ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 168 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 102 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.71
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำขามวิทยา 99
28 28.28
15 15.15
13 13.13
27 27.27
16 16.16
0 0.00
99 100.00%
2  โรงเรียนพิมูลวิทยา 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 132
53 40.15
52 39.39
12 9.09
3 2.27
12 9.09
0 0.00
132 100.00%
4  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 84
18 21.43
18 21.43
22 26.19
15 17.86
11 13.10
0 0.00
84 100.00%
5  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 22
2 9.09
2 9.09
6 27.27
7 31.82
4 18.18
1 4.55
21 95.45%
6  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 240
20 8.33
47 19.58
24 10.00
51 21.25
21 8.75
77 32.08
163 67.92%
7  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 88
47 53.41
1 1.14
9 10.23
0 0.00
0 0.00
31 35.23
57 64.77%
8  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 194
38 19.59
38 19.59
15 7.73
25 12.89
8 4.12
70 36.08
124 63.92%
9  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1060
75 7.08
49 4.62
211 19.91
126 11.89
158 14.91
441 41.60
619 58.40%
10  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 160
9 5.63
6 3.75
28 17.50
16 10.00
34 21.25
67 41.88
93 58.13%
11  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 131
17 12.98
13 9.92
21 16.03
14 10.69
9 6.87
57 43.51
74 56.49%
12  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 57
8 14.04
6 10.53
4 7.02
7 12.28
6 10.53
26 45.61
31 54.39%
13  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 103
14 13.59
12 11.65
11 10.68
17 16.50
2 1.94
47 45.63
56 54.37%
14  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 61
7 11.48
4 6.56
8 13.11
7 11.48
7 11.48
28 45.90
33 54.10%
15  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
1 25.00
2 50.00
2 50.00%
16  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 51
10 19.61
5 9.80
4 7.84
5 9.80
0 0.00
27 52.94
24 47.06%
17  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 138
14 10.14
7 5.07
25 18.12
9 6.52
5 3.62
78 56.52
60 43.48%
18  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 161
26 16.15
9 5.59
21 13.04
8 4.97
5 3.11
92 57.14
69 42.86%
19  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 129
13 10.08
5 3.88
21 16.28
2 1.55
9 6.98
79 61.24
50 38.76%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัว 88
30 34.09
0 0.00
2 2.27
0 0.00
1 1.14
55 62.50
33 37.50%
21  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 83
23 27.71
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
52 62.65
31 37.35%
22  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 116
25 21.55
0 0.00
18 15.52
0 0.00
0 0.00
73 62.93
43 37.07%
23  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 154
17 11.04
15 9.74
17 11.04
1 0.65
4 2.60
100 64.94
54 35.06%
24  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 64
9 14.06
2 3.13
11 17.19
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
25  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 172
18 10.47
18 10.47
18 10.47
3 1.74
1 0.58
114 66.28
58 33.72%
26  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 140
10 7.14
9 6.43
26 18.57
2 1.43
0 0.00
93 66.43
47 33.57%
27  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 196
15 7.65
20 10.20
12 6.12
13 6.63
4 2.04
132 67.35
64 32.65%
28  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 124
17 13.71
6 4.84
17 13.71
0 0.00
0 0.00
84 67.74
40 32.26%
29  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 216
38 17.59
12 5.56
5 2.31
13 6.02
0 0.00
148 68.52
68 31.48%
30  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 27
2 7.41
1 3.70
5 18.52
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
31  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 78
6 7.69
3 3.85
5 6.41
4 5.13
5 6.41
55 70.51
23 29.49%
32  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 60
1 1.67
4 6.67
12 20.00
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
33  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 121
11 9.09
2 1.65
21 17.36
0 0.00
0 0.00
87 71.90
34 28.10%
34  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 88
2 2.27
2 2.27
7 7.95
4 4.55
9 10.23
64 72.73
24 27.27%
35  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 102
8 7.84
5 4.90
9 8.82
3 2.94
2 1.96
75 73.53
27 26.47%
36  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 80
13 16.25
0 0.00
6 7.50
0 0.00
2 2.50
59 73.75
21 26.25%
37  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 71
3 4.23
2 2.82
3 4.23
5 7.04
5 7.04
53 74.65
18 25.35%
38  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 4
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
39  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 171
19 11.11
6 3.51
16 9.36
0 0.00
0 0.00
130 76.02
41 23.98%
40  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 244
20 8.20
11 4.51
10 4.10
5 2.05
12 4.92
186 76.23
58 23.77%
41  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97
5 5.15
3 3.09
15 15.46
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
42  โรงเรียนบ้านหนองแซง 380
45 11.84
15 3.95
18 4.74
11 2.89
0 0.00
291 76.58
89 23.42%
43  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 104
6 5.77
1 0.96
13 12.50
3 2.88
1 0.96
80 76.92
24 23.08%
44  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 90
2 2.22
6 6.67
5 5.56
2 2.22
5 5.56
70 77.78
20 22.22%
45  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 292
8 2.74
8 2.74
37 12.67
8 2.74
2 0.68
229 78.42
63 21.58%
46  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 89
14 15.73
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
47  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
48  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 214
17 7.94
5 2.34
20 9.35
1 0.47
0 0.00
171 79.91
43 20.09%
49  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 117
3 2.56
0 0.00
19 16.24
1 0.85
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
50  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 148
6 4.05
1 0.68
11 7.43
7 4.73
4 2.70
119 80.41
29 19.59%
51  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 106
8 7.55
0 0.00
9 8.49
0 0.00
3 2.83
86 81.13
20 18.87%
52  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 53
3 5.66
6 11.32
0 0.00
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
53  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 59
1 1.69
2 3.39
8 13.56
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
54  โรงเรียนยางคำวิทยา 73
2 2.74
4 5.48
3 4.11
1 1.37
3 4.11
60 82.19
13 17.81%
55  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 83
6 7.23
0 0.00
7 8.43
0 0.00
1 1.20
69 83.13
14 16.87%
56  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 54
0 0.00
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
57  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 146
6 4.11
2 1.37
16 10.96
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
58  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 80
2 2.50
2 2.50
8 10.00
1 1.25
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
59  โรงเรียนบ้านหนองแสง 44
3 6.82
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
60  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
4 10.53
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
61  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 51
7 13.73
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
62  โรงเรียนดอนขีวิทยา 103
10 9.71
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
63  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 163
3 1.84
6 3.68
14 8.59
2 1.23
0 0.00
138 84.66
25 15.34%
64  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 84
2 2.38
1 1.19
5 5.95
4 4.76
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
65  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 78
2 2.56
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
66  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 119
4 3.36
0 0.00
12 10.08
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
67  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
68  โรงเรียนปอแดงวิทยา 113
2 1.77
2 1.77
10 8.85
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
69  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
70  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 69
2 2.90
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
71  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
1 1.25
71 88.75
9 11.25%
72  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 83
1 1.20
2 2.41
0 0.00
1 1.20
5 6.02
74 89.16
9 10.84%
73  โรงเรียนหนองบัวชุม 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
74  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
75  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
76  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
77  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 169
3 1.78
2 1.18
5 2.96
3 1.78
3 1.78
153 90.53
16 9.47%
78  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 130
8 6.15
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
79  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
80  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 95
4 4.21
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
81  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
82  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
3 3.41
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
84  โรงเรียนบ้านแสนสุข 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
1 1.30
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
85  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 113
0 0.00
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
86  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
87  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 143
0 0.00
0 0.00
1 0.70
3 2.10
0 0.00
139 97.20
4 2.80%
88  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 239
1 0.42
0 0.00
5 2.09
0 0.00
0 0.00
233 97.49
6 2.51%
89  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
90  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
92  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
93  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
94  โรงเรียนหนองโนวิทยา 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
95  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
96  โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,413 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  887 8.52
เตี้ย  481 4.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,014 9.74
ผอมและเตี้ย  458 4.40
อ้วนและเตี้ย  382 3.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,191 69.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,222 คน


30.94%


Powered By www.thaieducation.net