ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่างาม 3
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 82
14 17.07
17 20.73
18 21.95
4 4.88
2 2.44
27 32.93
55 67.07%
4  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91
12 13.19
10 10.99
16 17.58
5 5.49
8 8.79
40 43.96
51 56.04%
5  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59
9 15.25
0 0.00
22 37.29
0 0.00
1 1.69
27 45.76
32 54.24%
6  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28
3 10.71
3 10.71
7 25.00
0 0.00
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
7  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110
6 5.45
36 32.73
8 7.27
0 0.00
0 0.00
60 54.55
50 45.45%
8  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 16
4 25.00
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
9  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23
2 8.70
4 17.39
0 0.00
2 8.70
2 8.70
13 56.52
10 43.48%
10  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37
7 18.92
4 10.81
5 13.51
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
11  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160
14 8.75
12 7.50
28 17.50
12 7.50
3 1.88
91 56.88
69 43.13%
12  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 92
8 8.70
5 5.43
10 10.87
7 7.61
8 8.70
54 58.70
38 41.30%
13  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157
17 10.83
4 2.55
25 15.92
4 2.55
12 7.64
95 60.51
62 39.49%
14  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33
5 15.15
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
15  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36
0 0.00
2 5.56
5 13.89
2 5.56
5 13.89
22 61.11
14 38.89%
16  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39
3 7.69
1 2.56
10 25.64
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
17  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 102
13 12.75
6 5.88
12 11.76
4 3.92
1 0.98
66 64.71
36 35.29%
18  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 70
4 5.71
4 5.71
5 7.14
5 7.14
6 8.57
46 65.71
24 34.29%
19  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 60
7 11.67
8 13.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
20  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
21  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30
4 13.33
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
22  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21
6 28.57
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
23  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 90
14 15.56
8 8.89
7 7.78
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
24  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53
3 5.66
4 7.55
5 9.43
2 3.77
3 5.66
36 67.92
17 32.08%
25  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78
8 10.26
8 10.26
9 11.54
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
26  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104
7 6.73
7 6.73
11 10.58
7 6.73
1 0.96
71 68.27
33 31.73%
27  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
3 18.75
11 68.75
5 31.25%
28  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109
8 7.34
9 8.26
5 4.59
4 3.67
8 7.34
75 68.81
34 31.19%
29  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 216
10 4.63
9 4.17
35 16.20
12 5.56
0 0.00
150 69.44
66 30.56%
30  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 109
7 6.42
10 9.17
15 13.76
0 0.00
1 0.92
76 69.72
33 30.28%
31  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100
4 4.00
8 8.00
15 15.00
3 3.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
32  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51
3 5.88
1 1.96
7 13.73
3 5.88
1 1.96
36 70.59
15 29.41%
33  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123
13 10.57
9 7.32
9 7.32
3 2.44
2 1.63
87 70.73
36 29.27%
34  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83
9 10.84
0 0.00
11 13.25
0 0.00
4 4.82
59 71.08
24 28.92%
35  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108
10 9.26
6 5.56
6 5.56
5 4.63
4 3.70
77 71.30
31 28.70%
36  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89
4 4.49
6 6.74
4 4.49
5 5.62
6 6.74
64 71.91
25 28.09%
37  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90
9 10.00
2 2.22
13 14.44
0 0.00
1 1.11
65 72.22
25 27.78%
38  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66
9 13.64
4 6.06
5 7.58
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
39  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42
3 7.14
2 4.76
4 9.52
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
40  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130
4 3.08
6 4.62
9 6.92
10 7.69
5 3.85
96 73.85
34 26.15%
41  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119
2 1.68
7 5.88
12 10.08
9 7.56
1 0.84
88 73.95
31 26.05%
42  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119
3 2.52
4 3.36
18 15.13
6 5.04
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
43  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154
13 8.44
5 3.25
18 11.69
2 1.30
1 0.65
115 74.68
39 25.32%
44  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120
2 1.67
2 1.67
4 3.33
16 13.33
6 5.00
90 75.00
30 25.00%
45  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 116
2 1.72
5 4.31
19 16.38
3 2.59
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
46  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 29
2 6.90
1 3.45
2 6.90
1 3.45
1 3.45
22 75.86
7 24.14%
47  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198
24 12.12
7 3.54
6 3.03
3 1.52
6 3.03
152 76.77
46 23.23%
48  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 121
18 14.88
3 2.48
6 4.96
1 0.83
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
49  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 87
4 4.60
5 5.75
6 6.90
2 2.30
3 3.45
67 77.01
20 22.99%
50  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66
9 13.64
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
51  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956
155 7.92
55 2.81
117 5.98
66 3.37
48 2.45
1515 77.45
441 22.55%
52  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116
9 7.76
7 6.03
8 6.90
2 1.72
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
53  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68
4 5.88
3 4.41
7 10.29
0 0.00
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
54  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23
1 4.35
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
55  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 93
9 9.68
6 6.45
3 3.23
2 2.15
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
56  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133
13 9.77
7 5.26
8 6.02
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
57  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139
8 5.76
5 3.60
5 3.60
6 4.32
5 3.60
110 79.14
29 20.86%
58  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72
9 12.50
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
59  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48
3 6.25
3 6.25
2 4.17
1 2.08
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
60  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 187
13 6.95
8 4.28
12 6.42
2 1.07
3 1.60
149 79.68
38 20.32%
61  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 257
13 5.06
0 0.00
6 2.33
20 7.78
13 5.06
205 79.77
52 20.23%
62  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
63  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80
4 5.00
2 2.50
10 12.50
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
64  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101
6 5.94
2 1.98
9 8.91
3 2.97
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
65  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81
7 8.64
2 2.47
7 8.64
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
66  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52
6 11.54
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
67  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 95
1 1.05
0 0.00
4 4.21
13 13.68
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
68  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32
2 6.25
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
69  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 622
18 2.89
19 3.05
65 10.45
7 1.13
7 1.13
506 81.35
116 18.65%
70  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59
7 11.86
4 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
71  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98
3 3.06
3 3.06
12 12.24
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
72  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 49
2 4.08
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
73  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143
1 0.70
-2 -1.40
27 18.88
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
74  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84
2 2.38
1 1.19
12 14.29
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
75  โรงเรียนบ้านสว่าง 45
1 2.22
1 2.22
5 11.11
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
76  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97
5 5.15
3 3.09
4 4.12
3 3.09
2 2.06
80 82.47
17 17.53%
77  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 427
19 4.45
12 2.81
42 9.84
1 0.23
0 0.00
353 82.67
74 17.33%
78  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128
9 7.03
3 2.34
10 7.81
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
79  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99
8 8.08
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
80  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 76
5 6.58
4 5.26
0 0.00
4 5.26
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
81  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71
5 7.04
2 2.82
4 5.63
1 1.41
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
82  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 365
22 6.03
16 4.38
21 5.75
1 0.27
1 0.27
304 83.29
61 16.71%
83  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 36
2 5.56
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
84  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 145
10 6.90
2 1.38
12 8.28
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
85  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 260
6 2.31
1 0.38
34 13.08
2 0.77
0 0.00
217 83.46
43 16.54%
86  โรงเรียนหนองแวงแสน 43
1 2.33
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
87  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145
8 5.52
3 2.07
7 4.83
2 1.38
3 2.07
122 84.14
23 15.86%
88  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95
2 2.11
2 2.11
11 11.58
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
89  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 95
2 2.11
0 0.00
12 12.63
0 0.00
1 1.05
80 84.21
15 15.79%
90  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
91  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184
7 3.80
1 0.54
21 11.41
0 0.00
0 0.00
155 84.24
29 15.76%
92  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 149
14 9.40
5 3.36
2 1.34
2 1.34
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
93  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 105
5 4.76
1 0.95
9 8.57
0 0.00
1 0.95
89 84.76
16 15.24%
94  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113
8 7.08
5 4.42
2 1.77
2 1.77
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
95  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 100
8 8.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
96  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61
2 3.28
3 4.92
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
97  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 225
13 5.78
6 2.67
14 6.22
0 0.00
0 0.00
192 85.33
33 14.67%
98  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
99  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55
0 0.00
1 1.82
5 9.09
0 0.00
2 3.64
47 85.45
8 14.55%
100  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
101  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195
2 1.03
0 0.00
26 13.33
0 0.00
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
102  โรงเรียนนาจำปา 223
16 7.17
1 0.45
11 4.93
1 0.45
3 1.35
191 85.65
32 14.35%
103  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49
4 8.16
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
104  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63
4 6.35
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
105  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185
6 3.24
1 0.54
1 0.54
0 0.00
18 9.73
159 85.95
26 14.05%
106  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
107  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 86
0 0.00
1 1.16
11 12.79
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
108  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 244
8 3.28
6 2.46
7 2.87
4 1.64
9 3.69
210 86.07
34 13.93%
109  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115
6 5.22
3 2.61
1 0.87
3 2.61
3 2.61
99 86.09
16 13.91%
110  โรงเรียนบ้านโคกใส 65
3 4.62
2 3.08
2 3.08
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
111  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 80
3 3.75
4 5.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
112  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66
1 1.52
2 3.03
4 6.06
2 3.03
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
113  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88
1 1.14
3 3.41
2 2.27
2 2.27
4 4.55
76 86.36
12 13.64%
114  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103
0 0.00
0 0.00
13 12.62
0 0.00
1 0.97
89 86.41
14 13.59%
115  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 119
5 4.20
2 1.68
5 4.20
1 0.84
3 2.52
103 86.55
16 13.45%
116  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138
6 4.35
6 4.35
1 0.72
3 2.17
2 1.45
120 86.96
18 13.04%
117  โรงเรียนภูปอวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
118  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
119  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100
0 0.00
4 4.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
120  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571
28 1.78
26 1.65
44 2.80
18 1.15
67 4.26
1388 88.35
183 11.65%
121  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253
9 3.56
5 1.98
12 4.74
3 1.19
0 0.00
224 88.54
29 11.46%
122  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
123  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
124  โรงเรียนนาโกวิทยา 109
4 3.67
2 1.83
2 1.83
0 0.00
4 3.67
97 88.99
12 11.01%
125  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 179
6 3.35
1 0.56
10 5.59
2 1.12
0 0.00
160 89.39
19 10.61%
126  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 209
3 1.44
1 0.48
18 8.61
0 0.00
0 0.00
187 89.47
22 10.53%
127  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115
5 4.35
2 1.74
5 4.35
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
128  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78
1 1.28
0 0.00
3 3.85
1 1.28
3 3.85
70 89.74
8 10.26%
129  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 81
1 1.23
1 1.23
6 7.41
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
130  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 81
5 6.17
2 2.47
1 1.23
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
131  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
132  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
133  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 139
6 4.32
0 0.00
7 5.04
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
134  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
39 90.70
4 9.30%
135  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
2 2.33
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
136  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162
6 3.70
3 1.85
5 3.09
1 0.62
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
137  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
138  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123
6 4.88
2 1.63
3 2.44
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
139  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59
2 3.39
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
140  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109
1 0.92
0 0.00
8 7.34
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
141  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 85
2 2.35
2 2.35
1 1.18
2 2.35
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
142  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110
5 4.55
0 0.00
3 2.73
1 0.91
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
143  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
144  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
145  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
146  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
147  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248
10 4.03
0 0.00
7 2.82
1 0.40
1 0.40
229 92.34
19 7.66%
148  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 80
2 2.50
0 0.00
3 3.75
0 0.00
1 1.25
74 92.50
6 7.50%
149  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
1 1.20
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
150  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
151  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78
0 0.00
4 5.13
1 1.28
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
152  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
153  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
154  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 111
3 2.70
3 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
155  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 167
5 2.99
0 0.00
3 1.80
1 0.60
0 0.00
158 94.61
9 5.39%
156  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 120
0 0.00
3 2.50
3 2.50
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
157  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105
0 0.00
0 0.00
2 1.90
2 1.90
1 0.95
100 95.24
5 4.76%
158  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
159  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137
0 0.00
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
160  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
161  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
162  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 53
0 0.00
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
163  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
164  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
165  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
166  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.35
83 97.65
2 2.35%
167  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,982 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  998 4.99
เตี้ย  568 2.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,347 6.74
ผอมและเตี้ย  355 1.78
อ้วนและเตี้ย  322 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,392 82.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,590 คน


17.97%


Powered By www.thaieducation.net