ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 77 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 57.89
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกำแพงถม 5
3 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 115
16 13.91
6 5.22
8 6.96
41 35.65
0 0.00
44 38.26
71 61.74%
3  โรงเรียนบ้านปากดวด 92
38 41.30
16 17.39
0 0.00
2 2.17
0 0.00
36 39.13
56 60.87%
4  โรงเรียนวัดหมาย 58
9 15.52
0 0.00
13 22.41
7 12.07
1 1.72
28 48.28
30 51.72%
5  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 143
4 2.80
9 6.29
19 13.29
13 9.09
28 19.58
70 48.95
73 51.05%
6  โรงเรียนบ้านในเพลา 44
8 18.18
0 0.00
12 27.27
1 2.27
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
7  โรงเรียนบ้านท่าน้อย 124
19 15.32
16 12.90
24 19.35
0 0.00
0 0.00
65 52.42
59 47.58%
8  โรงเรียนบ้านเขาทราย 53
5 9.43
4 7.55
7 13.21
7 13.21
2 3.77
28 52.83
25 47.17%
9  โรงเรียนบ้านในเขียว 1 47
5 10.64
2 4.26
7 14.89
4 8.51
3 6.38
26 55.32
21 44.68%
10  โรงเรียนวัดเขาน้อย 197
29 14.72
5 2.54
46 23.35
6 3.05
0 0.00
111 56.35
86 43.65%
11  โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) 54
7 12.96
2 3.70
5 9.26
1 1.85
8 14.81
31 57.41
23 42.59%
12  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 67
6 8.96
4 5.97
11 16.42
2 2.99
5 7.46
39 58.21
28 41.79%
13  โรงเรียนวัดกระดังงา 46
6 13.04
7 15.22
5 10.87
1 2.17
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
14  โรงเรียนบ้านปากลง 209
14 6.70
20 9.57
34 16.27
8 3.83
9 4.31
124 59.33
85 40.67%
15  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 538
12 2.23
8 1.49
94 17.47
25 4.65
65 12.08
334 62.08
204 37.92%
16  โรงเรียนวัดประดู่หอม 33
2 6.06
4 12.12
5 15.15
1 3.03
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
17  โรงเรียนวัดนากัน 61
5 8.20
5 8.20
8 13.11
3 4.92
1 1.64
39 63.93
22 36.07%
18  โรงเรียนชุมชนใหม่ 136
14 10.29
12 8.82
19 13.97
0 0.00
1 0.74
90 66.18
46 33.82%
19  โรงเรียนวัดพระอาสน์ 39
0 0.00
0 0.00
13 33.33
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
20  โรงเรียนบ้านอินทนิน 137
3 2.19
0 0.00
36 26.28
5 3.65
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
21  โรงเรียนบ้านเผียน 78
6 7.69
6 7.69
11 14.10
1 1.28
1 1.28
53 67.95
25 32.05%
22  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 143
9 6.29
0 0.00
17 11.89
10 6.99
8 5.59
99 69.23
44 30.77%
23  โรงเรียนบ้านหนับเภา 96
13 13.54
5 5.21
5 5.21
0 0.00
6 6.25
67 69.79
29 30.21%
24  โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 199
14 7.04
4 2.01
42 21.11
0 0.00
0 0.00
139 69.85
60 30.15%
25  โรงเรียนวัดคีรีวง 50
2 4.00
2 4.00
10 20.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
26  โรงเรียนวัดเขาปูน 27
3 11.11
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
27  โรงเรียนบ้านแขวงเภา 41
2 4.88
1 2.44
8 19.51
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
28  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 118
11 9.32
5 4.24
7 5.93
6 5.08
5 4.24
84 71.19
34 28.81%
29  โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 95
9 9.47
5 5.26
13 13.68
0 0.00
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
30  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 462
27 5.84
19 4.11
65 14.07
6 1.30
14 3.03
331 71.65
131 28.35%
31  โรงเรียนบ้านคลองวัง 145
1 0.69
4 2.76
32 22.07
1 0.69
2 1.38
105 72.41
40 27.59%
32  โรงเรียนวัดชลธาราม 108
8 7.41
5 4.63
16 14.81
0 0.00
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
33  โรงเรียนบ้านพังปริง 131
8 6.11
7 5.34
18 13.74
2 1.53
0 0.00
96 73.28
35 26.72%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 45
3 6.67
2 4.44
1 2.22
3 6.67
3 6.67
33 73.33
12 26.67%
35  โรงเรียนวัดปลักปลา 174
5 2.87
4 2.30
37 21.26
0 0.00
0 0.00
128 73.56
46 26.44%
36  โรงเรียนวัดน้ำตก 172
12 6.98
10 5.81
23 13.37
0 0.00
0 0.00
127 73.84
45 26.16%
37  โรงเรียนวัดสากเหล็ก 67
6 8.96
1 1.49
10 14.93
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
38  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 112
7 6.25
6 5.36
9 8.04
5 4.46
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
39  โรงเรียนปทุมานุกูล 1059
15 1.42
18 1.70
163 15.39
42 3.97
0 0.00
821 77.53
238 22.47%
40  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 107
7 6.54
5 4.67
5 4.67
6 5.61
1 0.93
83 77.57
24 22.43%
41  โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 94
1 1.06
0 0.00
16 17.02
2 2.13
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
42  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 124
5 4.03
0 0.00
16 12.90
0 0.00
4 3.23
99 79.84
25 20.16%
43  โรงเรียนบ้านพิตำ 141
4 2.84
7 4.96
15 10.64
0 0.00
1 0.71
114 80.85
27 19.15%
44  โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 104
7 6.73
5 4.81
5 4.81
1 0.96
1 0.96
85 81.73
19 18.27%
45  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 167
19 11.38
0 0.00
10 5.99
0 0.00
0 0.00
138 82.63
29 17.37%
46  โรงเรียนบ้านท่าสูง 233
12 5.15
2 0.86
12 5.15
13 5.58
1 0.43
193 82.83
40 17.17%
47  โรงเรียนวัดทางขึ้น 165
7 4.24
7 4.24
8 4.85
3 1.82
2 1.21
138 83.64
27 16.36%
48  โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 74
2 2.70
3 4.05
4 5.41
3 4.05
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
49  โรงเรียนบ้านในเขียว 2 53
0 0.00
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
50  โรงเรียนบ้านขุนทะเล 47
4 8.51
3 6.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
51  โรงเรียนวัดนาเหรง 195
4 2.05
0 0.00
5 2.56
0 0.00
20 10.26
166 85.13
29 14.87%
52  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 83
3 3.61
2 2.41
7 8.43
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
53  โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 249
2 0.80
5 2.01
28 11.24
1 0.40
0 0.00
213 85.54
36 14.46%
54  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 35
0 0.00
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 170
0 0.00
1 0.59
6 3.53
4 2.35
13 7.65
146 85.88
24 14.12%
56  โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 121
6 4.96
0 0.00
8 6.61
1 0.83
2 1.65
104 85.95
17 14.05%
57  โรงเรียนบ้านพังหรัน 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
0 0.00
1 2.27
38 86.36
6 13.64%
58  โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 68
3 4.41
2 2.94
2 2.94
1 1.47
1 1.47
59 86.76
9 13.24%
59  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 182
3 1.65
2 1.10
17 9.34
2 1.10
0 0.00
158 86.81
24 13.19%
60  โรงเรียนวัดใหม่ 62
1 1.61
1 1.61
2 3.23
2 3.23
2 3.23
54 87.10
8 12.90%
61  โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
62  โรงเรียนบ้านวังลุง 170
5 2.94
2 1.18
6 3.53
2 1.18
6 3.53
149 87.65
21 12.35%
63  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 133
6 4.51
2 1.50
8 6.02
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
64  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 111
0 0.00
0 0.00
12 10.81
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
65  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
6 8.11
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
66  โรงเรียนวัดหลวงครู 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
67  โรงเรียนวัดโยธาธรรม 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
68  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 236
8 3.39
4 1.69
0 0.00
4 1.69
5 2.12
215 91.10
21 8.90%
69  โรงเรียนเคียงศิริ 194
3 1.55
0 0.00
13 6.70
0 0.00
0 0.00
178 91.75
16 8.25%
70  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 114
3 2.63
0 0.00
6 5.26
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
71  โรงเรียนบ้านวัดใน 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
72  โรงเรียนวัดจันพอ 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
73  โรงเรียนวัดปากด่าน 59
2 3.39
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
74  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
75  โรงเรียนบ้านสระบัว 186
6 3.23
0 0.00
2 1.08
0 0.00
0 0.00
178 95.70
8 4.30%
76  โรงเรียนวัดคงคาวดี 102
0 0.00
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 535
3 0.56
4 0.75
2 0.37
1 0.19
0 0.00
525 98.13
10 1.87%

 

จำนวนนักเรียน  10,209 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  497 4.87
เตี้ย  282 2.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,109 10.86
ผอมและเตี้ย  261 2.56
อ้วนและเตี้ย  224 2.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,836 76.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,373 คน


23.24%


Powered By www.thaieducation.net