ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 37 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 227
18 7.93
13 5.73
45 19.82
31 13.66
58 25.55
62 27.31
165 72.69%
2  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 450
16 3.56
9 2.00
139 30.89
5 1.11
43 9.56
238 52.89
212 47.11%
3  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 637
75 11.77
28 4.40
76 11.93
28 4.40
93 14.60
337 52.90
300 47.10%
4  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1399
57 4.07
137 9.79
248 17.73
140 10.01
3 0.21
814 58.18
585 41.82%
5  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 641
50 7.80
5 0.78
99 15.44
56 8.74
57 8.89
374 58.35
267 41.65%
6  โรงเรียนวัดด่าน 299
20 6.69
8 2.68
35 11.71
24 8.03
29 9.70
183 61.20
116 38.80%
7  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 826
47 5.69
13 1.57
129 15.62
54 6.54
76 9.20
507 61.38
319 38.62%
8  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 702
23 3.28
10 1.42
129 18.38
33 4.70
76 10.83
431 61.40
271 38.60%
9  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1198
56 4.67
29 2.42
169 14.11
86 7.18
109 9.10
749 62.52
449 37.48%
10  โรงเรียนพญาไท 1727
171 9.90
84 4.86
90 5.21
141 8.16
136 7.87
1105 63.98
622 36.02%
11  โรงเรียนดาราคาม 353
19 5.38
8 2.27
76 21.53
5 1.42
2 0.57
243 68.84
110 31.16%
12  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1135
52 4.58
26 2.29
113 9.96
68 5.99
86 7.58
790 69.60
345 30.40%
13  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1034
47 4.55
24 2.32
147 14.22
41 3.97
54 5.22
721 69.73
313 30.27%
14  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 727
41 5.64
11 1.51
157 21.60
0 0.00
0 0.00
518 71.25
209 28.75%
15  โรงเรียนประถมนนทรี 379
14 3.69
10 2.64
72 19.00
0 0.00
0 0.00
283 74.67
96 25.33%
16  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 737
30 4.07
16 2.17
140 19.00
0 0.00
0 0.00
551 74.76
186 25.24%
17  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1565
78 4.98
44 2.81
262 16.74
3 0.19
5 0.32
1173 74.95
392 25.05%
18  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 708
35 4.94
12 1.69
119 16.81
8 1.13
3 0.42
531 75.00
177 25.00%
19  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 595
43 7.23
41 6.89
35 5.88
18 3.03
6 1.01
452 75.97
143 24.03%
20  โรงเรียนราชวินิต 2198
34 1.55
23 1.05
225 10.24
57 2.59
168 7.64
1691 76.93
507 23.07%
21  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 347
13 3.75
10 2.88
46 13.26
5 1.44
3 0.86
270 77.81
77 22.19%
22  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 953
25 2.62
4 0.42
164 17.21
10 1.05
8 0.84
742 77.86
211 22.14%
23  โรงเรียนวัดหนัง 542
21 3.87
14 2.58
79 14.58
0 0.00
0 0.00
428 78.97
114 21.03%
24  โรงเรียนวัดโสมนัส 298
10 3.36
5 1.68
19 6.38
13 4.36
15 5.03
236 79.19
62 20.81%
25  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1342
41 3.06
44 3.28
194 14.46
0 0.00
0 0.00
1063 79.21
279 20.79%
26  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 526
39 7.41
26 4.94
14 2.66
14 2.66
13 2.47
420 79.85
106 20.15%
27  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 185
3 1.62
2 1.08
29 15.68
0 0.00
0 0.00
151 81.62
34 18.38%
28  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 446
13 2.91
2 0.45
66 14.80
0 0.00
0 0.00
365 81.84
81 18.16%
29  โรงเรียนวัดนาคปรก 221
5 2.26
7 3.17
23 10.41
0 0.00
0 0.00
186 84.16
35 15.84%
30  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 264
2 0.76
1 0.38
35 13.26
0 0.00
0 0.00
226 85.61
38 14.39%
31  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 533
22 4.13
9 1.69
24 4.50
6 1.13
7 1.31
465 87.24
68 12.76%
32  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 198
6 3.03
3 1.52
15 7.58
0 0.00
0 0.00
174 87.88
24 12.12%
33  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 408
11 2.70
8 1.96
10 2.45
4 0.98
4 0.98
371 90.93
37 9.07%
34  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 122
5 4.10
0 0.00
4 3.28
0 0.00
2 1.64
111 90.98
11 9.02%
35  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 638
4 0.63
0 0.00
38 5.96
0 0.00
0 0.00
596 93.42
42 6.58%
36  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 265
0 0.00
0 0.00
14 5.28
0 0.00
0 0.00
251 94.72
14 5.28%
37  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 287
0 0.00
0 0.00
5 1.74
0 0.00
0 0.00
282 98.26
5 1.74%

 

จำนวนนักเรียน  25,112 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,146 4.56
เตี้ย  686 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,284 13.08
ผอมและเตี้ย  850 3.38
อ้วนและเตี้ย  1,056 4.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,090 72.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,022 คน


27.96%


Powered By www.thaieducation.net