ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 197 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.51
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 37
25 67.57
0 0.00
11 29.73
1 2.70
0 0.00
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 55
35 63.64
5 9.09
11 20.00
0 0.00
0 0.00
4 7.27
51 92.73%
3  โรงเรียนบ้านหนองขาม 38
4 10.53
3 7.89
7 18.42
8 21.05
4 10.53
12 31.58
26 68.42%
4  โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 84
16 19.05
13 15.48
3 3.57
17 20.24
4 4.76
31 36.90
53 63.10%
5  โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 136
19 13.97
13 9.56
35 25.74
10 7.35
0 0.00
59 43.38
77 56.62%
6  โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 124
11 8.87
5 4.03
23 18.55
15 12.10
14 11.29
56 45.16
68 54.84%
7  โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 161
20 12.42
16 9.94
12 7.45
16 9.94
22 13.66
75 46.58
86 53.42%
8  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 148
27 18.24
26 17.57
25 16.89
0 0.00
0 0.00
70 47.30
78 52.70%
9  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 19
2 10.53
0 0.00
7 36.84
0 0.00
1 5.26
9 47.37
10 52.63%
10  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 263
44 16.73
15 5.70
47 17.87
13 4.94
18 6.84
126 47.91
137 52.09%
11  โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 87
26 29.89
1 1.15
3 3.45
7 8.05
8 9.20
42 48.28
45 51.72%
12  โรงเรียนวัดหนองสีนวล 139
7 5.04
7 5.04
22 15.83
14 10.07
21 15.11
68 48.92
71 51.08%
13  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 218
19 8.72
14 6.42
42 19.27
11 5.05
19 8.72
113 51.83
105 48.17%
14  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 25
4 16.00
4 16.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
13 52.00
12 48.00%
15  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 95
6 6.32
1 1.05
20 21.05
7 7.37
10 10.53
51 53.68
44 46.32%
16  โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 22
1 4.55
0 0.00
8 36.36
1 4.55
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
17  โรงเรียนวัดช่องแกระ 56
15 26.79
1 1.79
7 12.50
2 3.57
0 0.00
31 55.36
25 44.64%
18  โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 9
0 0.00
0 0.00
4 44.44
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
19  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 37
2 5.41
2 5.41
12 32.43
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
20  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1265
142 11.23
67 5.30
290 22.92
41 3.24
0 0.00
725 57.31
540 42.69%
21  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 80
6 7.50
12 15.00
11 13.75
5 6.25
0 0.00
46 57.50
34 42.50%
22  โรงเรียนบ้านดงจันทำ 12
2 16.67
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
23  โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 96
14 14.58
8 8.33
15 15.63
2 2.08
1 1.04
56 58.33
40 41.67%
24  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 80
7 8.75
12 15.00
14 17.50
0 0.00
0 0.00
47 58.75
33 41.25%
25  โรงเรียนวัดเขาดุม 42
6 14.29
5 11.90
5 11.90
0 0.00
1 2.38
25 59.52
17 40.48%
26  โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 47
9 19.15
1 2.13
6 12.77
3 6.38
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
27  โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 52
5 9.62
5 9.62
5 9.62
3 5.77
3 5.77
31 59.62
21 40.38%
28  โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 62
9 14.52
4 6.45
11 17.74
1 1.61
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
29  โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 45
3 6.67
5 11.11
8 17.78
2 4.44
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
31  โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 20.00
3 60.00
2 40.00%
32  โรงเรียนบ้านหนองจิก 58
7 12.07
7 12.07
9 15.52
0 0.00
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
33  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 919
34 3.70
19 2.07
158 17.19
53 5.77
100 10.88
555 60.39
364 39.61%
34  โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 31
3 9.68
0 0.00
8 25.81
1 3.23
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
35  โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 68
2 2.94
5 7.35
18 26.47
1 1.47
0 0.00
42 61.76
26 38.24%
36  โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 37
1 2.70
3 8.11
4 10.81
2 5.41
4 10.81
23 62.16
14 37.84%
37  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 82
12 14.63
2 2.44
12 14.63
5 6.10
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
38  โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 273
33 12.09
15 5.49
21 7.69
13 4.76
21 7.69
170 62.27
103 37.73%
39  โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 63
10 15.87
0 0.00
13 20.63
0 0.00
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
40  โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 88
17 19.32
2 2.27
13 14.77
0 0.00
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
41  โรงเรียนอุดมพัฒนา 176
10 5.68
14 7.95
34 19.32
3 1.70
2 1.14
113 64.20
63 35.80%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 127
22 17.32
6 4.72
17 13.39
0 0.00
0 0.00
82 64.57
45 35.43%
43  โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 154
6 3.90
11 7.14
14 9.09
11 7.14
12 7.79
100 64.94
54 35.06%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 92
0 0.00
4 4.35
27 29.35
0 0.00
1 1.09
60 65.22
32 34.78%
45  โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 75
10 13.33
1 1.33
14 18.67
1 1.33
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
46  โรงเรียนน้ำสาดกลาง 83
5 6.02
2 2.41
16 19.28
4 4.82
1 1.20
55 66.27
28 33.73%
47  โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 72
11 15.28
3 4.17
4 5.56
2 2.78
4 5.56
48 66.67
24 33.33%
48  โรงเรียนบ้านเขาดิน 108
10 9.26
12 11.11
10 9.26
4 3.70
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
49  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 103
13 12.62
0 0.00
15 14.56
0 0.00
6 5.83
69 66.99
34 33.01%
50  โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 61
5 8.20
3 4.92
12 19.67
0 0.00
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
51  โรงเรียนห้วยวารีใต้ 22
3 13.64
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
52  โรงเรียนวัดห้วยลำไย 48
1 2.08
4 8.33
9 18.75
1 2.08
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
53  โรงเรียนบ้านคลองบอน 155
23 14.84
3 1.94
20 12.90
2 1.29
0 0.00
107 69.03
48 30.97%
54  โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 65
3 4.62
3 4.62
14 21.54
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
55  โรงเรียนบ้านปากดง 46
4 8.70
2 4.35
8 17.39
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
56  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 79
3 3.80
4 5.06
14 17.72
3 3.80
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
57  โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 86
12 13.95
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
58  โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 83
10 12.05
8 9.64
5 6.02
2 2.41
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
59  โรงเรียนบ้านช่องคีรี 27
2 7.41
3 11.11
2 7.41
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
60  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 92
12 13.04
4 4.35
6 6.52
4 4.35
1 1.09
65 70.65
27 29.35%
61  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 89
15 16.85
2 2.25
7 7.87
0 0.00
2 2.25
63 70.79
26 29.21%
62  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 48
4 8.33
2 4.17
6 12.50
2 4.17
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
63  โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 70
12 17.14
2 2.86
6 8.57
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
64  โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 180
15 8.33
12 6.67
24 13.33
0 0.00
0 0.00
129 71.67
51 28.33%
65  โรงเรียนบ้านโพนทอง 99
13 13.13
0 0.00
15 15.15
0 0.00
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
66  โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 78
8 10.26
2 2.56
11 14.10
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
67  โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 133
6 4.51
3 2.26
26 19.55
2 1.50
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
68  โรงเรียนวัดหนองเบน 92
13 14.13
1 1.09
11 11.96
0 0.00
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
69  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 162
11 6.79
4 2.47
26 16.05
2 1.23
1 0.62
118 72.84
44 27.16%
70  โรงเรียนวัดช่องแค 81
8 9.88
2 2.47
10 12.35
2 2.47
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
71  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 132
6 4.55
0 0.00
29 21.97
0 0.00
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
72  โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 76
11 14.47
0 0.00
8 10.53
1 1.32
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
73  โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 38
1 2.63
2 5.26
7 18.42
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
74  โรงเรียนบ้านหนองแอก 61
0 0.00
1 1.64
15 24.59
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
75  โรงเรียนบ้านนาขอม 164
13 7.93
4 2.44
26 15.85
0 0.00
0 0.00
121 73.78
43 26.22%
76  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 164
18 10.98
12 7.32
10 6.10
3 1.83
0 0.00
121 73.78
43 26.22%
77  โรงเรียนบ้านพนมรอก 154
10 6.49
5 3.25
18 11.69
7 4.55
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
78  โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 62
4 6.45
5 8.06
4 6.45
3 4.84
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
79  โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 109
10 9.17
4 3.67
14 12.84
0 0.00
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
80  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 151
7 4.64
4 2.65
18 11.92
5 3.31
4 2.65
113 74.83
38 25.17%
81  โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 120
5 4.17
3 2.50
15 12.50
0 0.00
7 5.83
90 75.00
30 25.00%
82  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 112
10 8.93
2 1.79
11 9.82
5 4.46
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
83  โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 28
1 3.57
1 3.57
5 17.86
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
84  โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 179
18 10.06
3 1.68
23 12.85
0 0.00
0 0.00
135 75.42
44 24.58%
85  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 98
3 3.06
7 7.14
13 13.27
1 1.02
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
86  โรงเรียนวัดสำโรงชัย 87
5 5.75
0 0.00
16 18.39
0 0.00
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
87  โรงเรียนวัดจันเสน 170
18 10.59
6 3.53
6 3.53
11 6.47
0 0.00
129 75.88
41 24.12%
88  โรงเรียนบ้านไทรงาม 25
1 4.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
89  โรงเรียนบ้านเขาปูน 63
3 4.76
2 3.17
10 15.87
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
90  โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 55
4 7.27
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
91  โรงเรียนวัดท่าตะโก 110
4 3.64
4 3.64
10 9.09
3 2.73
5 4.55
84 76.36
26 23.64%
92  โรงเรียนวัดหนองหม้อ 55
6 10.91
2 3.64
3 5.45
2 3.64
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
93  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 213
18 8.45
5 2.35
25 11.74
1 0.47
1 0.47
163 76.53
50 23.47%
94  โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 43
3 6.98
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
95  โรงเรียนวังวิทยา 121
8 6.61
3 2.48
11 9.09
3 2.48
3 2.48
93 76.86
28 23.14%
96  โรงเรียนวัดพนมเศษ 170
6 3.53
0 0.00
33 19.41
0 0.00
0 0.00
131 77.06
39 22.94%
97  โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 83
8 9.64
2 2.41
9 10.84
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
98  โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 118
5 4.24
4 3.39
18 15.25
0 0.00
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
99  โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 76
11 14.47
6 7.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
100  โรงเรียนบ้านร่องหอย 99
1 1.01
4 4.04
16 16.16
0 0.00
1 1.01
77 77.78
22 22.22%
101  โรงเรียนบ้านวังโพรง 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
2 4.44
3 6.67
35 77.78
10 22.22%
102  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 54
4 7.41
3 5.56
5 9.26
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
103  โรงเรียนวัดวังมหากร 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
104  โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 158
5 3.16
6 3.80
21 13.29
2 1.27
1 0.63
123 77.85
35 22.15%
105  โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 177
13 7.34
0 0.00
22 12.43
3 1.69
1 0.56
138 77.97
39 22.03%
106  โรงเรียนบ้านวังคาง 78
6 7.69
0 0.00
11 14.10
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
107  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 78
4 5.13
4 5.13
8 10.26
1 1.28
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
108  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 28
2 7.14
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
109  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 66
3 4.55
4 6.06
7 10.61
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
110  โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 43
7 16.28
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
111  โรงเรียนบ้านห้วยหอม 54
2 3.70
2 3.70
6 11.11
1 1.85
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
112  โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 118
6 5.08
4 3.39
14 11.86
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
113  โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 64
7 10.94
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
114  โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 64
3 4.69
2 3.13
5 7.81
2 3.13
1 1.56
51 79.69
13 20.31%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 114
9 7.89
0 0.00
14 12.28
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 230
12 5.22
7 3.04
27 11.74
0 0.00
0 0.00
184 80.00
46 20.00%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
5 12.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
118  โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
119  โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 35
0 0.00
1 2.86
6 17.14
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 30
0 0.00
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
121  โรงเรียนวันครู(2504) 45
2 4.44
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
122  โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
123  โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 161
7 4.35
5 3.11
19 11.80
1 0.62
0 0.00
129 80.12
32 19.88%
124  โรงเรียนวัดห้วยดุก 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
125  โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
126  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 105
3 2.86
1 0.95
15 14.29
0 0.00
1 0.95
85 80.95
20 19.05%
127  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 102
6 5.88
2 1.96
10 9.80
1 0.98
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
128  โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 49
1 2.04
0 0.00
5 10.20
0 0.00
3 6.12
40 81.63
9 18.37%
129  โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 784
18 2.30
11 1.40
114 14.54
0 0.00
0 0.00
641 81.76
143 18.24%
130  โรงเรียนสระงาม 187
13 6.95
0 0.00
21 11.23
0 0.00
0 0.00
153 81.82
34 18.18%
131  โรงเรียนวัดเขาฝา 78
4 5.13
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
132  โรงเรียนบ้านหนองตาราม 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
133  โรงเรียนบ้านคลองลาน 90
7 7.78
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
134  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
2 3.92
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
135  โรงเรียนวัดวังแรต 46
3 6.52
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
136  โรงเรียนบ้านวังข่อย 201
5 2.49
4 1.99
25 12.44
0 0.00
0 0.00
167 83.08
34 16.92%
137  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 65
4 6.15
0 0.00
3 4.62
0 0.00
4 6.15
54 83.08
11 16.92%
138  โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
139  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 54
2 3.70
0 0.00
6 11.11
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
140  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 43
4 9.30
2 4.65
0 0.00
0 0.00
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
141  โรงเรียนบ้านไตรคีรี 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
2 2.50
3 3.75
67 83.75
13 16.25%
142  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 99
8 8.08
0 0.00
5 5.05
3 3.03
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
143  โรงเรียนบ้านปากง่าม 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
144  โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 57
3 5.26
1 1.75
3 5.26
0 0.00
2 3.51
48 84.21
9 15.79%
145  โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 89
4 4.49
6 6.74
3 3.37
0 0.00
1 1.12
75 84.27
14 15.73%
146  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 134
2 1.49
0 0.00
19 14.18
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
147  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 45
0 0.00
5 11.11
2 4.44
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
148  โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
149  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 60
4 6.67
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 187
7 3.74
0 0.00
20 10.70
0 0.00
0 0.00
160 85.56
27 14.44%
151  โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 42
3 7.14
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
152  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 148
5 3.38
4 2.70
11 7.43
1 0.68
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
153  โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 92
5 5.43
4 4.35
4 4.35
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
154  โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 130
4 3.08
0 0.00
14 10.77
0 0.00
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
155  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 117
1 0.85
2 1.71
11 9.40
2 1.71
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
156  โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 135
1 0.74
4 2.96
13 9.63
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
157  โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 60
1 1.67
1 1.67
5 8.33
1 1.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
158  โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 70
4 5.71
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
159  โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 55
3 5.45
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
160  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126
2 1.59
2 1.59
12 9.52
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
161  โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
2 3.13
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
162  โรงเรียนบ้านหนองเนิน 57
1 1.75
2 3.51
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
163  โรงเรียนบ้านพุมะค่า 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
164  โรงเรียนวัดหนองตะโก 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
1 1.52
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
165  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
166  โรงเรียนวัดป่าเรไร 92
4 4.35
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
167  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 57
1 1.75
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
168  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 71
1 1.41
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
170  โรงเรียนบ้านดงมัน 82
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
4 4.88
74 90.24
8 9.76%
171  โรงเรียนวัดหนองเสือ 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
172  โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
173  โรงเรียนบ้านกกกว้าว 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
174  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 44
2 4.55
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
175  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 111
2 1.80
0 0.00
6 5.41
0 0.00
2 1.80
101 90.99
10 9.01%
176  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 90
2 2.22
1 1.11
4 4.44
0 0.00
1 1.11
82 91.11
8 8.89%
177  โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 91
2 2.20
2 2.20
2 2.20
2 2.20
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
178  โรงเรียนบ้านพุนกยูง 59
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
2 3.39
54 91.53
5 8.47%
179  โรงเรียนบ้านทำนบ 72
1 1.39
0 0.00
2 2.78
3 4.17
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
180  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
1 2.08
44 91.67
4 8.33%
181  โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 156
6 3.85
0 0.00
7 4.49
0 0.00
0 0.00
143 91.67
13 8.33%
182  โรงเรียนวัดดอนคา 198
5 2.53
3 1.52
3 1.52
3 1.52
2 1.01
182 91.92
16 8.08%
183  โรงเรียนบ้านรังงาม 77
2 2.60
1 1.30
3 3.90
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
184  โรงเรียนบ้านวังแรง 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
185  โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 40
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
186  โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 223
3 1.35
3 1.35
3 1.35
3 1.35
2 0.90
209 93.72
14 6.28%
187  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
188  โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 149
2 1.34
0 0.00
7 4.70
0 0.00
0 0.00
140 93.96
9 6.04%
189  โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
190  โรงเรียนวัดเขาวง 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
191  โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 82
2 2.44
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
192  โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
193  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 171
2 1.17
0 0.00
3 1.75
0 0.00
0 0.00
166 97.08
5 2.92%
194  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านพุม่วง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,119 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,374 7.19
เตี้ย  616 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,421 12.66
ผอมและเตี้ย  397 2.08
อ้วนและเตี้ย  338 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,973 73.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,146 คน


26.92%


Powered By www.thaieducation.net