
23 13.37
2 1.16
0 0.00
134 77.91
38 22.09%
58  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 752
20 2.66
12 1.60
132 17.55
0 0.00
2 0.27
586 77.93
166 22.07%
59  โรงเรียนวัดตะวันเรือง 231
8 3.46
13 5.63
9 3.90
9 3.90
10 4.33
182 78.79
49 21.21%
60  โรงเรียนบึงเขาย้อน 559
14 2.50
17 3.04
46 8.23
23 4.11
18 3.22
441 78.89
118 21.11%
61  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) 609
34 5.58
11 1.81
68 11.17
6 0.99
7 1.15
483 79.31
126 20.69%
62  โรงเรียนวัดเปรมประชากร 764
26 3.40
20 2.62
79 10.34
12 1.57
20 2.62
607 79.45
157 20.55%
63  โรงเรียนวัดถั่วทอง 66
4 6.06
3 4.55
3 4.55
2 3.03
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
64  โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 224
24 10.71
5 2.23
13 5.80
2 0.89
0 0.00
180 80.36
44 19.64%
65  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 135
5 3.70
3 2.22
14 10.37
2 1.48
2 1.48
109 80.74
26 19.26%
66  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 886
54 6.09
12 1.35
88 9.93
7 0.79
9 1.02
716 80.81
170 19.19%
67  โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา 725
29 4.00
2 0.28
96 13.24
6 0.83
4 0.55
588 81.10
137 18.90%
68  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 540
10 1.85
4 0.74
69 12.78
17 3.15
0 0.00
440 81.48
100 18.52%
69  โรงเรียนจารุศรบํารุง 601
19 3.16
14 2.33
48 7.99
19 3.16
11 1.83
490 81.53
111 18.47%
70  โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 256
7 2.73
4 1.56
17 6.64
2 0.78
17 6.64
209 81.64
47 18.36%
71  โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) 510
12 2.35
14 2.75
60 11.76
4 0.78
0 0.00
420 82.35
90 17.65%
72  โรงเรียนปากคลองสอง 80
1 1.25
0 0.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
73  โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 300
10 3.33
10 3.33
26 8.67
4 1.33
0 0.00
250 83.33
50 16.67%
74  โรงเรียนวัดสะแก 146
5 3.42
3 2.05
15 10.27
0 0.00
1 0.68
122 83.56
24 16.44%
75  โรงเรียนศาลาพัน 140
9 6.43
6 4.29
8 5.71
0 0.00
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
76  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 309
7 2.27
5 1.62
38 12.30
0 0.00
0 0.00
259 83.82
50 16.18%
77  โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) 198
0 0.00
0 0.00
2 1.01
30 15.15
0 0.00
166 83.84
32 16.16%
78  โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 654
31 4.74
22 3.36
46 7.03
1 0.15
2 0.31
552 84.40
102 15.60%
79  โรงเรียนบ้านบึง 129
3 2.33
2 1.55
10 7.75
1 0.78
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
80  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 89
1 1.12
0 0.00
9 10.11
1 1.12
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
81  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง 1022
64 6.26
13 1.27
48 4.70
0 0.00
0 0.00
897 87.77
125 12.23%
82  โรงเรียนโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) 74
1 1.35
2 2.70
6 8.11
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
83  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 404
9 2.23
11 2.72
21 5.20
7 1.73
0 0.00
356 88.12
48 11.88%
84  โรงเรียนวัดนาวง 757
19 2.51
11 1.45
55 7.27
0 0.00
0 0.00
672 88.77
85 11.23%
85  โรงเรียนคลองสอง 749
38 5.07
4 0.53
35 4.67
3 0.40
4 0.53
665 88.79
84 11.21%
86  โรงเรียนวัดเมตารางค์ 74
1 1.35
2 2.70
3 4.05
0 0.00
2 2.70
66 89.19
8 10.81%
87  โรงเรียนวัดบัวขวัญ 103
3 2.91
0 0.00
8 7.77
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
88  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 237
3 1.27
2 0.84
8 3.38
3 1.27
8 3.38
213 89.87
24 10.13%
89  โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 193
3 1.55
2 1.04
8 4.15
4 2.07
2 1.04
174 90.16
19 9.84%
90  โรงเรียนวัดมงคลพุการาม 51
4 7.84
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
91  โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง 72
0 0.00
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
92  โรงเรียนวัดเชิงท่า 76
1 1.32
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
93  โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
94  โรงเรียนวัดปทุมทอง 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
95  โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 82
2 2.44
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
96  โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 122
2 1.64
0 0.00
7 5.74
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
97  โรงเรียนคลองลากค้อน 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
98  โรงเรียนสามวาวิทยา 97
0 0.00
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
99  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
100  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1856
30 1.62
0 0.00
60 3.23
0 0.00
0 0.00
1766 95.15
90 4.85%
101  โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
102  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) 178
2 1.12
0 0.00
1 0.56
0 0.00
1 0.56
174 97.75
4 2.25%

 

จำนวนนักเรียน  34,596 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,962 5.67
เตี้ย  943 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,947 11.41
ผอมและเตี้ย  969 2.80
อ้วนและเตี้ย  1,135 3.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,640 74.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,956 คน


25.89%


Powered By www.thaieducation.net