ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 879
7 0.80
16 1.82
167 19.00
29 3.30
262 29.81
398 45.28
481 54.72%
2  โรงเรียนวัดกาหลง 73
6 8.22
10 13.70
20 27.40
2 2.74
0 0.00
35 47.95
38 52.05%
3  โรงเรียนวัดหัวคู้ 358
38 10.61
10 2.79
48 13.41
48 13.41
32 8.94
182 50.84
176 49.16%
4  โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 272
26 9.56
14 5.15
70 25.74
3 1.10
19 6.99
140 51.47
132 48.53%
5  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1700
63 3.71
47 2.76
286 16.82
110 6.47
311 18.29
883 51.94
817 48.06%
6  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1141
60 5.26
31 2.72
214 18.76
91 7.98
152 13.32
593 51.97
548 48.03%
7  โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 462
45 9.74
25 5.41
120 25.97
15 3.25
12 2.60
245 53.03
217 46.97%
8  โรงเรียนคลองบางแก้ว 789
22 2.79
19 2.41
131 16.60
32 4.06
163 20.66
422 53.49
367 46.51%
9  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 79
5 6.33
7 8.86
11 13.92
0 0.00
13 16.46
43 54.43
36 45.57%
10  โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 302
26 8.61
28 9.27
41 13.58
14 4.64
11 3.64
182 60.26
120 39.74%
11  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 170
14 8.24
13 7.65
38 22.35
2 1.18
0 0.00
103 60.59
67 39.41%
12  โรงเรียนวัดสร่างโศก 105
9 8.57
11 10.48
19 18.10
1 0.95
0 0.00
65 61.90
40 38.10%
13  โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 961
43 4.47
27 2.81
271 28.20
13 1.35
3 0.31
604 62.85
357 37.15%
14  โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 446
36 8.07
19 4.26
81 18.16
19 4.26
5 1.12
286 64.13
160 35.87%
15  โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 51
9 17.65
0 0.00
7 13.73
2 3.92
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
16  โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 736
31 4.21
18 2.45
87 11.82
21 2.85
100 13.59
479 65.08
257 34.92%
17  โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 303
15 4.95
29 9.57
45 14.85
14 4.62
2 0.66
198 65.35
105 34.65%
18  โรงเรียนละมูลรอดศิริ 60
4 6.67
4 6.67
12 20.00
0 0.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
19  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 151
11 7.28
7 4.64
27 17.88
4 2.65
1 0.66
101 66.89
50 33.11%
20  โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 57
4 7.02
0 0.00
9 15.79
2 3.51
3 5.26
39 68.42
18 31.58%
21  โรงเรียนวัดบางบ่อ 533
24 4.50
14 2.63
76 14.26
21 3.94
26 4.88
372 69.79
161 30.21%
22  โรงเรียนวัดบัวโรย 136
5 3.68
0 0.00
36 26.47
0 0.00
0 0.00
95 69.85
41 30.15%
23  โรงเรียนวัดโคธาราม 70
7 10.00
2 2.86
10 14.29
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
24  โรงเรียนวัดลาดหวาย 84
2 2.38
0 0.00
20 23.81
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
25  โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 557
37 6.64
24 4.31
81 14.54
1 0.18
2 0.36
412 73.97
145 26.03%
26  โรงเรียนวัดเสาธงนอก 310
30 9.68
0 0.00
47 15.16
3 0.97
0 0.00
230 74.19
80 25.81%
27  โรงเรียนคลองกันยา 175
11 6.29
14 8.00
10 5.71
8 4.57
1 0.57
131 74.86
44 25.14%
28  โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 141
3 2.13
2 1.42
26 18.44
1 0.71
3 2.13
106 75.18
35 24.82%
29  โรงเรียนเทวะคลองตรง 77
7 9.09
2 2.60
10 12.99
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
30  โรงเรียนตลาดคลองสวน 41
0 0.00
1 2.44
0 0.00
5 12.20
4 9.76
31 75.61
10 24.39%
31  โรงเรียนโรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1247
97 7.78
110 8.82
69 5.53
23 1.84
5 0.40
943 75.62
304 24.38%
32  โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 432
25 5.79
22 5.09
44 10.19
5 1.16
9 2.08
327 75.69
105 24.31%
33  โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 410
32 7.80
12 2.93
45 10.98
7 1.71
3 0.73
311 75.85
99 24.15%
34  โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 395
26 6.58
17 4.30
31 7.85
11 2.78
9 2.28
301 76.20
94 23.80%
35  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 347
9 2.59
9 2.59
63 18.16
1 0.29
0 0.00
265 76.37
82 23.63%
36  โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 543
30 5.52
19 3.50
30 5.52
21 3.87
27 4.97
416 76.61
127 23.39%
37  โรงเรียนวัดสลุด 182
4 2.20
5 2.75
22 12.09
4 2.20
7 3.85
140 76.92
42 23.08%
38  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 1960
40 2.04
37 1.89
171 8.72
56 2.86
141 7.19
1515 77.30
445 22.70%
39  โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 825
83 10.06
18 2.18
81 9.82
4 0.48
0 0.00
639 77.45
186 22.55%
40  โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 255
9 3.53
6 2.35
42 16.47
0 0.00
0 0.00
198 77.65
57 22.35%
41  โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 112
6 5.36
0 0.00
19 16.96
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
42  โรงเรียนคลองบางกะอี่ 166
12 7.23
4 2.41
20 12.05
1 0.60
0 0.00
129 77.71
37 22.29%
43  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1059
48 4.53
35 3.31
109 10.29
12 1.13
31 2.93
824 77.81
235 22.19%
44  โรงเรียนคลองสะบัดจาก 167
6 3.59
3 1.80
17 10.18
10 5.99
1 0.60
130 77.84
37 22.16%
45  โรงเรียนปากคลองมอญ 181
9 4.97
0 0.00
31 17.13
0 0.00
0 0.00
141 77.90
40 22.10%
46  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 798
29 3.63
17 2.13
72 9.02
22 2.76
36 4.51
622 77.94
176 22.06%
47  โรงเรียนวัดคอลาด 116
10 8.62
5 4.31
7 6.03
3 2.59
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
48  โรงเรียนคลองบางกระบือ 818
47 5.75
9 1.10
119 14.55
1 0.12
0 0.00
642 78.48
176 21.52%
49  โรงเรียนวัดสีล้ง 107
11 10.28
0 0.00
10 9.35
0 0.00
1 0.93
85 79.44
22 20.56%
50  โรงเรียนวัดบางเพรียง 378
15 3.97
20 5.29
35 9.26
4 1.06
3 0.79
301 79.63
77 20.37%
51  โรงเรียนคลองพระยานาคราช 66
1 1.52
1 1.52
11 16.67
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
52  โรงเรียนวัดนาคราช 92
5 5.43
0 0.00
13 14.13
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
53  โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 263
2 0.76
6 2.28
40 15.21
0 0.00
3 1.14
212 80.61
51 19.39%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) 227
8 3.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 15.86
183 80.62
44 19.38%
55  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1336
33 2.47
50 3.74
158 11.83
6 0.45
6 0.45
1083 81.06
253 18.94%
56  โรงเรียนคลองลาดกระบัง 145
6 4.14
0 0.00
20 13.79
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
57  โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 371
6 1.62
8 2.16
37 9.97
14 3.77
0 0.00
306 82.48
65 17.52%
58  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 264
5 1.89
7 2.65
22 8.33
5 1.89
7 2.65
218 82.58
46 17.42%
59  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 201
0 0.00
0 0.00
33 16.42
0 0.00
0 0.00
168 83.58
33 16.42%
60  โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 213
11 5.16
8 3.76
8 3.76
5 2.35
2 0.94
179 84.04
34 15.96%
61  โรงเรียนคลองหลุมลึก 151
8 5.30
6 3.97
8 5.30
2 1.32
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
62  โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 168
0 0.00
0 0.00
24 14.29
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
63  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 81
2 2.47
1 1.23
5 6.17
3 3.70
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
64  โรงเรียนคลองบางกะสี 189
9 4.76
3 1.59
11 5.82
0 0.00
0 0.00
166 87.83
23 12.17%
65  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 149
0 0.00
0 0.00
18 12.08
0 0.00
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
66  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 197
3 1.52
3 1.52
16 8.12
1 0.51
0 0.00
174 88.32
23 11.68%
67  โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1311
13 0.99
23 1.75
55 4.20
19 1.45
43 3.28
1158 88.33
153 11.67%
68  โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 98
3 3.06
1 1.02
5 5.10
0 0.00
1 1.02
88 89.80
10 10.20%
69  โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1199
42 3.50
2 0.17
9 0.75
2 0.17
0 0.00
1144 95.41
55 4.59%
70  โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 153
0 0.00
0 0.00
7 4.58
0 0.00
0 0.00
146 95.42
7 4.58%
71  โรงเรียนคลองกระแชงเตย 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
1 1.39
69 95.83
3 4.17%

 

จำนวนนักเรียน  28,663 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,305 4.55
เตี้ย  861 3.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,559 12.42
ผอมและเตี้ย  703 2.45
อ้วนและเตี้ย  1,497 5.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,738 72.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,925 คน


27.65%


Powered By www.thaieducation.net