ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 229
19 8.30
12 5.24
26 11.35
0 0.00
0 0.00
172 75.11
57 24.89%
2  โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) 495
21 4.24
12 2.42
42 8.48
10 2.02
27 5.45
383 77.37
112 22.63%
3  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 203
5 2.46
9 4.43
13 6.40
6 2.96
6 2.96
164 80.79
39 19.21%
4  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 792
36 4.55
6 0.76
103 13.01
0 0.00
2 0.25
645 81.44
147 18.56%
5  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 362
5 1.38
24 6.63
28 7.73
4 1.10
0 0.00
301 83.15
61 16.85%
6  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 787
25 3.18
18 2.29
38 4.83
23 2.92
28 3.56
655 83.23
132 16.77%
7  โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) 497
17 3.42
5 1.01
22 4.43
21 4.23
16 3.22
416 83.70
81 16.30%
8  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 203
15 7.39
0 0.00
17 8.37
1 0.49
0 0.00
170 83.74
33 16.26%
9  โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 255
9 3.53
2 0.78
27 10.59
3 1.18
0 0.00
214 83.92
41 16.08%
10  โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) 168
4 2.38
0 0.00
22 13.10
0 0.00
0 0.00
142 84.52
26 15.48%
11  โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) 166
9 5.42
2 1.20
13 7.83
0 0.00
0 0.00
142 85.54
24 14.46%
12  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 273
12 4.40
1 0.37
21 7.69
0 0.00
2 0.73
237 86.81
36 13.19%
13  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 369
21 5.69
11 2.98
13 3.52
2 0.54
0 0.00
322 87.26
47 12.74%
14  โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) 128
2 1.56
0 0.00
14 10.94
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
15  โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) 250
8 3.20
6 2.40
7 2.80
4 1.60
6 2.40
219 87.60
31 12.40%
16  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1734
35 2.02
15 0.87
135 7.79
9 0.52
0 0.00
1540 88.81
194 11.19%
17  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1342
28 2.09
23 1.71
25 1.86
35 2.61
35 2.61
1196 89.12
146 10.88%
18  โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 352
11 3.13
10 2.84
8 2.27
4 1.14
1 0.28
318 90.34
34 9.66%
19  โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) 371
7 1.89
6 1.62
11 2.96
5 1.35
6 1.62
336 90.57
35 9.43%
20  โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) 307
11 3.58
8 2.61
8 2.61
0 0.00
1 0.33
279 90.88
28 9.12%
21  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 534
8 1.50
11 2.06
10 1.87
8 1.50
8 1.50
489 91.57
45 8.43%
22  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 772
32 4.15
17 2.20
3 0.39
10 1.30
2 0.26
708 91.71
64 8.29%
23  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 2549
49 1.92
13 0.51
128 5.02
4 0.16
0 0.00
2355 92.39
194 7.61%
24  โรงเรียนวัดโชติการาม 106
0 0.00
1 0.94
7 6.60
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
25  โรงเรียนวัดฝาง 130
2 1.54
2 1.54
4 3.08
0 0.00
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
26  โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) 190
2 1.05
3 1.58
4 2.11
2 1.05
0 0.00
179 94.21
11 5.79%
27  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 572
14 2.45
0 0.00
4 0.70
0 0.00
14 2.45
540 94.41
32 5.59%
28  โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 346
2 0.58
2 0.58
6 1.73
1 0.29
2 0.58
333 96.24
13 3.76%
29  โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 97
1 1.03
2 2.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
30  โรงเรียนวัดปราสาท 118
0 0.00
0 0.00
3 2.54
0 0.00
0 0.00
115 97.46
3 2.54%
31  โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 362
2 0.55
0 0.00
3 0.83
3 0.83
1 0.28
353 97.51
9 2.49%
32  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 450
3 0.67
0 0.00
1 0.22
3 0.67
0 0.00
443 98.44
7 1.56%

 

จำนวนนักเรียน  15,509 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  415 2.68
เตี้ย  221 1.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  766 4.94
ผอมและเตี้ย  158 1.02
อ้วนและเตี้ย  157 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,792 88.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,717 คน


11.07%


Powered By www.thaieducation.net