ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.05
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนางามวิทยา 179
19 10.61
41 22.91
22 12.29
6 3.35
3 1.68
88 49.16
91 50.84%
2  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 53
6 11.32
6 11.32
4 7.55
5 9.43
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
3  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 76
8 10.53
5 6.58
7 9.21
4 5.26
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
4  โรงเรียนบ้านนาคู 229
20 8.73
7 3.06
21 9.17
10 4.37
9 3.93
162 70.74
67 29.26%
5  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 113
7 6.19
6 5.31
8 7.08
5 4.42
5 4.42
82 72.57
31 27.43%
6  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 92
2 2.17
3 3.26
9 9.78
4 4.35
3 3.26
71 77.17
21 22.83%
7  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 176
13 7.39
8 4.55
18 10.23
0 0.00
0 0.00
137 77.84
39 22.16%
8  โรงเรียนบ้านคำม่วง 83
13 15.66
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
9  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1640
74 4.51
60 3.66
73 4.45
35 2.13
93 5.67
1305 79.57
335 20.43%
10  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 67
1 1.49
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
11  โรงเรียนนาขามวิทยา 279
7 2.51
4 1.43
27 9.68
12 4.30
0 0.00
229 82.08
50 17.92%
12  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 136
4 2.94
2 1.47
4 2.94
4 2.94
3 2.21
119 87.50
17 12.50%
13  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 207
2 0.97
2 0.97
13 6.28
0 0.00
0 0.00
190 91.79
17 8.21%
14  โรงเรียนบ้านโพนแพง 236
7 2.97
0 0.00
5 2.12
7 2.97
0 0.00
217 91.95
19 8.05%
15  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
2 3.03
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
16  โรงเรียนบ้านบึงทอง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.67
14 93.33
1 6.67%
17  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 73
0 0.00
1 1.37
1 1.37
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
18  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 157
0 0.00
0 0.00
1 0.64
0 0.00
0 0.00
156 99.36
1 0.64%

 

จำนวนนักเรียน  3,877 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  183 4.72
เตี้ย  145 3.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  233 6.01
ผอมและเตี้ย  94 2.42
อ้วนและเตี้ย  117 3.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,105 80.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 772 คน


19.91%


Powered By www.thaieducation.net