ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 60 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.38
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมาบแก 73
40 54.79
11 15.07
9 12.33
8 10.96
5 6.85
0 0.00
73 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านวัง 11
3 27.27
1 9.09
3 27.27
2 18.18
2 18.18
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 310
86 27.74
38 12.26
93 30.00
30 9.68
1 0.32
62 20.00
248 80.00%
4  โรงเรียนวัดคลองสาลี 61
7 11.48
6 9.84
8 13.11
9 14.75
12 19.67
19 31.15
42 68.85%
5  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 516
78 15.12
52 10.08
110 21.32
38 7.36
63 12.21
175 33.91
341 66.09%
6  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 81
11 13.58
16 19.75
12 14.81
9 11.11
4 4.94
29 35.80
52 64.20%
7  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 558
23 4.12
57 10.22
49 8.78
80 14.34
106 19.00
243 43.55
315 56.45%
8  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 244
42 17.21
25 10.25
38 15.57
7 2.87
3 1.23
129 52.87
115 47.13%
9  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 182
16 8.79
13 7.14
34 18.68
7 3.85
12 6.59
100 54.95
82 45.05%
10  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 156
27 17.31
8 5.13
26 16.67
3 1.92
1 0.64
91 58.33
65 41.67%
11  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 112
14 12.50
17 15.18
15 13.39
0 0.00
0 0.00
66 58.93
46 41.07%
12  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 70
7 10.00
2 2.86
13 18.57
2 2.86
2 2.86
44 62.86
26 37.14%
13  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 134
11 8.21
9 6.72
21 15.67
8 5.97
0 0.00
85 63.43
49 36.57%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 53
6 11.32
1 1.89
9 16.98
3 5.66
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
15  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 104
7 6.73
4 3.85
16 15.38
9 8.65
1 0.96
67 64.42
37 35.58%
16  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 128
9 7.03
2 1.56
32 25.00
1 0.78
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
17  โรงเรียนวัดหนองไร่ 99
15 15.15
2 2.02
13 13.13
2 2.02
1 1.01
66 66.67
33 33.33%
18  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 113
18 15.93
2 1.77
17 15.04
0 0.00
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
19  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 163
6 3.68
4 2.45
36 22.09
4 2.45
2 1.23
111 68.10
52 31.90%
20  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 65
11 16.92
0 0.00
5 7.69
3 4.62
1 1.54
45 69.23
20 30.77%
21  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 68
3 4.41
2 2.94
5 7.35
4 5.88
6 8.82
48 70.59
20 29.41%
22  โรงเรียนวัดหนองยาว 117
10 8.55
8 6.84
11 9.40
5 4.27
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
23  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 392
19 4.85
33 8.42
38 9.69
17 4.34
0 0.00
285 72.70
107 27.30%
24  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 99
19 19.19
0 0.00
8 8.08
0 0.00
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
25  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 81
8 9.88
3 3.70
10 12.35
1 1.23
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
26  โรงเรียนวัดหนองกรด 215
5 2.33
9 4.19
42 19.53
2 0.93
0 0.00
157 73.02
58 26.98%
27  โรงเรียนวัดท่าแรต 71
4 5.63
0 0.00
15 21.13
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
28  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 102
13 12.75
3 2.94
11 10.78
0 0.00
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
29  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 145
11 7.59
7 4.83
14 9.66
6 4.14
0 0.00
107 73.79
38 26.21%
30  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 127
11 8.66
12 9.45
9 7.09
0 0.00
0 0.00
95 74.80
32 25.20%
31  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 142
11 7.75
0 0.00
23 16.20
0 0.00
0 0.00
108 76.06
34 23.94%
32  โรงเรียนวัดสระแก้ว 125
2 1.60
4 3.20
20 16.00
3 2.40
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
33  โรงเรียนวัดอ่างทอง 43
0 0.00
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
34  โรงเรียนวัดเกาะเปา 96
8 8.33
3 3.13
9 9.38
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
35  โรงเรียนบ้านตะกรุด 154
10 6.49
3 1.95
15 9.74
3 1.95
1 0.65
122 79.22
32 20.78%
36  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 89
3 3.37
5 5.62
6 6.74
2 2.25
2 2.25
71 79.78
18 20.22%
37  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 99
8 8.08
0 0.00
9 9.09
2 2.02
1 1.01
79 79.80
20 20.20%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 56
2 3.57
3 5.36
6 10.71
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
39  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 113
12 10.62
4 3.54
6 5.31
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
40  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
41  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 115
6 5.22
3 2.61
12 10.43
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
42  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 171
8 4.68
5 2.92
8 4.68
5 2.92
4 2.34
141 82.46
30 17.54%
43  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 158
1 0.63
2 1.27
22 13.92
1 0.63
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 67
7 10.45
0 0.00
2 2.99
2 2.99
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
45  โรงเรียนวัดเขาสมุก 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
3 5.77
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
46  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
47  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
48  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
49  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 87
2 2.30
2 2.30
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
50  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 132
4 3.03
1 0.76
10 7.58
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
51  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 97
0 0.00
0 0.00
8 8.25
3 3.09
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
52  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 170
3 1.76
0 0.00
13 7.65
0 0.00
1 0.59
153 90.00
17 10.00%
53  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
54  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
55  โรงเรียนวัดเจริญผล 64
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
2 3.13
59 92.19
5 7.81%
56  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 228
0 0.00
0 0.00
4 1.75
0 0.00
0 0.00
224 98.25
4 1.75%
57  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 198
1 0.51
0 0.00
2 1.01
0 0.00
0 0.00
195 98.48
3 1.52%
58  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.06
0 0.00
93 98.94
1 1.06%
59  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
60  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,481 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  638 8.53
เตี้ย  386 5.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  934 12.48
ผอมและเตี้ย  285 3.81
อ้วนและเตี้ย  233 3.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,005 66.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,476 คน


33.10%


Powered By www.thaieducation.net