ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.88
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่างาม 3
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91
12 13.19
10 10.99
16 17.58
5 5.49
8 8.79
40 43.96
51 56.04%
4  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59
9 15.25
0 0.00
22 37.29
0 0.00
1 1.69
27 45.76
32 54.24%
5  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28
3 10.71
3 10.71
7 25.00
0 0.00
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
6  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110
6 5.45
36 32.73
8 7.27
0 0.00
0 0.00
60 54.55
50 45.45%
7  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37
7 18.92
4 10.81
5 13.51
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
8  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160
14 8.75
12 7.50
28 17.50
12 7.50
3 1.88
91 56.88
69 43.13%
9  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157
17 10.83
4 2.55
25 15.92
4 2.55
12 7.64
95 60.51
62 39.49%
10  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33
5 15.15
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
11  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36
0 0.00
2 5.56
5 13.89
2 5.56
5 13.89
22 61.11
14 38.89%
12  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39
3 7.69
1 2.56
10 25.64
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
13  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 102
13 12.75
6 5.88
12 11.76
4 3.92
1 0.98
66 64.71
36 35.29%
14  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 70
4 5.71
4 5.71
5 7.14
5 7.14
6 8.57
46 65.71
24 34.29%
15  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
16  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30
4 13.33
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
17  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 90
14 15.56
8 8.89
7 7.78
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
18  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53
3 5.66
4 7.55
5 9.43
2 3.77
3 5.66
36 67.92
17 32.08%
19  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78
8 10.26
8 10.26
9 11.54
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
20  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104
7 6.73
7 6.73
11 10.58
7 6.73
1 0.96
71 68.27
33 31.73%
21  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
3 18.75
11 68.75
5 31.25%
22  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109
8 7.34
9 8.26
5 4.59
4 3.67
8 7.34
75 68.81
34 31.19%
23  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 216
10 4.63
9 4.17
35 16.20
12 5.56
0 0.00
150 69.44
66 30.56%
24  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51
3 5.88
1 1.96
7 13.73
3 5.88
1 1.96
36 70.59
15 29.41%
25  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123
13 10.57
9 7.32
9 7.32
3 2.44
2 1.63
87 70.73
36 29.27%
26  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83
9 10.84
0 0.00
11 13.25
0 0.00
4 4.82
59 71.08
24 28.92%
27  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108
10 9.26
6 5.56
6 5.56
5 4.63
4 3.70
77 71.30
31 28.70%
28  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89
4 4.49
6 6.74
4 4.49
5 5.62
6 6.74
64 71.91
25 28.09%
29  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66
9 13.64
4 6.06
5 7.58
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
30  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130
4 3.08
6 4.62
9 6.92
10 7.69
5 3.85
96 73.85
34 26.15%
31  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119
3 2.52
4 3.36
18 15.13
6 5.04
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
32  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154
13 8.44
5 3.25
18 11.69
2 1.30
1 0.65
115 74.68
39 25.32%
33  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120
2 1.67
2 1.67
4 3.33
16 13.33
6 5.00
90 75.00
30 25.00%
34  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 116
2 1.72
5 4.31
19 16.38
3 2.59
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
35  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 29
2 6.90
1 3.45
2 6.90
1 3.45
1 3.45
22 75.86
7 24.14%
36  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198
24 12.12
7 3.54
6 3.03
3 1.52
6 3.03
152 76.77
46 23.23%
37  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66
9 13.64
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
38  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956
155 7.92
55 2.81
117 5.98
66 3.37
48 2.45
1515 77.45
441 22.55%
39  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116
9 7.76
7 6.03
8 6.90
2 1.72
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
40  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68
4 5.88
3 4.41
7 10.29
0 0.00
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
41  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23
1 4.35
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
42  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133
13 9.77
7 5.26
8 6.02
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
43  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139
8 5.76
5 3.60
5 3.60
6 4.32
5 3.60
110 79.14
29 20.86%
44  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72
9 12.50
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
45  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
46  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80
4 5.00
2 2.50
10 12.50
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
47  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101
6 5.94
2 1.98
9 8.91
3 2.97
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
48  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81
7 8.64
2 2.47
7 8.64
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
49  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52
6 11.54
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
50  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 95
1 1.05
0 0.00
4 4.21
13 13.68
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
51  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32
2 6.25
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
52  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59
7 11.86
4 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
53  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98
3 3.06
3 3.06
12 12.24
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
54  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 49
2 4.08
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
55  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143
1 0.70
-2 -1.40
27 18.88
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
56  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84
2 2.38
1 1.19
12 14.29
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
57  โรงเรียนบ้านสว่าง 45
1 2.22
1 2.22
5 11.11
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
58  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97
5 5.15
3 3.09
4 4.12
3 3.09
2 2.06
80 82.47
17 17.53%
59  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 76
5 6.58
4 5.26
0 0.00
4 5.26
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
60  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71
5 7.04
2 2.82
4 5.63
1 1.41
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
61  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 365
22 6.03
16 4.38
21 5.75
1 0.27
1 0.27
304 83.29
61 16.71%
62  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 36
2 5.56
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
63  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 145
10 6.90
2 1.38
12 8.28
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
64  โรงเรียนหนองแวงแสน 43
1 2.33
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
65  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95
2 2.11
2 2.11
11 11.58
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
66  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 149
14 9.40
5 3.36
2 1.34
2 1.34
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
67  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 105
5 4.76
1 0.95
9 8.57
0 0.00
1 0.95
89 84.76
16 15.24%
68  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61
2 3.28
3 4.92
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
69  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 225
13 5.78
6 2.67
14 6.22
0 0.00
0 0.00
192 85.33
33 14.67%
70  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
71  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55
0 0.00
1 1.82
5 9.09
0 0.00
2 3.64
47 85.45
8 14.55%
72  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
73  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195
2 1.03
0 0.00
26 13.33
0 0.00
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
74  โรงเรียนนาจำปา 223
16 7.17
1 0.45
11 4.93
1 0.45
3 1.35
191 85.65
32 14.35%
75  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49
4 8.16
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
76  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185
6 3.24
1 0.54
1 0.54
0 0.00
18 9.73
159 85.95
26 14.05%
77  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 86
0 0.00
1 1.16
11 12.79
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
78  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 244
8 3.28
6 2.46
7 2.87
4 1.64
9 3.69
210 86.07
34 13.93%
79  โรงเรียนบ้านโคกใส 65
3 4.62
2 3.08
2 3.08
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
80  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 80
3 3.75
4 5.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
81  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66
1 1.52
2 3.03
4 6.06
2 3.03
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
82  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103
0 0.00
0 0.00
13 12.62
0 0.00
1 0.97
89 86.41
14 13.59%
83  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 119
5 4.20
2 1.68
5 4.20
1 0.84
3 2.52
103 86.55
16 13.45%
84  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138
6 4.35
6 4.35
1 0.72
3 2.17
2 1.45
120 86.96
18 13.04%
85  โรงเรียนภูปอวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
86  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
87  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571
28 1.78
26 1.65
44 2.80
18 1.15
67 4.26
1388 88.35
183 11.65%
88  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253
9 3.56
5 1.98
12 4.74
3 1.19
0 0.00
224 88.54
29 11.46%
89  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
90  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
91  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 179
6 3.35
1 0.56
10 5.59
2 1.12
0 0.00
160 89.39
19 10.61%
92  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 209
3 1.44
1 0.48
18 8.61
0 0.00
0 0.00
187 89.47
22 10.53%
93  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115
5 4.35
2 1.74
5 4.35
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
94  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78
1 1.28
0 0.00
3 3.85
1 1.28
3 3.85
70 89.74
8 10.26%
95  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 81
1 1.23
1 1.23
6 7.41
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
96  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
97  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
98  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 139
6 4.32
0 0.00
7 5.04
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
99  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
39 90.70
4 9.30%
100  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
2 2.33
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
101  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162
6 3.70
3 1.85
5 3.09
1 0.62
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
102  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
103  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123
6 4.88
2 1.63
3 2.44
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
104  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59
2 3.39
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
105  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109
1 0.92
0 0.00
8 7.34
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
106  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 85
2 2.35
2 2.35
1 1.18
2 2.35
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
107  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110
5 4.55
0 0.00
3 2.73
1 0.91
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
108  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
109  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
110  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
111  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
112  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248
10 4.03
0 0.00
7 2.82
1 0.40
1 0.40
229 92.34
19 7.66%
113  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 80
2 2.50
0 0.00
3 3.75
0 0.00
1 1.25
74 92.50
6 7.50%
114  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
1 1.20
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
115  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
116  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
117  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
118  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 111
3 2.70
3 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
119  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 167
5 2.99
0 0.00
3 1.80
1 0.60
0 0.00
158 94.61
9 5.39%
120  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 120
0 0.00
3 2.50
3 2.50
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
121  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105
0 0.00
0 0.00
2 1.90
2 1.90
1 0.95
100 95.24
5 4.76%
122  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
123  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137
0 0.00
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
124  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
125  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
126  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 53
0 0.00
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
127  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
128  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
129  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,330 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  754 4.92
เตี้ย  414 2.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  986 6.43
ผอมและเตี้ย  278 1.81
อ้วนและเตี้ย  263 1.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,635 82.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,695 คน


17.58%


Powered By www.thaieducation.net