ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) 32
10 31.25
8 25.00
5 15.63
5 15.63
4 12.50
0 0.00
32 100.00%
2  โรงเรียนประชาอุทิศ 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
3  โรงเรียนเขาทอง 524
47 8.97
38 7.25
97 18.51
85 16.22
135 25.76
122 23.28
402 76.72%
4  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 76
10 13.16
7 9.21
23 30.26
5 6.58
12 15.79
19 25.00
57 75.00%
5  โรงเรียนวัดบ้านบน 142
40 28.17
20 14.08
8 5.63
15 10.56
8 5.63
51 35.92
91 64.08%
6  โรงเรียนบ้านดงขุย 23
2 8.70
4 17.39
2 8.70
2 8.70
4 17.39
9 39.13
14 60.87%
7  โรงเรียนวัดนากลาง 135
12 8.89
12 8.89
9 6.67
13 9.63
35 25.93
54 40.00
81 60.00%
8  โรงเรียนบ้านเขาปูน 42
3 7.14
6 14.29
12 28.57
0 0.00
2 4.76
19 45.24
23 54.76%
9  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 282
41 14.54
27 9.57
40 14.18
22 7.80
23 8.16
129 45.74
153 54.26%
10  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 108
14 12.96
3 2.78
18 16.67
19 17.59
2 1.85
52 48.15
56 51.85%
11  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 42
4 9.52
4 9.52
9 21.43
4 9.52
0 0.00
21 50.00
21 50.00%
12  โรงเรียนวัดวังไผ่ 68
5 7.35
13 19.12
14 20.59
0 0.00
2 2.94
34 50.00
34 50.00%
13  โรงเรียนวัดรังงาม 55
5 9.09
6 10.91
11 20.00
4 7.27
1 1.82
28 50.91
27 49.09%
14  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 163
15 9.20
19 11.66
9 5.52
19 11.66
18 11.04
83 50.92
80 49.08%
15  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 119
7 5.88
11 9.24
32 26.89
3 2.52
4 3.36
62 52.10
57 47.90%
16  โรงเรียนวัดพิกุล 21
3 14.29
2 9.52
3 14.29
2 9.52
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
17  โรงเรียนวัดท่านา 40
7 17.50
2 5.00
7 17.50
1 2.50
2 5.00
21 52.50
19 47.50%
18  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 131
7 5.34
6 4.58
30 22.90
2 1.53
17 12.98
69 52.67
62 47.33%
19  โรงเรียนวัดสันติธรรม 218
23 10.55
21 9.63
38 17.43
7 3.21
14 6.42
115 52.75
103 47.25%
20  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 118
13 11.02
13 11.02
9 7.63
8 6.78
12 10.17
63 53.39
55 46.61%
21  โรงเรียนสระวิทยา 53
6 11.32
5 9.43
4 7.55
5 9.43
4 7.55
29 54.72
24 45.28%
22  โรงเรียนวัดหนองหมู 33
3 9.09
5 15.15
3 9.09
3 9.09
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
23  โรงเรียนวัดทัพชุมพล 59
4 6.78
3 5.08
17 28.81
1 1.69
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
24  โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 17
1 5.88
2 11.76
0 0.00
3 17.65
1 5.88
10 58.82
7 41.18%
25  โรงเรียนบ้านเนิน 144
33 22.92
5 3.47
20 13.89
0 0.00
0 0.00
86 59.72
58 40.28%
26  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 40
6 15.00
0 0.00
10 25.00
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
27  โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 5
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
28  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 1143
15 1.31
30 2.62
176 15.40
45 3.94
189 16.54
688 60.19
455 39.81%
29  โรงเรียนวัดท่าโก 46
5 10.87
0 0.00
11 23.91
2 4.35
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
30  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 21
1 4.76
1 4.76
3 14.29
1 4.76
2 9.52
13 61.90
8 38.10%
31  โรงเรียนวัดท่าทอง 208
22 10.58
0 0.00
26 12.50
14 6.73
17 8.17
129 62.02
79 37.98%
32  โรงเรียนวัดหนองกระโดน 138
4 2.90
4 2.90
39 28.26
1 0.72
4 2.90
86 62.32
52 37.68%
33  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 16
0 0.00
2 12.50
3 18.75
0 0.00
1 6.25
10 62.50
6 37.50%
34  โรงเรียนวัดบางเคียน 49
2 4.08
0 0.00
16 32.65
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
35  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 79
3 3.80
1 1.27
14 17.72
1 1.27
10 12.66
50 63.29
29 36.71%
36  โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 60
6 10.00
5 8.33
7 11.67
4 6.67
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
37  โรงเรียนวัดหนองปลิง 294
20 6.80
30 10.20
46 15.65
7 2.38
4 1.36
187 63.61
107 36.39%
38  โรงเรียนบ้านหาดสูง 44
3 6.82
3 6.82
10 22.73
0 0.00
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
39  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 2480
105 4.23
32 1.29
401 16.17
137 5.52
220 8.87
1585 63.91
895 36.09%
40  โรงเรียนวัดหนองเขนง 109
3 2.75
0 0.00
21 19.27
0 0.00
15 13.76
70 64.22
39 35.78%
41  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 62
4 6.45
0 0.00
8 12.90
4 6.45
6 9.68
40 64.52
22 35.48%
42  โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 291
30 10.31
23 7.90
41 14.09
7 2.41
2 0.69
188 64.60
103 35.40%
43  โรงเรียนบ้านเนินเวียง 91
2 2.20
7 7.69
6 6.59
8 8.79
9 9.89
59 64.84
32 35.16%
44  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 60
0 0.00
5 8.33
15 25.00
1 1.67
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
45  โรงเรียนวัดวังสวัสดี 66
8 12.12
3 4.55
9 13.64
2 3.03
1 1.52
43 65.15
23 34.85%
46  โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 46
5 10.87
3 6.52
8 17.39
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
47  โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 561
30 5.35
16 2.85
16 2.85
16 2.85
115 20.50
368 65.60
193 34.40%
48  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 79
7 8.86
3 3.80
6 7.59
5 6.33
6 7.59
52 65.82
27 34.18%
49  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 47
2 4.26
5 10.64
9 19.15
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
50  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 50
7 14.00
7 14.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
51  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 65
3 4.62
5 7.69
13 20.00
1 1.54
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
52  โรงเรียนวัดวังหิน 24
2 8.33
1 4.17
5 20.83
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
53  โรงเรียนวัดหนองโรง 146
28 19.18
4 2.74
13 8.90
2 1.37
0 0.00
99 67.81
47 32.19%
54  โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 56
6 10.71
3 5.36
9 16.07
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
55  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 101
1 0.99
3 2.97
14 13.86
4 3.96
10 9.90
69 68.32
32 31.68%
56  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 76
6 7.89
3 3.95
14 18.42
0 0.00
1 1.32
52 68.42
24 31.58%
57  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 35
1 2.86
3 8.57
6 17.14
1 2.86
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
58  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 32
3 9.38
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
59  โรงเรียนบ้านซับผักกาด 124
1 0.81
11 8.87
26 20.97
0 0.00
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
60  โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 62
5 8.06
3 4.84
6 9.68
2 3.23
3 4.84
43 69.35
19 30.65%
61  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 220
9 4.09
19 8.64
36 16.36
2 0.91
0 0.00
154 70.00
66 30.00%
62  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 121
9 7.44
4 3.31
23 19.01
0 0.00
0 0.00
85 70.25
36 29.75%
63  โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 74
9 12.16
1 1.35
12 16.22
0 0.00
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
64  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 58
7 12.07
5 8.62
5 8.62
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
65  โรงเรียนบ้านสระบัว 124
13 10.48
1 0.81
22 17.74
0 0.00
0 0.00
88 70.97
36 29.03%
66  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 62
0 0.00
1 1.61
15 24.19
1 1.61
1 1.61
44 70.97
18 29.03%
67  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 62
2 3.23
3 4.84
12 19.35
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
68  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 170
3 1.76
12 7.06
16 9.41
3 1.76
15 8.82
121 71.18
49 28.82%
69  โรงเรียนวัดหนองกลอย 35
3 8.57
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
70  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 588
24 4.08
24 4.08
93 15.82
7 1.19
19 3.23
421 71.60
167 28.40%
71  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 50
3 6.00
3 6.00
6 12.00
1 2.00
1 2.00
36 72.00
14 28.00%
72  โรงเรียนวัดคลองยาง 104
6 5.77
9 8.65
10 9.62
4 3.85
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
73  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 36
0 0.00
2 5.56
0 0.00
4 11.11
4 11.11
26 72.22
10 27.78%
74  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 126
5 3.97
3 2.38
13 10.32
11 8.73
3 2.38
91 72.22
35 27.78%
75  โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 102
11 10.78
10 9.80
7 6.86
0 0.00
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
76  โรงเรียนวัดศาลาแดง 62
6 9.68
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
77  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 103
13 12.62
1 0.97
14 13.59
0 0.00
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
78  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 107
5 4.67
4 3.74
17 15.89
3 2.80
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
79  โรงเรียนวัดดงเมือง 100
6 6.00
0 0.00
17 17.00
3 3.00
1 1.00
73 73.00
27 27.00%
80  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 67
6 8.96
5 7.46
7 10.45
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
81  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 64
2 3.13
4 6.25
10 15.63
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
82  โรงเรียนวัดสมานประชาชน 72
0 0.00
1 1.39
17 23.61
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
83  โรงเรียนบ้านกระจังงาม 80
3 3.75
9 11.25
8 10.00
0 0.00
1 1.25
59 73.75
21 26.25%
84  โรงเรียนย่านคีรี 80
11 13.75
5 6.25
3 3.75
2 2.50
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
85  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 103
8 7.77
0 0.00
10 9.71
8 7.77
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
86  โรงเรียนเขาสระนางสรง 73
2 2.74
4 5.48
11 15.07
1 1.37
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
87  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 41
2 4.88
2 4.88
6 14.63
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
88  โรงเรียนบ้านเขากะลา 41
3 7.32
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
89  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 66
4 6.06
3 4.55
7 10.61
1 1.52
1 1.52
50 75.76
16 24.24%
90  โรงเรียนวัดเขามโน 72
9 12.50
0 0.00
3 4.17
2 2.78
3 4.17
55 76.39
17 23.61%
91  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 60
5 8.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
92  โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 74
7 9.46
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
93  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 135
13 9.63
4 2.96
10 7.41
3 2.22
1 0.74
104 77.04
31 22.96%
94  โรงเรียนวัดท่าล้อ 49
3 6.12
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
95  โรงเรียนวัดหนองโก 156
5 3.21
2 1.28
10 6.41
7 4.49
11 7.05
121 77.56
35 22.44%
96  โรงเรียนบ้านสระงาม 69
4 5.80
2 2.90
8 11.59
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
97  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 60
4 6.67
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
98  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 65
5 7.69
0 0.00
7 10.77
0 0.00
2 3.08
51 78.46
14 21.54%
99  โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 70
3 4.29
4 5.71
8 11.43
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
100  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 280
14 5.00
13 4.64
32 11.43
1 0.36
0 0.00
220 78.57
60 21.43%
101  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 47
4 8.51
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
102  โรงเรียนวัดใหม่ 71
8 11.27
6 8.45
0 0.00
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
103  โรงเรียนวัดหนองเต่า 198
11 5.56
7 3.54
22 11.11
1 0.51
0 0.00
157 79.29
41 20.71%
104  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 121
1 0.83
3 2.48
21 17.36
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
105  โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 44
4 9.09
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
106  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 182
7 3.85
12 6.59
18 9.89
0 0.00
0 0.00
145 79.67
37 20.33%
107  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 133
9 6.77
3 2.26
3 2.26
8 6.02
4 3.01
106 79.70
27 20.30%
108  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 55
6 10.91
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
109  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 125
6 4.80
0 0.00
19 15.20
0 0.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
110  โรงเรียนวัดฆะมัง 77
5 6.49
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
111  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 52
0 0.00
0 0.00
8 15.38
0 0.00
2 3.85
42 80.77
10 19.23%
112  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 121
5 4.13
0 0.00
16 13.22
0 0.00
2 1.65
98 80.99
23 19.01%
113  โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 74
2 2.70
0 0.00
9 12.16
3 4.05
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
114  โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 74
2 2.70
4 5.41
3 4.05
3 4.05
2 2.70
60 81.08
14 18.92%
115  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 97
8 8.25
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
116  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
1 4.55
1 4.55
18 81.82
4 18.18%
117  โรงเรียนวัดบางม่วง 78
2 2.56
2 2.56
9 11.54
1 1.28
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
118  โรงเรียนเขาสามยอด 56
2 3.57
2 3.57
2 3.57
2 3.57
2 3.57
46 82.14
10 17.86%
119  โรงเรียนบ้านธารหวาย 51
0 0.00
1 1.96
7 13.73
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
120  โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 86
3 3.49
2 2.33
7 8.14
3 3.49
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
121  โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 145
13 8.97
0 0.00
12 8.28
0 0.00
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
122  โรงเรียนบ้านเนินศาลา 72
1 1.39
0 0.00
10 13.89
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
123  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
124  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 49
1 2.04
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
125  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 68
4 5.88
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
126  โรงเรียนบ้านห้วยบง 95
6 6.32
1 1.05
8 8.42
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
127  โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
128  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 103
6 5.83
2 1.94
8 7.77
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
129  โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 175
6 3.43
6 3.43
11 6.29
0 0.00
4 2.29
148 84.57
27 15.43%
130  โรงเรียนวัดวังยาง 119
1 0.84
0 0.00
17 14.29
0 0.00
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
131  โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 67
5 7.46
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
132  โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
133  โรงเรียนวัดยางขาว 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
134  โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 87
2 2.30
2 2.30
5 5.75
1 1.15
2 2.30
75 86.21
12 13.79%
135  โรงเรียนเนินมะกอก 80
2 2.50
3 3.75
3 3.75
3 3.75
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
136  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 102
9 8.82
3 2.94
2 1.96
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
137  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
138  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 125
0 0.00
2 1.60
14 11.20
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
139  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 25
3 12.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
140  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 84
6 7.14
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
141  โรงเรียนวัดพระนอน 90
5 5.56
3 3.33
0 0.00
1 1.11
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
142  โรงเรียนวัดพันลาน 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
0 0.00
7 6.48
98 90.74
10 9.26%
143  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
144  โรงเรียนวัดท่าไม้ 67
1 1.49
1 1.49
3 4.48
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
145  โรงเรียนวัดหัวถนน 103
6 5.83
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
146  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
147  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 61
2 3.28
2 3.28
1 1.64
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
148  โรงเรียนวัดบ้านลาด 68
1 1.47
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
149  โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
150  โรงเรียนวัดดอนสนวน 64
1 1.56
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
151  โรงเรียนวัดเนินสะเดา 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
152  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
1 1.10
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
153  โรงเรียนวัดกลางแดด 113
2 1.77
0 0.00
2 1.77
0 0.00
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
154  โรงเรียนวัดบางไซ 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
155  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 85
1 1.18
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
83 97.65
2 2.35%
156  โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านพรหมเขต 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดหนองขอน 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,041 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,085 6.01
เตี้ย  695 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,307 12.79
ผอมและเตี้ย  598 3.31
อ้วนและเตี้ย  1,004 5.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,352 68.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,689 คน


31.53%


Powered By www.thaieducation.net