ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 115
16 13.91
6 5.22
8 6.96
41 35.65
0 0.00
44 38.26
71 61.74%
2  โรงเรียนบ้านปากดวด 92
38 41.30
16 17.39
0 0.00
2 2.17
0 0.00
36 39.13
56 60.87%
3  โรงเรียนวัดกลาง 135
7 5.19
4 2.96
22 16.30
11 8.15
26 19.26
65 48.15
70 51.85%
4  โรงเรียนบ้านคลองแคว 139
10 7.19
8 5.76
15 10.79
18 12.95
21 15.11
67 48.20
72 51.80%
5  โรงเรียนวัดหมาย 58
9 15.52
0 0.00
13 22.41
7 12.07
1 1.72
28 48.28
30 51.72%
6  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1538
66 4.29
31 2.02
281 18.27
97 6.31
312 20.29
751 48.83
787 51.17%
7  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 143
4 2.80
9 6.29
19 13.29
13 9.09
28 19.58
70 48.95
73 51.05%
8  โรงเรียนบ้านในเพลา 44
8 18.18
0 0.00
12 27.27
1 2.27
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
9  โรงเรียนบ้านท่าน้อย 124
19 15.32
16 12.90
24 19.35
0 0.00
0 0.00
65 52.42
59 47.58%
10  โรงเรียนบ้านเขาทราย 53
5 9.43
4 7.55
7 13.21
7 13.21
2 3.77
28 52.83
25 47.17%
11  โรงเรียนบ้านฉาง 84
2 2.38
17 20.24
20 23.81
0 0.00
0 0.00
45 53.57
39 46.43%
12  โรงเรียนบ้านในเขียว 1 47
5 10.64
2 4.26
7 14.89
4 8.51
3 6.38
26 55.32
21 44.68%
13  โรงเรียนวัดเขาน้อย 197
29 14.72
5 2.54
46 23.35
6 3.05
0 0.00
111 56.35
86 43.65%
14  โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) 54
7 12.96
2 3.70
5 9.26
1 1.85
8 14.81
31 57.41
23 42.59%
15  โรงเรียนวัดสุชน 168
22 13.10
17 10.12
11 6.55
9 5.36
12 7.14
97 57.74
71 42.26%
16  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 67
6 8.96
4 5.97
11 16.42
2 2.99
5 7.46
39 58.21
28 41.79%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งชน 181
28 15.47
6 3.31
32 17.68
5 2.76
4 2.21
106 58.56
75 41.44%
18  โรงเรียนวัดกระดังงา 46
6 13.04
7 15.22
5 10.87
1 2.17
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
19  โรงเรียนบ้านปากลง 209
14 6.70
20 9.57
34 16.27
8 3.83
9 4.31
124 59.33
85 40.67%
20  โรงเรียนวัดสโมสร 118
20 16.95
6 5.08
12 10.17
8 6.78
0 0.00
72 61.02
46 38.98%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 101
20 19.80
0 0.00
19 18.81
0 0.00
0 0.00
62 61.39
39 38.61%
22  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 538
12 2.23
8 1.49
94 17.47
25 4.65
65 12.08
334 62.08
204 37.92%
23  โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 127
10 7.87
11 8.66
11 8.66
11 8.66
4 3.15
80 62.99
47 37.01%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 432
46 10.65
0 0.00
112 25.93
0 0.00
0 0.00
274 63.43
158 36.57%
25  โรงเรียนวัดประดู่หอม 33
2 6.06
4 12.12
5 15.15
1 3.03
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
26  โรงเรียนวัดนากัน 61
5 8.20
5 8.20
8 13.11
3 4.92
1 1.64
39 63.93
22 36.07%
27  โรงเรียนชุมชนใหม่ 136
14 10.29
12 8.82
19 13.97
0 0.00
1 0.74
90 66.18
46 33.82%
28  โรงเรียนวัดพระอาสน์ 39
0 0.00
0 0.00
13 33.33
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
29  โรงเรียนบ้านอินทนิน 137
3 2.19
0 0.00
36 26.28
5 3.65
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
30  โรงเรียนบ้านเผียน 78
6 7.69
6 7.69
11 14.10
1 1.28
1 1.28
53 67.95
25 32.05%
31  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 58
7 12.07
3 5.17
8 13.79
0 0.00
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
32  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 143
9 6.29
0 0.00
17 11.89
10 6.99
8 5.59
99 69.23
44 30.77%
33  โรงเรียนบ้านหนับเภา 96
13 13.54
5 5.21
5 5.21
0 0.00
6 6.25
67 69.79
29 30.21%
34  โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 199
14 7.04
4 2.01
42 21.11
0 0.00
0 0.00
139 69.85
60 30.15%
35  โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 372
21 5.65
13 3.49
76 20.43
2 0.54
0 0.00
260 69.89
112 30.11%
36  โรงเรียนวัดคีรีวง 50
2 4.00
2 4.00
10 20.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
37  โรงเรียนวัดเขาปูน 27
3 11.11
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
38  โรงเรียนบ้านแขวงเภา 41
2 4.88
1 2.44
8 19.51
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
39  โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 192
18 9.38
23 11.98
11 5.73
3 1.56
1 0.52
136 70.83
56 29.17%
40  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 118
11 9.32
5 4.24
7 5.93
6 5.08
5 4.24
84 71.19
34 28.81%
41  โรงเรียนบ้านเปร็ต 63
4 6.35
2 3.17
10 15.87
1 1.59
1 1.59
45 71.43
18 28.57%
42  โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 95
9 9.47
5 5.26
13 13.68
0 0.00
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
43  โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 169
15 8.88
1 0.59
27 15.98
5 2.96
0 0.00
121 71.60
48 28.40%
44  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 462
27 5.84
19 4.11
65 14.07
6 1.30
14 3.03
331 71.65
131 28.35%
45  โรงเรียนวัดยางงาม 118
5 4.24
16 13.56
11 9.32
1 0.85
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
46  โรงเรียนวัดคงคา 239
19 7.95
9 3.77
32 13.39
5 2.09
1 0.42
173 72.38
66 27.62%
47  โรงเรียนบ้านคลองวัง 145
1 0.69
4 2.76
32 22.07
1 0.69
2 1.38
105 72.41
40 27.59%
48  โรงเรียนบ้านไสพลู 124
3 2.42
2 1.61
28 22.58
1 0.81
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
49  โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ 103
9 8.74
3 2.91
15 14.56
1 0.97
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
50  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 59
2 3.39
1 1.69
12 20.34
1 1.69
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
51  โรงเรียนวัดชลธาราม 108
8 7.41
5 4.63
16 14.81
0 0.00
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
52  โรงเรียนบ้านพังปริง 131
8 6.11
7 5.34
18 13.74
2 1.53
0 0.00
96 73.28
35 26.72%
53  โรงเรียนวัดดอนใคร 176
13 7.39
3 1.70
28 15.91
3 1.70
0 0.00
129 73.30
47 26.70%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 45
3 6.67
2 4.44
1 2.22
3 6.67
3 6.67
33 73.33
12 26.67%
55  โรงเรียนวัดปลักปลา 174
5 2.87
4 2.30
37 21.26
0 0.00
0 0.00
128 73.56
46 26.44%
56  โรงเรียนวัดน้ำตก 172
12 6.98
10 5.81
23 13.37
0 0.00
0 0.00
127 73.84
45 26.16%
57  โรงเรียนวัดโทเอก 105
4 3.81
0 0.00
23 21.90
0 0.00
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
58  โรงเรียนวัดสากเหล็ก 67
6 8.96
1 1.49
10 14.93
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
59  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 112
7 6.25
6 5.36
9 8.04
5 4.46
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
60  โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 131
12 9.16
8 6.11
11 8.40
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
61  โรงเรียนวัดพรหมโลก 155
4 2.58
4 2.58
20 12.90
2 1.29
6 3.87
119 76.77
36 23.23%
62  โรงเรียนบ้านในตูล 69
5 7.25
0 0.00
10 14.49
0 0.00
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
63  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 720
43 5.97
31 4.31
36 5.00
45 6.25
8 1.11
557 77.36
163 22.64%
64  โรงเรียนปทุมานุกูล 1059
15 1.42
18 1.70
163 15.39
42 3.97
0 0.00
821 77.53
238 22.47%
65  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 107
7 6.54
5 4.67
5 4.67
6 5.61
1 0.93
83 77.57
24 22.43%
66  โรงเรียนท่าศาลา 1216
34 2.80
35 2.88
171 14.06
10 0.82
0 0.00
966 79.44
250 20.56%
67  โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 64
1 1.56
5 7.81
7 10.94
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
68  โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 94
1 1.06
0 0.00
16 17.02
2 2.13
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
69  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 124
5 4.03
0 0.00
16 12.90
0 0.00
4 3.23
99 79.84
25 20.16%
70  โรงเรียนบ้านบางฉาง 195
13 6.67
11 5.64
1 0.51
12 6.15
2 1.03
156 80.00
39 20.00%
71  โรงเรียนวัดจอมทอง 137
8 5.84
3 2.19
12 8.76
1 0.73
3 2.19
110 80.29
27 19.71%
72  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 51
3 5.88
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
73  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 41
4 9.76
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
74  โรงเรียนวัดจันทาราม 139
3 2.16
5 3.60
17 12.23
2 1.44
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
75  โรงเรียนบ้านพิตำ 141
4 2.84
7 4.96
15 10.64
0 0.00
1 0.71
114 80.85
27 19.15%
76  โรงเรียนบ้านปากเจา 178
3 1.69
1 0.56
14 7.87
5 2.81
11 6.18
144 80.90
34 19.10%
77  โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 104
7 6.73
5 4.81
5 4.81
1 0.96
1 0.96
85 81.73
19 18.27%
78  โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 86
5 5.81
0 0.00
10 11.63
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
79  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 167
19 11.38
0 0.00
10 5.99
0 0.00
0 0.00
138 82.63
29 17.37%
80  โรงเรียนวัดพระเลียบ 127
7 5.51
5 3.94
10 7.87
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
81  โรงเรียนบ้านท่าสูง 233
12 5.15
2 0.86
12 5.15
13 5.58
1 0.43
193 82.83
40 17.17%
82  โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 352
17 4.83
31 8.81
12 3.41
0 0.00
0 0.00
292 82.95
60 17.05%
83  โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 414
28 6.76
16 3.86
25 6.04
1 0.24
0 0.00
344 83.09
70 16.91%
84  โรงเรียนบ้านในถุ้ง 498
22 4.42
13 2.61
38 7.63
8 1.61
1 0.20
416 83.53
82 16.47%
85  โรงเรียนวัดทางขึ้น 165
7 4.24
7 4.24
8 4.85
3 1.82
2 1.21
138 83.64
27 16.36%
86  โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 74
2 2.70
3 4.05
4 5.41
3 4.05
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
87  โรงเรียนวัดเปียน 132
3 2.27
0 0.00
17 12.88
0 0.00
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
88  โรงเรียนบ้านในเขียว 2 53
0 0.00
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
89  โรงเรียนวัดยางทอง 160
4 2.50
8 5.00
12 7.50
0 0.00
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
90  โรงเรียนบ้านชุมขลิง 67
4 5.97
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
91  โรงเรียนบ้านขุนทะเล 47
4 8.51
3 6.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
92  โรงเรียนวัดนาเหรง 195
4 2.05
0 0.00
5 2.56
0 0.00
20 10.26
166 85.13
29 14.87%
93  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 83
3 3.61
2 2.41
7 8.43
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
94  โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 249
2 0.80
5 2.01
28 11.24
1 0.40
0 0.00
213 85.54
36 14.46%
95  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 35
0 0.00
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
96  โรงเรียนวัดขรัวช่วย 218
6 2.75
7 3.21
1 0.46
9 4.13
8 3.67
187 85.78
31 14.22%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 170
0 0.00
1 0.59
6 3.53
4 2.35
13 7.65
146 85.88
24 14.12%
98  โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 121
6 4.96
0 0.00
8 6.61
1 0.83
2 1.65
104 85.95
17 14.05%
99  โรงเรียนบ้านไสเหรียง 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
100  โรงเรียนบ้านประชาอารี 130
5 3.85
5 3.85
8 6.15
0 0.00
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
101  โรงเรียนบ้านพังหรัน 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
0 0.00
1 2.27
38 86.36
6 13.64%
102  โรงเรียนวัดนากุน 147
3 2.04
2 1.36
10 6.80
5 3.40
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
103  โรงเรียนวัดท้าวโทะ 59
1 1.69
2 3.39
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
104  โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 68
3 4.41
2 2.94
2 2.94
1 1.47
1 1.47
59 86.76
9 13.24%
105  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 182
3 1.65
2 1.10
17 9.34
2 1.10
0 0.00
158 86.81
24 13.19%
106  โรงเรียนวัดใหม่ 62
1 1.61
1 1.61
2 3.23
2 3.23
2 3.23
54 87.10
8 12.90%
107  โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
108  โรงเรียนวัดชนาราม 94
3 3.19
2 2.13
5 5.32
1 1.06
1 1.06
82 87.23
12 12.77%
109  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 88
0 0.00
0 0.00
11 12.50
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
110  โรงเรียนบ้านวังลุง 170
5 2.94
2 1.18
6 3.53
2 1.18
6 3.53
149 87.65
21 12.35%
111  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 133
6 4.51
2 1.50
8 6.02
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
112  โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 398
3 0.75
15 3.77
9 2.26
3 0.75
16 4.02
352 88.44
46 11.56%
113  โรงเรียนวัดเทวดาราม 98
2 2.04
0 0.00
9 9.18
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
114  โรงเรียนบ้านนบ 99
10 10.10
1 1.01
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
115  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 111
0 0.00
0 0.00
12 10.81
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
116  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
6 8.11
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
117  โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 99
2 2.02
2 2.02
6 6.06
0 0.00
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
118  โรงเรียนวัดโมคลาน 133
5 3.76
2 1.50
6 4.51
0 0.00
0 0.00
120 90.23
13 9.77%
119  โรงเรียนวัดหลวงครู 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
120  โรงเรียนวัดโยธาธรรม 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
121  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 236
8 3.39
4 1.69
0 0.00
4 1.69
5 2.12
215 91.10
21 8.90%
122  โรงเรียนเคียงศิริ 194
3 1.55
0 0.00
13 6.70
0 0.00
0 0.00
178 91.75
16 8.25%
123  โรงเรียนวัดกำแพงถม 63
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.17
58 92.06
5 7.94%
124  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 114
3 2.63
0 0.00
6 5.26
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
125  โรงเรียนบ้านวัดใน 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
126  โรงเรียนบ้านปลายทอน 134
6 4.48
0 0.00
4 2.99
0 0.00
0 0.00
124 92.54
10 7.46%
127  โรงเรียนวัดจันพอ 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
128  โรงเรียนบ้านคลองเหลง 111
0 0.00
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
129  โรงเรียนวัดปากด่าน 59
2 3.39
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
130  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
131  โรงเรียนบ้านสระบัว 186
6 3.23
0 0.00
2 1.08
0 0.00
0 0.00
178 95.70
8 4.30%
132  โรงเรียนวัดคงคาวดี 102
0 0.00
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 535
3 0.56
4 0.75
2 0.37
1 0.19
0 0.00
525 98.13
10 1.87%

 

จำนวนนักเรียน  21,844 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,118 5.12
เตี้ย  676 3.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,446 11.20
ผอมและเตี้ย  547 2.50
อ้วนและเตี้ย  663 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,394 75.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,450 คน


24.95%


Powered By www.thaieducation.net