ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 72 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 72 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบางด้วน 85
20 23.53
17 20.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
36 42.35
49 57.65%
2  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 313
22 7.03
22 7.03
75 23.96
10 3.19
0 0.00
184 58.79
129 41.21%
3  โรงเรียนวัดครุใน 352
26 7.39
17 4.83
45 12.78
13 3.69
23 6.53
228 64.77
124 35.23%
4  โรงเรียนพิบูลประชาบาล 885
94 10.62
25 2.82
130 14.69
46 5.20
0 0.00
590 66.67
295 33.33%
5  โรงเรียนวัดแค 199
16 8.04
11 5.53
31 15.58
7 3.52
0 0.00
134 67.34
65 32.66%
6  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 141
8 5.67
14 9.93
16 11.35
6 4.26
2 1.42
95 67.38
46 32.62%
7  โรงเรียนวัดครุนอก 71
11 15.49
2 2.82
9 12.68
0 0.00
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
8  โรงเรียนคลองบางปู 108
8 7.41
6 5.56
13 12.04
6 5.56
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
9  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 342
17 4.97
8 2.34
67 19.59
3 0.88
1 0.29
246 71.93
96 28.07%
10  โรงเรียนวัดคลองเก้า 595
47 7.90
28 4.71
72 12.10
16 2.69
3 0.50
429 72.10
166 27.90%
11  โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 26
0 0.00
0 0.00
7 26.92
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
12  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 266
18 6.77
14 5.26
35 13.16
4 1.50
0 0.00
195 73.31
71 26.69%
13  โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 75
3 4.00
3 4.00
6 8.00
3 4.00
5 6.67
55 73.33
20 26.67%
14  โรงเรียนวัดบางโปรง 248
21 8.47
3 1.21
41 16.53
0 0.00
0 0.00
183 73.79
65 26.21%
15  โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 785
29 3.69
20 2.55
59 7.52
59 7.52
38 4.84
580 73.89
205 26.11%
16  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 140
6 4.29
6 4.29
22 15.71
2 1.43
0 0.00
104 74.29
36 25.71%
17  โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 178
7 3.93
7 3.93
27 15.17
4 2.25
0 0.00
133 74.72
45 25.28%
18  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1120
78 6.96
22 1.96
173 15.45
4 0.36
1 0.09
842 75.18
278 24.82%
19  โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 289
28 9.69
8 2.77
32 11.07
2 0.69
1 0.35
218 75.43
71 24.57%
20  โรงเรียนวัดแหลม 193
3 1.55
12 6.22
31 16.06
1 0.52
0 0.00
146 75.65
47 24.35%
21  โรงเรียนคลองบางปิ้ง 533
39 7.32
3 0.56
85 15.95
2 0.38
0 0.00
404 75.80
129 24.20%
22  โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 342
21 6.14
10 2.92
49 14.33
1 0.29
0 0.00
261 76.32
81 23.68%
23  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1313
220 16.76
0 0.00
72 5.48
0 0.00
17 1.29
1004 76.47
309 23.53%
24  โรงเรียนวัดบางกระสอบ 73
3 4.11
2 2.74
10 13.70
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
25  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 52
1 1.92
1 1.92
9 17.31
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
26  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 356
30 8.43
1 0.28
51 14.33
0 0.00
0 0.00
274 76.97
82 23.03%
27  โรงเรียนคลองใหม่ 574
13 2.26
20 3.48
97 16.90
0 0.00
1 0.17
443 77.18
131 22.82%
28  โรงเรียนวัดสวนส้ม 647
13 2.01
10 1.55
122 18.86
1 0.15
0 0.00
501 77.43
146 22.57%
29  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 771
36 4.67
23 2.98
114 14.79
1 0.13
0 0.00
597 77.43
174 22.57%
30  โรงเรียนบ้านบางจาก 373
16 4.29
10 2.68
55 14.75
2 0.54
1 0.27
289 77.48
84 22.52%
31  โรงเรียนวัดกลาง 165
3 1.82
0 0.00
7 4.24
12 7.27
15 9.09
128 77.58
37 22.42%
32  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 64
5 7.81
2 3.13
6 9.38
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
33  โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1436
65 4.53
16 1.11
228 15.88
4 0.28
0 0.00
1123 78.20
313 21.80%
34  โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) 74
5 6.76
2 2.70
9 12.16
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
35  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 74
4 5.41
4 5.41
5 6.76
3 4.05
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
36  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 726
37 5.10
27 3.72
44 6.06
30 4.13
18 2.48
570 78.51
156 21.49%
37  โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 280
17 6.07
2 0.71
40 14.29
1 0.36
0 0.00
220 78.57
60 21.43%
38  โรงเรียนวัดคู่สร้าง 323
15 4.64
0 0.00
54 16.72
0 0.00
0 0.00
254 78.64
69 21.36%
39  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 190
5 2.63
10 5.26
24 12.63
1 0.53
0 0.00
150 78.95
40 21.05%
40  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1746
46 2.63
121 6.93
177 10.14
21 1.20
0 0.00
1381 79.10
365 20.90%
41  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 78
4 5.13
2 2.56
9 11.54
1 1.28
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
42  โรงเรียนวัดบางฝ้าย 227
12 5.29
6 2.64
24 10.57
3 1.32
1 0.44
181 79.74
46 20.26%
43  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1495
31 2.07
20 1.34
112 7.49
39 2.61
71 4.75
1222 81.74
273 18.26%
44  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 432
18 4.17
7 1.62
51 11.81
0 0.00
0 0.00
356 82.41
76 17.59%
45  โรงเรียนวัดคันลัด 88
0 0.00
0 0.00
14 15.91
0 0.00
1 1.14
73 82.95
15 17.05%
46  โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 157
5 3.18
2 1.27
19 12.10
0 0.00
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
47  โรงเรียนวัดกองแก้ว 136
3 2.21
1 0.74
15 11.03
2 1.47
1 0.74
114 83.82
22 16.18%
48  โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 670
54 8.06
0 0.00
54 8.06
0 0.00
0 0.00
562 83.88
108 16.12%
49  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 487
22 4.52
0 0.00
56 11.50
0 0.00
0 0.00
409 83.98
78 16.02%
50  โรงเรียนวัดป่าเกด 130
8 6.15
0 0.00
6 4.62
4 3.08
2 1.54
110 84.62
20 15.38%
51  โรงเรียนวัดสุขกร 157
4 2.55
4 2.55
16 10.19
0 0.00
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
52  โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) 88
0 0.00
0 0.00
13 14.77
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
53  โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 117
2 1.71
2 1.71
13 11.11
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
54  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 597
22 3.69
13 2.18
36 6.03
8 1.34
7 1.17
511 85.59
86 14.41%
55  โรงเรียนวัดใหญ่ 675
19 2.81
21 3.11
53 7.85
0 0.00
0 0.00
582 86.22
93 13.78%
56  โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1619
33 2.04
59 3.64
51 3.15
52 3.21
22 1.36
1402 86.60
217 13.40%
57  โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 292
10 3.42
0 0.00
28 9.59
1 0.34
0 0.00
253 86.64
39 13.36%
58  โรงเรียนวัดคลองมอญ 153
3 1.96
0 0.00
12 7.84
5 3.27
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
59  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 509
7 1.38
2 0.39
37 7.27
1 0.20
19 3.73
443 87.03
66 12.97%
60  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 507
10 1.97
2 0.39
52 10.26
0 0.00
0 0.00
443 87.38
64 12.62%
61  โรงเรียนวัดบางนางเกรง 67
2 2.99
1 1.49
3 4.48
1 1.49
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
62  โรงเรียนวัดชมนิมิตร 483
15 3.11
7 1.45
20 4.14
3 0.62
5 1.04
433 89.65
50 10.35%
63  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1628
13 0.80
34 2.09
76 4.67
29 1.78
6 0.37
1470 90.29
158 9.71%
64  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 531
6 1.13
0 0.00
44 8.29
0 0.00
1 0.19
480 90.40
51 9.60%
65  โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) 591
12 2.03
8 1.35
26 4.40
4 0.68
4 0.68
537 90.86
54 9.14%
66  โรงเรียนวัดรวก 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
67  โรงเรียนวัดแพรกษา 1385
26 1.88
20 1.44
23 1.66
10 0.72
9 0.65
1297 93.65
88 6.35%
68  โรงเรียนวัดบางกอบัว 107
0 0.00
2 1.87
1 0.93
1 0.93
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
69  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 814
3 0.37
0 0.00
17 2.09
2 0.25
3 0.37
789 96.93
25 3.07%
70  โรงเรียนคลองสำโรง 627
0 0.00
2 0.32
17 2.71
0 0.00
0 0.00
608 96.97
19 3.03%
71  โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 193
0 0.00
0 0.00
2 1.04
0 0.00
0 0.00
191 98.96
2 1.04%
72  โรงเรียนบ้านขุนสมุทร 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,594 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,400 4.43
เตี้ย  724 2.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,063 9.69
ผอมและเตี้ย  435 1.38
อ้วนและเตี้ย  278 0.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,694 81.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,900 คน


18.67%


Powered By www.thaieducation.net