ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 165 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 165 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำขามวิทยา 99
28 28.28
15 15.15
13 13.13
27 27.27
16 16.16
0 0.00
99 100.00%
2  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 132
53 40.15
52 39.39
12 9.09
3 2.27
12 9.09
0 0.00
132 100.00%
3  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 84
18 21.43
18 21.43
22 26.19
15 17.86
11 13.10
0 0.00
84 100.00%
4  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 22
2 9.09
2 9.09
6 27.27
7 31.82
4 18.18
1 4.55
21 95.45%
5  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 9
4 44.44
0 0.00
1 11.11
1 11.11
2 22.22
1 11.11
8 88.89%
6  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 240
20 8.33
47 19.58
24 10.00
51 21.25
21 8.75
77 32.08
163 67.92%
7  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 88
47 53.41
1 1.14
9 10.23
0 0.00
0 0.00
31 35.23
57 64.77%
8  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 194
38 19.59
38 19.59
15 7.73
25 12.89
8 4.12
70 36.08
124 63.92%
9  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1060
75 7.08
49 4.62
211 19.91
126 11.89
158 14.91
441 41.60
619 58.40%
10  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 160
9 5.63
6 3.75
28 17.50
16 10.00
34 21.25
67 41.88
93 58.13%
11  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 131
17 12.98
13 9.92
21 16.03
14 10.69
9 6.87
57 43.51
74 56.49%
12  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 58
14 24.14
15 25.86
3 5.17
0 0.00
0 0.00
26 44.83
32 55.17%
13  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 57
8 14.04
6 10.53
4 7.02
7 12.28
6 10.53
26 45.61
31 54.39%
14  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 103
14 13.59
12 11.65
11 10.68
17 16.50
2 1.94
47 45.63
56 54.37%
15  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 61
7 11.48
4 6.56
8 13.11
7 11.48
7 11.48
28 45.90
33 54.10%
16  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 18
3 16.67
3 16.67
2 11.11
1 5.56
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
17  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
1 25.00
2 50.00
2 50.00%
18  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 51
10 19.61
5 9.80
4 7.84
5 9.80
0 0.00
27 52.94
24 47.06%
19  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 138
14 10.14
7 5.07
25 18.12
9 6.52
5 3.62
78 56.52
60 43.48%
20  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 161
26 16.15
9 5.59
21 13.04
8 4.97
5 3.11
92 57.14
69 42.86%
21  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 66
14 21.21
7 10.61
4 6.06
3 4.55
0 0.00
38 57.58
28 42.42%
22  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 45
19 42.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
23  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 129
13 10.08
5 3.88
21 16.28
2 1.55
9 6.98
79 61.24
50 38.76%
24  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 127
22 17.32
9 7.09
10 7.87
7 5.51
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัว 88
30 34.09
0 0.00
2 2.27
0 0.00
1 1.14
55 62.50
33 37.50%
26  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 83
23 27.71
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
52 62.65
31 37.35%
27  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 116
25 21.55
0 0.00
18 15.52
0 0.00
0 0.00
73 62.93
43 37.07%
28  โรงเรียนนาบงวิทยา 127
9 7.09
11 8.66
5 3.94
12 9.45
10 7.87
80 62.99
47 37.01%
29  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 31
6 19.35
5 16.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
30  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 154
17 11.04
15 9.74
17 11.04
1 0.65
4 2.60
100 64.94
54 35.06%
31  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 64
9 14.06
2 3.13
11 17.19
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
32  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 162
21 12.96
0 0.00
34 20.99
0 0.00
0 0.00
107 66.05
55 33.95%
33  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 172
18 10.47
18 10.47
18 10.47
3 1.74
1 0.58
114 66.28
58 33.72%
34  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 140
10 7.14
9 6.43
26 18.57
2 1.43
0 0.00
93 66.43
47 33.57%
35  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 196
15 7.65
20 10.20
12 6.12
13 6.63
4 2.04
132 67.35
64 32.65%
36  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 124
17 13.71
6 4.84
17 13.71
0 0.00
0 0.00
84 67.74
40 32.26%
37  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 53
3 5.66
4 7.55
6 11.32
2 3.77
2 3.77
36 67.92
17 32.08%
38  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 216
38 17.59
12 5.56
5 2.31
13 6.02
0 0.00
148 68.52
68 31.48%
39  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 32
5 15.63
0 0.00
1 3.13
4 12.50
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
40  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 27
2 7.41
1 3.70
5 18.52
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
41  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 78
6 7.69
3 3.85
5 6.41
4 5.13
5 6.41
55 70.51
23 29.49%
42  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 83
9 10.84
6 7.23
4 4.82
2 2.41
3 3.61
59 71.08
24 28.92%
43  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 60
1 1.67
4 6.67
12 20.00
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
44  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 138
22 15.94
2 1.45
13 9.42
2 1.45
0 0.00
99 71.74
39 28.26%
45  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 121
11 9.09
2 1.65
21 17.36
0 0.00
0 0.00
87 71.90
34 28.10%
46  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 88
2 2.27
2 2.27
7 7.95
4 4.55
9 10.23
64 72.73
24 27.27%
47  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 102
8 7.84
5 4.90
9 8.82
3 2.94
2 1.96
75 73.53
27 26.47%
48  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 80
13 16.25
0 0.00
6 7.50
0 0.00
2 2.50
59 73.75
21 26.25%
49  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 168
15 8.93
13 7.74
3 1.79
9 5.36
3 1.79
125 74.40
43 25.60%
50  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 71
3 4.23
2 2.82
3 4.23
5 7.04
5 7.04
53 74.65
18 25.35%
51  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 4
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
52  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 53
2 3.77
4 7.55
5 9.43
2 3.77
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
53  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 171
19 11.11
6 3.51
16 9.36
0 0.00
0 0.00
130 76.02
41 23.98%
54  โรงเรียนโคกคำวิทยา 146
6 4.11
8 5.48
20 13.70
0 0.00
1 0.68
111 76.03
35 23.97%
55  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 244
20 8.20
11 4.51
10 4.10
5 2.05
12 4.92
186 76.23
58 23.77%
56  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97
5 5.15
3 3.09
15 15.46
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
57  โรงเรียนบ้านหนองแซง 380
45 11.84
15 3.95
18 4.74
11 2.89
0 0.00
291 76.58
89 23.42%
58  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 104
6 5.77
1 0.96
13 12.50
3 2.88
1 0.96
80 76.92
24 23.08%
59  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 202
13 6.44
12 5.94
15 7.43
5 2.48
0 0.00
157 77.72
45 22.28%
60  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 90
2 2.22
6 6.67
5 5.56
2 2.22
5 5.56
70 77.78
20 22.22%
61  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 158
9 5.70
9 5.70
16 10.13
1 0.63
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
62  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 292
8 2.74
8 2.74
37 12.67
8 2.74
2 0.68
229 78.42
63 21.58%
63  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 89
14 15.73
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
64  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 104
7 6.73
7 6.73
5 4.81
1 0.96
2 1.92
82 78.85
22 21.15%
65  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
66  โรงเรียนดงบังวิทยา 110
7 6.36
3 2.73
12 10.91
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
67  โรงเรียนบ้านโคกศรี 82
4 4.88
5 6.10
0 0.00
1 1.22
7 8.54
65 79.27
17 20.73%
68  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 58
4 6.90
3 5.17
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
69  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 214
17 7.94
5 2.34
20 9.35
1 0.47
0 0.00
171 79.91
43 20.09%
70  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 117
3 2.56
0 0.00
19 16.24
1 0.85
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
71  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 163
8 4.91
7 4.29
10 6.13
7 4.29
0 0.00
131 80.37
32 19.63%
72  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 148
6 4.05
1 0.68
11 7.43
7 4.73
4 2.70
119 80.41
29 19.59%
73  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 67
4 5.97
0 0.00
3 4.48
3 4.48
3 4.48
54 80.60
13 19.40%
74  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 111
4 3.60
0 0.00
11 9.91
3 2.70
3 2.70
90 81.08
21 18.92%
75  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 106
8 7.55
0 0.00
9 8.49
0 0.00
3 2.83
86 81.13
20 18.87%
76  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 53
3 5.66
6 11.32
0 0.00
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
77  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 59
1 1.69
2 3.39
8 13.56
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
78  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 113
3 2.65
4 3.54
8 7.08
5 4.42
1 0.88
92 81.42
21 18.58%
79  โรงเรียนยางคำวิทยา 73
2 2.74
4 5.48
3 4.11
1 1.37
3 4.11
60 82.19
13 17.81%
80  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 91
4 4.40
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
81  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 83
6 7.23
0 0.00
7 8.43
0 0.00
1 1.20
69 83.13
14 16.87%
82  โรงเรียนหนองแวงม่วง 54
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
83  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 54
0 0.00
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
84  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 146
6 4.11
2 1.37
16 10.96
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
85  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 80
2 2.50
2 2.50
8 10.00
1 1.25
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
86  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 68
2 2.94
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
87  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
88  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 106
11 10.38
6 5.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
89  โรงเรียนบ้านหนองแสง 44
3 6.82
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
90  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
4 10.53
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
91  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 51
7 13.73
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
92  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 115
10 8.70
3 2.61
3 2.61
2 1.74
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
93  โรงเรียนดอนขีวิทยา 103
10 9.71
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
94  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 163
3 1.84
6 3.68
14 8.59
2 1.23
0 0.00
138 84.66
25 15.34%
95  โรงเรียนบ้านคำแคน 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
96  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
2 4.08
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
97  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 84
2 2.38
1 1.19
5 5.95
4 4.76
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
98  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 78
2 2.56
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
99  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 93
8 8.60
0 0.00
4 4.30
1 1.08
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
100  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 93
3 3.23
6 6.45
4 4.30
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
101  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 37
1 2.70
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
102  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 119
4 3.36
0 0.00
12 10.08
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
103  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 60
3 5.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
104  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
105  โรงเรียนพิมูลวิทยา 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
14 87.50
2 12.50%
106  โรงเรียนปอแดงวิทยา 113
2 1.77
2 1.77
10 8.85
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
107  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
108  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
109  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 69
2 2.90
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
110  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
1 1.89
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
111  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
1 1.25
71 88.75
9 11.25%
112  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 179
2 1.12
7 3.91
10 5.59
1 0.56
0 0.00
159 88.83
20 11.17%
113  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 27
3 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
114  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 108
7 6.48
3 2.78
2 1.85
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
115  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 73
4 5.48
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
116  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 83
1 1.20
2 2.41
0 0.00
1 1.20
5 6.02
74 89.16
9 10.84%
117  โรงเรียนหนองบัวชุม 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
118  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
119  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
120  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
121  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 169
3 1.78
2 1.18
5 2.96
3 1.78
3 1.78
153 90.53
16 9.47%
122  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 130
8 6.15
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
123  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
124  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 76
0 0.00
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
125  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 103
3 2.91
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
126  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
127  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 95
4 4.21
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
128  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 193
4 2.07
4 2.07
6 3.11
0 0.00
0 0.00
179 92.75
14 7.25%
129  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
130  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
3 3.41
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
131  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
132  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 113
0 0.00
0 0.00
3 2.65
3 2.65
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
133  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 191
3 1.57
2 1.05
4 2.09
0 0.00
0 0.00
182 95.29
9 4.71%
134  โรงเรียนคำโองวิทยา 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
136  โรงเรียนบ้านแสนสุข 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
1 1.30
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
137  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 191
3 1.57
1 0.52
2 1.05
0 0.00
1 0.52
184 96.34
7 3.66%
138  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 113
0 0.00
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 175
0 0.00
1 0.57
4 2.29
1 0.57
0 0.00
169 96.57
6 3.43%
140  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
141  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 143
0 0.00
0 0.00
1 0.70
3 2.10
0 0.00
139 97.20
4 2.80%
142  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 239
1 0.42
0 0.00
5 2.09
0 0.00
0 0.00
233 97.49
6 2.51%
143  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
0 0.00
1 1.05
93 97.89
2 2.11%
144  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
145  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
146  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านชัยศรี 0
4 0.00
2 0.00
4 0.00
2 0.00
0 0.00
-12 0.00
12 0.00%
149  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนหนองโนวิทยา 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
164  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,559 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,206 7.75
เตี้ย  668 4.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,322 8.50
ผอมและเตี้ย  546 3.51
อ้วนและเตี้ย  422 2.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,395 73.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,164 คน


26.76%


Powered By www.thaieducation.net