ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 63 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 258
178 68.99
10 3.88
38 14.73
12 4.65
10 3.88
10 3.88
248 96.12%
2  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 166
14 8.43
11 6.63
53 31.93
29 17.47
40 24.10
19 11.45
147 88.55%
3  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 374
58 15.51
64 17.11
34 9.09
58 15.51
64 17.11
96 25.67
278 74.33%
4  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 396
29 7.32
14 3.54
103 26.01
11 2.78
76 19.19
163 41.16
233 58.84%
5  โรงเรียนวัดเพรางาย 159
14 8.81
40 25.16
37 23.27
0 0.00
0 0.00
68 42.77
91 57.23%
6  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 929
54 5.81
95 10.23
69 7.43
149 16.04
164 17.65
398 42.84
531 57.16%
7  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 287
17 5.92
32 11.15
30 10.45
31 10.80
46 16.03
131 45.64
156 54.36%
8  โรงเรียนคลองเกลือ 804
45 5.60
73 9.08
74 9.20
94 11.69
149 18.53
369 45.90
435 54.10%
9  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1276
59 4.62
31 2.43
197 15.44
262 20.53
123 9.64
604 47.34
672 52.66%
10  โรงเรียนวัดลำโพ 318
27 8.49
15 4.72
49 15.41
42 13.21
33 10.38
152 47.80
166 52.20%
11  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 364
24 6.59
33 9.07
18 4.95
59 16.21
51 14.01
179 49.18
185 50.82%
12  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 425
65 15.29
19 4.47
24 5.65
67 15.76
33 7.76
217 51.06
208 48.94%
13  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1547
126 8.14
85 5.49
366 23.66
34 2.20
133 8.60
803 51.91
744 48.09%
14  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 666
45 6.76
82 12.31
74 11.11
57 8.56
55 8.26
353 53.00
313 47.00%
15  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 56
7 12.50
7 12.50
8 14.29
4 7.14
0 0.00
30 53.57
26 46.43%
16  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1136
64 5.63
41 3.61
143 12.59
105 9.24
120 10.56
663 58.36
473 41.64%
17  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 93
20 21.51
0 0.00
17 18.28
0 0.00
0 0.00
56 60.22
37 39.78%
18  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 58
6 10.34
0 0.00
16 27.59
0 0.00
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
19  โรงเรียนวัดลากค้อน 91
7 7.69
4 4.40
22 24.18
0 0.00
0 0.00
58 63.74
33 36.26%
20  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 407
43 10.57
35 8.60
58 14.25
5 1.23
2 0.49
264 64.86
143 35.14%
21  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 93
3 3.23
1 1.08
28 30.11
0 0.00
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
22  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 307
37 12.05
30 9.77
35 11.40
0 0.00
0 0.00
205 66.78
102 33.22%
23  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 122
9 7.38
2 1.64
18 14.75
8 6.56
2 1.64
83 68.03
39 31.97%
24  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 186
21 11.29
0 0.00
26 13.98
0 0.00
8 4.30
131 70.43
55 29.57%
25  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 395
26 6.58
28 7.09
29 7.34
17 4.30
15 3.80
280 70.89
115 29.11%
26  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 252
15 5.95
16 6.35
20 7.94
12 4.76
9 3.57
180 71.43
72 28.57%
27  โรงเรียนวัดตาล 376
18 4.79
17 4.52
70 18.62
0 0.00
0 0.00
271 72.07
105 27.93%
28  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 109
0 0.00
10 9.17
17 15.60
3 2.75
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
29  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 101
1 0.99
0 0.00
25 24.75
0 0.00
1 0.99
74 73.27
27 26.73%
30  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 856
8 0.93
6 0.70
105 12.27
14 1.64
90 10.51
633 73.95
223 26.05%
31  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1010
75 7.43
40 3.96
78 7.72
24 2.38
45 4.46
748 74.06
262 25.94%
32  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 148
4 2.70
0 0.00
33 22.30
0 0.00
0 0.00
111 75.00
37 25.00%
33  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 160
2 1.25
2 1.25
32 20.00
3 1.88
0 0.00
121 75.63
39 24.38%
34  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 184
17 9.24
7 3.80
18 9.78
1 0.54
0 0.00
141 76.63
43 23.37%
35  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 181
18 9.94
5 2.76
18 9.94
0 0.00
0 0.00
140 77.35
41 22.65%
36  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 573
16 2.79
30 5.24
51 8.90
13 2.27
19 3.32
444 77.49
129 22.51%
37  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 99
0 0.00
2 2.02
20 20.20
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
38  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 695
60 8.63
37 5.32
41 5.90
12 1.73
0 0.00
545 78.42
150 21.58%
39  โรงเรียนวัดศาลากุล 85
0 0.00
0 0.00
8 9.41
0 0.00
10 11.76
67 78.82
18 21.18%
40  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 307
21 6.84
8 2.61
33 10.75
0 0.00
0 0.00
245 79.80
62 20.20%
41  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 155
10 6.45
8 5.16
12 7.74
1 0.65
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
42  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 192
23 11.98
0 0.00
15 7.81
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
43  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 183
5 2.73
3 1.64
25 13.66
3 1.64
0 0.00
147 80.33
36 19.67%
44  โรงเรียนวัดเชิงเลน 114
3 2.63
2 1.75
17 14.91
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
45  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 405
13 3.21
17 4.20
28 6.91
5 1.23
11 2.72
331 81.73
74 18.27%
46  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 249
15 6.02
4 1.61
25 10.04
1 0.40
0 0.00
204 81.93
45 18.07%
47  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 130
4 3.08
4 3.08
12 9.23
0 0.00
2 1.54
108 83.08
22 16.92%
48  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 267
17 6.37
0 0.00
28 10.49
0 0.00
0 0.00
222 83.15
45 16.85%
49  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 491
19 3.87
22 4.48
33 6.72
5 1.02
0 0.00
412 83.91
79 16.09%
50  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 167
5 2.99
4 2.40
8 4.79
4 2.40
3 1.80
143 85.63
24 14.37%
51  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 83
0 0.00
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
52  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 92
0 0.00
0 0.00
12 13.04
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
53  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 352
7 1.99
7 1.99
12 3.41
7 1.99
8 2.27
311 88.35
41 11.65%
54  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 619
0 0.00
0 0.00
44 7.11
7 1.13
11 1.78
557 89.98
62 10.02%
55  โรงเรียนวัดอินทร์ 104
0 0.00
3 2.88
4 3.85
3 2.88
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
56  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 268
10 3.73
0 0.00
14 5.22
0 0.00
0 0.00
244 91.04
24 8.96%
57  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 230
1 0.43
3 1.30
8 3.48
1 0.43
0 0.00
217 94.35
13 5.65%
58  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 655
0 0.00
0 0.00
8 1.22
0 0.00
0 0.00
647 98.78
8 1.22%
59  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
60  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
61  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
62  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
63  โรงเรียนแสงประเสริฐ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,805 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,385 6.66
เตี้ย  1,009 4.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,451 11.78
ผอมและเตี้ย  1,163 5.59
อ้วนและเตี้ย  1,333 6.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,464 64.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,341 คน


35.28%


Powered By www.thaieducation.net