ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 39 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.07
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 76
10 13.16
7 9.21
23 30.26
5 6.58
12 15.79
19 25.00
57 75.00%
2  โรงเรียนบ้านเขาปูน 42
3 7.14
6 14.29
12 28.57
0 0.00
2 4.76
19 45.24
23 54.76%
3  โรงเรียนวัดท่านา 40
7 17.50
2 5.00
7 17.50
1 2.50
2 5.00
21 52.50
19 47.50%
4  โรงเรียนวัดสันติธรรม 218
23 10.55
21 9.63
38 17.43
7 3.21
14 6.42
115 52.75
103 47.25%
5  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 40
6 15.00
0 0.00
10 25.00
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
6  โรงเรียนวัดท่าโก 46
5 10.87
0 0.00
11 23.91
2 4.35
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
7  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 16
0 0.00
2 12.50
3 18.75
0 0.00
1 6.25
10 62.50
6 37.50%
8  โรงเรียนวัดหนองปลิง 294
20 6.80
30 10.20
46 15.65
7 2.38
4 1.36
187 63.61
107 36.39%
9  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 32
3 9.38
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
10  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 170
3 1.76
12 7.06
16 9.41
3 1.76
15 8.82
121 71.18
49 28.82%
11  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 50
3 6.00
3 6.00
6 12.00
1 2.00
1 2.00
36 72.00
14 28.00%
12  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 36
0 0.00
2 5.56
0 0.00
4 11.11
4 11.11
26 72.22
10 27.78%
13  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 103
13 12.62
1 0.97
14 13.59
0 0.00
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
14  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 64
2 3.13
4 6.25
10 15.63
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
15  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 103
8 7.77
0 0.00
10 9.71
8 7.77
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
16  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 41
2 4.88
2 4.88
6 14.63
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
17  โรงเรียนวัดเขามโน 72
9 12.50
0 0.00
3 4.17
2 2.78
3 4.17
55 76.39
17 23.61%
18  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 60
5 8.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
19  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 135
13 9.63
4 2.96
10 7.41
3 2.22
1 0.74
104 77.04
31 22.96%
20  โรงเรียนบ้านสระงาม 69
4 5.80
2 2.90
8 11.59
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
21  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 60
4 6.67
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
22  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 47
4 8.51
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
23  โรงเรียนวัดใหม่ 71
8 11.27
6 8.45
0 0.00
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
24  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 55
6 10.91
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
25  โรงเรียนวัดฆะมัง 77
5 6.49
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
26  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
1 4.55
1 4.55
18 81.82
4 18.18%
27  โรงเรียนเขาสามยอด 56
2 3.57
2 3.57
2 3.57
2 3.57
2 3.57
46 82.14
10 17.86%
28  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 103
6 5.83
2 1.94
8 7.77
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
29  โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 175
6 3.43
6 3.43
11 6.29
0 0.00
4 2.29
148 84.57
27 15.43%
30  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
31  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
32  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 61
2 3.28
2 3.28
1 1.64
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
33  โรงเรียนวัดกลางแดด 113
2 1.77
0 0.00
2 1.77
0 0.00
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
34  โรงเรียนวัดบางไซ 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
36  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
37  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
38  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
39  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  2,656 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  184 6.93
เตี้ย  118 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  308 11.60
ผอมและเตี้ย  51 1.92
อ้วนและเตี้ย  66 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,929 72.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 727 คน


27.37%


Powered By www.thaieducation.net