ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่างาม 3
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91
12 13.19
10 10.99
16 17.58
5 5.49
8 8.79
40 43.96
51 56.04%
3  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59
9 15.25
0 0.00
22 37.29
0 0.00
1 1.69
27 45.76
32 54.24%
4  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28
3 10.71
3 10.71
7 25.00
0 0.00
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
5  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110
6 5.45
36 32.73
8 7.27
0 0.00
0 0.00
60 54.55
50 45.45%
6  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 16
4 25.00
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
7  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23
2 8.70
4 17.39
0 0.00
2 8.70
2 8.70
13 56.52
10 43.48%
8  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37
7 18.92
4 10.81
5 13.51
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
9  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160
14 8.75
12 7.50
28 17.50
12 7.50
3 1.88
91 56.88
69 43.13%
10  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 92
8 8.70
5 5.43
10 10.87
7 7.61
8 8.70
54 58.70
38 41.30%
11  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157
17 10.83
4 2.55
25 15.92
4 2.55
12 7.64
95 60.51
62 39.49%
12  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33
5 15.15
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
13  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36
0 0.00
2 5.56
5 13.89
2 5.56
5 13.89
22 61.11
14 38.89%
14  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39
3 7.69
1 2.56
10 25.64
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
15  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 102
13 12.75
6 5.88
12 11.76
4 3.92
1 0.98
66 64.71
36 35.29%
16  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 70
4 5.71
4 5.71
5 7.14
5 7.14
6 8.57
46 65.71
24 34.29%
17  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 60
7 11.67
8 13.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
18  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
19  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30
4 13.33
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
20  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21
6 28.57
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
21  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 90
14 15.56
8 8.89
7 7.78
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
22  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53
3 5.66
4 7.55
5 9.43
2 3.77
3 5.66
36 67.92
17 32.08%
23  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78
8 10.26
8 10.26
9 11.54
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
24  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104
7 6.73
7 6.73
11 10.58
7 6.73
1 0.96
71 68.27
33 31.73%
25  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
3 18.75
11 68.75
5 31.25%
26  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109
8 7.34
9 8.26
5 4.59
4 3.67
8 7.34
75 68.81
34 31.19%
27  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 216
10 4.63
9 4.17
35 16.20
12 5.56
0 0.00
150 69.44
66 30.56%
28  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 109
7 6.42
10 9.17
15 13.76
0 0.00
1 0.92
76 69.72
33 30.28%
29  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100
4 4.00
8 8.00
15 15.00
3 3.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
30  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51
3 5.88
1 1.96
7 13.73
3 5.88
1 1.96
36 70.59
15 29.41%
31  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123
13 10.57
9 7.32
9 7.32
3 2.44
2 1.63
87 70.73
36 29.27%
32  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83
9 10.84
0 0.00
11 13.25
0 0.00
4 4.82
59 71.08
24 28.92%
33  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108
10 9.26
6 5.56
6 5.56
5 4.63
4 3.70
77 71.30
31 28.70%
34  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89
4 4.49
6 6.74
4 4.49
5 5.62
6 6.74
64 71.91
25 28.09%
35  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90
9 10.00
2 2.22
13 14.44
0 0.00
1 1.11
65 72.22
25 27.78%
36  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66
9 13.64
4 6.06
5 7.58
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
37  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42
3 7.14
2 4.76
4 9.52
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
38  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130
4 3.08
6 4.62
9 6.92
10 7.69
5 3.85
96 73.85
34 26.15%
39  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119
2 1.68
7 5.88
12 10.08
9 7.56
1 0.84
88 73.95
31 26.05%
40  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119
3 2.52
4 3.36
18 15.13
6 5.04
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
41  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154
13 8.44
5 3.25
18 11.69
2 1.30
1 0.65
115 74.68
39 25.32%
42  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120
2 1.67
2 1.67
4 3.33
16 13.33
6 5.00
90 75.00
30 25.00%
43  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 116
2 1.72
5 4.31
19 16.38
3 2.59
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
44  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 29
2 6.90
1 3.45
2 6.90
1 3.45
1 3.45
22 75.86
7 24.14%
45  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198
24 12.12
7 3.54
6 3.03
3 1.52
6 3.03
152 76.77
46 23.23%
46  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 121
18 14.88
3 2.48
6 4.96
1 0.83
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
47  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 87
4 4.60
5 5.75
6 6.90
2 2.30
3 3.45
67 77.01
20 22.99%
48  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66
9 13.64
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
49  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956
155 7.92
55 2.81
117 5.98
66 3.37
48 2.45
1515 77.45
441 22.55%
50  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116
9 7.76
7 6.03
8 6.90
2 1.72
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
51  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68
4 5.88
3 4.41
7 10.29
0 0.00
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
52  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23
1 4.35
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
53  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 93
9 9.68
6 6.45
3 3.23
2 2.15
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
54  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133
13 9.77
7 5.26
8 6.02
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
55  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139
8 5.76
5 3.60
5 3.60
6 4.32
5 3.60
110 79.14
29 20.86%
56  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72
9 12.50
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
57  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48
3 6.25
3 6.25
2 4.17
1 2.08
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
58  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 187
13 6.95
8 4.28
12 6.42
2 1.07
3 1.60
149 79.68
38 20.32%
59  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 257
13 5.06
0 0.00
6 2.33
20 7.78
13 5.06
205 79.77
52 20.23%
60  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
61  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80
4 5.00
2 2.50
10 12.50
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
62  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101
6 5.94
2 1.98
9 8.91
3 2.97
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
63  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81
7 8.64
2 2.47
7 8.64
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
64  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52
6 11.54
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
65  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 95
1 1.05
0 0.00
4 4.21
13 13.68
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
66  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32
2 6.25
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
67  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 622
18 2.89
19 3.05
65 10.45
7 1.13
7 1.13
506 81.35
116 18.65%
68  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59
7 11.86
4 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
69  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98
3 3.06
3 3.06
12 12.24
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
70  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 49
2 4.08
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
71  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143
1 0.70
-2 -1.40
27 18.88
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
72  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84
2 2.38
1 1.19
12 14.29
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
73  โรงเรียนบ้านสว่าง 45
1 2.22
1 2.22
5 11.11
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
74  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97
5 5.15
3 3.09
4 4.12
3 3.09
2 2.06
80 82.47
17 17.53%
75  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 427
19 4.45
12 2.81
42 9.84
1 0.23
0 0.00
353 82.67
74 17.33%
76  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128
9 7.03
3 2.34
10 7.81
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
77  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99
8 8.08
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
78  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 76
5 6.58
4 5.26
0 0.00
4 5.26
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
79  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71
5 7.04
2 2.82
4 5.63
1 1.41
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
80  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 365
22 6.03
16 4.38
21 5.75
1 0.27
1 0.27
304 83.29
61 16.71%
81  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 36
2 5.56
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
82  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 145
10 6.90
2 1.38
12 8.28
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
83  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 260
6 2.31
1 0.38
34 13.08
2 0.77
0 0.00
217 83.46
43 16.54%
84  โรงเรียนหนองแวงแสน 43
1 2.33
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
85  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145
8 5.52
3 2.07
7 4.83
2 1.38
3 2.07
122 84.14
23 15.86%
86  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95
2 2.11
2 2.11
11 11.58
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
87  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 95
2 2.11
0 0.00
12 12.63
0 0.00
1 1.05
80 84.21
15 15.79%
88  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
89  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184
7 3.80
1 0.54
21 11.41
0 0.00
0 0.00
155 84.24
29 15.76%
90  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 149
14 9.40
5 3.36
2 1.34
2 1.34
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
91  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 105
5 4.76
1 0.95
9 8.57
0 0.00
1 0.95
89 84.76
16 15.24%
92  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113
8 7.08
5 4.42
2 1.77
2 1.77
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
93  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 100
8 8.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
94  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61
2 3.28
3 4.92
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
95  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 225
13 5.78
6 2.67
14 6.22
0 0.00
0 0.00
192 85.33
33 14.67%
96  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
97  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55
0 0.00
1 1.82
5 9.09
0 0.00
2 3.64
47 85.45
8 14.55%
98  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
99  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195
2 1.03
0 0.00
26 13.33
0 0.00
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
100  โรงเรียนนาจำปา 223
16 7.17
1 0.45
11 4.93
1 0.45
3 1.35
191 85.65
32 14.35%
101  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49
4 8.16
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
102  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63
4 6.35
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
103  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185
6 3.24
1 0.54
1 0.54
0 0.00
18 9.73
159 85.95
26 14.05%
104  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
105  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 86
0 0.00
1 1.16
11 12.79
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
106  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 244
8 3.28
6 2.46
7 2.87
4 1.64
9 3.69
210 86.07
34 13.93%
107  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115
6 5.22
3 2.61
1 0.87
3 2.61
3 2.61
99 86.09
16 13.91%
108  โรงเรียนบ้านโคกใส 65
3 4.62
2 3.08
2 3.08
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
109  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 80
3 3.75
4 5.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
110  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66
1 1.52
2 3.03
4 6.06
2 3.03
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
111  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88
1 1.14
3 3.41
2 2.27
2 2.27
4 4.55
76 86.36
12 13.64%
112  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103
0 0.00
0 0.00
13 12.62
0 0.00
1 0.97
89 86.41
14 13.59%
113  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 119
5 4.20
2 1.68
5 4.20
1 0.84
3 2.52
103 86.55
16 13.45%
114  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138
6 4.35
6 4.35
1 0.72
3 2.17
2 1.45
120 86.96
18 13.04%
115  โรงเรียนภูปอวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
116  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
117  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100
0 0.00
4 4.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
118  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571
28 1.78
26 1.65
44 2.80
18 1.15
67 4.26
1388 88.35
183 11.65%
119  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253
9 3.56
5 1.98
12 4.74
3 1.19
0 0.00
224 88.54
29 11.46%
120  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
121  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
122  โรงเรียนนาโกวิทยา 109
4 3.67
2 1.83
2 1.83
0 0.00
4 3.67
97 88.99
12 11.01%
123  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 179
6 3.35
1 0.56
10 5.59
2 1.12
0 0.00
160 89.39
19 10.61%
124  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 209
3 1.44
1 0.48
18 8.61
0 0.00
0 0.00
187 89.47
22 10.53%
125  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115
5 4.35
2 1.74
5 4.35
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
126  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78
1 1.28
0 0.00
3 3.85
1 1.28
3 3.85
70 89.74
8 10.26%
127  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 81
1 1.23
1 1.23
6 7.41
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
128  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 81
5 6.17
2 2.47
1 1.23
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
129  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
130  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
131  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 139
6 4.32
0 0.00
7 5.04
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
132  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
39 90.70
4 9.30%
133  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
2 2.33
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
134  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162
6 3.70
3 1.85
5 3.09
1 0.62
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
135  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
136  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123
6 4.88
2 1.63
3 2.44
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
137  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59
2 3.39
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
138  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109
1 0.92
0 0.00
8 7.34
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
139  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 85
2 2.35
2 2.35
1 1.18
2 2.35
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
140  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110
5 4.55
0 0.00
3 2.73
1 0.91
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
141  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
142  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
143  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
144  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
145  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248
10 4.03
0 0.00
7 2.82
1 0.40
1 0.40
229 92.34
19 7.66%
146  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 80
2 2.50
0 0.00
3 3.75
0 0.00
1 1.25
74 92.50
6 7.50%
147  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
1 1.20
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
148  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
149  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78
0 0.00
4 5.13
1 1.28
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
150  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
151  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
152  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 111
3 2.70
3 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
153  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 167
5 2.99
0 0.00
3 1.80
1 0.60
0 0.00
158 94.61
9 5.39%
154  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 120
0 0.00
3 2.50
3 2.50
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
155  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105
0 0.00
0 0.00
2 1.90
2 1.90
1 0.95
100 95.24
5 4.76%
156  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
157  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137
0 0.00
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
158  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
159  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
160  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 53
0 0.00
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
161  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
162  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
163  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
164  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.35
83 97.65
2 2.35%
165  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,898 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  982 4.94
เตี้ย  551 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,329 6.68
ผอมและเตี้ย  351 1.76
อ้วนและเตี้ย  320 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,365 82.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,533 คน


17.76%


Powered By www.thaieducation.net